Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Archwiliadau Diogelwch Tân yn y Cartref gan Bersonél Cwblhawyd
None
Cod Ardal[Hidlo]
Diogelwch[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Cwblhau[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer y Gwiriadau Diogelwch Tân Cartrefi a gwblhawydCliciwch yma i ddidolia gafodd eu hatgyfeirio i’r GTACliciwch yma i ddidoliy gofynnwyd amdanyntCliciwch yma i ddidolia gafodd eu cychwyn gan y GTACliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer y Gwiriadau Diogelwch Tân Cartrefi a gwblhawyd pan oedd yn hysbys fod un ffactor risg neu ragor yn bresennolCliciwch yma i ddidoli1 ffactor risgCliciwch yma i ddidoli2 ffactor risgCliciwch yma i ddidoli3 ffactor risgCliciwch yma i ddidoli4 ffactor risg neu ragorCliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer y Gwiriadau Diogelwch Tân Cartrefi a gwblhawyd a oedd hefyd yn cynnwys cwblhau gweithgaredd atal nad oedd yn ymwneud â thânCliciwch yma i ddidoliCyfanswm nifer y Gwiriadau Diogelwch Tân Cartrefi a olygodd fod y GTA yn gwneud atgyfeiriad ymlaen at sefydliad arall
Cyfanswm Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru108,47022,40943,39542,666100,96342,11919,18317,52222,13939,9834,345
Gwasanaeth tân ac achub Gogledd Cymru40,83911,20612,19417,43936,7739,70911,0359,9936,0366,7352,093
Gwasanaeth tân ac achub Canolbarth a Gorllewin Cymru33,2487,04920,1776,02230,3124,0206,3535,86914,07033,2482,252
Gwasanaeth tân ac achub de Cymru34,3834,15411,02419,20533,87828,3901,7951,6602,03300

Metadata

Teitl
Archwiliadau Diogelwch Tân yn y Cartref gan Bersonél Cwblhawyd

Diweddariad diwethaf
19 Medi 2019 19 Medi 2019

Diweddariad nesaf
Medi 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data gweithredol y gwasanaeth tân, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r tabl set ddata hwn yn dangos y nifer o Wiriadau Diogelwch yn y Cartref yn ôl y math o Bersonél a’u cwblhawyd. Mae’r data wedi eu dadansoddi yn ôl Gwiriadau Diogelwch Tân yn y Cartref a’r math o Bersonél a’u cwblhawyd.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y data yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru o bob un o dri gwasanaeth tân ac achub Cymru. Gweler dolenni’r we am furflenni a chanllawiau.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Blynyddoedd ariannol o 2015-16

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler yr adroddiad ar ansawdd data yn nolenni’r we

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data hanesyddol yn cael ei ddiwygio o bryd i’w gilydd, er enghraifft, os bydd cymhariaeth â blwyddyn flaenorol yn datgelu gwall mewn unrhyw flwyddyn benodol. Dangosir diwygiadau ag (r).

Ansawdd ystadegol
Gweler yr adroddiad ar ansawdd data yn nolenni’r we

Allweddeiriau
Tân, y Gwasanaeth Tân ac Achub, personél, Wiriadau Diogelwch Tân Cartrefi, a gwblhawyd