Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Tanau yn ôl lleoliad manwl, blwyddyn ariannol ac ardal
None
[Lleihau]Rhif[Hidlwyd]
-
Rhif 1[Hidlo]
Cod ardal[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
[Lleihau]Cymhelliad[Hidlwyd]
-
Cymhelliad 1[Hidlo]
Measure2
BlwyddynFinancial Year (April - March) [Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
Ardal 1
[Lleihau]Lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Lleol 1
-
-
[Lleihau]Lleol 2
-
-
[Lleihau]Lleol 3
-
-
[Lleihau]Lleol 4
-
-
[Lleihau]Lleol 5
-
-
Lleol 6
[Lleihau]2021-22Data diwygiedig.[Lleihau]2022-23Data am dros dro.
[Lleihau]CymruNid yw’r cyfansymiau’n cael eu hailgyfrifo pan fydd is-gategorïau yn cael eu dad-ddethol.Cliciwch yma i ddidoliCymruNid yw’r cyfansymiau’n cael eu hailgyfrifo pan fydd is-gategorïau yn cael eu dad-ddethol.[Lleihau]CymruNid yw’r cyfansymiau’n cael eu hailgyfrifo pan fydd is-gategorïau yn cael eu dad-ddethol.Cliciwch yma i ddidoliCymruNid yw’r cyfansymiau’n cael eu hailgyfrifo pan fydd is-gategorïau yn cael eu dad-ddethol.
Cliciwch yma i ddidoliGogledd CymruCliciwch yma i ddidoliCanolbarth a Gorllewin CymruCliciwch yma i ddidoliDe CymruCliciwch yma i ddidoliGogledd CymruCliciwch yma i ddidoliCanolbarth a Gorllewin CymruCliciwch yma i ddidoliDe Cymru
[Lleihau]TanauYr holl danau a galwadau  ffug a fynychwyd4,3868,08113,59226,0594,6538,04214,37927,074
TanauYr holl danau a galwadau  ffug a fynychwyd[Lleihau]Cyfanswm tanau1,8803,2955,56510,7402,0113,0236,03211,066
Cyfanswm tanau[Lleihau]Holl brif danauYn cynnwys yr holl danau mewn adeiladau nad ydynt wedi dadfeilio a cherbydau neu mewn strwythurau tu allan neu unrhyw dân sy\'n cynnwys anafedigion, achub pobl neu danau a fynychir gan bump neu ragor o offer.8811,2371,8263,9448541,1751,8893,918
Holl brif danauYn cynnwys yr holl danau mewn adeiladau nad ydynt wedi dadfeilio a cherbydau neu mewn strwythurau tu allan neu unrhyw dân sy\'n cynnwys anafedigion, achub pobl neu danau a fynychir gan bump neu ragor o offer.[Lleihau]Adeiladau6287371,0262,3915887001,0892,377
Adeiladau[Ehangu]AnheddauDiffinnir anheddau fel adeiladau a feddiannir gan aelwydydd, ac eithrio gwestai, hosteli a sefydliadau preswyl. Mae\'r ffigurau hyn yn cynnwys cartrefi symudol ac unrhyw strwythurau nad ydynt yn rhai parhaol a ddefnyddir yn unswydd fel annedd, megis cychod preswyl.4294916671,5873804537091,542
[Ehangu]Adeilad amhreswyl179222324725183228337748
[Ehangu]Adeiladau preswyl eraill2024357925194387
[Ehangu]Cerbydau ffordd2023696471,2182073436271,177
[Ehangu]Awyr agored5113115333559132173364
[Lleihau]Pob tân eilaiddY rhain yw’r mwyafrif o danau awyr agored gan gynnwys glaswelltir a thanau sbwriel  oni bai bod anafedigion neu angen achub pobl, eiddo’n cael ei golli neu bump neu ragor o offer yn mynychu. Maent yn cynnwys tanau mewn adeiladau adfeiliedig sengl.8791,9283,6896,4961,0371,7324,1026,871
Pob tân eilaiddY rhain yw’r mwyafrif o danau awyr agored gan gynnwys glaswelltir a thanau sbwriel  oni bai bod anafedigion neu angen achub pobl, eiddo’n cael ei golli neu bump neu ragor o offer yn mynychu. Maent yn cynnwys tanau mewn adeiladau adfeiliedig sengl.[Ehangu]Adeiladau adfeiliedig351353101372758122
[Ehangu]Awyr agored8391,9053,6156,3599961,7014,0236,720
[Ehangu]Cerbydau ffordd adfeiliedig5102136442129
[Ehangu]Tanau simnaiTanau simnai yw unrhyw danau mewn adeiladau wedi’u meddiannu lle’r oedd y tân yn cael ei gyfyngu o fewn strwythur y simnai (a dim yn cynnwys anafedigion neu achub pobl neu bresenoldeb pump neu ragor o offer).1201305030012011641277
[Ehangu]Galwadau diangen tân Ag eithrio galwadau diangen y Gwasanaethau Arbennig2,5064,7868,02715,3192,6425,0198,34716,008

Metadata

Teitl

Tanau a phobl a gafodd eu lladd neu eu hanafu yn ôl lleoliad manwl

Diweddariad diwethaf

Hydref 2023 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl yn dangos nifer y tanau (a nifer y bobl a gafodd eu hanafu neu eu lladd) yr ymatebodd yr Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru iddynt.
Mae'r data'n dangos y math o leoliad a'r cymhelliad.
Noder: Mae ffigurau 2008-09 yn rhannol seiliedig ar ddata wedi'i samplu, wedi'i bwysoli i gyfansymiau'r frigâd dân.
Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Cafodd data 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Medi 2020
Cafodd data 2019-20 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2021
Cafodd data 2020-21 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2022
Cafodd data 2021-22 a 2022-23 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2023
Mae data 2022-23 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Medi 2024.

Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref
Ychwanegwyd at StatsCymru: Gorffennaf 2011
Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo

Cafodd data cyn 2009-10 ei gasglu trwy ffurflenni papur yr Adroddiad Data Tân (FDR). Mae data o 2009-10 ymlaen wedi'i gasglu trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddoedd ariannol 2008-09 i 2022-23

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae data tanau cyn 2009-10 yn seiliedig ar set ddata wedi'i samplu, felly maent wedi'u talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf. Oherwydd hyn, efallai na fydd symiau'r cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau a ddangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Tân, Camrybuddion tân, Awdurdod Tân ac Achub, Anafedigion, Marwolaethau, Anafedig angheuol, Anafedigion nad ydynt yn angheuol, Anheddau, Cymhelliad, Damweiniol, Bwriadol