Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Canran y plant rhwng 11- 16 oed sy’n bwyta ffrwythau neu lysiau bob dydd – Mesurau iechyd a llesiant ar gyfer plant mewn perthynas â’r Dangosyddion Cenedlaethol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Ymddygiad Iechyd(Esgynnol)[Hidlwyd]
Mesur[Hidlo]
Dadansoddiad[Hidlo]
[Lleihau]Bwyta ffrwythau neu lysiau bob dydd
Cliciwch yma i ddidoliCanranCliciwch yma i ddidoliSylfaen heb ei bwysoli
Gwryw424,549
Benyw454,449
Blwyddyn 7481,884
Blwyddyn 8471,875
Blwyddyn 9451,892
Blwyddyn 10411,774
Blwyddyn 11371,605
Cyfoeth Teuluol Isel36539
Cyfoeth Teuluol Canolig392,636
Cyfoeth Teuluol Uchel475,648
Cyfanswm439,030

Metadata

Teitl
Mesurau iechyd a lles ar gyfer plant ar gyfer y dangosyddion cenedlaethol

Diweddariad diwethaf
Mawrth 2017 Mawrth 2017

Diweddariad nesaf
Anhysbys

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Ymddygiadau Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol (HBSC)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Diben Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol yn gyfreithiol i Weinidogion Cymru osod dangosyddion cenedlaethol i fesur cynnydd o ran cyflawni’r nodau llesiant.

Mae’r mesur cyfansawdd o Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol sydd i’w weld yn y tabl data wedi cael ei osod fel un o’r dangosyddion cenedlaethol ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Bydd yn defnyddio canran y plant sydd â llai na dau ymddygiad bywyd iach (ddim yn smygu, bwyta ffrwythau neu lysiau’n ddyddiol, byth yn yfed alcohol neu’n anaml, yn gwneud ymarfer corff am awr bob dydd) a bydd yr ymddygiadau byw bywyd unigol yn cael eu defnyddio fel dangosyddion cyd-destunol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Arolwg a wneir yn yr ysgolion yw Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol. Caiff data eu casglu drwy roi holiaduron i’r plant eu llenwi yn y dosbarth. Mae cwestiynau’r arolwg yn cynnwys amrywiaeth o ddangosyddion iechyd ac ymddygiadau sy’n gysylltiedig ag iechyd, yn ogystal ag amgylchiadau bywyd y bobl ifanc. Mae rhagor o wybodaeth ynghylch casglu a chyfrifo data i’w gweld yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol drwy ddilyn y ddolen.

Cyfnodau data dan sylw
2013/14

Ansawdd ystadegol
Mae rhagor o wybodaeth ynghylch ansawdd a dulliau i’w gweld yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol drwy ddilyn y ddolen.

Allweddeiriau
Dangosydd Cenedlaethol, Holiadur Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol, , Alcohol, Smygu, Ffrwythau neu Lysiau, Gweithgarwch Corfforol, Ymddygiadau Bywyd