Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Diwrnodau shifft a gollir fesul unigolyn yn ôl blwyddyn ariannol, ardal Gwasanaeth Tân ac Achub a mesur
None
[Lleihau]Ardal y Gwasanaeth Tân ac Achub[Hidlwyd]
-
Ardal y Gwasanaeth Tân ac Achub 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlo]
Measure1
Math o gyflogaeth[Hidlo]
Salwch[Hidlo]
Mesur[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliStaff amser cyfan mewn iwnifformCliciwch yma i ddidoliStaff rheoli tânCliciwch yma i ddidoliStaff anweithredol
[Lleihau]Nifer o sifftiau/dyddiadau wedi colli oherwydd salwch tymor byr Nerth cyfwerth ag amser llawn
Shifftiau / diwrnodau a gollwyd
Shifftiau / diwrnodau a gollwyd i bob person
[Lleihau]Nifer o sifftiau/dyddiadau wedi colli oherwydd salwch hirdymor Nerth cyfwerth ag amser llawn
Shifftiau / diwrnodau a gollwyd
Shifftiau / diwrnodau a gollwyd i bob person
[Lleihau]Cyfanswm Nerth cyfwerth ag amser llawn
Shifftiau / diwrnodau a gollwyd
Shifftiau / diwrnodau a gollwyd i bob person

Metadata

Teitl
Shifftiau’r Gwasanaeth Tân/diwrnodau a gollwyd oherwydd salwch, yn ôl y math o gyflogaeth

Diweddariad diwethaf
19 Medi 2019 19 Medi 2019

Diweddariad nesaf
Medi 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data gweithredol y gwasanaeth tân, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae tabl y set ddata hon yn dangos nifer y shifftiau a gollwyd oherwydd salwch byrdymor a hirdymor. Dadansoddir y data yn ôl Ardal y Gwasanaeth Tân ac Achub a’r math o gyflogaeth

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y data yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru o bob un o dri gwasanaeth tân ac achub Cymru. Gweler dolenni’r we am furflenni a chanllawiau.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Blynyddoedd ariannol o 2004-05

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler yr adroddiad ar ansawdd data yn nolenni’r we

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data hanesyddol yn cael ei ddiwygio o bryd i’w gilydd, er enghraifft, os bydd cymhariaeth â blwyddyn flaenorol yn datgelu gwall mewn unrhyw flwyddyn benodol. Dangosir diwygiadau ag (r).

Ansawdd ystadegol
Gweler yr adroddiad ar ansawdd data yn nolenni’r we

Allweddeiriau
Tân, y Gwasanaeth Tân ac Achub, personél, salwch, shifftiau a gollwyd, diwrnodau a gollwyd