Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anafusion a fu farw ac anafusion na fu farw yn ôl chwarter
None
[Lleihau]ArdalYn ym wneud â\’r Awdurdod Tân ac Achub sy\'n adrodd[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Rhif[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhif 1
-
[Lleihau]Rhif 2
-
Rhif 3
BlwyddynBlwyddyn ariannol (Ebrill-Mawrth)[Hidlwyd]
Chwarter[Hidlo]
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMarwolaethauMae anafedig angheuol yn berson y priodolir ei farwolaeth i dân hyd yn oed os digwyddodd y farwolaeth wythnosau neu fisoedd yn ddiweddarach. Mae achosion achlysurol hefyd lle canfyddir nad tân oedd achos y farwolaeth. Felly mae’r ffigurau ar gyfer marwolaethau yn gallu cael eu diwygio.[Lleihau]Anafusion nad ydynt yn angheuolO 2009-10 cofnodir anafusion nad ydynt yn angheuol fel rhai sydd mewn un o bedwar dosbarthiad o ddifrifoldeb fel a ganlyn: (i) aeth I\'r ysbyty, ymddengys fod yr anafiadau’n ddifrifol ; (ii) aeth i’r ysbyty, ymddengys fod yr anafiadau’n ysgafn; (iii) rhoddir cymorth cyntaf yn y lleoliad; (iv) Argymhellir gwiriad rhagofalus - pan gaiff unigolyn ei anfon I\'r ysbyty neu ei gynghpri I weld meddyg fel rhagofal, heb unrhyw anaf neu ofid amlwg. Nid yw anafusion nad ydynt yn angheuol sydd wedi’u marcio fel \'ddim yn gysylltiedig â thân\' wedi cael eu hepgor oherwydd defnydd eang amhriodol o\'r maes hwn.Cliciwch yma i ddidoliAnafusion nad ydynt yn angheuolO 2009-10 cofnodir anafusion nad ydynt yn angheuol fel rhai sydd mewn un o bedwar dosbarthiad o ddifrifoldeb fel a ganlyn: (i) aeth I\'r ysbyty, ymddengys fod yr anafiadau’n ddifrifol ; (ii) aeth i’r ysbyty, ymddengys fod yr anafiadau’n ysgafn; (iii) rhoddir cymorth cyntaf yn y lleoliad; (iv) Argymhellir gwiriad rhagofalus - pan gaiff unigolyn ei anfon I\'r ysbyty neu ei gynghpri I weld meddyg fel rhagofal, heb unrhyw anaf neu ofid amlwg. Nid yw anafusion nad ydynt yn angheuol sydd wedi’u marcio fel \'ddim yn gysylltiedig â thân\' wedi cael eu hepgor oherwydd defnydd eang amhriodol o\'r maes hwn.
[Lleihau]Anafusion nad ydynt yn angheuol (ac eithrio gwiriadau rhagofalus a cymorth cyntaf)Cliciwch yma i ddidoliAnafusion nad ydynt yn angheuol (ac eithrio gwiriadau rhagofalus a cymorth cyntaf)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliRhoddir cymorth cyntaf yn y lleoliadDadansoddiad ddim ar gael cyn 2009-10[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliArgymhellir gwiriad rhagofalusNi ddangosir nifer y gwiriadau rhagofalus ar gyfer anafiadau cyn Ebrill 2009 oherwydd y gwahaniaeth yn y modd y maent yn cael eu dosbarthu.
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAeth i'r ysbyty, ymddengys fod yr anafiadau’n ddifrifolDadansoddiad ddim ar gael cyn 2009-10[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAeth i'r ysbyty, ymddengys fod yr anafiadau’n ysgafnDadansoddiad ddim ar gael cyn 2009-10
[Lleihau]2019-20Data diwygiedigChwarter 2 (Ebrill-Mehefin)61347603741138
Chwarter 3 (Gorffennaf-Medi)21138494033122
Chwarter 4 (Hydref-Rhagfyr)61031414257140
Chwarter 1 (Ionawr-Mawrth)31237493721107
[Lleihau]2020-21Data am dros droChwarter 2 (Ebrill-Mehefin)9426303847115
Chwarter 3 (Gorffennaf-Medi)5102333323499
Chwarter 4 (Hydref-Rhagfyr)772734322591
Chwarter 1 (Ionawr-Mawrth)0429332941103
[Lleihau]2021-22Data am dros droChwarter 2 (Ebrill-Mehefin)8933424045127
Chwarter 3 (Gorffennaf-Medi)5820285139118
Chwarter 4 (Hydref-Rhagfyr)~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
Chwarter 1 (Ionawr-Mawrth)~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto

Metadata

Teitl

Tanau, galwadau ffug a phobl a gafodd eu hanafu fesul chwarter

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2022 Mawrth 2022

Diweddariad nesaf

Medi 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl yn dangos nifer y tânau, y bobl a gafodd eu hanafu a'r galwadau ffug tân yr ymatebodd yr Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru iddynt bob chwarter.
Cafodd data cyn mis Ebrill 2009 ei gasglu trwy'r ffurflenni papur, FDR1 a FDR3. Mae niferoedd y tanau cyn mis Ebrill 2009 yn seiliedig ar gronfa ddata wedi'i samplu.
Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Cafodd data 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Medi 2020
Cafodd data 2019-20 a 2020-21 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2021
Cafodd data Ebrill i Fedi 2021 ei echdynnu o'r IRS ym mis Chwefror 2021

Mae data 2020-21 a Ebrill - Medi 2021 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Medi 2022

Ychwanegwyd at StatsCymru: Gorffennaf 2012
Ffynhonnell: Yr Sywddfa Gartref
Cyswllt: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru


Casgliad data a dull cyfrifo

Cafodd data cyn 2009-10 ei gasglu trwy ffurflenni papur yr Adroddiad Data Tân (FDR). Mae data o 2009-10 ymlaen wedi'i gasglu trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi

Dwywaith y flwyddyn

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data mewn chwarteri, wedi'i ddosbarthu mewn blynyddoedd ariannol. O 2007-08 i Fedi 2021

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae data tanau cyn 2009-10 yn seiliedig ar set ddata wedi'i samplu, felly maent wedi'u talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf. Oherwydd hyn, efallai na fydd symiau'r cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau a ddangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Allweddeiriau

Tân, Awdurdod Tân ac Achub, Camrybuddion tân, Anafedigion, Marwolaethau, Anafedig angheuol, Anafedigion nad ydynt yn angheuol, Chwarterol

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we