Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Tanau, galwadau diangen ac anafusion yn ôl chwarter
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Rhif[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhif 1
-
[Lleihau]Rhif 2
-
Rhif 3
Blwyddyn[Hidlwyd]
Chwarter[Hidlo]
[Lleihau]Pob tanauCliciwch yma i ddidoliPob tanau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGalwadau diangen tân[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMarwolaethau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAnafusion nad ydynt yn angheuol
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliBrif danau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTanau eilaidd
[Lleihau]2015-16Chwarter 2 (Ebrill-Mehefin)1,2183,3594,6773,6315141
Chwarter 3 (Gorffennaf-Medi)1,1231,3552,5163,7332153
Chwarter 4 (Hydref-Rhagfyr)1,1789512,2493,6806163
Chwarter 1 (Ionawr-Mawrth)1,1621,3332,6693,4546136
[Lleihau]2016-17Chwarter 2 (Ebrill-Mehefin)1,2111,9313,2173,5765142
Chwarter 3 (Gorffennaf-Medi)1,2611,3322,6154,2788147
Chwarter 4 (Hydref-Rhagfyr)1,2531,3082,6993,8531198
Chwarter 1 (Ionawr-Mawrth)1,0321,0052,2193,0835134
[Lleihau]2017-18Chwarter 2 (Ebrill-Mehefin)1,1532,9094,1273,8194134
Chwarter 3 (Gorffennaf-Medi)1,0701,3832,4763,6432124
Chwarter 4 (Hydref-Rhagfyr)1,1001,1712,4123,5326156
Chwarter 1 (Ionawr-Mawrth)9938382,0083,1673112
[Lleihau]2018-19Chwarter 2 (Ebrill-Mehefin)1,1772,3383,5673,6346111
Chwarter 3 (Gorffennaf-Medi)1,3073,3754,7164,197481
Chwarter 4 (Hydref-Rhagfyr)9821,0662,1433,489695
Chwarter 1 (Ionawr-Mawrth)9261,4062,4863,1674109
[Lleihau]2019-20Chwarter 2 (Ebrill-Mehefin)1,0992,4343,5943,6255124
Chwarter 3 (Gorffennaf-Medi)1,1441,6282,7893,877295
Chwarter 4 (Hydref-Rhagfyr)~~~~~~
Chwarter 1 (Ionawr-Mawrth)~~~~~~

Metadata

Teitl
Tanau, galwadau ffug a phobl a gafodd eu hanafu fesul chwarter

Diweddariad diwethaf
Mawrth 2020 Mawrth 2020

Diweddariad nesaf
Awst 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl yn dangos nifer y tânau, y bobl a gafodd eu hanafu a'r galwadau ffug tân yr ymatebodd yr Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru iddynt bob chwarter.
Cafodd data cyn mis Ebrill 2009 ei gasglu trwy'r ffurflenni papur, FDR1 a FDR3. Mae niferoedd y tanau cyn mis Ebrill 2009 yn seiliedig ar gronfa ddata wedi'i samplu.
Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 a 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Data ar gyfer Ebrill i Fedi 2019 ei echdynnu o'r IRS ym mis Chwefror 2020.
Mae data 2018-19 a Ebrill I Fedi 2019 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Awst 2020.
Ychwanegwyd at StatsCymru: Gorffennaf 2012
Ffynhonnell: Yr Sywddfa Gartref
Cyswllt: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru


Casgliad data a dull cyfrifo
Cafodd data cyn 2009-10 ei gasglu trwy ffurflenni papur yr Adroddiad Data Tân (FDR). Mae data o 2009-10 ymlaen wedi'i gasglu trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi
Dwywaith y flwyddyn

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data mewn chwarteri, wedi'i ddosbarthu mewn blynyddoedd ariannol. O 2007-08 tan Medi 2019

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae data tanau cyn 2009-10 yn seiliedig ar set ddata wedi'i samplu, felly maent wedi'u talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf. Oherwydd hyn, efallai na fydd symiau'r cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau a ddangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau
Tân, Awdurdod Tân ac Achub, Camrybuddion tân, Anafedigion, Marwolaethau, Anafedig angheuol, Anafedigion nad ydynt yn angheuol, Chwarterol