Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Gweithgarwch archwilio yn ôl canlyniad archwilio a blwyddyn ariannol
None
Ardal y Gwasanaeth Tân ac Achub[Hidlwyd]
Blwyddyn ariannol[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Ardal y Gwasanaeth Tân ac Achub 1[Hidlo]
Math o adeilad[Hidlo]
Measure1
Gollwng meysydd colofn fan hyn
Canlyniad archwiliad[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliMeasure1 Cyfanswm
Nifer yr adeiladau sy'n hysbys
Cyfanswm yr Archwiliadau sydd wedi eu Cynnal
Nifer yr oriau wedi eu gwario ar yr archwiliad
Canlyniadau'r Archwiliad: dim gweithredu'n ymhellach
Cyfanswm nifer y'r hysbysiadau Anffurfiol
Cyfanswm nifer y Rhybuddion Gorfodi wedi eu cyflwyno o dan Erthygl 30
Cyfanswm nifer y Rhybuddion Gwahardd wedi eu cyflwyno o dan Erthygl 31
Nifer y Rhybuddion Ffurfiol wedi eu codi
Cyfanswm Nifer yr Erlyniadau ar gyfer troseddau o dan Erthygl 32

Metadata

Teitl
Gweithgarwch archwilio Gwasanaeth Tân ac Achub

Diweddariad diwethaf
20 Medi 2018 20 Medi 2018

Diweddariad nesaf
Medi 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data gweithredol y gwasanaeth tân, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata yn dangos nifer a chanlyniadau'r archwiliadau diogelwch rhag tân a gynhaliwyd gan y Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y data yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru o bob un o dri gwasanaeth tân ac achub Cymru. Gweler dolenni’r we am furflenni a chanllawiau.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Blynyddoedd ariannol o 2006-07

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler yr adroddiad ar ansawdd data yn nolenni’r we

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data hanesyddol yn cael ei ddiwygio o bryd i’w gilydd, er enghraifft, os bydd cymhariaeth â blwyddyn flaenorol yn datgelu gwall mewn unrhyw flwyddyn benodol. Dangosir diwygiadau ag (r).

Ansawdd ystadegol
Gweler yr adroddiad ar ansawdd data yn nolenni’r we

Allweddeiriau
Tân, Gwasanaeth Tân ac Achub, diogelwch tân, archwilio