Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anafusion yn ôl lleoliad manwl a blwyddyn ariannol
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Cod ardal[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
[Lleihau]Cymhelliad[Hidlwyd]
-
Cymhelliad 1[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn(Esgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhif[Hidlwyd]
-
Rhif 1
[Lleihau]Lleol[Hidlwyd]
-
-
[Lleihau]Lleol 1
-
-
[Lleihau]Lleol 2
-
-
[Lleihau]Lleol 3
-
-
[Lleihau]Lleol 4
-
-
[Lleihau]Lleol 5
-
-
Lleol 6
[Lleihau]2017-18[Lleihau]2018-19
[Lleihau]Pob AnafusionCliciwch yma i ddidoliPob Anafusion[Lleihau]Pob AnafusionCliciwch yma i ddidoliPob Anafusion
Cliciwch yma i ddidoliMarwolaethauCliciwch yma i ddidoliAnafusion nad ydynt yn angheuolCliciwch yma i ddidoliMarwolaethauCliciwch yma i ddidoliAnafusion nad ydynt yn angheuol
[Lleihau]TanauCyfanswm tanau[Lleihau]Holl brif danau1552654120396416
Holl brif danau[Lleihau]Adeiladau1147248317349366
Adeiladau[Ehangu]Anheddau1140741815299314
[Ehangu]Adeilad amhreswyl0555514445
[Ehangu]Adeiladau preswyl eraill01010167
[Ehangu]Cerbydau ffordd3323533336
[Ehangu]Awyr agored1222301414

Metadata

Teitl
Tanau a phobl a gafodd eu lladd neu eu hanafu yn ôl lleoliad manwl

Diweddariad diwethaf
Awst 2019 Awst 2019

Diweddariad nesaf
Awst 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl yn dangos nifer y tanau (a nifer y bobl a gafodd eu hanafu neu eu lladd) yr ymatebodd yr Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru iddynt.
Mae'r data'n dangos y math o leoliad a'r cymhelliad.
Noder: Mae ffigurau 2008-09 yn rhannol seiliedig ar ddata wedi'i samplu, wedi'i bwysoli i gyfansymiau'r frigâd dân.
Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 a 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Mae data 2018-19 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Awst 2020.

Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref

Ychwanegwyd at StatsCymru: Gorffennaf 2011

Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo
Cafodd data cyn 2009-10 ei gasglu trwy ffurflenni papur yr Adroddiad Data Tân (FDR). Mae data o 2009-10 ymlaen wedi'i gasglu trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Blynyddoedd ariannol 2008-09 i 2018-19

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae data tanau cyn 2009-10 yn seiliedig ar set ddata wedi'i samplu, felly maent wedi'u talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf. Oherwydd hyn, efallai na fydd symiau'r cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau a ddangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau
Tân, Camrybuddion tân, Awdurdod Tân ac Achub, Anafedigion, Marwolaethau, Anafedig angheuol, Anafedigion nad ydynt yn angheuol, Anheddau, Cymhelliad, Damweiniol, Bwriadol