Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anafusion yn ôl natur yr anaf a blwyddyn ariannol
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Anafusion yn ôl y math[Hidlo]
-
[Lleihau]Anafusion yn ôl y math 1
-
Anafusion yn ôl y math 2
[Lleihau]Achos yr anaf[Hidlo]
-
-
Achos yr anaf 1
[Lleihau]2015-16[Lleihau]2016-17[Lleihau]2017-18[Lleihau]2018-19
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMarwolaethau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHoll anafusion nad ydynt yn angheuol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMarwolaethau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHoll anafusion nad ydynt yn angheuol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMarwolaethau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHoll anafusion nad ydynt yn angheuol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMarwolaethau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHoll anafusion nad ydynt yn angheuol
[Lleihau]Holl anafiadau neu achosion marwolaeth19592196211552620396
Holl anafiadau neu achosion marwolaethWedi'u llethu gan nwy neu fwg7319828582238169
Llosgiadau384474390574
Llosgiadau ac wedi'u lleuth gan nwy neu fwg51361409310
Sioc07017015013
Anafiadau corfforol043023016024
Arall310701300138089
Heb ei nodi119178435417

Metadata

Teitl
Pobl a gafodd eu hanafu mewn tanau yn ôl natur yr anaf

Diweddariad diwethaf
Awst 2019 Awst 2019

Diweddariad nesaf
Awst 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl yn dangos nifer y bobl a gafodd eu hanafu mewn tanau, yn ôl natur yr anaf.
Nid yw pobl a gafodd eu hanafu 'am reswm heblaw'r tân' wedi'u hepgor oherwydd pryder yn yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol nad yw'r maes hwn wedi'i ddefnyddio'n iawn. Felly, mae yna anghysondeb posibl yn y data ar y bobl a gafodd eu hanafu rhwng 2008-09 a 2009-10.

Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.

Mae data cyn 2009-10 yn dod o gasgliad data ffurflen bapur FDR1.
Cafodd yr holl ddata o 2009-10 ymlaen ei gasglu trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). Oherwydd y gwahanol systemau a newidiadau i'r data a gasglwyd, nid yw hi'n bosibl darparu cyfnod amser llawn, cymaradwy.
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 a 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Mae data 2018-19 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Awst 2020.

Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref

Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo
Cafodd data cyn 2009-10 ei gasglu trwy ffurflenni papur yr Adroddiad Data Tân (FDR). Mae data o 2009-10 ymlaen wedi'i gasglu trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Blynyddoedd ariannol 2001-02 i 2018-19

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau
Tân, Awdurdod Tân ac Achub, Anafedigion, Marwolaethau, Anafedig angheuol, Anafedigion nad ydynt yn angheuol, llosgiadau, cymorth cyntaf

Enw
CSAF0046