Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dangosyddion perfformiad yn ôl dangosydd, blwyddyn a Gwasanaeth Tân ac Achub
None
[Lleihau]Awdurdodau tan[Hidlwyd]
-
Awdurdodau tan 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Dangosydd[Hidlo]
-
-
Dangosydd 1
Cliciwch yma i ddidoli200405Cliciwch yma i ddidoli200506Cliciwch yma i ddidoli200607Cliciwch yma i ddidoli200708Cliciwch yma i ddidoli200809Cliciwch yma i ddidoli200910Cliciwch yma i ddidoli201011Cliciwch yma i ddidoli201112Cliciwch yma i ddidoli201213Cliciwch yma i ddidoli201314Cliciwch yma i ddidoli201415Cliciwch yma i ddidoli201516Cliciwch yma i ddidoli201617Cliciwch yma i ddidoli201718Cliciwch yma i ddidoli201819
[Ehangu]RRC_C_001i: Nifer y marwolaethau wedi eu hachosi gan danau a gafodd eu cychwyn trwy ddamwain mewn anheddau fesul 100,000 o'r boblogaeth0.540.610.400.630.500.490.620.420.200.450.39....
[Ehangu]RRC_C_001ii: Nifer y marwolaethau wedi eu hachosi gan danau a gafodd eu cychwyn yn fwriadol mewn anheddau fesul 100,000 o'r boblogaeth0.070.000.070.100.070.100.030.000.260.030.13....
[Ehangu]RRC_C_001iii: Nifer y marwolaethau wedi eu hachosi gan danau a gafodd eu cychwyn trwy ddamwain mewn adeiladau annomestig fesul 100,000 o'r boblogaeth0.030.000.000.000.000.030.000.000.000.000.03....
[Ehangu]RRC_C_001iv: Nifer y marwolaethau wedi eu hachosi gan danau a gafodd eu cychwyn yn fwriadol mewn adeiladau annomestig fesul 100,000 o'r boblogaeth0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00....
[Ehangu]RRC_C_001v: Nifer o anafiadau (yn eithrio gwiriadau rhagofalus) oherwydd tanau a gafodd eu cychwyn trwy ddamwain mewn anheddau fesul 100,000 o'r boblogaeth10.588.865.366.295.984.415.844.444.684.613.53....
[Ehangu]RRC_C_001vi: Nifer o anafiadau (yn eithrio gwiriadau rhagofalus) oherwydd tanau a gafodd eu cychwyn yn fwriadol mewn anheddau fesul 100,000 o'r boblogaeth1.562.161.211.431.350.630.790.720.390.710.55....
[Ehangu]RRC_C_001vii: Nifer o anafiadau (yn eithrio gwiriadau rhagofalus) oherwydd tanau a gafodd eu cychwyn trwy ddamwain mewn adeiladau annomestig fesul 100,000 o'r boblogaeth1.660.940.540.730.500.430.720.520.390.390.42....
[Ehangu]RRC_C_001viii: Nifer o anafiadau (yn eithrio gwiriadau rhagofalus) oherwydd tanau a gafodd eu cychwyn yn fwriadol mewn adeiladau annomestig fesul 100,000 o'r boblogaeth0.340.130.170.230.300.100.100.030.000.360.06....
[Ehangu]RRC_C_002i: Cyfanswm nifer y larymau ffug maleisus wedi'u derbyn gan y GTA fesul 1,000 o'r boblogaeth1.761.651.621.571.391.141.050.990.880.650.53....
[Ehangu]RRC_C_002ii: Canran o'r holl larymau ffug maleisus wedi'u derbyn na gafodd eu mynychu gan y GTA65.9365.2664.4567.1066.3372.2773.7773.3174.0667.2062.11....
[Ehangu]RRC_C_002iii: Canran o'r holl larymau ffug maleisus wedi'u derbyn a gafodd eu mynychu gan y GTA34.0734.7435.5532.9033.6727.7326.2326.6925.9432.8037.89....
[Ehangu]RRC_C_003: Cyfanswm y larymau ffug wedi'u hachosi gan systemau synhwyro tân awtomatig a larymau fesul 1,000 adeilad annomestig91.9092.5893.6886.3180.6475.2768.1965.9365.4259.9961.34....
[Ehangu]RRC_C_004i: Nifer y prif danau wedi'u mynychu gan y GTA fesul 10,000 o'r boblogaeth17.1415.0514.5711.5610.319.498.126.694.574.363.93....
[Ehangu]RRC_C_004ii: Nifer y tanau eilaidd wedi'u mynychu gan y GTA fesul 10,000 o'r boblogaeth49.5044.3750.9148.3234.4032.9738.7128.0516.2520.1916.87....
[Ehangu]RRC_C_004iii: Nifer o danau bwriadol annedd a fynychwyd gan yr GTA fesul 10,000 o anheddau.......1.691.341.281.24....
[Ehangu]RRC_C_005i: Canran y tanau wedi'u mynychu mewn anheddau lle: Roedd larwm mwg a/neu offer synhwyro tân arall wedi cychwyn47.1847.0447.7450.2450.9442.7747.5250.6250.9450.7351.66....
[Ehangu]RRC_C_005ii: Canran y tanau wedi'u mynychu mewn anheddau lle: Roedd larwm mwg a/neu offer synhwyro tân arall wedi ei osod ond ddim wedi cychwyn11.5812.2012.0711.5712.4413.8314.9115.5918.5917.8516.81....
[Ehangu]RRC_C_005iii: Canran y tanau wedi'u mynychu mewn anheddau lle: Doedd dim larwm mwg a/neu offer synhwyro tân arall wedi ei osod41.2440.7640.1938.1936.6243.4037.5834.0930.4731.4131.53....
[Ehangu]RRC_C_006: Cyfanswm y nifer o danau mewn cartrefi lle cafodd asesiad rhag tân yn y cartref a/neu weithgaredd cysylltiol lleihau risg ei gynnal o fewn dwy flynedd cyn y tân.....178221223289304286296....
[Ehangu]CFH_C_001: Canran yr anfonebau diamheuol wedi'u talu o fewn 30 diwrnod92.691.090.493.092.291.591.0........
[Ehangu]CHR_C_001i: Canran y staff gweithredol sy'n gweithio systemau dyletswydd llawn a rhan amser ac sy'n categoreiddio eu hunain gydag anabledd......0.60.70.70.9........
[Ehangu]CHR_C_001ii: Canran y staff ystafell rheoli ac anweithredol sy'n categoreiddio eu hunain gydag anabledd......2.22.32.63.0........
[Ehangu]CHR_C_001iii: Canran y bobl sy'n categoreiddio eu hunain gydag anabledd yn ardal yr Awdurdod Tân ac Achub (ATA) sydd rhwng 18 a 64 oed19.919.919.919.919.919.919.9........
[Ehangu]CHR_C_002i: Canran y staff sy'n perthyn i grwp ethnig lleiafrifol0.40.70.70.80.80.70.8........
[Ehangu]CHR_C_002ii: Canran y bobol o grwpiau ethnig lleiafrifol sydd rhwng 18 a 64 oed yn ardal yr Awdurdod Tân ac Achub (ATA)2.12.12.12.12.12.12.1........
[Ehangu]CHR_C_003: Canran y diffoddwyr tân sy'n ferched1.82.42.83.03.33.63.6........
[Ehangu]CHR_C_004i: Nifer y diwrnodau gwaith/sifftiau wedi'u colli i absenoldeb oherwydd salwch i bob gweithiwr sy'n gyfwerth ag amser llawn (gan yr holl staff)8.38.18.17.47.87.67.38.98.69.89.0....
[Ehangu]CHR_C_004ii: Nifer y diwrnodau gwaith/sifftiau wedi'u colli i absenoldeb oherwydd salwch i bob gweithiwr sy'n gyfwerth ag amser llawn (gan staff gweithredol llawn amser)7.37.77.07.27.26.76.27.98.19.09.0....
[Ehangu]CHR_C_004iii: Nifer y diwrnodau gwaith/sifftiau wedi'u colli i absenoldeb oherwydd salwch i bob gweithiwr sy'n gyfwerth ag amser llawn (gan staff rheoli)16.716.512.38.78.413.69.38.79.714.410.9....
[Ehangu]CHR_C_004iv: Nifer y diwrnodau gwaith/sifftiau wedi'u colli i absenoldeb oherwydd salwch i bob gweithiwr sy'n gyfwerth ag amser llawn (gan staff anweithredol)9.97.610.87.69.38.910.011.69.911.18.8....
[Ehangu]CHR_C_005i: Cyfanswm nifer yr ymddeoliadau oherwydd afiechyd fel canran o'r holl weithlu0.91.00.50.50.20.30.40.40.30.40.2....
[Ehangu]CHR_C_005ii: Cyfanswm nifer o ymddeoliadau personél gweithredol llawn amser oherwydd afiechyd fel canran y gweithlu gweithredol llawn amser1.11.50.80.30.20.10.40.30.10.30.3....
[Ehangu]CHR_C_005iii: Cyfanswm nifer o ymddeoliadau personél system dyletswydd rhan amser oherwydd afiechyd fel canran o gyfanswm gweithlu'r RDS0.70.50.20.40.30.50.40.50.30.40.2....
[Ehangu]CHR_C_005iv: Cyfanswm nifer o ymddeoliadau personél ystafelloedd rheoli oherwydd afiechyd fel canran o gyfanswm y gweithlu rheoli2.53.40.91.70.00.00.01.60.00.00.0....
[Ehangu]CHR_C_005v: Cyfanswm nifer o ymddeoliadau personél anweithredol oherwydd afiechyd fel canran o gyfanswm y gweithlu anweithredol0.70.40.40.80.30.00.30.30.50.60.0....
[Ehangu]RRC_S_001i: Cyfanswm nifer yr holl danau a fynychwyd fesul 10,000 o’r boblogaeth89.0282.1688.8181.4764.7762.9567.7453.6837.2042.7337.6839.0834.5235.2341.14
[Ehangu]RRC_S_001ii: Cyfanswm nifer yr holl brif danau a fynychwyd fesul 10,000 o’r boblogaeth32.5630.6028.9525.6323.3322.3520.9918.5515.4315.5514.76....
[Ehangu]RRC_S_001iii: Cyfanswm nifer yr holl danau wedi’u cychwyn trwy ddamwain fesul 10,000 o anheddau15.6216.2715.1914.8914.3413.7013.3112.9812.4512.4411.68....
[Ehangu]RRC_S_001iv: Cyfanswm nifer yr holl danau wedi’u cychwyn yn fwriadol fesul 10,000 o’r boblogaeth66.6459.4365.4959.8744.8842.4646.8334.7420.8224.5520.80....
[Ehangu]RRC_S_002i: Nifer y marwolaethau wedi eu hachosi gan danau fesul 100,000 o’r boblogaeth0.850.670.541.030.630.760.690.750.550.550.65....
[Ehangu]RRC_S_002ii: Nifer y marwolaethau wedi eu hachosi gan danau wedi’u cychwyn drwy ddamwain fesul 100,000 o’r boblogaeth0.640.610.440.830.560.530.660.650.260.490.49....
[Ehangu]RRC_S_002iii: Nifer y marwolaethau wedi eu hachosi gan danau wedi’u cychwyn yn fwriadol fesul 100,000 o’r boblogaeth0.200.070.100.200.070.230.030.100.290.060.16....
[Ehangu]RRC_S_002iv: Nifer o anafiadau (yn eithrio gwiriadau rhagofalus) oherwydd tanau fesul 100,000 o’r boblogaeth16.4014.019.0410.319.887.178.566.956.287.305.60....
[Ehangu]RRC_S_002v: Nifer o anafiadau (yn eithrio gwiriadau rhagofalus) oherwydd tanau wedi’u cychwyn trwy ddamwain fesul 100,000 o’r boblogaeth13.9011.427.208.357.965.697.615.845.736.004.88....
[Ehangu]RRC_S_002vi: Nifer o anafiadau (yn eithrio gwiriadau rhagofalus) oherwydd tanau wedi’u cychwyn yn fwriadol fesul 100,000 o’r boblogaeth2.502.591.841.961.921.480.951.110.551.300.71....
[Ehangu]RRC_S_003: Cyfanswm y nifer o danau mewn adeiladau annomestig fesul 1,000 o adeiladau annomestig14.4313.0512.6311.3910.2311.069.838.136.716.336.64....
[Ehangu]RRC_S_004i: Nifer y cartrefi sydd o fewn y categori risg uwch na cyfartaledd neu llawer yn uwch na cyfartaledd, sydd wedi derbyn o fewn y flwyddyn sy’n cael ei adrodd, asesiad risg diogelwch rhag tân ac sydd o fewn y safon gwasanaeth mewn pum munud.......2,654.........
[Ehangu]RRC_S_004ii: Nifer y cartrefi sydd o fewn y categori risg uwch na cyfartaledd neu llawer yn uwch na cyfartaledd, sydd wedi derbyn o fewn y flwyddyn sy’n cael ei adrodd, asesiad risg diogelwch rhag tân ac sydd o fewn y safon gwasanaeth mewn deng munud.......4,600.........
[Ehangu]RRC_S_004iii: Nifer y cartrefi sydd o fewn y categori risg uwch na cyfartaledd neu llawer yn uwch na cyfartaledd, sydd wedi derbyn o fewn y flwyddyn sy’n cael ei adrodd, asesiad risg diogelwch rhag tân ac sydd y tu allan y safon gwasanaeth mewn deng munud.......3,560.........
[Ehangu]RRC_S_004iv: Cyfanswm y nifer o danau mewn cartrefi lle cafodd asesiad rhag tân yn y cartref a/neu weithgaredd cysylltiol lleihau risg ei gynnal o fewn dwy flynedd cyn y tân.....178221223........
[Ehangu]EFR_S_001: Canran o danau mewn anheddau, o fewn y safon gwasanaeth mewn 10 munud a nodwyd gan bob Gwasanaeth Tân ac Achub a gafodd eu mynychu o fewn 10 munud.....91.6788.64.........
[Ehangu]EFR_S_002: Canran o danau mewn anheddau, sydd wedi’u nodi gan fodel Cyflenwad Brys y Gwasanaeth Tân eu bod gyda chyfradd golledig o fwy na chwech a’u mynychwyd o fewn pum munud.....11.1610.69.........
[Ehangu]RRC_S_001v: Cyfanswm y galwadau diangen yr aethpwyd iddynt fesul 10,000 o bobl...........48.1348.8947.1747.80
[Ehangu]RRC_S_001vi: Cyfanswm y Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd yr aethpwyd iddynt fesul 10,000 o bobl...........8.437.687.457.02
[Ehangu]RRC_S_001vii: Cyfanswm y digwyddiadau eraill yr aethpwyd iddynt fesul 10,000 o bobl...........22.9528.4527.7520.91
[Ehangu]RRC_S_002vii: Marwolaethau a’r anafiadau a ddeilliodd o’r holl danau am bob 100,000 o’r boblogaeth...........7.916.305.765.67
[Ehangu]RRC_S_002viii: Marwolaethau a’r anafiadau a ddeilliodd o danau damweiniol am bob 100,000 o’r boblogaeth...........6.845.465.254.24
[Ehangu]EFR_S_003: Canran y tanau anheddau a gafodd eu cyfyngu i’r ystafell lle y gwnaethant gychwyn...........87.2086.4285.5985.70

Metadata

Teitl
Dangosyddion perfformiad gwasanaethau tân

Diweddariad diwethaf
19 Medi 2019 19 Medi 2019

Diweddariad nesaf
Medi 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casglu data dangosyddion perfformiad y gwasanaeth tân, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Fframwaith Rheoli Perfformiad Llywodraeth Cymru ar gyfer mesur perfformiad yr Awdurdod Tân ac Achub ei gyflwyno yn 2007. Yn 2015 cynhaliwyd ymgynghoriad ar waith i ganfod effaith o leihau'r nifer o ddangosyddion . Mae'r dangosyddion perfformiad newydd yn cael eu grwpio o dan ddwy thema : ' lleihau risg a diogelwch cymunedol ' a ' ymateb effeithiol ' .

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu drwy ffurflenni blynyddol gan awdurdodau tân ac achub Cymru ar y canlyniadau yn erbyn cyfres o fesurau perfformiad y cytunwyd arnynt.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn unigol o 2004-05 hyd at 2015-16.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Fe ddewch o hyd i'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn ôl y ddolen a roddir i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae dangosyddion perfformiad a fynegir fel cyfraddau yn cael eu talgrynnu i 2 le degol. Caiff dangosyddion perfformiad a fynegir fel symiau absoliwt eu dangos fel cyfanrifau heb eu talgrynnu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Caiff peth data enwi dangosydd perfformiad, er enghraifft data poblogaeth, data eiddo annomestig a data aneddiadau domestig ei ddiweddaru i adlewyrchu'r data a gyhoeddwyd ddiwethaf (er enghraifft, diwygio'r data poblogaeth hanesyddol yn 2013 er mwyn rhoi ystyriaeth i ganlyniadau diweddaraf y Cyfrifiad). Mae adolygu'r data yn y ffordd hon yn sicrhau cydymffurfiaeth rhwng y gwahanol setiau data manwl a gyflwynir ar StatsCymru, ac mae'n helpu i osgoi dryswch. Er, mewn gwirionedd, gall hyn arwain at wahaniaethau rhwng StatsCymru a'r cyhoeddiadau ystadegol, sy'n rhoi cipolwg ar y data ar adeg ei gyhoeddi. Mae gwahaniaethau o'r fath yn fychan iawn ac ni cylwir arnynt fel arfer ar lefel y manylder a gyflwynir.

Derbynnir rhai cywiriadau i ddata dangosyddion hanesyddol fel rhan o gasglu'r data diweddaraf, ac yn yr achosion hyn, caiff data ei ddiweddaru yn y fersiwn diweddaraf o'r cyhoeddiad ac yn StatsCymru.

Ansawdd ystadegol
Fe ddewch o hyd i'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn ôl y ddolen a roddir i'r we.

Allweddeiriau
Perfformiad gwasanaeth tân; marwolaethau mewn tanau; anafiadau mewn tanau; anafedigion mewn tanau; tanau; perygl tân; diogelwch cymunedol