Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Larymau tân a oedd yn gweithredu mewn adeiladau lle cafwyd tân ond ni roddwyd rhybudd yn ôl rheswm, math o adeilad a blwyddyn ariannol
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Math o larwm[Hidlwyd]
-
Math o larwm 1[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
[Lleihau]Math o adeilad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Math o adeilad 1[Hidlwyd]
-
Math o adeilad 2[Hidlo]
[Lleihau]Cymhelliad[Hidlwyd]
-
Cymhelliad 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Rheswm[Hidlo]
-
-
Rheswm 1
Cliciwch yma i ddidoli2009-10Ers mis Ebrill 2009, mae data wedi\'i gasglu drwy’r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). Mae hwn wedi disodli’r  ffurflenni papur FDR blaenorol a gall achosi cynnydd mewn adrodd ar rai categorïau o dân o 2009-10 ymlaen.Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Data diwygiedigCliciwch yma i ddidoli2019-20Data am dros dro
[Lleihau]Pob larwm yn gweithredu ond ddim yn rhoi rhybudd196198258249227220202211191169171
Pob larwm yn gweithredu ond ddim yn rhoi rhybuddRhoddwyd rhybudd cyn i’r system weithredu116124157153148140132129109109114
Neb o fewn clyw4526395436402736342616
Preswylwyr heb ymateb2633332728313131262432
Nid ymatebodd unrhyw berson arallDadansoddiad ddim ar gael cyn 2009-1013312214621
ArallDadansoddiad ddim ar gael cyn 2009-10782210105981277
AnhysbysDadansoddiad ddim ar gael cyn 2009-1014443223411

Metadata

Teitl

Larymau mwg a oedd ar waith mewn adeiladau a aeth ar dân ond na seiniodd, yn ôl rheswm

Diweddariad diwethaf

Tachwedd 2020 Tachwedd 2020

Diweddariad nesaf

Awst 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data'n cyfeirio at nifer y larymau mwg yn hytrach na thanau. Gyda nifer fach o ddigwyddiadau, roedd mwy nag un larwm mwg yn yr adeilad ac mae manylion pob larwm mwg wedi'u cynnwys yn y tablau hyn.
Noder: Mae data ar gyfer 2001-02 tan 2008-09 yn seiliedig ar ddata wedi'i samplu, wedi'i bwysoli i gyfansymiau'r frigâd dân. Cafodd data o 2009-10 ymlaen ei echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Cafodd data 2018-19 a 2019-20 ei echdynnu o'r IRS ym mis Medi 2020.
Mae data 2019-20 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Awst 2021.

Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref
Ychwanegwyd at StatsCymru: Gorffennaf 2011

Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo

Cafodd data cyn 2009-10 ei gasglu trwy ffurflenni papur yr Adroddiad Data Tân (FDR). Mae data o 2009-10 ymlaen wedi'i gasglu trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddoedd ariannol 2001-02 i 2019-20

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae data tanau cyn 2009-10 yn seiliedig ar set ddata wedi'i samplu, felly maent wedi'u talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf. Oherwydd hyn, efallai na fydd symiau'r cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau a ddangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Tân, Awdurdod Tân ac Achub, Larwm Mwg