Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Tanau yn ôl lleoliad manwl a chymhelliad
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Cod ardal[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
[Lleihau]Rhif[Hidlwyd]
-
Rhif 1[Hidlo]
BlwyddynFinancial Year (April - March) [Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Cymhelliad(Esgynnol)[Hidlo]
-
Cymhelliad 1
[Lleihau]Lleol[Hidlwyd]
-
-
[Lleihau]Lleol 1
-
-
[Lleihau]Lleol 2
-
-
[Lleihau]Lleol 3
-
-
[Lleihau]Lleol 4
-
-
[Lleihau]Lleol 5
-
-
Lleol 6
[Lleihau]Pob CymhelliadNid yw’r cyfansymiau’n cael eu hailgyfrifo pan fydd is-gategorïau yn cael eu dad-ddetholCliciwch yma i ddidoliPob CymhelliadNid yw’r cyfansymiau’n cael eu hailgyfrifo pan fydd is-gategorïau yn cael eu dad-ddethol
Cliciwch yma i ddidoliTanau DamweiniolYn cynnwys tanau lle\'r roedd y cymhelliad yn anhysbys neu’n amhenodol.Cliciwch yma i ddidoliTanau BwriadolYn cynnwys tanau lle amheuir cynnau tân yn fwriadol, ac a gofnodwyd gan y frigâd fel \'amheus\'.
[Lleihau]TanauYr holl danau a galwadau  ffug a fynychwyd.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys207,927
TanauYr holl danau a galwadau  ffug a fynychwyd[Lleihau]Cyfanswm tanau38,22451,28789,511
Cyfanswm tanau[Lleihau]Holl brif danauYn cynnwys yr holl danau mewn adeiladau nad ydynt wedi dadfeilio a cherbydau neu mewn strwythurau tu allan neu unrhyw dân sy\'n cynnwys anafedigion, achub pobl neu danau a fynychir gan bump neu ragor o offer.24,5579,52334,080
Holl brif danauYn cynnwys yr holl danau mewn adeiladau nad ydynt wedi dadfeilio a cherbydau neu mewn strwythurau tu allan neu unrhyw dân sy\'n cynnwys anafedigion, achub pobl neu danau a fynychir gan bump neu ragor o offer.[Lleihau]Adeiladau16,9962,99619,992
Adeiladau[Ehangu]AnheddauDiffinnir anheddau fel adeiladau a feddiannir gan aelwydydd, ac eithrio gwestai, hosteli a sefydliadau preswyl. Mae\'r ffigurau hyn yn cynnwys cartrefi symudol ac unrhyw strwythurau nad ydynt yn rhai parhaol a ddefnyddir yn unswydd fel annedd, megis cychod preswyl.11,9621,10113,063
[Ehangu]Adeilad amhreswyl4,3471,7776,124
[Ehangu]Adeiladau preswyl eraill687118805
[Ehangu]Cerbydau ffordd6,2095,03411,243
[Ehangu]Awyr agored1,3521,4932,845
[Lleihau]Pob tân eilaiddY rhain yw’r mwyafrif o danau awyr agored gan gynnwys glaswelltir a thanau sbwriel  oni bai bod anafedigion neu angen achub pobl, eiddo’n cael ei golli neu bump neu ragor o offer yn mynychu. Maent yn cynnwys tanau mewn adeiladau adfeiliedig sengl.10,84641,75552,601
Pob tân eilaiddY rhain yw’r mwyafrif o danau awyr agored gan gynnwys glaswelltir a thanau sbwriel  oni bai bod anafedigion neu angen achub pobl, eiddo’n cael ei golli neu bump neu ragor o offer yn mynychu. Maent yn cynnwys tanau mewn adeiladau adfeiliedig sengl.[Ehangu]Adeiladau adfeiliedig136679815
[Ehangu]Awyr agored10,63940,82651,465
[Ehangu]Cerbydau ffordd adfeiliedig71250321
[Ehangu]Tanau simnaiTanau simnai yw unrhyw danau mewn adeiladau wedi’u meddiannu lle’r oedd y tân yn cael ei gyfyngu o fewn strwythur y simnai (a dim yn cynnwys anafedigion neu achub pobl neu bresenoldeb pump neu ragor o offer).2,82192,830
[Ehangu]Galwadau diangen tân Ag eithrio galwadau diangen y Gwasanaethau Arbennig.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys118,416

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl yn dangos nifer y tanau (a nifer y bobl a gafodd eu hanafu neu eu lladd) yr ymatebodd yr Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru iddynt.
Mae'r data'n dangos y math o leoliad a'r cymhelliad.
Noder: Mae ffigurau 2008-09 yn rhannol seiliedig ar ddata wedi'i samplu, wedi'i bwysoli i gyfansymiau'r frigâd dân.
Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Cafodd data 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Medi 2020
Cafodd data 2019-20 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2021
Cafodd data 2020-21 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2022
Cafodd data 2021-22 a 2022-23 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2023
Mae data 2022-23 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Medi 2024.

Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref
Ychwanegwyd at StatsCymru: Gorffennaf 2011
Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo

Cafodd data cyn 2009-10 ei gasglu trwy ffurflenni papur yr Adroddiad Data Tân (FDR). Mae data o 2009-10 ymlaen wedi'i gasglu trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddoedd ariannol 2008-09 i 2022-23

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae data tanau cyn 2009-10 yn seiliedig ar set ddata wedi'i samplu, felly maent wedi'u talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf. Oherwydd hyn, efallai na fydd symiau'r cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau a ddangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Teitl

Tanau a phobl a gafodd eu lladd neu eu hanafu yn ôl lleoliad manwl

Diweddariad diwethaf

Hydref 2023 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Tân, Camrybuddion tân, Awdurdod Tân ac Achub, Anafedigion, Marwolaethau, Anafedig angheuol, Anafedigion nad ydynt yn angheuol, Anheddau, Cymhelliad, Damweiniol, Bwriadol