Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Tanau bwriadol gan awdurdodau tân ac achub, fath o dân a blwyddyn ariannol
None
[Lleihau]Cymheliad[Hidlwyd]
-
Cymheliad 1[Hidlwyd]
[Lleihau]Mis[Hidlwyd]
-
Mis 1[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Lleoliad[Hidlwyd]
-
-
[Lleihau]Lleoliad 1
-
-
Lleoliad 2
Cliciwch yma i ddidoli2001-02Cliciwch yma i ddidoli2002-03Cliciwch yma i ddidoli2003-04Cliciwch yma i ddidoli2004-05Cliciwch yma i ddidoli2005-06Cliciwch yma i ddidoli2006-07Cliciwch yma i ddidoli2007-08Cliciwch yma i ddidoli2008-09Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18
[Lleihau]Cymru26,05827,32928,46419,79217,74719,55117,97113,52412,91314,29710,6486,3997,5696,4347,1285,9356,372
CymruGogledd Cymru[Lleihau]Pob tanau2,4923,3213,8322,4862,3122,4511,8591,5691,5391,4401,376835792725704594650
Pob tanau[Ehangu]Prif danau1,1091,0001,034722673748543533483375370286243222254246215
[Ehangu]Tanau eilaidd1,3832,3212,7981,7641,6391,7031,3161,0361,0561,0651,006549549503450348435
[Ehangu]Tanau simnai00000000000000000
Canolbarth a Gorllewin Cymru[Lleihau]Pob tanau6,0456,2536,1294,7284,1354,5474,1523,2052,8353,2832,4261,4941,7981,5511,6121,2871,520
Pob tanau[Ehangu]Prif danau2,0421,9401,6351,2241,0871,015762699618562423277320291285288262
[Ehangu]Tanau eilaidd4,0034,3134,4943,5043,0483,5323,3902,5062,2122,7202,0021,2171,4781,2601,3279981,257
[Ehangu]Tanau simnai00000000511000011
De Cymru[Lleihau]Pob tanau17,52117,75518,50212,57811,30012,55311,9618,7508,5399,5746,8464,0704,9794,1584,8124,0544,202
Pob tanau[Ehangu]Prif danau4,1684,1774,1803,2152,7642,5602,1141,8591,7851,5471,258842782701832860722
[Ehangu]Tanau eilaidd13,35313,57814,3229,3638,5369,9939,8476,8916,7548,0275,5883,2274,1973,4573,9803,1943,480
[Ehangu]Tanau simnai00000000000100000

Metadata

Teitl
Tanau gan fis, cymhelliad, lleoliad a blwyddyn ariannol

Diweddariad diwethaf
Awst 2018 Awst 2018

Diweddariad nesaf
Awst 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.

Mae data ar Danau ar gyfer 2001-02 tan 2008-09 yn dod o'r ffurflenni papur FDR1 ac FDR3.

Cafodd yr holl ddata o 2009-10 ymlaen ei echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 a 2017-18 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Mae data 2017-18 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Awst 2019.

Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref
Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo
Casglwyd data trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Blynyddoedd ariannol 2001-02 i 2017-18

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae data tanau cyn 2009-10 yn seiliedig ar set ddata wedi'i samplu, felly maent wedi'u talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf. Oherwydd hyn, efallai na fydd symiau'r cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau a ddangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Ansawdd ystadegol
Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.

Allweddeiriau
Tânau, Damweiniol, Bwriadol, Awdurdod Tân ac Achub

Enw
CSAF0065