Skip to content

Data dangosyddion MALlC

Yn cynnwys data dangosyddion MALlC. Caiff y dangosyddion eu diweddaru yn flynyddol lle bo hyn yn bosibl. Cyhoeddwyd y data diweddaraf ym mis Rhagfyr 2017.

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Degfedau o Amddifadedd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Incwm Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Cyflogaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Iechyd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Addysg Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Mynediad i Wasanaethau Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Diogelwch Cymunedol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Amgylchedd Ffisegol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Housing Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Adfywio Strategol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Dosbarthiadau Trefol/Gwledig Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data Dangosyddion yn ôl Dosbarthiadau Trefol/Gwledig ym mhob Awdurdod Lleol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Data dangosyddion yn ôl Ardal Adeiledig Ystadegau Gwladol

Ffeiliau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Metadata Dangosydd MALlC 2014 (Excel) (Saesneg yn unig)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru MALlC: Gwybodaeth dechnegol ar yr holl ddangosyddion (Excel) (Saesneg yn unig)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Canllaw ar gyfer Dadansoddi Data Dangosyddion (PDF)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru MALlC: Data dangosyddion a gyhoeddwyd Rhagfyr 2017 ar lefel Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (Excel)

Dolenni

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Tudalen we dangosyddion MALlC ar wefan Llywodraeth Cymru (dolen allanol)