Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y tanau y cafwyd mewn adeiladau yn ôl gweithrediad larymau tan, math o adeilad a'r flwyddyn ariannol
None
[Lleihau]Cymhelliad[Hidlwyd]
-
Cymhelliad 1[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Math o adeilad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Math o adeilad 1[Hidlo]
-
Math o adeilad 2[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Larwm yn bresennol ac yn gweithredu[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Larwm yn bresennol ac yn gweithredu 1
-
-
Larwm yn bresennol ac yn gweithredu 2
Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19
[Lleihau]Pob tanau3,6793,5313,1812,8962,9052,8422,7382,7892,5392,435
Pob tanau[Lleihau]Tanau lle’r oedd larwm mwg yn bresennol1,9161,9611,8801,8341,7871,7521,7081,7021,5331,400
Tanau lle’r oedd larwm mwg yn bresennolDdim yn gweithio491468437473451437419391351296
Yn gweithio ac wedi seinio rhybudd1,1461,2171,1101,0461,0471,0241,0251,050933896
Yn gweithio ond heb seinio rhybudd279276333315289291264261249208
[Ehangu]Dim larwm mwg1,6501,4811,2351,0141,0551,0319551,002946974
[Ehangu]Nid yw’n hysbys a oedd larwm mwg yn bresennol113896648635975856061

Metadata

Teitl
Nifer y tannau y cafwyd mewn adeiladau yn ôl gweithrediad larymau tan, math o adeilad a'r flwyddyn ariannol

Diweddariad diwethaf
Awst 2019 Awst 2019

Diweddariad nesaf
Awst 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl yn dangos nifer o danau mewn adeiladau yn hytrach na'r holl larymau mwg. Lle cofnodir mwy nag un larwm mwg mewn digwyddiad, fe raddiwyd gweithrediad y larwm. Mae’r graddio yn golygu y byddai larwm oedd wedi gweithredu a chodi larwm yn cael ei gyfrif dros un na wnaeth codi larwm neu un oedd ddim yn gweithredu. Yn yr un modd byddai larwm sy'n gweithredu ond na wnaeth codi larwm yn cael ei gyfrif dros un oedd ddim yn gweithredu.
Noder: Mae ffigurau 2008-09 yn rhannol seiliedig ar ddata wedi'i samplu, wedi'i bwysoli i gyfansymiau'r frigâd dân
Mae data o 2009-10 ymlaen yn dod o'r IRS.
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 a 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Mae data 2018-19 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Awst 2020.

Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref
Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo
Cafodd data cyn 2009-10 ei gasglu trwy ffurflenni papur yr Adroddiad Data Tân (FDR). Mae data o 2009-10 ymlaen wedi'i gasglu trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Blynyddoedd ariannol 2001-02 i 2018-19

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae data tanau cyn 2009-10 yn seiliedig ar set ddata wedi'i samplu, felly maent wedi'u talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf. Oherwydd hyn, efallai na fydd symiau'r cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau a ddangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau
Tân, Awdurdod Tân ac Achub, Larwm Mwg