Skip to content

Help StatsCymru

Cyflwyniad

StatsCymru yw cronfa rhad ac am ddim ar-lein Llywodraeth Cymru ar gyfer data ystadegol manwl i Gymru. Mae StatsCymru yn gadael i ddefnyddwyr edrych a thrin data ar y sgrin, gan gynnwys y gallu i gynhyrchu siartiau. Gellir lawrlwytho data mewn sawl fformat a ellir ei cadw neu rannu. Mae'r system yn cynnwys bron i 1,000 set o ddata, ac yn cynnwys gwybodaeth allweddol ar poblogaeth, yr economi, gwariant a perfformaid llywodraeth, yn ogystal a amgylchedd, addysg, trafnidiaeth a iechyd.

Lleoli data

Mae yna 2 ffordd i ddarganfod data

1 Pori'r catalog

Trefnwyd y tablau a siartiau mewn themau ystadegol a gellir ei ddarganfod drwy pori y strwythur catalog ar yr ochr chwith o’r dudalen. Mae tablau a siartiau yn dangos yn y ffenestr ar yr ochr dde o dan y penawd ' Adroddiadau'. Cliciwch ar teitl yr adroddiad i’w weld.

Lleoli  data

2 Chwilio

Os nad ydych yn sicr lle i ddarganfod y data yr ydych ei hangen, mae yna gyfleustra chwilio ar ben y dudalen. Mynegwch eich term chwilio a clicwch ar yr eicon chwyddwydr. Fydd rhestr o addroddiadau a dogfennau eraill yn ymwneud a'r term chwilio yn ymddangos. Clicwch ar teitl yr adroddiad i weld y data.

Trefnu data

Unwaith rydych wedi clicio ar arddroddiad, byddwch yn cael eich cyflwyno gyda tabl o ddata wedi ei drefnu mewn ffordd a rhagbennwyd, mae hwn ond yn olygfa lefel uchel o set data fwy medrwch ei archwilio drwy ddulliau gwahanol:

Trefnu data

Dewis data

Mae’r dewislen-cwympo o fewn corff y tabl yn caniatau i chi ddewis pa eitemau a ddangosir yn eich tabl. Mae'r dewislen-cwympo yn dangos rhestr ymestynnol o'r eitemau data gall ei dicio neu di-ddicio

Dewis data

Cyngor: Gellir newid maint y dewislen-gwympo drwy lusgo y cornel dde ar y gwaelod

Ehangu a Lleihau

Gellir ehangu neu leihau unrhyw eitem sydd yn ddangos ar y tabl gyda arwydd naill ai '+' neu '-'. Mae hyn yn gadael i chi fforio’r data gwaelodol o eitemau ddata unigol. Os ydych eisiau ehangu neu leihau yr eitemai yn y tabl, cliciwch ar y testun ar bwys y '+' neu '-' gan defnyddio y bwtwm dde ar y llygoden. Mae hyn yn dod i fyny a dewsilen arall sydd yn gadael i chi ehangu a lleihau yr eitemau ar unwaith.

Ehangu a Lleihau

Llusgo a Gollwng

Gellir llusgo a gollwng elfennau or tabl i'r chwith neu i pen y tabl,i greu golwg ar y data fel yr oes angen. Llusgwch yr elfennau o fewn y tabl nes dangosir 2 saeth fach ac yna, llusgwch rhain i’r lle addas yn y tabl. I gael gwared ar elfen o'r tabl, llusgwch yr elfen i'r hidlydd yn union uwchben y tabl.

Cyngor: Edrychwch am y 2 saeth bach cyn gollwng

Llusgo a Gollwng

Nythu elfennau gyda'i gilydd

Gall y tabl gael llawer o elfennau yn nythu gyda'u gilydd naill ar yr ochr chwith neu ar ben y tabl. Llusgwch yr elfen a gollyngwch wrth ymyl yr elfen sydd yn barod yng ngorff y tabl, fydd yr elfennau yn dangos wrth ymyl eu gilydd. Er mwyn edrych ar y data unwaith mae yr elfennau wedi cael eu nythu, fydd yn rhaid ambell waith i ehangu yr eitemau gan ddefniddio y ffyrdd a ddisgrifwyd uchod.

Bar hidlo

Mea'r bar hidlo wedi ei lleoli yn union uwchlaw y tabl a gellir cynnwys llawer o elfennau. Dim ond un eitem ar bob elfen sydd yn gallu cael eu ddewis, a fydd y data yn y tabl yn newid unwaith fydd y dewis wedi eu wneud. Mae yr elfennau hyn yn gallu cael eu ddefnyddio i ddeillio data o fewn y tabl, neu gellir cael eu lusgo i fewn i gorff y tabl. Hefyd gall yr elfennau nad ydych eisiau eu ddangos yng ngorff y table gael eu llusgo I fyny i’r bar hidlo.

Bar hidlo

Fydd rhai elfennau yn dangos saethau chwith a de sydd yn gadael I chi newid eitemau yn rhwydd

Bar hidlo

Cyngor: Wrth lusgo a gollwng yr elfennau i ac oddiwrth y bar hidlo, gwnewch yn sicr eich bod yn llusgo yr elfennau o dan y bocs dewislen-gwympo

Trefnu data

Gall trefnu’r data o fewn tabl drwy osod trefn ar y labeli eitem neu werthoedd data. Ymddangosir trionglau ar bob lefel o elfennau’r tabl sy’n eich galluogi i drefnu’r data.

Os ydych yn clicio ar y trionglau ar y disgrifiadau rhes neu golofn, bydd y data o fewn y tablau’n cael eu trefnu fesul y labeli eitem.

Trefnu data

Gallwch hefyd glicio de’r elfennau ac ymddangosir dewislen sydd hefyd yn galluogi’r tabl gael ei drefnu drwy ddefnyddio’r labeli eitem.

Trefnu data

Os ydych yn clicio ar y trionglau ar y penawdau colofn, bydd y data o fewn y tabl yn cael ei drefnu un ai mewn trefn esgynnol neu drefn ddisgynnol o fewn unrhyw is-gyfansymiau sydd mewn golwg.

Trefnu data

Bar offer data

Mae’r bar offer data yn ymdddangos yn awtomatig uwchben bob tabl.

Bar offer data

Dychwelyd

Dychwelyd chi yn nôl i olygfa gwreiddiol y data cyn i chi wneud newidiadau

Dolen

Yn creu dolen dros dro i olygfa presennol o’r data sydd ar y sgrin. Gellir ychwanegu y ddolen at eich nodau tudalen/ffefrynnau fel eich bod yn gallu dychwelyd unrhyw bryd neu eu rannu gyda eraill. Os ydych eisiau creu tabl fwy parhaol gallwch cofrestru eich manylion ar y wefan a cadw yr adroddiad i adran preifat gan defnyddio y botwm 'Cadw fel ' a disgrifwyd hwyrach ymlaen.

Cyngor: Gellir rhannu dolen dros dro ond nid tablau preifat

Dolen

Allforio

Mae'r data a gwelir yn gallu cael eu lawrlwytho mewn llawer fformat fel CSV, Microsoft Excel, PDF a SDMX. Gellir allforio y data gan gynnwys teitl yr addroddiad a metatdata cysylltiedig gan marcio'r blycha priodol.

Export

Argraffu

Dangosir yr olygfa presennol o'r data ar tab argraffiadwy ar wahân o fewn y porwr we. Ambell waith fydd y porwr we yn annog i chi ganiatáu 'pop-ups' er mwyn gadael i chi weld y tab argraffu.

Modd sgrîn llawn

Yn gwneud y mwyaf o faint eich sgrîn a chydraniad drwy waredu'r banerau a defnyddio lled y sgrîn i gyd.

Unwaith byddwch wedi cofrestru i ddefnyddio'r wefan ac wedi mewngofnodi, byddwch yn gallu cadw eich tablau yn eich adran breifat gan gynnwys eich disgrifiad o'r tabl.

Bar offer siartio

Bar offer siartio

Dangos/cuddio'r siart

Arddangoswch siart y data sydd yn cael eu ddangos. Fydd y siart yn ymddangos uwchben y tabl o ddata o fewn tudalen y we. Os yw'r siart yn dangos yn barod, gellir ei ddileu drwy clicio ar yr eicon eto.

Palet

Newidir y lliwiau a ddefnyddir yn y siart rhwng glas a phaledi amryliw

Math o siart

Dewisiwch o 10 gwahanol math o siart fel ac oes angen

Math o siart

Cyngor: Mae'r siartiau gorau yn cael eu creu drwy cadw'r siart yn syml..

Cyfeiriadaedd

Weithiau ni fydd y siart yn ymddangos fel oeddech yn bwriadu. Mae'r botwm 'cyfeiriadedd' yn ffeirio echelau y siart a dangos siart amgen.

Labeli pwynt

Dangosir gwir werth y ddata ar y pwyntiau perthnasol o fewn y siart

Cuddio/Dangos allwedd

Ychwanegu neu symud yr allwedd o gorff y siart.

Allwedd X

Allwedd X

Symud yr allwedd i 5 safle gosod ar y siart o'r chwith i'r dde. Gall yr allwedd gael eu osod tu allan i'r siart i'r chwith neu i'r dde neu yn 3 lleoliad o fewn y siart

Allwedd Y

Symud yr allwedd i 5 safle gosod ar y siart o'r pen i'r gwaelod. Gall yr allwedd gael eu osod tu allan i'r siart o'r pen i'r gwaelod neu yn 3 lleoliad o fewn y siart

Metadata

Mae pob set data yn cynnwys metadata cysylltiedig sydd wedi’u rhestru ar waelod y tudalen. Defnyddwyd tabiau i ddarganfod wahanol fath o wybodaeth fel cyfeiriad dihafal y set ddata, dyddiad cyhoeddi o unrhyw ddata newydd a manylion cyswllt os oes angen rhagor o fanylion.

Metadata

Personoli

Personoli

Unwaith fyddwch wedi cofrestri i ddefnyddio'r wefan gan ddefnyddio'r botwm 'Cofrestru' a mewngofnodi, yr ydych yn cael eich cyflwyno â mwy o ddewisiadau

Mae 'Fy nghyfrif' yn gadael i chi newid manylion personol fel enw defnyddiwr ac e-bost

Mae 'Fy nhablau' yn arddangos golygfeydd yr ydych wedi cadw yn eich adran breifat

Mae ‘Fy Nhanysgrifiadau ' yn gadael i chi tanysgrifio i rybuddion ar gyfer data penodol . Fyddwch yn cael eich hysbysu drwy e-bost pan fydd y data perthnasol yn cael eu ddiweddaru. Er mwyn tanysgrifio I set o ddata, clicwch ar yr eicon amlen ar y cornel dde pen llaw o'r tudalen lle mae doleni addroddiadau yn ymddangos.

Personoli