Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Tanau ac anafusion yn ôl amser
None
[Lleihau]Cymhelliad[Hidlwyd]
-
Cymhelliad 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Rhif[Hidlo]
[Lleihau]Lleoliad[Hidlo]
-
[Lleihau]Lleoliad 1
-
[Lleihau]Lleoliad 2
-
[Lleihau]Lleoliad 3
-
Lleoliad 4
[Lleihau]Amser[Hidlo]
-
-
Amser 1
[Lleihau]Tanau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMarwolaethauMae anafedig angheuol yn berson y priodolir ei farwolaeth i dân hyd yn oed os digwyddodd y farwolaeth wythnosau neu fisoedd yn ddiweddarach. Mae achosion achlysurol hefyd lle canfyddir nad tân oedd achos y farwolaeth. Felly mae’r ffigurau ar gyfer marwolaethau yn gallu cael eu diwygio.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAnafusion nad ydynt yn angheuolCofnodir anafusion nad ydynt yn angheuol fel rhai sydd mewn un o bedwar dosbarthiad o ddifrifoldeb fel a ganlyn: (i) aeth I\'r ysbyty, ymddengys fod yr anafiadau’n ddifrifol ; (ii) aeth i’r ysbyty, ymddengys fod yr anafiadau’n ysgafn; (iii) rhoddir cymorth cyntaf yn y lleoliad; (iv) Argymhellir gwiriad rhagofalus - pan gaiff unigolyn ei anfon I\'r ysbyty neu ei gynghpri I weld meddyg fel rhagofal, heb unrhyw anaf neu ofid amlwg. Nid yw anafusion nad ydynt yn angheuol sydd wedi’u marcio fel \'ddim yn gysylltiedig â thân\' wedi cael eu hepgor oherwydd defnydd eang amhriodol o\'r maes hwn.
[Lleihau]Pob tanauCliciwch yma i ddidoliPob tanau
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPrif danauYn cynnwys yr holl danau mewn adeiladau nad ydynt wedi dadfeilio a cherbydau neu mewn strwythurau tu allan neu unrhyw dân sy\'n cynnwys anafedigion, achub pobl neu danau a fynychir gan bump neu ragor o offer.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTanau eilaiddY rhain yw’r mwyafrif o danau awyr agored gan gynnwys glaswelltir a thanau sbwriel oni bai bod anafedigion neu angen achub pobl, eiddo’n cael ei golli neu bump neu ragor o offer yn mynychu. Maent yn cynnwys tanau mewn adeiladau adfeiliedig sengl.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTanau simnaiTanau simnai yw unrhyw danau mewn adeiladau wedi’u meddiannu lle’r oedd y tân yn cael ei gyfyngu o fewn strwythur y simnai (a dim yn cynnwys anafedigion neu achub pobl neu bresenoldeb pump neu ragor o offer).
[Lleihau]Bob amserAr gyfer data 2008-09, mae\'r eitemau a\'r cyfansymiau wedi\'u talgrynnu ar wahân, i\'r digid terfynol agosaf , felly efallai y bydd y cyfanswm a ddangosir ychydig yn wahanol i swm yr eitemau.34,08152,6012,83389,5151453,953
Bob amserAr gyfer data 2008-09, mae\'r eitemau a\'r cyfansymiau wedi\'u talgrynnu ar wahân, i\'r digid terfynol agosaf , felly efallai y bydd y cyfanswm a ddangosir ychydig yn wahanol i swm yr eitemau.Hanner nos12yb - 12.59yb1,2431,400412,6849180
1am1yb - 1.59yb1,0511,022172,0904156
2am2yb - 2.59yb88268571,5746142
3am3yb - 3.59yb743526101,2793110
4am4yb - 4.59yb71144941,164395
5am5yb - 5.59yb60749061,103272
6am6yb - 6.59yb575462131,050481
7am7yb - 7.59yb667517331,217670
8am8yb - 8.59yb949619391,607679
9am9yb - 9.59yb1,103675711,8499128
10am10yb - 10.59yb1,183927942,2046105
11am11yb - 11.59yb1,5141,2641072,8859164
Canol dydd12yp - 12.59yp1,6631,5231003,2865184
1pm1yp - 1.59yp1,6511,9811193,7516187
2pm2yp - 2.59yp1,7832,4121164,3118197
3pm3yp - 3.59yp1,8562,9341514,9418220
4pm4yp - 4.59yp1,9523,5961995,7478220
5pm5yp - 5.59yp2,2444,4982987,0401259
6pm6yp - 6.59yp2,2185,2333537,8044256
7pm7yp - 7.59yp2,1205,7183278,1655227
8pm8yp - 8.59yp1,9765,7012797,9568213
9pm9yp - 9.59yp1,8364,7142546,8048212
10pm10yp - 10.59yp1,4973,1741274,7988171
11pm11yp - 11.59yp1,3691,979673,4157168
Hwyr yn galwGalwad hwyr at dân yw pan fo\'n hysbys fod y tân wedi\'i ddiffodd pan wneir yr alwad (neu pan na chafodd galwad ei gwneud o gwbl, e.e. tân a ddaeth i sylw\'r Gwasanaeth Tân ac Achub) ac a fynychwyd gan y Gwasanaeth Tân ac Achub.6881021791257

Metadata

Teitl

Tanau a phobl a gafodd eu lladd neu eu hanafu yn ôl amser

Diweddariad diwethaf

Hydref 2023 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl yn dangos nifer y tanau (a nifer y bobl a gafodd eu hanafu neu eu lladd) yr ymatebodd yr Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru iddynt. Dangosir y data yn ôl amser y dydd.
Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.
Ychwanegwyd at StatsCymru: Awst 2011
Roedd data 2008-09 yn dod o ffurflenni papur FDR1 a FDR3.
Mae data o 2009-10 ymlaen yn dod o'r IRS.
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Cafodd data 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Medi 2020
Cafodd data 2019-20 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2021
Cafodd data 2020-21 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2022
Cafodd data 2021-22 a 2022-23 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2023
Mae data 2022-23 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Medi 2024.
Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref
Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo

Cafodd data cyn 2009-10 ei gasglu trwy ffurflenni papur yr Adroddiad Data Tân (FDR). Mae data o 2009-10 ymlaen wedi'i gasglu trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddoedd ariannol 2008-09 i 2022-23

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae data tanau cyn 2009-10 yn seiliedig ar set ddata wedi'i samplu, felly maent wedi'u talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf. Oherwydd hyn, efallai na fydd symiau'r cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau a ddangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Tân, Awdurdod Tân ac Achub, Anafedigion, Marwolaethau, Anafedig angheuol, Anafedigion nad ydynt yn angheuol, Amser