Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Tanau mewn ysgolion gan achosi, amser a blwyddyn ariannol
None
[Lleihau]Ystafell[Hidlwyd]
-
Ystafell 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Achos[Hidlo]
-
[Lleihau]Achos 1
-
Achos 2
[Lleihau]Amser[Hidlo]
-
-
Amser 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]2020-21[Lleihau]2021-22Data diwygiedig[Lleihau]2022-23Data am dros dro
[Lleihau]Holl achosionAr gyfer data 2008-09, mae\'r eitemau a\'r cyfansymiau wedi\'u talgrynnu ar wahân, i\'r digid terfynol agosaf , felly efallai y bydd y cyfanswm a ddangosir ychydig yn wahanol i swm yr eitemau.Cliciwch yma i ddidoliHoll achosionAr gyfer data 2008-09, mae\'r eitemau a\'r cyfansymiau wedi\'u talgrynnu ar wahân, i\'r digid terfynol agosaf , felly efallai y bydd y cyfanswm a ddangosir ychydig yn wahanol i swm yr eitemau.[Lleihau]Holl achosionAr gyfer data 2008-09, mae\'r eitemau a\'r cyfansymiau wedi\'u talgrynnu ar wahân, i\'r digid terfynol agosaf , felly efallai y bydd y cyfanswm a ddangosir ychydig yn wahanol i swm yr eitemau.Cliciwch yma i ddidoliHoll achosionAr gyfer data 2008-09, mae\'r eitemau a\'r cyfansymiau wedi\'u talgrynnu ar wahân, i\'r digid terfynol agosaf , felly efallai y bydd y cyfanswm a ddangosir ychydig yn wahanol i swm yr eitemau.[Lleihau]Holl achosionAr gyfer data 2008-09, mae\'r eitemau a\'r cyfansymiau wedi\'u talgrynnu ar wahân, i\'r digid terfynol agosaf , felly efallai y bydd y cyfanswm a ddangosir ychydig yn wahanol i swm yr eitemau.Cliciwch yma i ddidoliHoll achosionAr gyfer data 2008-09, mae\'r eitemau a\'r cyfansymiau wedi\'u talgrynnu ar wahân, i\'r digid terfynol agosaf , felly efallai y bydd y cyfanswm a ddangosir ychydig yn wahanol i swm yr eitemau.
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPob DamweiniolAr gyfer data 2008-09, mae\'r eitemau a\'r cyfansymiau wedi\'u talgrynnu ar wahân, i\'r digid terfynol agosaf , felly efallai y bydd y cyfanswm a ddangosir ychydig yn wahanol i swm yr eitemau.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliBwriadol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPob DamweiniolAr gyfer data 2008-09, mae\'r eitemau a\'r cyfansymiau wedi\'u talgrynnu ar wahân, i\'r digid terfynol agosaf , felly efallai y bydd y cyfanswm a ddangosir ychydig yn wahanol i swm yr eitemau.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliBwriadol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPob DamweiniolAr gyfer data 2008-09, mae\'r eitemau a\'r cyfansymiau wedi\'u talgrynnu ar wahân, i\'r digid terfynol agosaf , felly efallai y bydd y cyfanswm a ddangosir ychydig yn wahanol i swm yr eitemau.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliBwriadol
[Lleihau]Yr holl danau mewn ysgolionAr gyfer data 2008-09, mae\'r eitemau a\'r cyfansymiau wedi\'u talgrynnu ar wahân, i\'r digid terfynol agosaf , felly efallai y bydd y cyfanswm a ddangosir ychydig yn wahanol i swm yr eitemau.112131552019221
Yr holl danau mewn ysgolionAr gyfer data 2008-09, mae\'r eitemau a\'r cyfansymiau wedi\'u talgrynnu ar wahân, i\'r digid terfynol agosaf , felly efallai y bydd y cyfanswm a ddangosir ychydig yn wahanol i swm yr eitemau.Amser ysgol (08:30-15:59)Ac eithrio penwythnosau a mis Awst. Nid yw gwyliau eraill wedi\'u heithrio.[Lleihau]CymruAr gyfer data 2008-09, mae\'r eitemau a\'r cyfansymiau wedi\'u talgrynnu ar wahân, i\'r digid terfynol agosaf , felly efallai y bydd y cyfanswm a ddangosir ychydig yn wahanol i swm yr eitemau. Nid yw’r cyfansymiau’n cael eu hailgyfrifo pan fydd is-gategorïau yn cael eu dad-ddethol.9110941314115
CymruAr gyfer data 2008-09, mae\'r eitemau a\'r cyfansymiau wedi\'u talgrynnu ar wahân, i\'r digid terfynol agosaf , felly efallai y bydd y cyfanswm a ddangosir ychydig yn wahanol i swm yr eitemau. Nid yw’r cyfansymiau’n cael eu hailgyfrifo pan fydd is-gategorïau yn cael eu dad-ddethol.Gogledd Cymru202213404
Canolbarth a Gorllewin Cymru415314617
De Cymru303426404
Allan o amser ysgol[Lleihau]CymruAr gyfer data 2008-09, mae\'r eitemau a\'r cyfansymiau wedi\'u talgrynnu ar wahân, i\'r digid terfynol agosaf , felly efallai y bydd y cyfanswm a ddangosir ychydig yn wahanol i swm yr eitemau. Nid yw’r cyfansymiau’n cael eu hailgyfrifo pan fydd is-gategorïau yn cael eu dad-ddethol.213617516
CymruAr gyfer data 2008-09, mae\'r eitemau a\'r cyfansymiau wedi\'u talgrynnu ar wahân, i\'r digid terfynol agosaf , felly efallai y bydd y cyfanswm a ddangosir ychydig yn wahanol i swm yr eitemau. Nid yw’r cyfansymiau’n cael eu hailgyfrifo pan fydd is-gategorïau yn cael eu dad-ddethol.Gogledd Cymru101112101
Canolbarth a Gorllewin Cymru101000011
De Cymru011505404

Metadata

Teitl

Tanau mewn ysgolion yn ôl achos, amser a blwyddyn ariannol

Diweddariad diwethaf

Hydref 2023 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl yn dangos nifer y tanau mewn ysgolion yr ymatebodd yr Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru iddynt, ac a ddigwyddodd y tân yn ystod oriau ysgol.
Ychwanegwyd at StatsCymru: Gorffennaf 2011
Ffynhonnell: Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol
Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales
Noder: Mae ffigurau 2008-09 yn rhannol seiliedig ar ddata wedi'i samplu, wedi'i bwysoli i gyfansymiau'r frigâd dân
Mae data o 2009-10 ymlaen yn dod o'r IRS.
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Cafodd data 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Medi 2020
Cafodd data 2019-20 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2021
Cafodd data 2020-21 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2022
Cafodd data 2021-22 a 2022-23 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2023
Mae data 2022-23 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Medi 2024.

Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref


Casgliad data a dull cyfrifo

Cafodd data cyn 2009-10 ei gasglu trwy ffurflenni papur yr Adroddiad Data Tân (FDR). Mae data o 2009-10 ymlaen wedi'i gasglu trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddoedd ariannol 2008-09 i 2022-23

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae data tanau cyn 2009-10 yn seiliedig ar set ddata wedi'i samplu, felly maent wedi'u talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf. Oherwydd hyn, efallai na fydd symiau'r cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau a ddangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Tân, Awdurdod Tân ac Achub, Ysgol, Bwriadol