Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Prif danau damweiniol yn ôl achos a ffynhonnell y tân
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
[Lleihau]LleoliadLleoliad yw\'r math o fangre, eiddo neu gefn gwlad lle dechreuodd y tân. Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu\'r math o fangre lle cafwyd y mwyaf o anafedigion neu ddifrod o ganlyniad i\'r tân.[Hidlwyd]
-
Lleoliad 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]AchosAchos y tân yw\'r diffyg, y weithred neu\'r hepgoriad a arweiniodd at gynnau\'r tân.[Hidlwyd]
-
Achos 1
[Lleihau]FfynhonnellFfynhonnell cynnau yw ffynhonnell y fflam, y wreichionen neu\'r gwres a ddechreuodd y tân.(Esgynnol)[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ffynhonnell 1
-
-
[Lleihau]Ffynhonnell 2
-
-
Ffynhonnell 3
[Lleihau]Holl achosion prif danau damweiniolCliciwch yma i ddidoliHoll achosion prif danau damweiniol
Cliciwch yma i ddidoliCyflenwad tanwydd diffygiolCliciwch yma i ddidoliLîd neu gyfarpar diffygiolNamau a diffygion mewn offer/cyfarpar yn unig.<br />Yn cynnwys diffyg gwaith cynnal a chadw, eitemau sydd wedi treulio neu sydd wedi\'u haddasu/gosod yn anghywir.Cliciwch yma i ddidoliCamddefnyddio offer neu gyfarparCliciwch yma i ddidoliSosban sglodion/Ffrïwr dwfnYn cynnwys gadael rhywbeth heb ei oruchwylio.Cliciwch yma i ddidoliChwarae â thânCliciwch yma i ddidoliTrin yn ddiofalCliciwch yma i ddidoliRhoi pethau'n rhy agos at wresCliciwch yma i ddidoliArallYn cynnwys: \'Person yn rhy agos i ffynhonnell gwres\', \'damwain neu wrthdrawiad cerbyd\', \'tân simnai\', \'coelcerth yn mynd allan o reolaeth\', \'llosgi bwriadol arall, yn mynd allan o reolaeth\', \'cronni deunyddiau fflamadwy\', \'digwyddiad naturiol\', \'gordwymo, achos yn anhysbys\' ac \'arall\'.
[Lleihau]Holl ffynonellau prif danau damweiniol4,2743,6954,4081,012921,4112,3537,31224,557
Holl ffynonellau prif danau damweiniol[Ehangu]Deunyddiau ysmygu38350278401061441,163
[Ehangu]Matsys a chanhwyllau1254027115244152595
[Lleihau]Offer coginio992783,8631,004101548372556,500
Offer coginio[Ehangu]Barbeciw612100341919100
[Ehangu]Stôf wersylla42234013340
[Ehangu]Cwcer (gan gynnwys ffwrn)621462,4495518896311324,068
[Ehangu]Ffrïwr dwfn2152132301112375
[Ehangu]Gril/tostiwr10435223173829653
[Ehangu]Ffwrn microdon650386013728481
[Ehangu]Offer coginio aralle.e. offer ffrio dwfn masnachol, cyfarpar masnachol.2166121011011122
[Ehangu]Cylch/plât poeth (cyfarpar ar wahân)7538010201812821661
[Ehangu]Offer gwresogi gofod53132660138305166761
[Ehangu]Offer gwresogi canolog a gwresogi dwr4110560021732203
[Ehangu]Chwythlampau, offer weldio ac offer torri5176800411885297
[Ehangu]Dosbarthu trydan1,83568752208254303,039
[Ehangu]Cyfarpar trydanol arall3751,3439101141094172,350
[Lleihau]Ffynonellau eraill1,6989721555202105313,2626,853
Ffynonellau eraill[Ehangu]Bomiau a ffrwydron00000011011
[Ehangu]Tanau simnai10100111130144
[Ehangu]Tân gwyllt00303351832
[Ehangu]Tanwydd/cemegion1233632124870226538
[Ehangu]Offer gwresogi - Cynhesu bwyd (nid coginio)123000028
[Ehangu]Offer diwydiannol261353010252240486
[Ehangu]Llosgwyr olewau/arogldarth004009171141
[Ehangu]Fflam noeth61200124781192359
[Ehangu]Digwyddiad naturiol1100001230233
[Ehangu]Offer garddio domestig46400161132
[Ehangu]Ymledu o'r tân eilaidd2270267131379590
[Ehangu]Cerbydau yn unig1,44564910002931,4393,638
[Ehangu]Gwair gwlyb00000115052
[Ehangu]ArallYn cynnwys offer trydanol lle cofnodwyd ffynhonnell y pwer fel un heb fod yn drydanol.8914041312962324689
[Ehangu]Anhysbys164151181626612,3692,796

Metadata

Teitl

Prif danau damweiniol yn ôl achos a'r ffynhonnell gynnau

Diweddariad diwethaf

Hydref 2023 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl yn dangos prif danau damweiniol yr ymatebodd yr Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru iddynt, yn ôl y ffynhonnell gynnau, yr achos a'r math o leoliad. Mae'r data yn y tabl hwn ar gyfer prif danau yn unig gan nad yw data ar yr achos na'r ffynhonnell gynnau yn cael eu casglu ar gyfer tanau eilaidd a tanau simnai.
Ychwanegwyd at StatsCymru: Mai 2013
Mae'r data'n dod o'r System Cofnodi Digwyddiadau.
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 a 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Cafodd data 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Medi 2020
Cafodd data 2019-20 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2021
Cafodd data 2020-21 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2022
Cafodd data 2021-22 a 2022-23 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2023
Mae data 2022-23 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Medi 2024.
Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref
Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo

Casglwyd data trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddoedd ariannol 2009-10 i 2022-23

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Allweddeiriau

Tân, Awdurdod Tân ac Achub, Damweiniol, Achos, Taniad, Ysmygu, Matsys, Chanhwyllau, Sosban sglodion, Anheddau

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we