Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Galwadau diangen yn ôl rheswm a blwyddyn ariannol
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
BlwyddynBlwyddyn ariannol (Ebrill - Mawrth)[Hidlwyd]
[Lleihau]Rheswm[Hidlo]
-
-
Rheswm 1
Cliciwch yma i ddidoli2007-08Cliciwch yma i ddidoli2008-09Mae data am ddigwyddiadau cyn Ebrill 2009 wedi\'u seilio\'n rhannol ar samplau o ddata, wedi\'u pwysoli i wir gyfansymiau\'r frigâd dân. O ganlyniad, mae\'n bosibl na fydd rhai cyfansymiau\'n cyfateb i swm y gwahanol rannau.Cliciwch yma i ddidoli2009-10Ers mis Ebrill 2009, mae data wedi\'i gasglu drwy’r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Data diwygiedigCliciwch yma i ddidoli2022-23Data am dros dro
[Lleihau]Holl alwadau diangen tân Ag eithrio galwadau diangen y Gwasanaethau Arbennig19,59818,85516,90117,00615,87415,08815,31215,48514,49114,79014,16114,48514,28114,87915,31916,008
Holl alwadau diangen tân Ag eithrio galwadau diangen y Gwasanaethau ArbennigMaleisusMaleisus - gwnaed yr alwad gyda\'r bwriad o gael y gwasanaeth tân ac achub i fynychu digwyddiad sy\'n gysylltiedig â thân nad yw\'n bodoli. Mae hyn yn cynnwys \'bwriadol\' ac \'amau bod bwriad maleisus\'.1,5321,397898769775689646605558441419372375321426497
Bwriad daBwriad da - gwnaed yr alwad yn ddidwyll yn y gred y byddai\'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn mynychu tân mewn gwirionedd.5,9465,2734,8565,9555,0754,2184,8544,7354,5234,2834,9975,8555,4225,8106,0635,659
Oherwydd cyfarparOherwydd cyfarpar – ysgogwyd yr alwad gan larwm tân ac offer diffodd tân yn gweithredu (gan gynnwys person yn cychwyn larwm yn ddamweiniol).12,12012,18511,14710,28210,02410,1819,81210,1459,41010,0668,7458,2588,4848,7488,8309,852

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl yn dangos y nifer o ffug alwadau a fynychwyd gan y Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru.
Noder: Mae ffigurau 2008-09 yn rhannol seiliedig ar ddata wedi'i samplu, wedi'i bwysoli i gyfansymiau'r frigâd dân.
Mae data o 2009-10 ymlaen wedi'i gasglu trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Cafodd data 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Medi 2020
Cafodd data 2019-20 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2021
Cafodd data 2020-21 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2022
Cafodd data 2021-22 a 2022-23 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2023
Mae data 2022-23 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Medi 2024.

Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref
Ychwanegwyd at StatsCymru: Gorffennaf 2013
Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo

Cafodd data cyn 2009-10 ei gasglu trwy ffurflenni papur yr Adroddiad Data Tân (FDR). Mae data o 2009-10 ymlaen wedi'i gasglu trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddoedd ariannol 2001-02 i 2022-23

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae data tanau cyn 2009-10 yn seiliedig ar set ddata wedi'i samplu, felly maent wedi'u talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf. Oherwydd hyn, efallai na fydd symiau'r cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau a ddangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Teitl

Galwadau diangen yn ôl rheswm a blwyddyn ariannol

Diweddariad diwethaf

Hydref 2023 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Tân, Camrybuddion tân, Awdurdod Tân ac Achub, Maleisus

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we