Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Tanau, Digwyddiadau Gwasanaeth Arbennig a chamrybuddion tân a fynychwyd gan Wasanaeth Tân ac Achub Cymru
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Digwyddiad[Hidlo]
-
-
Digwyddiad 1
Cliciwch yma i ddidoli2006-07Cliciwch yma i ddidoli2007-08Cliciwch yma i ddidoli2008-09Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cymerir data Digwyddiadau\'r Gwasanaethau Arbennig o\'r ffurflen casglu data gweithredol ar gyfer 2004-05 a 2008-09 ac o IRS ar gyfer 2009-10 ymlaen. Ceir dadansoddiad o\'r data ar sail mathau o achosion yn yr un ffolder yn StatsCymru ar gyfer data o 2009-10 ymlaen. Mae\'r dadansoddiad yn ôl math o ddigwyddiad ar gyfer 2004-05 i 2008-09 wedi\'i lunio ar sail wahanol ac mae ar gael o\'r daenlen yn yr un ffolder.Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Data diwygiedigCliciwch yma i ddidoli2022-23Data am dros dro
[Lleihau]Yr holl ddigwyddiadau a fynychwyd56,67555,08649,29346,34146,88139,99736,25138,59936,42536,75037,21636,76836,67434,99632,22534,73537,427
Yr holl ddigwyddiadau a fynychwydTanau26,49724,66119,52119,15220,68816,46411,43813,16911,65112,10810,75011,02312,91110,58710,32610,74011,066
Galwadau tân diangen19,99319,59818,85516,90117,00615,87415,08815,31215,48514,49114,79014,16114,48514,28114,87915,31916,008
Digwyddiadau'r Gwasanaethau ArbennigCymerir data Digwyddiadau\'r Gwasanaethau Arbennig o\'r ffurflen casglu data gweithredol ar gyfer 2004-05 a 2008-09 ac o IRS ar gyfer 2009-10 ymlaen. Ceir dadansoddiad o\'r data ar sail mathau o achosion yn yr un ffolder yn StatsCymru ar gyfer data o 2009-10 ymlaen. Mae\'r dadansoddiad yn ôl math o ddigwyddiad ar gyfer 2004-05 i 2008-09 wedi\'i lunio ar sail wahanol ac mae ar gael o\'r daenlen yn yr un ffolder.9,60010,29410,3689,6918,6977,4119,4069,7618,8899,72811,24911,0098,7639,6526,4438,1949,780
Galwadau diangen y Gwasanaethau Arbennig585533549597490248319357400423427575515473577482573

Metadata

Teitl

Tanau, digwyddiadau gwasanaeth arbennig a galwadau ffug a ymatebwyd iddynt gan Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

Hydref 2023 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Tânau, Digwyddiadau'r Gwasanaethau Arbennig, Camrybuddion tân, Awdurdod Tân ac Achub

Disgrifiad cyffredinol

Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.
Mae data ar Danau a Galwadau Ffug ar gyfer 2004-05 tan 2008-09 yn dod o'r ffurflenni papur FDR1 ac FDR3.
Mae data ar Ddigwyddiadau Gwasanaeth Arbennig ar gyfer 2004-05 tan 2008-09 yn dod o gasgliadau data Tanau Gweithredol.
Cafodd yr holl ddata o 2009-10 ymlaen ei echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Cafodd data 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Medi 2020
Cafodd data 2019-20 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2021
Cafodd data 2020-21 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2022
Cafodd data 2021-22 a 2022-23 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2023
Mae data 2022-23 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Medi 2024.

Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref
Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo

Casglwyd data trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddoedd ariannol 2004-05 i 2022-23

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae data tanau cyn 2009-10 yn seiliedig ar set ddata wedi'i samplu, felly maent wedi'u talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf. Oherwydd hyn, efallai na fydd symiau'r cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau a ddangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Ansawdd ystadegol

Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.