Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Tanau bwriadol gan awdurdodau tân ac achub, fath o dân a blwyddyn ariannol
None
[Lleihau]Cymhelliad[Hidlwyd]
-
Cymhelliad 1[Hidlwyd]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
[Lleihau]Mis[Hidlwyd]
-
Mis 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Lleoliad[Hidlwyd]
-
-
[Lleihau]Lleoliad 1
-
-
Lleoliad 2
Cliciwch yma i ddidoli2009-10Ers mis Ebrill 2009, mae data wedi\'i gasglu drwy’r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). Mae hwn wedi disodli’r  ffurflenni papur FDR blaenorol a gall achosi cynnydd mewn adrodd ar rai categorïau o dân o 2009-10 ymlaen.Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Data diwygiedig.Cliciwch yma i ddidoli2022-23Data am dros droCliciwch yma i ddidoli2023-24Data am dros dro
[Lleihau]CymruNid yw’r cyfansymiau’n cael eu hailgyfrifo pan fydd is-gategorïau yn cael eu dad-ddethol.12,91314,29710,6486,3997,5696,4347,1275,9356,3747,5236,0545,8876,1216,266~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
CymruNid yw’r cyfansymiau’n cael eu hailgyfrifo pan fydd is-gategorïau yn cael eu dad-ddethol.Gogledd Cymru[Lleihau]Pob tanau1,5391,4401,376835792725703594650655653446472519~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
Pob tanau[Ehangu]Prif danauYn cynnwys yr holl danau mewn adeiladau nad ydynt wedi dadfeilio a cherbydau neu mewn strwythurau tu allan neu unrhyw dân sy\'n cynnwys anafedigion, achub pobl neu danau a fynychir gan bump neu ragor o offer.483375370286243222253246215241248170143143~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
[Ehangu]Tanau eilaiddY rhain yw’r mwyafrif o danau awyr agored gan gynnwys glaswelltir a thanau sbwriel  oni bai bod anafedigion neu angen achub pobl, eiddo’n cael ei golli neu bump neu ragor o offer yn mynychu. Maent yn cynnwys tanau mewn adeiladau adfeiliedig sengl.1,0561,0651,006549549503450348435414405276329376~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
[Ehangu]Tanau simnaiTanau simnai yw unrhyw danau mewn adeiladau wedi’u meddiannu lle’r oedd y tân yn cael ei gyfyngu o fewn strwythur y simnai (a dim yn cynnwys anafedigion neu achub pobl neu bresenoldeb pump neu ragor o offer).00000000000000~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
Canolbarth a Gorllewin Cymru[Lleihau]Pob tanau2,8353,2832,4261,4941,7981,5511,6121,2871,5201,7681,5931,5921,6821,465~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
Pob tanau[Ehangu]Prif danauYn cynnwys yr holl danau mewn adeiladau nad ydynt wedi dadfeilio a cherbydau neu mewn strwythurau tu allan neu unrhyw dân sy\'n cynnwys anafedigion, achub pobl neu danau a fynychir gan bump neu ragor o offer.618562423277320291285288262283319251246234~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
[Ehangu]Tanau eilaiddY rhain yw’r mwyafrif o danau awyr agored gan gynnwys glaswelltir a thanau sbwriel  oni bai bod anafedigion neu angen achub pobl, eiddo’n cael ei golli neu bump neu ragor o offer yn mynychu. Maent yn cynnwys tanau mewn adeiladau adfeiliedig sengl.2,2122,7202,0021,2171,4781,2601,3279981,2571,4831,2731,3411,4341,229~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
[Ehangu]Tanau simnaiTanau simnai yw unrhyw danau mewn adeiladau wedi’u meddiannu lle’r oedd y tân yn cael ei gyfyngu o fewn strwythur y simnai (a dim yn cynnwys anafedigion neu achub pobl neu bresenoldeb pump neu ragor o offer).51100001121022~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
De Cymru[Lleihau]Pob tanau8,5399,5746,8464,0704,9794,1584,8124,0544,2045,1003,8083,8493,9674,282~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
Pob tanau[Ehangu]Prif danauYn cynnwys yr holl danau mewn adeiladau nad ydynt wedi dadfeilio a cherbydau neu mewn strwythurau tu allan neu unrhyw dân sy\'n cynnwys anafedigion, achub pobl neu danau a fynychir gan bump neu ragor o offer.1,7851,5471,258842782701832860722735694639604610~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
[Ehangu]Tanau eilaiddY rhain yw’r mwyafrif o danau awyr agored gan gynnwys glaswelltir a thanau sbwriel  oni bai bod anafedigion neu angen achub pobl, eiddo’n cael ei golli neu bump neu ragor o offer yn mynychu. Maent yn cynnwys tanau mewn adeiladau adfeiliedig sengl.6,7548,0275,5883,2274,1973,4573,9803,1943,4824,3653,1143,2103,3633,672~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
[Ehangu]Tanau simnaiTanau simnai yw unrhyw danau mewn adeiladau wedi’u meddiannu lle’r oedd y tân yn cael ei gyfyngu o fewn strwythur y simnai (a dim yn cynnwys anafedigion neu achub pobl neu bresenoldeb pump neu ragor o offer).00010000000000~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto

Metadata

Teitl

Tanau gan fis, cymhelliad, lleoliad a blwyddyn ariannol

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2024 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

Medi 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.
Mae data ar Danau ar gyfer 2001-02 tan 2008-09 yn dod o'r ffurflenni papur FDR1 ac FDR3.
Cafodd yr holl ddata o 2009-10 ymlaen ei echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Cafodd data 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Medi 2020
Cafodd data 2019-20 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2021
Cafodd data 2020-21 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2022
Cafodd data 2021-22 a 2022-23 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2023
Cafodd data Ebrill i fis Medi 2023 ei echdynnu o'r IRS ym mis Chwefror 2024.
Mae data 2022-23 a Ebrill i fis Medi 2023 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Medi 2024.

Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref
Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo

Casglwyd data trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi

Dwywaith y flwyddyn

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddoedd ariannol 2001-02 i fis Medi 2023

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae data tanau cyn 2009-10 yn seiliedig ar set ddata wedi'i samplu, felly maent wedi'u talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf. Oherwydd hyn, efallai na fydd symiau'r cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau a ddangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Ansawdd ystadegol

Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.

Allweddeiriau

Tânau, Damweiniol, Bwriadol, Awdurdod Tân ac Achub, mis, anheddau