Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Digwyddiadau Gwasanaeth Arbennig a fynychwyd gan Wasanaeth Tân ac Achub Cymru
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Rhif[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhif 1
-
Rhif 2
[Lleihau]Gwasanaethau Arbennig[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Gwasanaethau Arbennig 1
-
-
Gwasanaethau Arbennig 2
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDigwyddiadauCymerir data Digwyddiadau\'r Gwasanaethau Arbennig o\'r ffurflen casglu data gweithredol ar gyfer 2004-05 a 2008-09 ac o IRS ar gyfer 2009-10 ymlaen. Ceir dadansoddiad o\'r data ar sail mathau o achosion yn yr un ffolder yn StatsCymru ar gyfer data o 2009-10 ymlaen. Mae\'r dadansoddiad yn ôl math o ddigwyddiad ar gyfer 2004-05 i 2008-09 wedi\'i lunio ar sail wahanol ac mae ar gael o\'r daenlen yn yr un ffolder.[Lleihau]Holl anafusion a gwaith achubCliciwch yma i ddidoliHoll anafusion a gwaith achub
[Lleihau]Pob anafusionCliciwch yma i ddidoliPob anafusion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHoll achubiadau (gan gynnwys marwolaethau ac ananfusion nad ydynt yn angheuol y cafodd eu hachub)Person sydd wedi cael cymorth corfforol i gael yn glir o’r ardal sy’n rhan o’r digwyddiad. <br />Nid yw\'n cynnwys amgylchiadau lle roedd y dioddefwr yn amlwg wedi marw pan gafodd ei ganfod, ond mae yn cynnwys achubiadau efallai oedd wedi arwain at fywyd yn cael ei achub, hyd yn oed os na fu i’r person oroesi’r ymdrech achub.
Cliciwch yma i ddidoliMarwolaethauMae anafedig angheuol yn berson y priodolir ei farwolaeth i dân hyd yn oed os digwyddodd y farwolaeth wythnosau neu fisoedd yn ddiweddarach. Mae  achosion achlysurol hefyd lle canfyddir nad  tân oedd achos y farwolaeth. Felly mae’r  ffigurau ar gyfer marwolaethau yn gallu cael eu  diwygio.Cliciwch yma i ddidoliAnafusion nad ydynt yn angheuolCofnodir anafusion nad ydynt yn angheuol fel rhai sydd mewn un o bedwar dosbarthiad o ddifrifoldeb fel a ganlyn: (i) aeth i\'r ysbyty, ymddengys fod yr anafiadau’n ddifrifol ; (ii) aeth  i’r ysbyty, ymddengys fod yr anafiadau’n ysgafn; (iii) rhoddir cymorth cyntaf yn y lleoliad; (iv) Argymhellir gwiriad rhagofalus  -  pan gaiff unigolyn ei anfon i\'r ysbyty neu ei gynghpri I weld meddyg fel rhagofal, heb unrhyw anaf neu ofid amlwg. Nid yw anafusion nad  ydynt yn angheuol sydd wedi’u marcio fel \'ddim yn gysylltiedig â thân\' wedi cael eu hepgor oherwydd defnydd eang amhriodol o\'r maes hwn.
[Lleihau]Pob Digwyddiad Gwasanaeth Arbennig65,0902,23818,28720,52517,27430,927
Pob Digwyddiad Gwasanaeth Arbennig[Ehangu]Gwrthdrawiadau traffig ffyrdd13,9423538,5548,9074,51010,134
[Ehangu]Digwyddiad trafnidiaeth arall3402386109100169
[Ehangu]Llifogydd4,720299227234
[Ehangu]Achub neu symud o ddwr94576189265825878
[Ehangu]Digwyddiadau eraill lle cafodd pobl eu hachub/rhyddhau2,471365345701,8361,935
[Ehangu]Digwyddiadau cynorthwyo anifeiliaid2,1830771015
[Ehangu]Digwyddiad deunyddiau peryglus1,2991027628696345
[Ehangu]Colli/gollwng deunyddiau1,106016161026
[Ehangu]Gwneud yn ddiogel2,0872246682379
[Ehangu]Rhyddhau lifft2,311025251,3681,369
[Ehangu]Sicrhau mynediad4,364713834541,6941,903
[Ehangu]Tynnu gwrthrychau oddi wrth bobl2,3772217219910992
[Ehangu]Hunanladdiad/ceisio cyflawni hunanladdiad60810588193189318
[Ehangu]Digwyddiad meddygol – cyd-ymatebwr/ymatebwr cyntaf13,6761,2285,1686,3961,6117,278
[Ehangu]Gwacáu235226286183
[Ehangu]Darparu dwr3010101
[Ehangu]Cynorthwyo asiantaethau eraill8,8172942,5862,8803,7415,029
[Ehangu]Cyngor yn unig1,07302626733
[Ehangu]Wrth law18713358
[Ehangu]Dim angen y gwasanaethau2,3191248605095
[Ehangu]Holl alwadau ffug y Gwasanaethau Arbennig3,622.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys

Metadata

Teitl

Digwyddiadau Gwasanaeth Arbennig gan Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

Hydref 2023 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl yn dangos niferoedd y Digwyddiadau Gwasanaeth Arbennig (a nifer y bobl a gafodd eu hanafu) a ymatebodd yr Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru iddynt. Dangosir data yn ôl y math o ddigwyddiad ac ardal yr Awdurdod Tân ac Achub.
Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Cafodd data 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Medi 2020
Cafodd data 2019-20 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2021
Cafodd data 2020-21 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2022
Cafodd data 2021-22 a 2022-23 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2023
Mae data 2022-23 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Medi 2024.

Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref
Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo

Casglwyd data trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddoedd ariannol 2009-10 i 2022-23

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Ansawdd ystadegol

Ers 2009-10, mae data wedi'i echdynnu o'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). System fyw yw hon, felly mae'n bosibl na fydd data a echdynnwyd ar adeg wahanol yn cyfateb i'r ffigurau yn y tabl hwn. Er enghraifft mae’r data cyhoeddedig yn y tablau Dangosydd Perfformiad yn cael eu hechdynnu ar amseroedd gwahanol ac felly efallai ni fydden yn cyd-fynd yn union gyda’r rhai rhoddwyd yma.

Allweddeiriau

Tân, Digwyddiadau'r Gwasanaethau Arbennig