Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Prif danau a thanau eilaidd glaswelltir, coetir a chnydau yn ôl mis a blwyddyn ariannol
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Lleoliad[Hidlwyd]
-
Lleoliad 1[Hidlo]
[Lleihau]Cymhelliad[Hidlwyd]
-
Cymhelliad 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhif[Hidlo]
-
Rhif 1
[Lleihau]Mis[Hidlo]
-
-
Mis 1
[Lleihau]2015-16[Lleihau]2016-17[Lleihau]2017-18[Lleihau]2018-19
[Lleihau]Pob tanauCliciwch yma i ddidoliPob tanau[Lleihau]Pob tanauCliciwch yma i ddidoliPob tanau[Lleihau]Pob tanauCliciwch yma i ddidoliPob tanau[Lleihau]Pob tanauCliciwch yma i ddidoliPob tanau
Cliciwch yma i ddidoliPrif danauCliciwch yma i ddidoliTanau eilaiddCliciwch yma i ddidoliPrif danauCliciwch yma i ddidoliTanau eilaiddCliciwch yma i ddidoliPrif danauCliciwch yma i ddidoliTanau eilaiddCliciwch yma i ddidoliPrif danauCliciwch yma i ddidoliTanau eilaidd
[Lleihau]Cyfanswm blynyddol1183,0973,215711,6451,716682,0242,0922533,7624,015
Cyfanswm blynyddolEbrill501,4361,48611389400197848038194202
Mai826727562963021446848215386401
Mehefin527928410149159813814632505537
Gorffennaf10153163610310992062151591,7041,863
Awst7109116111371486758116217233
Medi16114130844523333639396
Hyfred31021054808434144499103
Tachwedd01313279810373725961
Rhagfyr21012132332161811213
Ionawr01313032321282912526
Chwefror41081122434521311336184190
Mawrth1349350610261271167686284290

Metadata

Teitl
Prif danau a thanau eilaidd ar laswelltir, coetir a chnydau fesul mis

Diweddariad diwethaf
Awst 2019 Awst 2019

Diweddariad nesaf
Chwefror 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn dangos niferoedd y tanau ar laswelltir, coetir a chnydau fesul mis.
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 a 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Mae data 2018-19 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Awst 2020.

Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref
Ychwanegwyd at StatsCymru: Awst 2011

Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo
Casglwyd data trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi
Dwywaith y flwyddyn

Cyfnodau data dan sylw
Blynyddoedd ariannol 2009-10 i 2018-19

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau
Tân, Awdurdod Tân ac Achub, Glaswelltir, coetir a chnydau, mis