Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Tanau damweiniol mewn anheddau yn ôl ffynhonnell y tân a blwyddyn
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
[Lleihau]LleoliadLleoliad yw\'r math o fangre, eiddo neu gefn gwlad lle dechreuodd y tân. Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu\'r math o fangre lle cafwyd y mwyaf o anafedigion neu ddifrod o ganlyniad i\'r tân.[Hidlwyd]
-
Lleoliad 1[Hidlwyd]
[Lleihau]AchosAchos y tân yw\'r diffyg, y weithred neu\'r hepgoriad a arweiniodd at gynnau\'r tân.[Hidlwyd]
-
Achos 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]FfynhonnellFfynhonnell cynnau yw ffynhonnell y fflam, y wreichionen neu\'r gwres a ddechreuodd y tân.(Esgynnol)[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ffynhonnell 1
-
-
[Lleihau]Ffynhonnell 2
-
-
Ffynhonnell 3
Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Data diwygiedigCliciwch yma i ddidoli2022-23Data am dros dro
[Lleihau]Holl ffynonellau prif danau damweiniol1,8641,8261,7891,7251,7321,6351,6091,7191,4851,4301,4981,3751,4671,379
Holl ffynonellau prif danau damweiniol[Ehangu]Deunyddiau ysmygu126147103100117116109114113113971048887
[Ehangu]Matsys a chanhwyllau4764635363556969445352505260
[Ehangu]Offer coginio1,000928975872892840789830673685714653708639
[Ehangu]Offer gwresogi gofod10589818880736877725268454758
[Ehangu]Offer gwresogi canolog a gwresogi dwr2523182722242829241414101118
[Ehangu]Chwythlampau, offer weldio ac offer torri125811145511984834
[Ehangu]Dosbarthu trydan147154181194195182191196180143171168170152
[Ehangu]Cyfarpar trydanol arall255278204230207197196222212189192164184182
[Ehangu]Ffynonellau eraill118115127118117110124136119119136124139129
[Ehangu]Anhysbys2923293225333035395450496550

Metadata

Teitl

Prif danau damweiniol yn ôl achos a'r ffynhonnell gynnau

Diweddariad diwethaf

Hydref 2023 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Tân, Awdurdod Tân ac Achub, Damweiniol, Achos, Taniad, Ysmygu, Matsys, Chanhwyllau, Sosban sglodion, Anheddau

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl yn dangos prif danau damweiniol yr ymatebodd yr Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru iddynt, yn ôl y ffynhonnell gynnau, yr achos a'r math o leoliad. Mae'r data yn y tabl hwn ar gyfer prif danau yn unig gan nad yw data ar yr achos na'r ffynhonnell gynnau yn cael eu casglu ar gyfer tanau eilaidd a tanau simnai.
Ychwanegwyd at StatsCymru: Mai 2013
Mae'r data'n dod o'r System Cofnodi Digwyddiadau.
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 a 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Cafodd data 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Medi 2020
Cafodd data 2019-20 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2021
Cafodd data 2020-21 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2022
Cafodd data 2021-22 a 2022-23 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2023
Mae data 2022-23 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Medi 2024.
Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref
Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo

Casglwyd data trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddoedd ariannol 2009-10 i 2022-23

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we