Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Tanau glaswelltir gan Awdurdod Lleol

Tanau gan Awdurdod Lleol, cymhelliad a math o dân

None
[Lleihau]Marciwr glaswelltir[Hidlwyd]
-
Marciwr glaswelltir 1[Hidlwyd]
[Lleihau]Cymhelliad[Hidlwyd]
-
Cymhelliad 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlwyd]
[Lleihau]Fath o dân[Hidlwyd]
-
Fath o dân 1[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod Lleol 1
-
-
Awdurdod Lleol 2
Cliciwch yma i ddidoli2009-10Ers mis Ebrill 2009, mae data wedi\'i gasglu drwy’r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). Mae hwn wedi disodli’r  ffurflenni papur FDR blaenorol a gall achosi cynnydd mewn adrodd ar rai categorïau o dân o 2009-10 ymlaen.Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Data diwygiedigCliciwch yma i ddidoli2022-23Data am dros dro
[Lleihau]Cymru5,5167,0954,8982,1453,8762,6133,2151,7152,0924,0142,1882,2292,4592,619
Cymru[Lleihau]Cynllyn Gweithredu Economaidd: gogledd CymruWelsh:These regional totals are created by summing the Local Authroities featured in this table. The Local authority is based on the grid reference provided and some inaccuracies in the recording of the location are possible. For this reason totals shown here may not match those reported elsewhere.676831837282480411446298353654283311373472
Cynllyn Gweithredu Economaidd: gogledd CymruWelsh:These regional totals are created by summing the Local Authroities featured in this table. The Local authority is based on the grid reference provided and some inaccuracies in the recording of the location are possible. For this reason totals shown here may not match those reported elsewhere.Ynys Môn91968325796646202710036403198
Gwynedd2403242219715211712897118221979914082
Conwy1171221214185555331447941435062
Sir Ddinbych5259792650314340306822315260
Sir y Fflint10513213038666996596910454455795
Wrecsam71982035548738051658233534375
[Lleihau]Cynllyn Gweithredu Economaidd: canolbarth a de-orllewin CymruWelsh:These regional totals are created by summing the Local Authroities featured in this table. The Local authority is based on the grid reference provided and some inaccuracies in the recording of the location are possible. For this reason totals shown here may not match those reported elsewhere.1,4551,9261,4397241,2238529324836501,2638078671,012917
Cynllyn Gweithredu Economaidd: canolbarth a de-orllewin CymruWelsh:These regional totals are created by summing the Local Authroities featured in this table. The Local authority is based on the grid reference provided and some inaccuracies in the recording of the location are possible. For this reason totals shown here may not match those reported elsewhere.Powys1562311936712896155639313286126147119
Ceredigion2950381940445017155731384637
Sir Benfro839613856797647233972476876139
Sir Gaerfyrddin176184156941421071085374209100126136123
Abertawe639802550311522328329204263517328299379318
Castell-nedd Port Talbot372563364177312201243123166276215210228181
[Lleihau]Cynllyn Gweithredu Economaidd: de-ddwyrain CymruWelsh:These regional totals are created by summing the Local Authroities featured in this table. The Local authority is based on the grid reference provided and some inaccuracies in the recording of the location are possible. For this reason totals shown here may not match those reported elsewhere.3,3844,3382,6221,1392,1731,3501,8379341,0892,0971,0981,0511,0741,230
Cynllyn Gweithredu Economaidd: de-ddwyrain CymruWelsh:These regional totals are created by summing the Local Authroities featured in this table. The Local authority is based on the grid reference provided and some inaccuracies in the recording of the location are possible. For this reason totals shown here may not match those reported elsewhere.Pen-y-bont ar Ogwr3024492641852351121958711916114311712894
Bro Morgannwg125106682065315154416736384755
Caerdydd3653412008718316214390137227112126140212
Rhondda Cynon Taf9431,268741318612368548219282536287296213202
Merthyr Tudful264371234101188941297170157657712171
Caerffili484742431177333203316148181396191172174183
Blaenau Gwent31847227190226162178989323558609284
Tor-faen193210167451297599535591666450106
Sir Fynwy7990392742143428266235373349
Casnewydd3112892078916012914486851651056476174

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Cafodd data 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Medi 2020
Cafodd data 2019-20 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2021
Cafodd data 2020-21 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2022
Cafodd data 2021-22 a 2022-23 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2023
Mae data 2022-23 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Medi 2024.
Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref
Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo

Casglwyd data trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddoedd ariannol 2009-10 i 2022-23

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Teitl

Tanau gan Awdurdod Lleol a chymhelliad

Diweddariad diwethaf

Hydref 2023 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Tânau, Awdurdod Lleol, Damweiniol, Bwriadol

Ansawdd ystadegol

Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.