Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Tanau yn ôl mis a blwyddyn ariannol
None
[Lleihau]Cymhelliad[Hidlwyd]
-
Cymhelliad 1[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
[Lleihau]Lleoliad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Lleoliad 1[Hidlo]
-
Lleoliad 2[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Mis[Hidlo]
-
-
Mis 1
Cliciwch yma i ddidoli2009-10Ers mis Ebrill 2009, mae data wedi\'i gasglu drwy’r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). Mae hwn wedi disodli’r  ffurflenni papur FDR blaenorol a gall achosi cynnydd mewn adrodd ar rai categorïau o dân o 2009-10 ymlaen.Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Data diwygiedig.Cliciwch yma i ddidoli2022-23Data am dros droCliciwch yma i ddidoli2023-24Data am dros dro
[Lleihau]Cyfanswm blynyddolNid yw’r cyfansymiau’n cael eu hailgyfrifo pan fydd is-gategorïau yn cael eu dad-ddethol19,15220,68816,46411,43813,16911,65112,10810,75011,02312,91110,58710,32610,74011,066~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
Cyfanswm blynyddolNid yw’r cyfansymiau’n cael eu hailgyfrifo pan fydd is-gategorïau yn cael eu dad-ddetholEbrill2,5163,9242,9501,3292,1181,3722,5221,1841,8278551,5351,6111,8801,535927
Mai1,7392,6721,9201,3061,4959461,0251,0951,3721,2511,3111,4537029911,290
Mehefin1,7052,4121,1937181,2781,1461,1289389281,4617678821,0119801,708
Gorffennaf1,1601,3041,4268771,8671,3918698631,0042,9891,2257408661,398829
Awst1,2731,2251,1768139708458109908369348307427561,619726
Medi1,6311,1218878798411,153837762636791760820773873684
Hyfred1,6161,3731,079839650707941991818872619607621608~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
Tachwedd1,1311,182975914888805736920949771704699765594~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
Rhagfyr932942800660709690572788645501607536546538~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
Ionawr1,0091,013832675549616600683597729582569681558~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
Chwefror1,2138299161,008547767734629796795559578578759~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
Mawrth3,2272,6912,3101,4201,2571,2131,3349076159621,0881,0891,561613~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto

Metadata

Teitl

Tanau gan fis, cymhelliad, lleoliad a blwyddyn ariannol

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2024 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

Medi 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.
Mae data ar Danau ar gyfer 2001-02 tan 2008-09 yn dod o'r ffurflenni papur FDR1 ac FDR3.
Cafodd yr holl ddata o 2009-10 ymlaen ei echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Cafodd data 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Medi 2020
Cafodd data 2019-20 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2021
Cafodd data 2020-21 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2022
Cafodd data 2021-22 a 2022-23 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2023
Cafodd data Ebrill i fis Medi 2023 ei echdynnu o'r IRS ym mis Chwefror 2024.
Mae data 2022-23 a Ebrill i fis Medi 2023 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Medi 2024.

Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref
Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo

Casglwyd data trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi

Dwywaith y flwyddyn

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddoedd ariannol 2001-02 i fis Medi 2023

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae data tanau cyn 2009-10 yn seiliedig ar set ddata wedi'i samplu, felly maent wedi'u talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf. Oherwydd hyn, efallai na fydd symiau'r cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau a ddangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Allweddeiriau

Tânau, Damweiniol, Bwriadol, Awdurdod Tân ac Achub, mis, anheddau

Ansawdd ystadegol

Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.