Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Diogelwch cymunedol a chynhwysiant cymdeithasol

Mae ein hystadegau yn cynnwys set gynhwysfawr o wybodaeth am ddiogelwch cymunedol a chynhwysiant cymdeithasol yng Nghymru. Maent yn cwmpasu ystod eang o bynciau gan gynnwys tân a throsedd, tlodi ("HBAI") ac amddifadedd (MALlC), a Chymunedau yn Gyntaf.