Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anafusion mewn tanau damweiniol mewn anheddau yn ôl chwarter
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Rhif[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhif 1
-
Rhif 2
Blwyddyn[Hidlwyd]
Chwarter[Hidlo]
[Lleihau]Marwolaethau[Lleihau]Anafedigion nad ydynt yn angheuol
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAnafedig angheuol mewn tanau damweiniol mewn anheddau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAnafedigion nad ydynt yn angheuol mewn tanau damweiniol mewn anheddau
[Lleihau]2014-15Chwarter 2 (Ebrill-Mehefin)377
Chwarter 3 (Gorffennaf-Medi)396
Chwarter 4 (Hydref-Rhagfyr)3105
Chwarter 1 (Ionawr-Mawrth)3110
[Lleihau]2015-16Chwarter 2 (Ebrill-Mehefin)5100
Chwarter 3 (Gorffennaf-Medi)193
Chwarter 4 (Hydref-Rhagfyr)2118
Chwarter 1 (Ionawr-Mawrth)4106
[Lleihau]2016-17Chwarter 2 (Ebrill-Mehefin)3113
Chwarter 3 (Gorffennaf-Medi)5107
Chwarter 4 (Hydref-Rhagfyr)1149
Chwarter 1 (Ionawr-Mawrth)495
[Lleihau]2017-18Chwarter 2 (Ebrill-Mehefin)290
Chwarter 3 (Gorffennaf-Medi)188
Chwarter 4 (Hydref-Rhagfyr)6125
Chwarter 1 (Ionawr-Mawrth)273

Metadata

Teitl
Pobl a gafodd eu lladd neu eu hanafu mewn tanau fesul chwarter

Diweddariad diwethaf
Awst 2018 Awst 2018

Diweddariad nesaf
Chwefror 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl yn dangos nifer y bobl a gafodd eu hanafu mewn tanau yr ymatebodd yr Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru iddynt bob chwarter. Mae'r tabl hefyd yn dangos nifer y bobl a gafodd eu hanafu mewn tanau damweiniol mewn anheddau.
Ychwanegwyd at StatsCymru: Gorffennaf 2012
Ffynhonnell: Yr Sywddfa Gartref

Mae data 2017-18 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Awst 2019.
Cafodd data 2016-17 a 2017-18 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data cyn mis Ebrill 2009 ei gasglu trwy'r ffurflenni papur, FDR1 a FDR3. Mae niferoedd y tanau cyn mis Ebrill 2009 yn seiliedig ar gronfa ddata wedi'i samplu.
Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.
Cyswllt: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru


Casgliad data a dull cyfrifo
Cafodd data cyn 2009-10 ei gasglu trwy ffurflenni papur yr Adroddiad Data Tân (FDR). Mae data o 2009-10 ymlaen wedi'i gasglu trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi
Dwywaith y flwyddyn

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data mewn chwarteri, wedi'i ddosbarthu mewn blynyddoedd ariannol. O 2007-08 tan 2017-18.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau
Tân, Awdurdod Tân ac Achub, Anafedigion, Marwolaethau, Anafedig angheuol, Anafedigion nad ydynt yn angheuol, chwarterol, anheddau, damweiniol