Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Pobl mewn tlodi incwm cymharol yn ôl math o ddeiliadaeth
None
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Dangosydd[Hidlo]
-
-
Dangosydd 1
Cliciwch yma i ddidoli2007-08 i 2009-10Cliciwch yma i ddidoli2008-09 i 2010-11Cliciwch yma i ddidoli2009-10 i 2011-12Cliciwch yma i ddidoli2010-11 i 2012-13Cliciwch yma i ddidoli2011-12 i 2013-14Cliciwch yma i ddidoli2012-13 i 2014-15Cliciwch yma i ddidoli2013-14 i 2015-16Cliciwch yma i ddidoli2014-15 i 2016-17Cliciwch yma i ddidoli2015-16 i 2017-18Cliciwch yma i ddidoli2016-17 i 2018-19
[Lleihau]Pob aelwyd813782803823813813833844854823
Pob aelwydRhentu cymdeithasol312301323310300275309322358323
Rhentu preifat240253251273262284283281270258
Perchen-feddiannwr346311312322323322321321309321

Metadata

Teitl
Aelwydydd islaw'r incwm cyfartalog

Diweddariad diwethaf
Mawrth 2020 Mawrth 2020

Diweddariad nesaf
2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Aelwydydd Islaw'r Incwm Cyfartalog, Arolwg Adnoddau Teuluol, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ar yr holl bobl sy'n byw mewn cartrefi sydd ag incwm aelwyd islaw 60 y cant o ganolrif incwm aelwydydd y DU ar ôl i gostau tai gael eu talu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae’r data yn seiliedig ar ddadansoddiad Llywodraeth Cymru o ddata a ddarparwyd gan dim Aelwydydd Islaw'r Incwm Cyfartalog yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r ffigyrau a ddangosir ar gyfer cyfartaledd newidiol aml-flwyddyn, fel y nodir.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler y ddolen i wefan Gov.UK o dan y pennawd Dolenni.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gweler y ddolen i wefan Gov.UK o dan y pennawd Dolenni.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ddim yn berthnasol

Ansawdd ystadegol
Gweler y ddolen i wefan Gov.UK o dan y pennawd Dolenni.

Allweddeiriau
Cynhwysiant Cymdeithasol; HBAI; Incwm; Tlodi