Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Prif danau a thanau eilaidd glaswelltir, coetir a chnydau yn ôl mis a blwyddyn ariannol
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Lleoliad[Hidlwyd]
-
Lleoliad 1[Hidlo]
[Lleihau]Cymhelliad[Hidlwyd]
-
Cymhelliad 1[Hidlo]
Measure1
BlwyddynBlwyddyn ariannol (Ebrill - Mawrth) [Hidlwyd]
[Lleihau]Rhif[Hidlo]
-
Rhif 1
[Lleihau]Mis[Hidlo]
-
-
Mis 1
[Lleihau]2020-21Ebrill 2020 i Mawrth 2021.[Lleihau]2021-22Ebrill 2021 i Mawrth 2022. Data diwygiedig.[Lleihau]2022-23Ebrill 2022 i Mawrth 2023. Data am dros dro.[Lleihau]2023-24Ebrill 2023 i Mawrth 2024. Data am dros dro.
[Lleihau]Pob tanauCliciwch yma i ddidoliPob tanau[Lleihau]Pob tanauCliciwch yma i ddidoliPob tanau[Lleihau]Pob tanauCliciwch yma i ddidoliPob tanau[Lleihau]Pob tanauCliciwch yma i ddidoliPob tanau
Cliciwch yma i ddidoliPrif danauYn cynnwys holl danau mewn adeiladau nad ydynt wedi dadfeilio a cherbydau neu mewn strwythurau tu allan neu unrhyw dân sy\'n cynnwys anafedigion, achub pobl neu danau a fynychir gan bump neu ragor o offer.Cliciwch yma i ddidoliTanau eilaiddY rhain yw’r mwyafrif o danau awyr agored gan gynnwys glaswelltir a thanau sbwriel  oni bai bod anafedigion neu angen achub pobl, eiddo’n cael ei golli neu bump neu ragor o offer yn mynychu. Maent yn cynnwys tanau mewn adeiladau adfeiliedig sengl. Adroddir arnynt yn llai manwl na thanau eraill ac felly mae llai o wybodaeth ar gael amdanynt.Cliciwch yma i ddidoliPrif danauYn cynnwys holl danau mewn adeiladau nad ydynt wedi dadfeilio a cherbydau neu mewn strwythurau tu allan neu unrhyw dân sy\'n cynnwys anafedigion, achub pobl neu danau a fynychir gan bump neu ragor o offer.Cliciwch yma i ddidoliTanau eilaiddY rhain yw’r mwyafrif o danau awyr agored gan gynnwys glaswelltir a thanau sbwriel  oni bai bod anafedigion neu angen achub pobl, eiddo’n cael ei golli neu bump neu ragor o offer yn mynychu. Maent yn cynnwys tanau mewn adeiladau adfeiliedig sengl. Adroddir arnynt yn llai manwl na thanau eraill ac felly mae llai o wybodaeth ar gael amdanynt.Cliciwch yma i ddidoliPrif danauYn cynnwys holl danau mewn adeiladau nad ydynt wedi dadfeilio a cherbydau neu mewn strwythurau tu allan neu unrhyw dân sy\'n cynnwys anafedigion, achub pobl neu danau a fynychir gan bump neu ragor o offer.Cliciwch yma i ddidoliTanau eilaiddY rhain yw’r mwyafrif o danau awyr agored gan gynnwys glaswelltir a thanau sbwriel  oni bai bod anafedigion neu angen achub pobl, eiddo’n cael ei golli neu bump neu ragor o offer yn mynychu. Maent yn cynnwys tanau mewn adeiladau adfeiliedig sengl. Adroddir arnynt yn llai manwl na thanau eraill ac felly mae llai o wybodaeth ar gael amdanynt.Cliciwch yma i ddidoliPrif danauYn cynnwys holl danau mewn adeiladau nad ydynt wedi dadfeilio a cherbydau neu mewn strwythurau tu allan neu unrhyw dân sy\'n cynnwys anafedigion, achub pobl neu danau a fynychir gan bump neu ragor o offer.Cliciwch yma i ddidoliTanau eilaiddY rhain yw’r mwyafrif o danau awyr agored gan gynnwys glaswelltir a thanau sbwriel  oni bai bod anafedigion neu angen achub pobl, eiddo’n cael ei golli neu bump neu ragor o offer yn mynychu. Maent yn cynnwys tanau mewn adeiladau adfeiliedig sengl. Adroddir arnynt yn llai manwl na thanau eraill ac felly mae llai o wybodaeth ar gael amdanynt.
[Lleihau]Cyfanswm blynyddolNid yw’r cyfansymiau’n cael eu hailgyfrifo pan fydd is-gategorïau yn cael eu dad-ddethol1802,0492,2291402,3182,4581802,4392,619~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
Cyfanswm blynyddolNid yw’r cyfansymiau’n cael eu hailgyfrifo pan fydd is-gategorïau yn cael eu dad-ddetholEbrill5769174846777823335245579220229
Mai524935458941021119520633391424
Mehefin331872201218820020212232103571674
Gorffennaf37073101922024842547323128151
Awst169411016911075161166243337
Medi881898136144917818734548
Hyfred124254343834548~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
Tachwedd234362333512223~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
Rhagfyr014141181911718~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
Ionawr0995313601717~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
Chwefror16869252543111114~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto
Mawrth72842912667269808282~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto~Nid yw\'r eitem o ddata ar gael eto

Metadata

Teitl

Prif danau a thanau eilaidd ar laswelltir, coetir a chnydau fesul mis

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2024 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

Medi 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn dangos niferoedd y tanau ar laswelltir, coetir a chnydau fesul mis.
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Cafodd data 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Medi 2020
Cafodd data 2019-20 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2021
Cafodd data 2020-21 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2022
Cafodd data 2021-22 a 2022-23 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2023
Cafodd data Ebrill i fis Medi 2023 ei echdynnu o'r IRS ym mis Chwefror 2024.
Mae data 2022-23 a Ebrill i fis Medi 2023 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Medi 2024.

Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref
Ychwanegwyd at StatsCymru: Awst 2011

Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo

Casglwyd data trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi

Dwywaith y flwyddyn

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddoedd ariannol 2009-10 i fis Medi 2023

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Allweddeiriau

Tân, Awdurdod Tân ac Achub, Glaswelltir, coetir a chnydau, mis

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we