Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Tanau bwriadol yn ôl chwarter
None
[Lleihau]ArdalYn ym wneud â\’r Awdurdod Tân ac Achub sy\'n adrodd[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Rhif[Hidlo]
-
Rhif 1
Blwyddyn[Hidlwyd]
Chwarter[Hidlo]
[Lleihau]Prif danau bwriadolYn cynnwys tanau lle amheuir cynnau tân yn fwriadol, ac a gofnodwyd gan y frigâd fel \'amheus\'.<br />Mae prif danau yn cynnwys yr holl danau mewn adeiladau nad ydynt wedi dadfeilio a cherbydau neu mewn strwythurau tu allan neu unrhyw dân sy\'n cynnwys anafedigion, achub pobl neu danau a fynychir gan bump neu ragor o offer.Cliciwch yma i ddidoliPrif danau bwriadolYn cynnwys tanau lle amheuir cynnau tân yn fwriadol, ac a gofnodwyd gan y frigâd fel \'amheus\'.<br />Mae prif danau yn cynnwys yr holl danau mewn adeiladau nad ydynt wedi dadfeilio a cherbydau neu mewn strwythurau tu allan neu unrhyw dân sy\'n cynnwys anafedigion, achub pobl neu danau a fynychir gan bump neu ragor o offer.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTanau eilaidd bwriadolYn cynnwys tanau lle amheuir cynnau tân yn fwriadol, ac a gofnodwyd gan y frigâd fel \'amheus\'.<br />Tanau eilaidd yn y rhan fwyaf o danau awyr agored gan gynnwys glaswelltir a sbwriel tanau oni maent yn cynnwys anafiadau neu achub, colli eiddo neu mae offer pump neu fwy fynychu.  Maent yn cynnwys tanau mewn adeiladau adfeiliedig sengl. Cânt eu cofnodi yn llai o fanylion nag eraill tanau ac o ganlyniad llai o wybodaeth amdanynt ar gael.
Cliciwch yma i ddidoliPrif danau bwriadol yn cerbydau fforddYn cynnwys tanau lle amheuir cynnau tân yn fwriadol, ac a gofnodwyd gan y frigâd fel \'amheus\'.Cliciwch yma i ddidoliPrif danau bwriadol heblaw mewn cerbydau fforddYn cynnwys tanau lle amheuir cynnau tân yn fwriadol, ac a gofnodwyd gan y frigâd fel \'amheus\'.
[Lleihau]2020-21Chwarter 2 (Ebrill-Mehefin)1501893392,048
Chwarter 3 (Gorffennaf-Medi)1381222601,003
Chwarter 4 (Hydref-Rhagfyr)124100224754
Chwarter 1 (Ionawr-Mawrth)1211162371,022
[Lleihau]2021-22Data diwygiedigChwarter 2 (Ebrill-Mehefin)1151622771,939
Chwarter 3 (Gorffennaf-Medi)1361112471,049
Chwarter 4 (Hydref-Rhagfyr)129100229764
Chwarter 1 (Ionawr-Mawrth)1191212401,374
[Lleihau]2022-23Data am dros droChwarter 2 (Ebrill-Mehefin)1061943001,941
Chwarter 3 (Gorffennaf-Medi)1061802861,943
Chwarter 4 (Hydref-Rhagfyr)10995204624
Chwarter 1 (Ionawr-Mawrth)10691197769
[Lleihau]2023-24Data am dros droChwarter 2 (Ebrill-Mehefin)1402363761,962
Chwarter 3 (Gorffennaf-Medi)145145290998
Chwarter 4 (Hydref-Rhagfyr)~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
Chwarter 1 (Ionawr-Mawrth)~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto

Metadata

Teitl

Tanau bwriadol fesul chwarter

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2024 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

Medi 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl yn dangos nifer y tanau bwriadol yr ymatebodd yr Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru iddynt fesul chwarter.
Ychwanegwyd at StatsCymru: Gorffennaf 2012
Ffynhonnell: Yr Sywddfa Gartref
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Cafodd data 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Medi 2020
Cafodd data 2019-20 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2021
Cafodd data 2020-21 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2022
Cafodd data 2021-22 a 2022-23 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2023
Cafodd data Ebrill i fis Medi 2023 ei echdynnu o'r IRS ym mis Chwefror 2024.
Mae data 2022-23 a Ebrill i fis Medi 2023 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Medi 2024.

Cafodd data cyn mis Ebrill 2009 ei gasglu trwy'r ffurflenni papur, FDR1 a FDR3. Mae niferoedd y tanau cyn mis Ebrill 2009 yn seiliedig ar gronfa ddata wedi'i samplu.
Cyswllt: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru


Casgliad data a dull cyfrifo

Cafodd data cyn 2009-10 ei gasglu trwy ffurflenni papur yr Adroddiad Data Tân (FDR). Mae data o 2009-10 ymlaen wedi'i gasglu trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi

Dwywaith y flwyddyn

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data mewn chwarteri, wedi'i ddosbarthu mewn blynyddoedd ariannol. O 2007-08 i fis Medi 2023.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae data tanau cyn 2009-10 yn seiliedig ar set ddata wedi'i samplu, felly maent wedi'u talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf. Oherwydd hyn, efallai na fydd symiau'r cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau a ddangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Allweddeiriau

Tân, Awdurdod Tân ac Achub, Bwriadol, Chwarterol

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we