Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Tanau ac anafusion yn ôl amser
None
[Lleihau]Cymhelliad[Hidlwyd]
-
Cymhelliad 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Rhif[Hidlo]
[Lleihau]Lleoliad[Hidlo]
-
[Lleihau]Lleoliad 1
-
[Lleihau]Lleoliad 2
-
[Lleihau]Lleoliad 3
-
Lleoliad 4
[Lleihau]Amser[Hidlo]
-
-
Amser 1
[Lleihau]Tanau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMarwolaethau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAnafusion nad ydynt yn angheuol
[Lleihau]Pob tanauCliciwch yma i ddidoliPob tanau
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPrif danau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTanau eilaidd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTanau simnai
[Lleihau]Bob amser18,14427,0601,59346,797732,135
Bob amserHanner nos681740271,4488113
1am55753691,102187
2am4963653864472
3am4242945723365
4am3902433636260
5am3252733601025
6am3182325555142
7am32925322604339
8am51030419833338
9am59733942978377
10am607460481,115449
11am775664601,499195
Canol dydd868784601,712496
1pm8711,042731,9864104
2pm9101,240742,2243113
3pm9641,503852,552389
4pm1,0271,8301082,9654119
5pm1,1872,3291603,6761137
6pm1,2112,6002024,0133139
7pm1,1182,8941724,1844125
8pm1,0902,8871534,1302122
9pm1,0172,5131523,6824113
10pm7941,613752,482497
11pm7071,065321,804387
Hwyr yn galw371571429132

Metadata

Teitl
Tanau a phobl a gafodd eu lladd neu eu hanafu yn ôl amser

Diweddariad diwethaf
Awst 2019 Awst 2019

Diweddariad nesaf
August 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl yn dangos nifer y tanau (a nifer y bobl a gafodd eu hanafu neu eu lladd) yr ymatebodd yr Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru iddynt. Dangosir y data yn ôl amser y dydd.
Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.
Ychwanegwyd at StatsCymru: Awst 2011
Roedd data 2008-09 yn dod o ffurflenni papur FDR1 a FDR3.
Mae data o 2009-10 ymlaen yn dod o'r IRS.
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 a 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Mae data 2018-19 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Awst 2020.

Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref
Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo
Cafodd data cyn 2009-10 ei gasglu trwy ffurflenni papur yr Adroddiad Data Tân (FDR). Mae data o 2009-10 ymlaen wedi'i gasglu trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Blynyddoedd ariannol 2008-09 i 2018-19

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae data tanau cyn 2009-10 yn seiliedig ar set ddata wedi'i samplu, felly maent wedi'u talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf. Oherwydd hyn, efallai na fydd symiau'r cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau a ddangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau
Tân, Awdurdod Tân ac Achub, Anafedigion, Marwolaethau, Anafedig angheuol, Anafedigion nad ydynt yn angheuol, Amser