Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anafusion yn ôl ardal a blwyddyn ariannol
None
Cod Ardal[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Rhif[Hidlwyd]
-
-
[Lleihau]Rhif 1
-
-
Rhif 2
Cliciwch yma i ddidoli2004-05Cliciwch yma i ddidoli2005-06Cliciwch yma i ddidoli2006-07Cliciwch yma i ddidoli2007-08Cliciwch yma i ddidoli2008-09Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19
[Lleihau]Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru[Ehangu]Marwolaethau49147381088356528
[Ehangu]Anafusion nad ydynt yn angheuol213191179209208234281228213276194213194156117
[Lleihau]Holl achubiadau (gan gynnwys marwolaethau ac anafedigion nad ydynt yn angheuol y cafodd eu hachub)..........48506443503933403937
Holl achubiadau (gan gynnwys marwolaethau ac anafedigion nad ydynt yn angheuol y cafodd eu hachub)[Ehangu]Marwolaethau y cafodd eu hachub..........2436221115
[Ehangu]Anafusion nad ydynt yn angheuol y cafodd eu hachub..........33363321332828292218
[Ehangu]Achubwyd (ddianaf)..........131028161594101614
[Lleihau]Canolbarth a Gorllewin Cymru[Ehangu]Marwolaethau106295117838847117
[Ehangu]Anafusion nad ydynt yn angheuol222238167178149158132184151167194177153144118
[Lleihau]Holl achubiadau (gan gynnwys marwolaethau ac anafedigion nad ydynt yn angheuol y cafodd eu hachub)..........725969648992126999266
Holl achubiadau (gan gynnwys marwolaethau ac anafedigion nad ydynt yn angheuol y cafodd eu hachub)[Ehangu]Marwolaethau y cafodd eu hachub..........3230041141
[Ehangu]Anafusion nad ydynt yn angheuol y cafodd eu hachub..........31232722304257363929
[Ehangu]Achubwyd (ddianaf)..........38343942594668624936
[Lleihau]De Cymru[Ehangu]Marwolaethau13941294476679725
[Ehangu]Anafusion nad ydynt yn angheuol360330286245300183194180177183155202274226161
[Lleihau]Holl achubiadau (gan gynnwys marwolaethau ac anafedigion nad ydynt yn angheuol y cafodd eu hachub)..........11410381861048187948481
Holl achubiadau (gan gynnwys marwolaethau ac anafedigion nad ydynt yn angheuol y cafodd eu hachub)[Ehangu]Marwolaethau y cafodd eu hachub..........0301353213
[Ehangu]Anafusion nad ydynt yn angheuol y cafodd eu hachub..........56534140514950664752
[Ehangu]Achubwyd (ddianaf)..........58474045502734263626

Metadata

Teitl
Tanau a phobl a gafodd eu lladd neu eu hanafu

Diweddariad diwethaf
Awst 2019 Awst 2019

Diweddariad nesaf
Awst 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn dangos nifer y tanau (yn ôl y math o dân a'r lleoliad) a'r bobl a gafodd eu hanafu neu eu lladd yr ymatebodd yr Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru iddynt.
Noder: Ym mis Ebrill 2009, newidiodd y dull casglu data o ffurflenni papur i'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). Mae data cyn 2009-10 (cyn IRS) yn rhannol seiliedig ar ddata wedi'i samplu, wedi'i bwysoli i gyfansymiau'r frigâd dân.
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 a 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Mae data 2018-19 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Awst 2020.
Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref
Mae natur y system fyw yn golygu efallai na fydd data a echdynnwyd ar gyfer y tablau Dangosyddion Perfformiad (ym mis Mehefin) yn cyfateb i'r data a gyhoeddir yma.
Nid yw pobl a gafodd eu hanafu 'am reswm heblaw'r tân' wedi'u hepgor oherwydd pryder nad yw'r maes hwn wedi'i ddefnyddio'n iawn. Felly, mae yna anghysondeb posibl yn y data ar y bobl a gafodd eu hanafu rhwng 2008-09 a 2009-10.

Ychwanegwyd at StatsCymru: Gorffennaf 2011

Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo
Cafodd data cyn 2009-10 ei gasglu trwy ffurflenni papur yr Adroddiad Data Tân (FDR). Mae data o 2009-10 ymlaen wedi'i gasglu trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Blynyddoedd ariannol 2001-02 i 2018-19

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae data tanau cyn 2009-10 yn seiliedig ar set ddata wedi'i samplu, felly maent wedi'u talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf. Oherwydd hyn, efallai na fydd symiau'r cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau a ddangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau
Tân, Awdurdod Tân ac Achub, Anafedigion, Marwolaethau, Anafedig angheuol, Anafedigion nad ydynt yn angheuol, Anheddau

Enw
CSAF0052