Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Prif danau damweiniol yn ôl achos a lleoliad
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
[Lleihau]FfynhonnellFfynhonnell cynnau yw ffynhonnell y fflam, y wreichionen neu\'r gwres a ddechreuodd y tân.[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ffynhonnell 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Ffynhonnell 2[Hidlo]
-
Ffynhonnell 3[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]LleoliadLleoliad yw\'r math o fangre, eiddo neu gefn gwlad lle dechreuodd y tân. Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu\'r math o fangre lle cafwyd y mwyaf o anafedigion neu ddifrod o ganlyniad i\'r tân.(Esgynnol)[Hidlo]
-
Lleoliad 1
[Lleihau]AchosAchos y tân yw\'r diffyg, y weithred neu\'r hepgoriad a arweiniodd at gynnau\'r tân.[Hidlwyd]
-
-
Achos 1
[Lleihau]Holl lleoliad prif danau damweiniolCliciwch yma i ddidoliHoll lleoliad prif danau damweiniol
Cliciwch yma i ddidoliAnheddauDiffinnir anheddau fel adeiladau a feddiannir gan aelwydydd, ac eithrio gwestai, hosteli a sefydliadau preswyl. Mae\'r ffigurau hyn yn cynnwys cartrefi symudol ac unrhyw strwythurau nad ydynt yn rhai parhaol a ddefnyddir yn unswydd fel annedd, megis cychod preswyl.Cliciwch yma i ddidoliAdeiladau eraillCliciwch yma i ddidoliCerbydau fforddCliciwch yma i ddidoliArall
[Lleihau]Holl achosion prif danau damweiniol11,9625,0346,2091,35224,557
Holl achosion prif danau damweiniolCyflenwad tanwydd diffygiol1,2928781,9042004,274
Lîd neu gyfarpar diffygiolNamau a diffygion mewn offer/cyfarpar yn unig.<br />Yn cynnwys diffyg gwaith cynnal a chadw, eitemau sydd wedi treulio neu sydd wedi\'u haddasu/gosod yn anghywir.1,7309808851003,695
Camddefnyddio offer neu gyfarpar3,80350641584,408
Sosban sglodion/Ffrïwr dwfnYn cynnwys gadael rhywbeth heb ei oruchwylio.816188711,012
Chwarae â thân621311692
Trin yn ddiofal99626561891,411
Rhoi pethau'n rhy agos at wres1,5904611791232,353
ArallYn cynnwys: \'Person yn rhy agos i ffynhonnell gwres\', \'damwain neu wrthdrawiad cerbyd\', \'tân simnai\', \'coelcerth yn mynd allan o reolaeth\', \'llosgi bwriadol arall, yn mynd allan o reolaeth\', \'cronni deunyddiau fflamadwy\', \'digwyddiad naturiol\', \'gordwymo, achos yn anhysbys\' ac \'arall\'.1,6731,7433,1317657,312

Metadata

Teitl

Prif danau damweiniol yn ôl achos a'r ffynhonnell gynnau

Diweddariad diwethaf

Hydref 2023 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Tân, Awdurdod Tân ac Achub, Damweiniol, Achos, Taniad, Ysmygu, Matsys, Chanhwyllau, Sosban sglodion, Anheddau

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl yn dangos prif danau damweiniol yr ymatebodd yr Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru iddynt, yn ôl y ffynhonnell gynnau, yr achos a'r math o leoliad. Mae'r data yn y tabl hwn ar gyfer prif danau yn unig gan nad yw data ar yr achos na'r ffynhonnell gynnau yn cael eu casglu ar gyfer tanau eilaidd a tanau simnai.
Ychwanegwyd at StatsCymru: Mai 2013
Mae'r data'n dod o'r System Cofnodi Digwyddiadau.
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 a 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Cafodd data 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Medi 2020
Cafodd data 2019-20 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2021
Cafodd data 2020-21 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2022
Cafodd data 2021-22 a 2022-23 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2023
Mae data 2022-23 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Medi 2024.
Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref
Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo

Casglwyd data trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddoedd ariannol 2009-10 i 2022-23

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.