Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Canran y plant rhwng 11-16 oed nad ydynt yn smygu – Mesurau iechyd a llesiant ar gyfer plant mewn perthynas â’r Dangosyddion Cenedlaethol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Ymddygiad Iechyd[Hidlwyd]
Mesur[Hidlo]
Dadansoddiad[Hidlo]
[Lleihau]Ddim yn smygu
Cliciwch yma i ddidoliCanranCliciwch yma i ddidoliSylfaen heb ei bwysoli
Gwryw19052,983
Benyw18954,262
Blwyddyn 719723,852
Blwyddyn 819623,495
Blwyddyn 919023,126
Blwyddyn 1018520,588
Blwyddyn 1117517,973
Cyfoeth Teuluol Isel18712,170
Cyfoeth Teuluol Canolig18937,831
Cyfoeth Teuluol Uchel19053,286
Cyfanswm189109,034

Metadata

Teitl
Mesurau iechyd a lles ar gyfer plant ar gyfer y dangosyddion cenedlaethol

Diweddariad diwethaf
Medi 2019 Medi 2019

Diweddariad nesaf
Anhysbys

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Ymddygiadau Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol (HBSC)

Ffynhonnell 2
Y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Diben Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol yn gyfreithiol i Weinidogion Cymru osod dangosyddion cenedlaethol i fesur cynnydd o ran cyflawni’r nodau llesiant.

Mae’r mesur cyfansawdd o Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol sydd i’w weld yn y tabl data wedi cael ei osod fel un o’r dangosyddion cenedlaethol ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Bydd yn defnyddio canran y plant sydd â llai na dau ymddygiad bywyd iach (ddim yn smygu, bwyta ffrwythau neu lysiau’n ddyddiol, byth yn yfed alcohol neu’n anaml, yn gwneud ymarfer corff am awr bob dydd) a bydd yr ymddygiadau byw bywyd unigol yn cael eu defnyddio fel dangosyddion cyd-destunol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Arolwg a wneir yn yr ysgolion yw Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol. Caiff data eu casglu drwy roi holiaduron i’r plant eu llenwi yn y dosbarth. Mae cwestiynau’r arolwg yn cynnwys amrywiaeth o ddangosyddion iechyd ac ymddygiadau sy’n gysylltiedig ag iechyd, yn ogystal ag amgylchiadau bywyd y bobl ifanc. Mae rhagor o wybodaeth ynghylch casglu a chyfrifo data i’w gweld yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol drwy ddilyn y ddolen.

Cyfnodau data dan sylw
2013/14, 2017/18

Ansawdd ystadegol
Mae rhagor o wybodaeth ynghylch ansawdd a dulliau i’w gweld yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol drwy ddilyn y ddolen.

Allweddeiriau
Dangosydd Cenedlaethol, Holiadur Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol, , Alcohol, Smygu, Ffrwythau neu Lysiau, Gweithgarwch Corfforol, Ymddygiadau Bywyd