Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dangosyddion perfformiad yn ôl dangosydd a Gwasanaeth Tân ac Achub
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Awdurdodau tan[Hidlo]
-
Awdurdodau tan 1
[Lleihau]Dangosydd[Hidlwyd]
-
-
Dangosydd 1
[Lleihau]Cyfanswm Gwasanaeth Tân ac Achub CymruCliciwch yma i ddidoliCyfanswm Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru
Cliciwch yma i ddidoliGwasanaeth tân ac achub Gogledd CymruCliciwch yma i ddidoliGwasanaeth tân ac achub Canolbarth a Gorllewin CymruCliciwch yma i ddidoliGwasanaeth tân ac achub de Cymru
[Lleihau]RRC_S_001i: Cyfanswm nifer yr holl danau a fynychwyd fesul 10,000 o’r boblogaethDiffinnir tanau damweiniol fel tanau lle cyneuwyd y tân yn ddamweiniol neu lle nad yw achos y tân yn hysbys neu wedi’i nodi. Diffinnir tanau bwriadol fel tanau lle cyneuwyd y tân yn fwriadol neu os yw’r gwasanaethau tân ac achub yn amau ei fod yn ‘amheus’ neu’n ei gofnodi fel tân ‘amheus’. Mae tanau bwriadol hefyd yn cynnwys rhai tanau a gyneuwyd gan blant yn ogystal â chleifion seiciatrig, hunanladdiadau ac ymgeisiau i gyflawni hunanladdiad. Mae’r data poblogaeth a ddefnyddir yn y dangosydd hwn wedi cael eu diweddaru i adlewyrchu unrhyw ddiwygiadau a wnaethpwyd ers i’r dangosydd gael ei gyhoeddi gyntaf. Effaith fach iawn mae hyn yn ei chael ar werth y dangosydd.233.90288.80315.02289.40
RRC_S_001i: Cyfanswm nifer yr holl danau a fynychwyd fesul 10,000 o’r boblogaethDiffinnir tanau damweiniol fel tanau lle cyneuwyd y tân yn ddamweiniol neu lle nad yw achos y tân yn hysbys neu wedi’i nodi. Diffinnir tanau bwriadol fel tanau lle cyneuwyd y tân yn fwriadol neu os yw’r gwasanaethau tân ac achub yn amau ei fod yn ‘amheus’ neu’n ei gofnodi fel tân ‘amheus’. Mae tanau bwriadol hefyd yn cynnwys rhai tanau a gyneuwyd gan blant yn ogystal â chleifion seiciatrig, hunanladdiadau ac ymgeisiau i gyflawni hunanladdiad. Mae’r data poblogaeth a ddefnyddir yn y dangosydd hwn wedi cael eu diweddaru i adlewyrchu unrhyw ddiwygiadau a wnaethpwyd ers i’r dangosydd gael ei gyhoeddi gyntaf. Effaith fach iawn mae hyn yn ei chael ar werth y dangosydd.RRC_S_001i: Cyfanswm nifer y tanau wedi’u mynychu gan y GTADiffinnir tanau damweiniol fel tanau lle cyneuwyd y tân yn ddamweiniol neu lle nad yw achos y tân yn hysbys neu wedi’i nodi. Diffinnir tanau bwriadol fel tanau lle cyneuwyd y tân yn fwriadol neu os yw’r gwasanaethau tân ac achub yn amau ei fod yn ‘amheus’ neu’n ei gofnodi fel tân ‘amheus’. Mae tanau bwriadol hefyd yn cynnwys rhai tanau a gyneuwyd gan blant yn ogystal â chleifion seiciatrig, hunanladdiadau ac ymgeisiau i gyflawni hunanladdiad.16,07525,80247,61889,495
RRC_S_001i: Poblogaeth ardal yr ATADiffinnir tanau damweiniol fel tanau lle cyneuwyd y tân yn ddamweiniol neu lle nad yw achos y tân yn hysbys neu wedi’i nodi. Diffinnir tanau bwriadol fel tanau lle cyneuwyd y tân yn fwriadol neu os yw’r gwasanaethau tân ac achub yn amau ei fod yn ‘amheus’ neu’n ei gofnodi fel tân ‘amheus’. Mae tanau bwriadol hefyd yn cynnwys rhai tanau a gyneuwyd gan blant yn ogystal â chleifion seiciatrig, hunanladdiadau ac ymgeisiau i gyflawni hunanladdiad.5,498,1517,148,74712,097,70024,744,598
[Lleihau]RRC_S_001v: Cyfanswm y galwadau diangen yr aethpwyd iddynt fesul 10,000 o boblDangosydd gasglwyd 2015-16 Mae’r data poblogaeth a ddefnyddir yn y dangosydd hwn wedi cael eu diweddaru i adlewyrchu unrhyw ddiwygiadau a wnaethpwyd ers i’r dangosydd gael ei gyhoeddi gyntaf. Effaith fach iawn mae hyn yn ei chael ar werth y dangosydd.266.21434.31432.00395.82
RRC_S_001v: Cyfanswm y galwadau diangen yr aethpwyd iddynt fesul 10,000 o boblDangosydd gasglwyd 2015-16 Mae’r data poblogaeth a ddefnyddir yn y dangosydd hwn wedi cael eu diweddaru i adlewyrchu unrhyw ddiwygiadau a wnaethpwyd ers i’r dangosydd gael ei gyhoeddi gyntaf. Effaith fach iawn mae hyn yn ei chael ar werth y dangosydd.RRC_S_001v: Cyfanswm y galwadau diangen yr aeth yr Awdurdod Tân ac Achub iddynt:Dangosydd gasglwyd 2015-1618,29638,81265,338122,446
RRC_S_001v: Poblogaeth ardal yr ATADangosydd gasglwyd 2015-165,498,1517,148,74712,097,70024,744,598
[Lleihau]RRC_S_001vi: Cyfanswm y Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd yr aethpwyd iddynt fesul 10,000 o boblDangosydd gasglwyd 2015-16 Mae’r data poblogaeth a ddefnyddir yn y dangosydd hwn wedi cael eu diweddaru i adlewyrchu unrhyw ddiwygiadau a wnaethpwyd ers i’r dangosydd gael ei gyhoeddi gyntaf. Effaith fach iawn mae hyn yn ei chael ar werth y dangosydd.22.9676.9353.6453.55
RRC_S_001vi: Cyfanswm y Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd yr aethpwyd iddynt fesul 10,000 o boblDangosydd gasglwyd 2015-16 Mae’r data poblogaeth a ddefnyddir yn y dangosydd hwn wedi cael eu diweddaru i adlewyrchu unrhyw ddiwygiadau a wnaethpwyd ers i’r dangosydd gael ei gyhoeddi gyntaf. Effaith fach iawn mae hyn yn ei chael ar werth y dangosydd.RRC_S_001vi: Cyfanswm nifer y gwrthdrawiadau traffig ffyrdd yr aeth yr Awdurdod Tân ac Achub iddyntDangosydd gasglwyd 2015-161,5786,8718,09816,547
RRC_S_001vi: Poblogaeth ardal yr ATADangosydd gasglwyd 2015-165,498,1517,148,74712,097,70024,744,598
[Lleihau]RRC_S_001vii: Cyfanswm y digwyddiadau eraill yr aethpwyd iddynt fesul 10,000 o boblDangosydd gasglwyd 2015-16 Mae’r data poblogaeth a ddefnyddir yn y dangosydd hwn wedi cael eu diweddaru i adlewyrchu unrhyw ddiwygiadau a wnaethpwyd ers i’r dangosydd gael ei gyhoeddi gyntaf. Effaith fach iawn mae hyn yn ei chael ar werth y dangosydd.89.29364.40129.19188.34
RRC_S_001vii: Cyfanswm y digwyddiadau eraill yr aethpwyd iddynt fesul 10,000 o boblDangosydd gasglwyd 2015-16 Mae’r data poblogaeth a ddefnyddir yn y dangosydd hwn wedi cael eu diweddaru i adlewyrchu unrhyw ddiwygiadau a wnaethpwyd ers i’r dangosydd gael ei gyhoeddi gyntaf. Effaith fach iawn mae hyn yn ei chael ar werth y dangosydd.RRC_S_001vii: Cyfanswm nifer yr holl ddigwyddiadau brys eraill yr aeth yr Awdurdod Tân ac Achub iddyntDangosydd gasglwyd 2015-166,13732,54819,55558,240
RRC_S_001vii: Poblogaeth ardal yr ATADangosydd gasglwyd 2015-165,498,1517,148,74712,097,70024,744,598
[Lleihau]RRC_S_002vii: Marwolaethau a’r anafiadau a ddeilliodd o’r holl danau am bob 100,000 o’r boblogaethDangosydd gasglwyd 2015-16 Mae’r data poblogaeth a ddefnyddir yn y dangosydd hwn wedi cael eu diweddaru i adlewyrchu unrhyw ddiwygiadau a wnaethpwyd ers i’r dangosydd gael ei gyhoeddi gyntaf. Effaith fach iawn mae hyn yn ei chael ar werth y dangosydd.63.0047.2537.8146.13
RRC_S_002vii: Marwolaethau a’r anafiadau a ddeilliodd o’r holl danau am bob 100,000 o’r boblogaethDangosydd gasglwyd 2015-16 Mae’r data poblogaeth a ddefnyddir yn y dangosydd hwn wedi cael eu diweddaru i adlewyrchu unrhyw ddiwygiadau a wnaethpwyd ers i’r dangosydd gael ei gyhoeddi gyntaf. Effaith fach iawn mae hyn yn ei chael ar werth y dangosydd.RRC_S_002vii: Cyfanswm nifer y marwolaethau ac anafiadau oherwydd tânDangosydd gasglwyd 2015-164334225711,426
RRC_S_002vii: Poblogaeth ardal yr ATADangosydd gasglwyd 2015-165,498,1517,148,74712,097,70024,744,598
[Lleihau]RRC_S_002viii: Marwolaethau a’r anafiadau a ddeilliodd o danau damweiniol am bob 100,000 o’r boblogaethDangosydd gasglwyd 2015-16 Mae’r data poblogaeth a ddefnyddir yn y dangosydd hwn wedi cael eu diweddaru i adlewyrchu unrhyw ddiwygiadau a wnaethpwyd ers i’r dangosydd gael ei gyhoeddi gyntaf. Effaith fach iawn mae hyn yn ei chael ar werth y dangosydd.54.1342.5631.3839.66
RRC_S_002viii: Marwolaethau a’r anafiadau a ddeilliodd o danau damweiniol am bob 100,000 o’r boblogaethDangosydd gasglwyd 2015-16 Mae’r data poblogaeth a ddefnyddir yn y dangosydd hwn wedi cael eu diweddaru i adlewyrchu unrhyw ddiwygiadau a wnaethpwyd ers i’r dangosydd gael ei gyhoeddi gyntaf. Effaith fach iawn mae hyn yn ei chael ar werth y dangosydd.RRC_S_002viii: Cyfanswm nifer y marwolaethau ac anafiadau a achoswyd gan danau a gafodd eu cychwyn yn ddamweiniolDangosydd gasglwyd 2015-163723804741,226
RRC_S_002viii: Poblogaeth ardal yr ATADangosydd gasglwyd 2015-165,498,1517,148,74712,097,70024,744,598
[Lleihau]EFR_S_003: Canran y tanau anheddau a gafodd eu cyfyngu i’r ystafell lle y gwnaethant gychwynDangosydd gasglwyd 2015-16706.74689.24668.63684.85
EFR_S_003: Canran y tanau anheddau a gafodd eu cyfyngu i’r ystafell lle y gwnaethant gychwynDangosydd gasglwyd 2015-16EFR_S_003: Cyfanswm nifer y tanau anheddau a oedd wedi’u cyfyngu i’r ystafell darddiadDangosydd gasglwyd 2015-162,8783,6344,66311,175
EFR_S_003: Nifer yr adeiladau annomestig yn ardal yr ATADangosydd gasglwyd 2015-163,2554,2165,57613,047

Metadata

Teitl

Dangosyddion perfformiad gwasanaethau tân

Diweddariad diwethaf

14 Rhagfyr 2023 14 Rhagfyr 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casglu data dangosyddion perfformiad y gwasanaeth tân, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Fframwaith Rheoli Perfformiad Llywodraeth Cymru ar gyfer mesur perfformiad yr Awdurdod Tân ac Achub ei gyflwyno yn 2007. Yn 2015 cynhaliwyd ymgynghoriad ar waith i ganfod effaith o leihau'r nifer o ddangosyddion . Mae'r dangosyddion perfformiad newydd yn cael eu grwpio o dan ddwy thema : ' lleihau risg a diogelwch cymunedol ' a ' ymateb effeithiol ' .

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu drwy ffurflenni blynyddol gan awdurdodau tân ac achub Cymru ar y canlyniadau yn erbyn cyfres o fesurau perfformiad y cytunwyd arnynt.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn unigol o 2004-05 hyd at 2015-16.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Fe ddewch o hyd i'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn ôl y ddolen a roddir i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae dangosyddion perfformiad a fynegir fel cyfraddau yn cael eu talgrynnu i 2 le degol. Caiff dangosyddion perfformiad a fynegir fel symiau absoliwt eu dangos fel cyfanrifau heb eu talgrynnu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Caiff peth data enwi dangosydd perfformiad, er enghraifft data poblogaeth, data eiddo annomestig a data aneddiadau domestig ei ddiweddaru i adlewyrchu'r data a gyhoeddwyd ddiwethaf (er enghraifft, diwygio'r data poblogaeth hanesyddol yn 2013 er mwyn rhoi ystyriaeth i ganlyniadau diweddaraf y Cyfrifiad). Mae adolygu'r data yn y ffordd hon yn sicrhau cydymffurfiaeth rhwng y gwahanol setiau data manwl a gyflwynir ar StatsCymru, ac mae'n helpu i osgoi dryswch. Er, mewn gwirionedd, gall hyn arwain at wahaniaethau rhwng StatsCymru a'r cyhoeddiadau ystadegol, sy'n rhoi cipolwg ar y data ar adeg ei gyhoeddi. Mae gwahaniaethau o'r fath yn fychan iawn ac ni cylwir arnynt fel arfer ar lefel y manylder a gyflwynir.

Derbynnir rhai cywiriadau i ddata dangosyddion hanesyddol fel rhan o gasglu'r data diweddaraf, ac yn yr achosion hyn, caiff data ei ddiweddaru yn y fersiwn diweddaraf o'r cyhoeddiad ac yn StatsCymru.

Ansawdd ystadegol

Fe ddewch o hyd i'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn ôl y ddolen a roddir i'r we.

Allweddeiriau

Perfformiad gwasanaeth tân; marwolaethau mewn tanau; anafiadau mewn tanau; anafedigion mewn tanau; tanau; perygl tân; diogelwch cymunedol