Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Digwyddiadau Gwasanaeth Arbennig a fynychwyd gan Wasanaeth Tân ac Achub Cymru
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Rhif[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhif 1
-
Rhif 2
[Lleihau]Gwasanaethau Arbennig[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Gwasanaethau Arbennig 1
-
-
Gwasanaethau Arbennig 2
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDigwyddiadau[Lleihau]Holl anafusion a gwaith achubCliciwch yma i ddidoliHoll anafusion a gwaith achub
[Lleihau]Pob anafusionCliciwch yma i ddidoliPob anafusion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHoll achubiadau (gan gynnwys marwolaethau ac ananfusion nad ydynt yn angheuol y cafodd eu hachub)
Cliciwch yma i ddidoliMarwolaethauCliciwch yma i ddidoliAnafusion nad ydynt yn angheuol
[Lleihau]Pob Digwyddiad Gwasanaeth Arbennig31,0211,2369,38610,6227,85715,409
Pob Digwyddiad Gwasanaeth Arbennig[Ehangu]Gwrthdrawiadau traffig ffyrdd6,9271754,3504,5252,2915,103
[Ehangu]Digwyddiad trafnidiaeth arall119937463767
[Ehangu]Llifogydd1,7030333234
[Ehangu]Achub neu symud o ddwr3373078108247270
[Ehangu]Digwyddiadau eraill lle cafodd pobl eu hachub/rhyddhau98412201213703736
[Ehangu]Digwyddiadau cynorthwyo anifeiliaid95003346
[Ehangu]Digwyddiad deunyddiau peryglus534514114649177
[Ehangu]Colli/gollwng deunyddiau511099413
[Ehangu]Gwneud yn ddiogel781619251028
[Ehangu]Rhyddhau lifft1,16001010667667
[Ehangu]Sicrhau mynediad1,81523133156660729
[Ehangu]Tynnu gwrthrychau oddi wrth bobl8410108108267310
[Ehangu]Hunanladdiad/ceisio cyflawni hunanladdiad2325023734097
[Ehangu]Digwyddiad meddygol – cyd-ymatebwr/ymatebwr cyntaf9,0068213,4404,2619184,731
[Ehangu]Gwacáu146216183954
[Ehangu]Darparu dwr1100000
[Ehangu]Cynorthwyo asiantaethau eraill3,7581007918911,8602,338
[Ehangu]Cyngor yn unig416066410
[Ehangu]Wrth law9201123
[Ehangu]Dim angen y gwasanaethau698317202336
[Ehangu]Holl alwadau ffug y Gwasanaethau Arbennig1,517.....

Metadata

Teitl
Digwyddiadau Gwasanaeth Arbennig gan Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
Awst 2019 Awst 2019

Diweddariad nesaf
Awst 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl yn dangos niferoedd y Digwyddiadau Gwasanaeth Arbennig (a nifer y bobl a gafodd eu hanafu) a ymatebodd yr Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru iddynt. Dangosir data yn ôl y math o ddigwyddiad ac ardal yr Awdurdod Tân ac Achub.
Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 a 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Mae data 2018-19 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Awst 2020.

Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref
Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo
Casglwyd data trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Blynyddoedd ariannol 2009-10 i 2018-19

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Ansawdd ystadegol
Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.

Allweddeiriau
Tân, Digwyddiadau'r Gwasanaethau Arbennig