Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anafusion a fu farw ac anafusion na fu farw yn ôl chwarter
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Rhif[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhif 1
-
[Lleihau]Rhif 2
-
Rhif 3
Blwyddyn[Hidlwyd]
Chwarter[Hidlo]
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMarwolaethau[Lleihau]Anafedigion nad ydynt yn angheuolCliciwch yma i ddidoliAnafedigion nad ydynt yn angheuol
[Lleihau]Anafedigion nad ydynt yn angheuol (ac eithrio gwiriadau rhagofalus a cymorth cyntaf)Cliciwch yma i ddidoliAnafedigion nad ydynt yn angheuol (ac eithrio gwiriadau rhagofalus a cymorth cyntaf)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliRhoddir cymorth cyntaf yn y lleoliad[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliArgymhellir gwiriad rhagofalus
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAeth i'r ysbyty, ymddengys fod yr anafiadau’n ddifrifol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAeth i'r ysbyty, ymddengys fod yr anafiadau’n ysgafn
[Lleihau]2015-16Chwarter 2 (Ebrill-Mehefin)5955644136141
Chwarter 3 (Gorffennaf-Medi)21662784035153
Chwarter 4 (Hydref-Rhagfyr)61453674650163
Chwarter 1 (Ionawr-Mawrth)61447613639136
[Lleihau]2016-17Chwarter 2 (Ebrill-Mehefin)51231433861142
Chwarter 3 (Gorffennaf-Medi)81042524253147
Chwarter 4 (Hydref-Rhagfyr)11049596772198
Chwarter 1 (Ionawr-Mawrth)5643494639134
[Lleihau]2017-18Chwarter 2 (Ebrill-Mehefin)41246583937134
Chwarter 3 (Gorffennaf-Medi)2937463741124
Chwarter 4 (Hydref-Rhagfyr)6758653952156
Chwarter 1 (Ionawr-Mawrth)3930393142112
[Lleihau]2018-19Chwarter 2 (Ebrill-Mehefin)61549642720111
Chwarter 3 (Gorffennaf-Medi)462935242281
Chwarter 4 (Hydref-Rhagfyr)6102838253295
Chwarter 1 (Ionawr-Mawrth)41235472933109

Metadata

Teitl
Tanau, galwadau ffug a phobl a gafodd eu hanafu fesul chwarter

Diweddariad diwethaf
Awst 2019 Awst 2019

Diweddariad nesaf
Chwefror 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl yn dangos nifer y tânau, y bobl a gafodd eu hanafu a'r galwadau ffug tân yr ymatebodd yr Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru iddynt bob chwarter.
Cafodd data cyn mis Ebrill 2009 ei gasglu trwy'r ffurflenni papur, FDR1 a FDR3. Mae niferoedd y tanau cyn mis Ebrill 2009 yn seiliedig ar gronfa ddata wedi'i samplu.
Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 a 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Mae data 2018-19 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Awst 2020.
Ychwanegwyd at StatsCymru: Gorffennaf 2012
Ffynhonnell: Yr Sywddfa Gartref
Cyswllt: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru


Casgliad data a dull cyfrifo
Cafodd data cyn 2009-10 ei gasglu trwy ffurflenni papur yr Adroddiad Data Tân (FDR). Mae data o 2009-10 ymlaen wedi'i gasglu trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi
Dwywaith y flwyddyn

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data mewn chwarteri, wedi'i ddosbarthu mewn blynyddoedd ariannol. O 2007-08 tan 2018-19

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae data tanau cyn 2009-10 yn seiliedig ar set ddata wedi'i samplu, felly maent wedi'u talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf. Oherwydd hyn, efallai na fydd symiau'r cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau a ddangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau
Tân, Awdurdod Tân ac Achub, Camrybuddion tân, Anafedigion, Marwolaethau, Anafedig angheuol, Anafedigion nad ydynt yn angheuol, Chwarterol