Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Canran y plant rhwng 11-16 oed sy’n gwneud ymarfer corff bob dydd – Mesurau iechyd a llesiant ar gyfer plant mewn perthynas â’r Dangosyddion Cenedlaethol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Ymddygiad Iechyd[Hidlwyd]
Mesur[Hidlo]
Dadansoddiad[Hidlo]
[Lleihau]Yn gwneud ymarfer corff bob dydd
Cliciwch yma i ddidoliCanranCliciwch yma i ddidoliSylfaen heb ei bwysoli
Gwryw4352,142
Benyw2552,696
Blwyddyn 74622,690
Blwyddyn 83722,810
Blwyddyn 93422,818
Blwyddyn 102720,428
Blwyddyn 112417,810
Cyfoeth Teuluol Isel3011,654
Cyfoeth Teuluol Canolig2937,003
Cyfoeth Teuluol Uchel3852,972
Cyfanswm34106,556

Metadata

Teitl
Mesurau iechyd a lles ar gyfer plant ar gyfer y dangosyddion cenedlaethol

Diweddariad diwethaf
Medi 2019 Medi 2019

Diweddariad nesaf
Anhysbys

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Ymddygiadau Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol (HBSC)

Ffynhonnell 2
Y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Diben Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol yn gyfreithiol i Weinidogion Cymru osod dangosyddion cenedlaethol i fesur cynnydd o ran cyflawni’r nodau llesiant.

Mae’r mesur cyfansawdd o Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol sydd i’w weld yn y tabl data wedi cael ei osod fel un o’r dangosyddion cenedlaethol ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Bydd yn defnyddio canran y plant sydd â llai na dau ymddygiad bywyd iach (ddim yn smygu, bwyta ffrwythau neu lysiau’n ddyddiol, byth yn yfed alcohol neu’n anaml, yn gwneud ymarfer corff am awr bob dydd) a bydd yr ymddygiadau byw bywyd unigol yn cael eu defnyddio fel dangosyddion cyd-destunol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Arolwg a wneir yn yr ysgolion yw Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol. Caiff data eu casglu drwy roi holiaduron i’r plant eu llenwi yn y dosbarth. Mae cwestiynau’r arolwg yn cynnwys amrywiaeth o ddangosyddion iechyd ac ymddygiadau sy’n gysylltiedig ag iechyd, yn ogystal ag amgylchiadau bywyd y bobl ifanc. Mae rhagor o wybodaeth ynghylch casglu a chyfrifo data i’w gweld yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol drwy ddilyn y ddolen.

Cyfnodau data dan sylw
2013/14, 2017/18

Ansawdd ystadegol
Mae rhagor o wybodaeth ynghylch ansawdd a dulliau i’w gweld yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol drwy ddilyn y ddolen.

Allweddeiriau
Dangosydd Cenedlaethol, Holiadur Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol, , Alcohol, Smygu, Ffrwythau neu Lysiau, Gweithgarwch Corfforol, Ymddygiadau Bywyd