Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Tanau gan Awdurdod Lleol a chymhelliad
None
[Lleihau]Marciwr glaswelltir[Hidlwyd]
-
Marciwr glaswelltir 1[Hidlo]
[Lleihau]Cymhelliad[Hidlwyd]
-
Cymhelliad 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Fath o dân[Hidlwyd]
-
Fath o dân 1[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod Lleol 1
-
-
Awdurdod Lleol 2
Cliciwch yma i ddidoli2009-10Ers mis Ebrill 2009, mae data wedi\'i gasglu drwy’r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). Mae hwn wedi disodli’r  ffurflenni papur FDR blaenorol a gall achosi cynnydd mewn adrodd ar rai categorïau o dân o 2009-10 ymlaen.Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Data diwygiedigCliciwch yma i ddidoli2022-23Data am dros dro
[Lleihau]Cymru19,15220,68816,46711,43813,16911,65012,10310,74211,02312,91110,58710,32610,74011,065
Cymru[Lleihau]Cynllyn Gweithredu Economaidd: gogledd CymruWelsh:These regional totals are created by summing the Local Authroities featured in this table. The Local authority is based on the grid reference provided and some inaccuracies in the recording of the location are possible. For this reason totals shown here may not match those reported elsewhere.3,3853,3013,1872,3492,4162,2432,1352,0092,0292,2801,9501,7701,8792,011
Cynllyn Gweithredu Economaidd: gogledd CymruWelsh:These regional totals are created by summing the Local Authroities featured in this table. The Local authority is based on the grid reference provided and some inaccuracies in the recording of the location are possible. For this reason totals shown here may not match those reported elsewhere.Ynys Môn357356297206283239211168184246188174176236
Gwynedd822834705474488480440413432512402364424354
Conwy559537449326382314320283293337320285305350
Sir Ddinbych415366384305315275256258255260232231280280
Sir y Fflint624568570442438415396408381434342338352395
Wrecsam608640782596510520512479484491466378342396
[Lleihau]Cynllyn Gweithredu Economaidd: canolbarth a de-orllewin CymruWelsh:These regional totals are created by summing the Local Authroities featured in this table. The Local authority is based on the grid reference provided and some inaccuracies in the recording of the location are possible. For this reason totals shown here may not match those reported elsewhere.5,0645,6174,5173,2453,9123,4903,3882,9323,1973,7303,1513,0723,2963,021
Cynllyn Gweithredu Economaidd: canolbarth a de-orllewin CymruWelsh:These regional totals are created by summing the Local Authroities featured in this table. The Local authority is based on the grid reference provided and some inaccuracies in the recording of the location are possible. For this reason totals shown here may not match those reported elsewhere.Powys549660569429532416462371457416353362424381
Ceredigion257281241198225235198190173228191172185173
Sir Benfro481508518386401370341312342361324336374403
Sir Gaerfyrddin744751699559612630557508527640530543543524
Abertawe1,9412,0671,5591,0611,3841,2031,1069791,0921,3561,1441,0771,126951
Castell-nedd Port Talbot1,0921,350931612758636724572606729609582644589
[Lleihau]Cynllyn Gweithredu Economaidd: de-ddwyrain CymruWelsh:These regional totals are created by summing the Local Authroities featured in this table. The Local authority is based on the grid reference provided and some inaccuracies in the recording of the location are possible. For this reason totals shown here may not match those reported elsewhere.10,70011,7708,7625,8446,8415,9156,5805,8015,7976,9015,4865,4845,5656,033
Cynllyn Gweithredu Economaidd: de-ddwyrain CymruWelsh:These regional totals are created by summing the Local Authroities featured in this table. The Local authority is based on the grid reference provided and some inaccuracies in the recording of the location are possible. For this reason totals shown here may not match those reported elsewhere.Pen-y-bont ar Ogwr842989720583589457578425474556548512454456
Bro Morgannwg515520402291351282304351297322283354300372
Caerdydd1,8461,7851,4169571,1441,0391,0051,0021,1101,1639641,0019961,117
Rhondda Cynon Taf2,0672,4941,7191,0851,3471,0911,2888991,0061,3639451,014906822
Merthyr Tudful736857642398448393432304286374276288331261
Caerffili1,4991,8141,2327699357489098038181,057786746882885
Blaenau Gwent855971691434534586564504448568357392442513
Tor-faen650691521386486363437379308371341312301417
Sir Fynwy396367296218249213209200184257192189200228
Casnewydd1,2941,2821,123723758743854934866870794676753962

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Cafodd data 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Medi 2020
Cafodd data 2019-20 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2021
Cafodd data 2020-21 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2022
Cafodd data 2021-22 a 2022-23 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2023
Mae data 2022-23 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Medi 2024.
Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref
Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo

Casglwyd data trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddoedd ariannol 2009-10 i 2022-23

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Teitl

Tanau gan Awdurdod Lleol a chymhelliad

Diweddariad diwethaf

Hydref 2023 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Tânau, Awdurdod Lleol, Damweiniol, Bwriadol

Ansawdd ystadegol

Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.