Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Tanau bwriadol gan awdurdodau tân ac achub, fath o dân a blwyddyn ariannol
None
[Lleihau]Cymheliad[Hidlwyd]
-
Cymheliad 1[Hidlwyd]
[Lleihau]Mis[Hidlwyd]
-
Mis 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Lleoliad[Hidlwyd]
-
-
[Lleihau]Lleoliad 1
-
-
Lleoliad 2
Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19
[Lleihau]Cymru12,91314,29710,6486,3997,5696,4347,1275,935(p) 6,372~
CymruGogledd Cymru[Lleihau]Pob tanau1,5391,4401,376835792725703594(p) 650~
Pob tanau[Ehangu]Prif danau483375370286243222253246(p) 215~
[Ehangu]Tanau eilaidd1,0561,0651,006549549503450348(p) 435~
[Ehangu]Tanau simnai00000000(p) 0~
Canolbarth a Gorllewin Cymru[Lleihau]Pob tanau2,8353,2832,4261,4941,7981,5511,6121,287(p) 1,520~
Pob tanau[Ehangu]Prif danau618562423277320291285288(p) 262~
[Ehangu]Tanau eilaidd2,2122,7202,0021,2171,4781,2601,327998(p) 1,257~
[Ehangu]Tanau simnai51100001(p) 1~
De Cymru[Lleihau]Pob tanau8,5399,5746,8464,0704,9794,1584,8124,054(p) 4,202~
Pob tanau[Ehangu]Prif danau1,7851,5471,258842782701832860(p) 722~
[Ehangu]Tanau eilaidd6,7548,0275,5883,2274,1973,4573,9803,194(p) 3,480~
[Ehangu]Tanau simnai00010000(p) 0~

Metadata

Teitl
Tanau gan fis, cymhelliad, lleoliad a blwyddyn ariannol

Diweddariad diwethaf
Chwefror 2019 Chwefror 2019

Diweddariad nesaf
Awst 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.

Mae data ar Danau ar gyfer 2001-02 tan 2008-09 yn dod o'r ffurflenni papur FDR1 ac FDR3.

Cafodd yr holl ddata o 2009-10 ymlaen ei echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 a 2017-18 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data Ebrill I Medi ei echdynnu o'r IRS ym mis Chwefror 2019.
Mae data 2017-18 a Ebrill i Medi 2018 yn ddata dros dro.

Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref
Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo
Casglwyd data trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi
Dwywaith y flwyddyn

Cyfnodau data dan sylw
Blynyddoedd ariannol 2001-02 I Ebrill 2018.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae data tanau cyn 2009-10 yn seiliedig ar set ddata wedi'i samplu, felly maent wedi'u talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf. Oherwydd hyn, efallai na fydd symiau'r cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau a ddangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Ansawdd ystadegol
Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.

Allweddeiriau
Tânau, Damweiniol, Bwriadol, Awdurdod Tân ac Achub, mis, anheddau