Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Cyflogaeth
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Dangosydd[Hidlwyd]
-
Dangosydd 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Cyflogaeth
Cliciwch yma i ddidolibudd-daliadau sy'n seiliedig ar gyflogaeth (canran y boblogaeth o oedran gweithio)
[Lleihau]Cymru23
Cymru[Lleihau]Ynys MônAberffraw a Rhosneigr 123
Aberffraw a Rhosneigr 217
Porth Amlwch27
Amlwch Wledig20
Biwmares15
Botffordd19
Bodorgan16
Braint10
Bryngwran22
Brynteg13
Cadnant (Ynys Môn)13
Cefni16
Cwm Cadnant10
Cyngar21
Gwyngyll9
Tref Caergybi45
Kingsland31
Llanbadrig21
Llanbedr-goch117
Llanddyfnan11
Llaneilian17
Llanfaethlu16
Llanfair-yn-Neubwll 117
Llanfair-yn-Neubwll 216
Llanfihangel Ysgeifiog13
Llangoed19
Llanidan15
Llannerch-y-medd21
London Road41
Maeshyfryd35
Mechell19
Moelfre18
Morawelon40
Parc a'r Mynydd17
Pentraeth16
Porthyfelin 143
Porthyfelin 224
Rhosyr22
Trearddur 110
Trearddur 212
Tudur34
Tysilio14
Fali 121
Fali 29
[Lleihau]GwyneddAbererch15
Abermaw 218
Abermaw 119
Arllechwedd17
Y Bala19
Bethel a Chwm-y-Glo 19
Bethel a Chwm-y-Glo 211
Bontnewydd12
Bowydd a Rhiw25
Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd10
Cadnant (Gwynedd)33
Corris/Mawddwy13
Cricieth12
Deiniol12
Deiniolen23
Dewi19
Diffwys a Maenofferen25
Dolbenmaen18
Dolgellau Gogledd17
Dolgellau De21
Dyffryn Ardudwy14
Efail-Newydd/Buan12
Gerlan21
Glyder17
Y Groeslon12
Harlech15
Hendre (Gwynedd)17
Hirael a Garth 19
Hirael a Garth 211
Llanaelhaearn18
Llanbedr9
Llanbedrog ac Aber-soch11
Llanberis13
Llandderfel a Llanuwchllyn 112
Llandderfel a Llanuwchllyn 28
Llanengan9
Llangelynnin25
Llanllyfni a Chlynnog17
Llanrug11
Llanwnda14
Llanystumdwy9
Marchog 130
Marchog 249
Menai (Bangor)4
Menai (Caernarfon)16
Morfa Nefyn12
Nefyn15
Ogwen 122
Ogwen 226
Peblig (Caernarfon)43
Penisa'r-waun13
Penrhyndeudraeth 110
Penrhyndeudraeth 213
Pentir 17
Pentir 218
Pen-y-groes (Gwynedd)23
Porthmadog Dwyrain13
Porthmadog Gorllewin8
Porthmadog - Tremadog15
Pwllheli Gogledd20
Pwllheli De21
Seiont 117
Seiont 224
Talysarn24
Teigl20
Trawsfynydd10
Tregarth a Mynydd Llandygai12
Tywyn 112
Tywyn 224
Waunfawr16
Y Felinheli12
Aberdaron / Botwnnog a Tudweiliog9
Aberdyfi / Bryn-crug / Llanfihangel11
[Lleihau]ConwyBetws-y-Coed10
Betws yn Rhos12
Bryn22
Caerhun10
Capel Lluo13
Colwyn 115
Colwyn 239
Colwyn 320
Conwy 122
Conwy 217
Conwy 315
Craig-y-Don 134
Craig-y-Don 212
Crwst21
Deganwy 110
Deganwy 219
Eglwysbach8
Eirias 126
Eirias 211
Gele 123
Gele 213
Gele 39
Glyn (Conwy) 129
Glyn (Conwy) 259
Glyn (Conwy) 323
Gogarth 131
Gogarth 217
Gwyr (Conwy)16
Bae Cinmel 134
Bae Cinmel 217
Bae Cinmel 327
Bae Cinmel 424
Llanddulas17
Llandrillo yn Rhos 112
Llandrillo yn Rhos 217
Llandrillo yn Rhos 317
Llandrillo yn Rhos 433
Llandrillo yn Rhos 514
Llangernyw10
Llansannan13
Llysfaen 134
Llysfaen 215
Marl 18
Marl 219
Mochdre25
Mostyn (Conwy) 127
Mostyn (Conwy) 233
Pandy14
Pant-yr-afon/Penmaenan 126
Pant-yr-afon/Penmaenan 230
Penrhyn 19
Penrhyn 28
Penrhyn 39
Pen-sarn 124
Pen-sarn 214
Pentre Mawr 134
Pentre Mawr 213
Rhiw 112
Rhiw 210
Rhiw 355
Rhiw 420
Tywyn31
Trefriw14
Tudno 133
Tudno 247
Tudno 315
Uwch Conwy9
Uwchaled10
Llansanffraid10
Abergele Pensarn 121
Abergele Pensarn 267
[Lleihau]Sir DdinbychBodelwyddan16
Corwen 116
Corwen 216
Dinbych Canol31
Dinbych-Isaf 18
Dinbych-Isaf 28
Dinbych-Isaf 312
Dinbych Uchaf/Henllan 143
Dinbych Uchaf/Henllan 222
Diserth 116
Diserth 222
Efenechdyd7
Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla6
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal7
Llandrillo10
Llandyrnog14
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern8
Llangollen 121
Llangollen 215
Llangollen 313
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch8
Prestatyn Canol 116
Prestatyn Canol 237
Prestatyn Dwyrain 125
Prestatyn Dwyrain 29
Prestatyn Dwyrain 326
Prestatyn Allt Melyd24
Prestatyn Gogledd 126
Prestatyn Gogledd 220
Prestatyn Gogledd 328
Prestatyn De Orllewin 126
Prestatyn De Orllewin 220
Rhuddlan 113
Rhuddlan 215
Rhuddlan 322
Rhyl Dwyrain 135
Rhyl Dwyrain 221
Rhyl Dwyrain 358
Rhyl De 133
Rhyl De 216
Rhyl De Ddwyrain 124
Rhyl De Ddwyrain 216
Rhyl De Ddwyrain 318
Rhyl De Ddwyrain 437
Rhyl De Ddwyrain 517
Rhyl De Orllewin 142
Rhyl De Orllewin 248
Rhyl De Orllewin 327
Rhyl Gorllewin 168
Rhyl Gorllewin 2102
Rhyl Gorllewin 358
Rhuthun 121
Rhuthun 214
Rhuthun 37
Llanelwy Dwyrain14
Llanelwy Gorllewin24
Trefnant18
Tremeirchion7
[Lleihau]Sir y FflintArgoed (Sir y Fflint) 19
Argoed (Sir y Fflint) 29
Aston 115
Aston 212
Bagillt Dwyrain15
Bagillt Gorllewin23
Brychdyn Gogledd Ddwyrain11
Brychdyn De 113
Brychdyn De 28
Brynffordd11
Bwcle Dwyrain Bistre 120
Bwcle Dwyrain Bistre 211
Bwcle Gorllewin Bistre 111
Bwcle Gorllewin Bistre 222
Bwcle Gorllewin Bistre 328
Mynydd Bwcle 111
Mynydd Bwcle 29
Bwcle Pontrobin 111
Bwcle Pontrobin 212
Bwcle Pontrobin 36
Caergwrle20
Caerwys 17
Caerwys 211
Cilcain9
Cei Connah Canol 120
Cei Connah Canol 240
Cei Connah Golftyn 114
Cei Connah Golftyn 27
Cei Connah Golftyn 39
Cei Connah Golftyn 435
Cei Connah De 114
Cei Connah De 211
Cei Connah De 313
Cei Connah De 44
Cei Connah Gwepre12
Ewlo 16
Ewlo 26
Ewlo 36
Ffynongroyw25
Y Fflint Castell30
Y Fflint Cwnsyllt 111
Y Fflint Cwnsyllt 236
Y Fflint Cwnsyllt 317
Y Fflint Oakenholt 122
Y Fflint Oakenholt 220
Y Fflint Trelawny 17
Y Fflint Trelawny 212
Maes-glas 133
Maes-glas 216
Gronant30
Gwernaffield8
Gwernymynydd9
Helygain10
Penarlâg9
Kinnerton Uchaf6
Treffynnon Canol46
Treffynnon Dwyrain21
Treffynnon Gorllewin28
Yr Hôb 17
Yr Hôb 213
Coed-llai15
Llanfynydd8
Mancot 115
Mancot 219
Yr Wyddgrug Broncoed 115
Yr Wyddgrug Broncoed 225
Yr Wyddgrug Dwyrain21
Yr Wyddgrug De 17
Yr Wyddgrug De 25
Yr Wyddgrug Gorllewin 130
Yr Wyddgrug Gorllewin 224
Mostyn (Sir y Fflint)27
Pentre'r Diawl 18
Pentre'r Diawl 220
Llaneurgain 16
Llaneurgain 26
Pentre'r Moch6
Pen-y-ffordd 19
Pen-y-ffordd 27
Queensferry16
Saltney Cyffordd yr Wyddgrug19
Saltney Stonebridge 117
Saltney Stonebridge 211
Sealand 115
Sealand 233
Shotton Dwyrain19
Shotton Uchaf 128
Shotton Uchaf 238
Shotton Gorllewin17
Trelawnyd a Gwaenysgor15
Treuddyn13
Chwitffordd11
[Lleihau]WrecsamActon 121
Acton 228
Parc Borras 18
Parc Borras 211
Bronington 110
Bronington 26
Brymbo 110
Brymbo 229
Brynyffynnon 119
Brynyffynnon 220
Bryn Cefn16
Cartrefle 129
Cartrefle 236
Cefn 118
Cefn 227
Cefn 325
Y Waun Gogledd 110
Y Waun Gogledd 223
Y Waun De19
Coedpoeth 128
Coedpoeth 216
Coedpoeth 317
Erddig15
Esclusham 118
Esclusham 29
Garden Village9
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 115
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 27
Grosvenor 122
Grosvenor 227
Gwenfro31
Gwersyllt Dwyrain a De 124
Gwersyllt Dwyrain a De 211
Gwersyllt Dwyrain a De 312
Gwersyllt Gogledd 113
Gwersyllt Gogledd 231
Gwersyllt Gorllewin 133
Gwersyllt Gorllewin 220
Hermitage 128
Hermitage 236
Holt 110
Holt 211
Johnstown 111
Johnstown 225
Little Acton 18
Little Acton 215
Llangollen Wledig11
Llai 112
Llai 215
Llai 329
Maes-y-dre19
Marchwiel 16
Marchwiel 214
Marford a Hoseley 16
Marford a Hoseley 24
Mwynglawdd 114
Mwynglawdd 28
New Broughton 116
New Broughton 220
Offa20
Owrtyn 18
Owrtyn 29
Pant27
Pen-y-cae31
Penycae a De Rhiwabon 19
Penycae a De Rhiwabon 222
Plas Madoc43
Ponciau 118
Ponciau 230
Ponciau 321
Queensway 153
Queensway 235
Rhosnesni 115
Rhosnesni 26
Yr Orsedd 14
Yr Orsedd 211
Rhiwabon 125
Rhiwabon 221
Stansty21
Whitegate 121
Whitegate 220
Wynnstay44
Smithfield 222
Dyffryn Ceiriog 315
Smithfield 334
[Lleihau]PowysAber-craf25
Bugeildy12
Aberriw6
Blaen Hafren8
Bronllys12
Llanfair-ym-Muallt 118
Llanfair-ym-Muallt 29
Caersws14
Yr Ystog11
Dyserth a Thre-coed32
Dolforwyn8
Felin-fâch6
Ffordun7
Glantwymyn10
Y Clas-ar-wy8
Cegidfa12
Gwernyfed10
Y Gelli Gandryll14
Ceri9
Tref-y-clawdd 117
Tref-y-clawdd 215
Llanafan Fawr8
Llanbadarn Fawr10
Llanbryn-mair a Banwy15
Llandinam7
Llandrindod Dwyrain/Llandrindod Gorllewin41
Llandrindod Gogledd22
Llandrindod De31
Llandrinio8
Llandysilio11
Llanelwedd13
Llanfair Caereinion10
Llanfyllin20
Llangynllo6
Llangynidr7
Llanidloes 113
Llanidloes 217
Llansanffraid12
Llanwrtyd17
Llanllyr13
Machynlleth18
Maes-car/Llywel11
Meifod a Llanfihangel8
Trefaldwyn9
Nantmel11
Y Drenewydd Canol 130
Y Drenewydd Canol 224
Y Drenewydd Dwyrain27
Y Drenewydd Gogledd Llanllwchaearn10
Y Drenewydd Gorllewin Llanllwchaearn15
Y Drenewydd De35
Pencraig10
Llanandras 111
Llanandras 214
Rhaeadr Gwy19
Rhiwcynon9
St. David Fewnol18
St. Mary 115
St. Mary 27
Talgarth13
Tawe-Uchaf19
Tre-wern9
Y Trallwng Castell28
Y Trallwng Gungrog 124
Y Trallwng Gungrog 216
Y Trallwng Llanerchyddol18
Ynysgedwyn24
Ysgir6
Ystradgynlais 151
Ystradgynlais 224
Tal-y-bont ar Wysg11
Cwm-twrch22
St John 112
St John 234
Crughywel13
Llangatwg a Glangrwyne8
Llangors, Bwlch a Grwyne8
Llanrhaeadr-ym-Mochnant12
Llansilin6
[Lleihau]CeredigionAberaeron19
Aberporth 116
Aberporth 221
Aberteifi Mwldan24
Aberteifi Rhyd-y-Fuwch45
Aberteifi Teifi42
Aberystwyth Bronglais6
Aberystwyth Canol9
Aberystwyth Penparcau 129
Aberystwyth Penparcau 224
Aberystwyth Rheidol 113
Aberystwyth Rheidol 215
Beulah13
Capel Dewi15
Ceulanamaesmawr12
Ciliau Aeron15
Faenor 15
Llanbedr Pont Steffan 111
Llanbedr Pont Steffan 225
Llanarth20
Llandyfrïog20
Llandysiliogogo13
Tref Llandysul27
Llanfarian9
Llanfihangel Ystrad17
Llangeitho17
Llangybi17
Llanrhystud12
Llansanffraid 115
Llansanffraid 217
Llanwenog15
Lledrod16
Melindwr13
Ceinewydd14
Penbryn13
Pen-parc 120
Pen-parc 214
Tirymynach15
Trefeurig6
Tregaron20
Troedyraur14
Ystwyth10
Penglais7
Llanbadarn Fawr De9
Llanbadarn Fawr Gogledd6
Y Borth15
[Lleihau]Sir BenfroAmroth13
Burton13
Camrose 111
Camrose 214
Caeriw11
Cilgerran14
Clydau12
Crymych 113
Crymych 211
Dinas10
East Williamston 115
East Williamston 214
Abergwaun Gogledd Ddwyrain20
Abergwaun Gogledd Orllewin23
Wdig24
Hwlffordd: Castell36
Hwlffordd: Garth 110
Hwlffordd: Garth 238
Hwlffordd: Portfield18
Hwlffordd: Prendergast16
Hwlffordd: Priordy14
Hundleton14
Johnston16
Cilgeti/Begeli17
Llanbedr Efelffre11
Llandyfái17
Treletert13
Llangwm10
Llanrhian13
Maenclochog 110
Maenclochog 213
Maenorbyr15
Martletwy10
Pont Fadlen24
Aberdaugleddau: Canol24
Aberdaugleddau: Dwyrain35
Aberdaugleddau: Hakin 125
Aberdaugleddau: Hakin 224
Aberdaugleddau: Hubberston 117
Aberdaugleddau: Hubberston 235
Aberdaugleddau: Gogledd21
Aberdaugleddau: Gorllewin39
Arberth18
Arberth Gwledig11
Trefdraeth13
Neyland Dwyrain21
Neyland Gorllewin22
Doc Penfro: Canol45
Doc Penfro: Llanion 145
Doc Penfro: Llanion 227
Doc Penfro: Marchnad29
Doc Penfro: Pennar 128
Doc Penfro: Pennar 220
Penfro: Monkton45
Penfro: Santes Fair Gogledd31
Penfro: Santes Fair De29
Penfro: Sant Mihangel18
Penalun12
Rudbaxton13
Tyddewi20
Llandudoch15
Llanisan yn Rhos14
Saundersfoot 112
Saundersfoot 214
Scleddau19
Solfach8
Dinbych y Pysgod: Gogledd14
Dingych y Pysgod: De 118
Dingych y Pysgod: De 219
Yr Havens11
Cas-wis9
[Lleihau]Sir GaerfyrddinAbergwili10
Rhydaman 138
Rhydaman 234
Betws17
Bigyn 115
Bigyn 226
Bigyn 324
Bigyn 443
Porth Tywyn 130
Porth Tywyn 234
Porth Tywyn 319
Bynea 114
Bynea 226
Tre Caerfyrddin Gogledd 127
Tre Caerfyrddin Gogledd 236
Tre Caerfyrddin Gogledd 325
Tre Caerfyrddin Gogledd 49
Tre Caerfyrddin De 134
Tre Caerfyrddin De 215
Tre Caerfyrddin Gorllewin 120
Tre Caerfyrddin Gorllewin 210
Tre Caerfyrddin Gorllewin 319
Cenarth20
Cil-y-cwm14
Cynwyl Elfed 111
Cynwyl Elfed 211
Cynwyl Gaeo13
Dafen 119
Dafen 229
Elli 122
Elli 230
Felin-foel32
Garnant30
Glanaman 132
Glanaman 236
Glanymôr 140
Glanymôr 241
Glyn (Sir Gaerfyrddin)21
Gors-las 116
Gors-las 221
Hendy 110
Hendy 219
Hengoed (Sir Gaerfyrddin) 124
Cydweli 139
Cydweli 220
Treflan Talacharn 120
Treflan Talacharn 218
Llanboidy10
Llanddarog13
Llandeilo 111
Llandeilo 228
Llanymddyfri 118
Llanymddyfri 216
Llandybïe 112
Llandybïe 231
Llanegwad 111
Llanegwad 216
Llanfihangel Aberbythych13
Llanfihangel-ar-Arth 121
Llanfihangel-ar-Arth 213
Llangadog15
Llangeler 124
Llangeler 215
Llangennech 118
Llangennech 221
Llangennech 320
Llangynnwr 121
Llangynnwr 211
Llangyndeyrn 127
Llangyndeyrn 222
Llan-non 124
Llan-non 225
Llan-non 313
Llansteffan12
Llanybydder 116
Llanybydder 218
Lliedi 131
Lliedi 218
Lliedi 333
Llwynhendy 123
Llwynhendy 236
Llwynhendy 346
Monardeilo a Salem16
Pembre 112
Pembre 234
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 119
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 221
Pontaman 133
Pontaman 217
Pontyberem 117
Pontyberem 225
Cwarter Bach 129
Cwarter Bach 223
Sanclêr 121
Sanclêr 214
Llanismel 110
Llanismel 216
Saron 123
Saron 223
Swiss Valley 110
Swiss Valley 217
Tre-lech11
Trimsaran 133
Trimsaran 227
Ty-croes19
Tyisa 127
Tyisa 256
Tyisa 343
Hendy-Gwyn ar Daf14
Glanymor 323
Glanymor 443
Hengoed 222
[Lleihau]AbertaweLlandeilo Ferwallt 18
Llandeilo Ferwallt 27
Bonymaen 149
Bonymaen 226
Bonymaen 321
Bonymaen 437
Castell 162
Castell 337
Castell 428
Castell 527
Castell 619
Castell 823
Clydach 133
Clydach 212
Clydach 337
Clydach 427
Clydach 528
Y Cocyd 121
Y Cocyd 245
Y Cocyd 329
Y Cocyd 420
Y Cocyd 514
Y Cocyd 626
Y Cocyd 721
Y Cocyd 834
Cwmbwrla 120
Cwmbwrla 220
Cwmbwrla 323
Cwmbwrla 415
Cwmbwrla 534
Dynfant 114
Dynfant 213
Dynfant 311
Fairwood 214
Fairwood 110
Gorseinon 127
Gorseinon 224
Gwyr (Abertawe) 17
Gwyr (Abertawe) 210
Tregwyr 110
Tregwyr 217
Tregwyr 320
Cilâ Gogledd 27
Cilâ De 112
Pontybrenin 117
Pontybrenin 28
Pontybrenin 314
Glandwr 126
Glandwr 238
Glandwr 336
Glandwr 437
Llangyfelach 112
Llangyfelach 29
Llangyfelach 38
Llansamlet 117
Llansamlet 215
Llansamlet 311
Llansamlet 419
Llansamlet 524
Llansamlet 633
Llansamlet 710
Llansamlet 836
Casllwchwr Isaf26
Mawr16
Mayals 16
Mayals 26
Treforys 121
Treforys 212
Treforys 319
Treforys 425
Treforys 547
Treforys 634
Treforys 746
Treforys 819
Treforys 936
Treforys 1014
Treforys 1110
Mynydd-bach 153
Mynydd-bach 229
Mynydd-bach 314
Mynydd-bach 423
Mynydd-bach 525
Mynydd-bach 619
Newton (Abertawe) 16
Newton (Abertawe) 211
Ystumllwynarth 19
Ystumllwynarth 211
Ystumllwynarth 37
Pen-clawdd 112
Pen-clawdd 220
Penderi 149
Penderi 244
Penderi 361
Penderi 450
Penderi 536
Penderi 639
Penderi 736
Penlle'r-gaer 18
Penlle'r-gaer 234
Pennard 112
Pennard 29
Penyrheol (Abertawe) 126
Penyrheol (Abertawe) 216
Penyrheol (Abertawe) 317
Penyrheol (Abertawe) 443
Pontarddulais 112
Pontarddulais 224
Pontarddulais 322
Pontarddulais 428
St. Thomas 134
St. Thomas 222
St. Thomas 323
St. Thomas 426
Sgeti 19
Sgeti 213
Sgeti 312
Sgeti 451
Sgeti 526
Sgeti 68
Sgeti 717
Sgeti 85
Sgeti 94
Townhill 151
Townhill 259
Townhill 352
Townhill 430
Townhill 549
Townhill 647
Uplands 18
Uplands 227
Uplands 310
Uplands 418
Uplands 58
Uplands 610
Uplands 77
Uplands 812
Uplands 95
Casllwchwr Uchaf 116
Casllwchwr Uchaf 219
West Cross 16
West Cross 214
West Cross 341
West Cross 431
Castell 7 Dwyrain18
Castell 2 Gogledd68
Cilâ 35
Castell 7 Gorllewin21
Castell 2 De17
[Lleihau]Castell-nedd Port TalbotAberafan 114
Aberafan 245
Aberafan 343
Aberafan 454
Aberdulais24
Allt-wen19
Baglan 126
Baglan 215
Baglan 324
Baglan 416
Blaengwrach27
Llansawel Dwyrain 127
Llansawel Dwyrain 243
Llansawel Gorllewin 150
Llansawel Gorllewin 233
Bryn a Chwmafan 121
Bryn a Chwmafan 217
Bryn a Chwmafan 340
Bryn a Chwmafan 428
Bryn-coch Gogledd 118
Bryn-coch Gogledd 213
Bryn-coch De 16
Bryn-coch De 218
Bryn-coch De 315
Bryn-coch De 435
Llangatwg16
Cimla 126
Cimla 215
Cimla 313
Coed-ffranc Canol 131
Coed-ffranc Canol 227
Coed-ffranc Canol 334
Coed-ffranc Gogledd 119
Coed-ffranc Gogledd 219
Coed-ffranc Gorllewin19
Creunant21
Cwmllynfell22
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 130
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 260
Dyffryn 133
Dyffryn 217
Glyncorrwg39
Glyn-nedd 131
Glyn-nedd 222
Godre'r graig25
Gwauncaegurwen 132
Gwauncaegurwen 234
Gwynfi37
Brynaman Isaf31
Margam 128
Margam 211
Castell-Nedd Dwyrain 149
Castell-Nedd Dwyrain 256
Castell-Nedd Dwyrain 338
Castell-Nedd Dwyrain 440
Castell-Nedd Gogledd 119
Castell-Nedd Gogledd 264
Castell-Nedd Gogledd 338
Castell-Nedd De 137
Castell-Nedd De 245
Castell-Nedd De 313
Onllwyn31
Pelenna29
Pontardawe 124
Pontardawe 229
Pontardawe 328
Port Talbot 119
Port Talbot 227
Port Talbot 338
Port Talbot 422
Resolfen 130
Resolfen 221
Rhos 120
Rhos 212
Sandfields Dwyrain 146
Sandfields Dwyrain 250
Sandfields Dwyrain 322
Sandfields Dwyrain 436
Sandfields Gorllewin 137
Sandfields Gorllewin 246
Sandfields Gorllewin 343
Sandfields Gorllewin 439
Blaendulais30
Tai-bach 130
Tai-bach 241
Tai-bach 323
Tonna 112
Tonna 224
Trebannws24
Ystalyfera 236
Ystalyfera 136
[Lleihau]Pen-y-bont ar OgwrAbercynffig21
Betws (Pen-y-bont ar Ogwr)44
Melin Ifan Ddu 137
Melin Ifan Ddu 235
Blaengarw30
Bracla 117
Bracla 224
Bracla 349
Bracla 418
Bracla 511
Bracla 613
Bracla 77
Brynceithin15
Bryn-coch26
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 210
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 339
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 167
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 257
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 340
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 437
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 526
Cefn Cribwr24
Cefn Glas18
Coety4
Corneli 130
Corneli 219
Corneli 326
Corneli 435
Llangrallo Isaf10
Felindre 129
Felindre 214
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 110
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 221
Litchard13
Llangeinwyr26
Llangewydd a Brynhyfryd 135
Llangewydd a Brynhyfryd 217
Llangynwyd 113
Llangynwyd 228
Maesteg Dwyrain 134
Maesteg Dwyrain 237
Maesteg Dwyrain 326
Maesteg Gorllewin 118
Maesteg Gorllewin 235
Maesteg Gorllewin 338
Maesteg Gorllewin 436
Morfa 133
Morfa 250
Morfa 342
Nant-y-moel 136
Nant-y-moel 229
Y Castellnewydd 131
Y Castellnewydd 217
Y Castellnewydd 323
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 117
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 215
Notais 19
Notais 212
Cwm Ogwr 125
Cwm Ogwr 236
Hengastell 136
Hengastell 210
Hengastell 312
Pen-dre23
Penprysg 218
Penprysg 115
Pen-y-fai13
Pontycymer 134
Pontycymer 237
Porthcawl Dwyrain Canol 132
Porthcawl Dwyrain Canol 235
Porthcawl Gorllewin Canol 138
Porthcawl Gorllewin Canol 221
Y Pîl 114
Y Pîl 240
Y Pîl 331
Y Pîl 430
Y Pîl 537
Rest Bay 113
Rest Bay 29
Sarn 142
Sarn 223
Ynysawdre 137
Ynysawdre 217
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 14
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 46
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 510
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 617
[Lleihau]Bro MorgannwgBaruc 115
Baruc 29
Baruc 326
Baruc 418
Buttrills 125
Buttrills 247
Buttrills 319
Buttrills 424
Catwg 139
Catwg 219
Catwg 336
Catwg 445
Catwg 525
Catwg 69
Castleland 143
Cornerswell 111
Cornerswell 217
Cornerswell 314
Cornerswell 410
Court 232
Court 332
Court 442
Y Bont-faen 113
Y Bont-faen 24
Y Bont-faen 39
Y Bont-faen 47
Dinas Powys 16
Dinas Powys 26
Dinas Powys 324
Dinas Powys 48
Dinas Powys 57
Dyfan 19
Dyfan 227
Dyfan 334
Gibbonsdown 135
Gibbonsdown 246
Gibbonsdown 325
Gibbonsdown 436
Illtud 110
Illtud 224
Illtud 39
Illtud 427
Illtud 519
Illtud 68
Llandoche10
Llandw/Ewenni8
Llanilltud Fawr 19
Llanilltud Fawr 213
Llanilltud Fawr 314
Llanilltud Fawr 416
Llanilltud Fawr 55
Llanilltud Fawr 627
Llanilltud Fawr 78
Llanbedr-y-Fro6
Plymouth (Bro Morgannwg) 15
Plymouth (Bro Morgannwg) 210
Plymouth (Bro Morgannwg) 36
Y Rhws 114
Y Rhws 215
Y Rhws 39
Y Rhws 410
Sain Tathan 123
Sain Tathan 210
St. Augustine's 111
St. Augustine's 215
St. Augustine's 311
St. Augustine's 413
Sant-y-Brid 17
Sant-y-Brid 210
Stanwell 215
Stanwell 18
Stanwell 125
Sili 18
Sili 18
Sili 29
Gwenfô 16
Gwenfô 29
Castleland 2G31
Castleland 2H34
[Lleihau]Rhondda Cynon TafAberaman Gogledd 135
Aberaman Gogledd 241
Aberaman Gogledd 324
Aberaman De 134
Aberaman De 234
Aberaman De 342
Abercynon 120
Abercynon 251
Abercynon 329
Abercynon 421
Aberdâr Dwyrain 125
Aberdâr Dwyrain 230
Aberdâr Dwyrain 328
Aberdâr Dwyrain 439
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 121
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 223
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 336
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 437
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 530
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 611
Y Beddau 118
Y Beddau 227
Y Beddau 312
Brynna 110
Brynna 218
Gartholwg 134
Cilfynydd 124
Cilfynydd 227
Cwm Clydach 143
Cwm Clydach 229
Cwm-bach 130
Cwm-bach 245
Cwm-bach 316
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 127
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 225
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 349
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 449
Glynrhedynnog 127
Glynrhedynnog 228
Glynrhedynnog 339
Gilfach Goch 129
Gilfach Goch 250
Glyn-coch 154
Glyn-coch 235
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 126
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 238
Y Ddraenen Wen 118
Y Ddraenen Wen 237
Hirwaun 123
Hirwaun 227
Hirwaun 347
Llanharan 128
Llanharan 210
Llanhari 112
Llanhari 239
Tref Llantrisant 111
Tref Llantrisant 26
Tref Llantrisant 322
Llanilltud Faerdref 112
Llanilltud Faerdref 26
Llanilltud Faerdref 311
Llanilltud Faerdref 410
Llwyn-y-pia 131
Llwyn-y-pia 244
Y Maerdy 154
Y Maerdy 257
Aberpennar Dwyrain 124
Aberpennar Dwyrain 238
Aberpennar Gorllewin 133
Aberpennar Gorllewin 244
Aberpennar Gorllewin 342
Penrhiw-ceiber 159
Penrhiw-ceiber 243
Penrhiw-ceiber 332
Penrhiw-ceiber 438
Pentre 128
Pentre 217
Pentre 352
Pentre 431
Pen-y-graig 138
Pen-y-graig 227
Pen-y-graig 348
Pen-y-graig 428
Pen-y-waun 150
Pen-y-waun 257
Pont-y-clun 19
Pont-y-clun 24
Pont-y-clun 37
Pont-y-clun 420
Tref Pontypridd 118
Tref Pontypridd 223
Y Porth 128
Y Porth 220
Y Porth 331
Y Porth 438
Rhigos22
Rhondda 121
Rhondda 225
Rhondda 318
Rhydfelen Canol / Llan 136
Rhydfelen Canol / Llan 253
Rhydfelen Canol / Llan 343
Ffynon Taf 112
Ffynon Taf 216
Tonysguboriau 115
Tonysguboriau 240
Ton-teg 115
Ton-teg 212
Ton-teg 321
Tonypandy 130
Tonypandy 227
Tonyrefail Dwyrain 134
Tonyrefail Dwyrain 221
Tonyrefail Dwyrain 353
Tonyrefail Dwyrain 417
Tonyrefail Gorllewin 131
Tonyrefail Gorllewin 343
Trallwng 119
Trallwng 220
Trallwng 329
Trealaw 129
Trealaw 245
Trealaw 336
Trefforest 117
Trefforest 212
Trefforest 36
Treherbert 136
Treherbert 250
Treherbert 346
Treherbert 438
Treorci 129
Treorci 232
Treorci 339
Treorci 433
Treorci 528
Pendyrus 163
Pendyrus 239
Pendyrus 350
Ty'n-y-nant 112
Ty'n-y-nant 225
Ty'n-y-nant 342
Ynys-hir 146
Ynys-hir 226
Ynys-y-bwl 135
Ynys-y-bwl 223
Ynys-y-bwl 314
Ystrad 132
Ystrad 228
Ystrad 332
Ystrad 448
Tonyrefail Gorllewin 211
Gartholwg 29
Gartholwg 36
Tonyrefail Gorllewin 428
[Lleihau]Merthyr TudfulBedlinog 129
Bedlinog 231
Cyfarthfa 119
Cyfarthfa 252
Cyfarthfa 328
Cyfarthfa 412
Dowlais 142
Dowlais 224
Dowlais 328
Dowlais 436
Gurnos 159
Gurnos 252
Gurnos 342
Ynyswen 131
Ynyswen 253
Ynyswen 324
Parc 132
Parc 220
Parc 346
Penydarren 156
Penydarren 236
Penydarren 322
Penydarren 425
Plymouth (Merthyr Tudful) 134
Plymouth (Merthyr Tudful) 231
Plymouth (Merthyr Tudful) 323
Y Dref 139
Y Dref 216
Y Dref 330
Y Dref 421
Treharris 114
Treharris 232
Treharris 331
Treharris 427
Faenor 227
Faenor 129
[Lleihau]CaerffiliAberbargod 139
Aberbargod 243
Abercarn 118
Abercarn 225
Abercarn 326
Cwm Aber 126
Cwm Aber 227
Cwm Aber 336
Cwm Aber 434
Argoed (Caerffili) 141
Argoed (Caerffili) 225
Bargod 136
Bargod 230
Bargod 332
Bargod 460
Bedwas Tretomos a Machen 110
Bedwas Tretomos a Machen 238
Bedwas Tretomos a Machen 39
Bedwas Tretomos a Machen 414
Bedwas Tretomos a Machen 520
Bedwas Tretomos a Machen 655
Bedwas Tretomos a Machen 723
Coed Duon 123
Coed Duon 238
Coed Duon 313
Coed Duon 419
Coed Duon 513
Cefn Fforest 133
Cefn Fforest 236
Crosskeys 118
Crosskeys 227
Crymlyn 112
Crymlyn 214
Crymlyn 340
Crymlyn 425
Cwm Darran 121
Cwm Darran 247
Gilfach32
Hengoed (Caerffili) 127
Hengoed (Caerffili) 242
Hengoed (Caerffili) 330
Llanbradach 121
Llanbradach 220
Llanbradach 331
Maes-y-cwmwr20
Morgan Jones 121
Morgan Jones 238
Morgan Jones 317
Morgan Jones 418
Moria 132
Moria 244
Moria 354
Nelson 123
Nelson 229
Nelson 317
Trecelyn 118
Trecelyn 239
Trecelyn 323
Trecelyn 425
Tredegar Newydd 131
Tredegar Newydd 235
Tredegar Newydd 350
Pengam 135
Pengam 233
Pengam 325
Penmaen 113
Penmaen 223
Penmaen 318
Pen-yr-heol (Caerffili) 136
Pen-yr-heol (Caerffili) 29
Pen-yr-heol (Caerffili) 328
Pen-yr-heol (Caerffili) 441
Pen-yr-heol (Caerffili) 520
Pen-yr-heol (Caerffili) 611
Pen-yr-heol (Caerffili) 718
Pen-yr-heol (Caerffili) 847
Pontllan-fraith 127
Pontllan-fraith 235
Pontllan-fraith 321
Pontllan-fraith 411
Pontllan-fraith 529
Pontlotyn39
Rhisga Dwyrain 119
Rhisga Dwyrain 228
Rhisga Dwyrain 317
Rhisga Dwyrain 431
Rhisga Gorllewin 128
Rhisga Gorllewin 224
Rhisga Gorllewin 324
Catwg Sant 140
Catwg Sant 229
Catwg Sant 325
Catwg Sant 414
Catwg Sant 529
Sant Iago 115
Sant Iago 216
Sant Iago 371
Sant Iago 449
Sant Martin 113
Sant Martin 221
Sant Martin 315
Sant Martin 410
Sant Martin 53
Twyn Carno 161
Twyn Carno 237
Ynys-ddu 119
Ynys-ddu 222
Ystrad Mynach 119
Ystrad Mynach 226
Ystrad Mynach 310
[Lleihau]Blaenau GwentAbertyleri 130
Abertyleri 241
Abertyleri 324
Badminton 130
Badminton 217
Cendl 130
Cendl 238
Cendl 317
Blaenau 138
Blaenau 228
Blaenau 328
Brynmawr 120
Brynmawr 233
Brynmawr 332
Brynmawr 433
Cwm 130
Cwm 236
Cwm 318
Cwmtyleri 143
Cwmtyleri 228
Cwmtyleri 333
Glynebwy Gogledd 138
Glynebwy Gogledd 247
Glynebwy Gogledd 319
Glynebwy De 141
Glynebwy De 226
Glynebwy De 330
Georgetown 131
Georgetown 220
Llanhiledd 144
Llanhiledd 242
Llanhiledd 336
Nantyglo 136
Nantyglo 239
Nantyglo 347
Rasa 126
Rasa 238
Sirhywi 121
Sirhywi 253
Sirhywi 336
Sirhywi 424
Six Bells 136
Six Bells 224
Tredegar Canol a Gorllewin 127
Tredegar Canol a Gorllewin 258
Tredegar Canol a Gorllewin 347
Tredegar Canol a Gorllewin 445
[Lleihau]TorfaenAbersychan 134
Abersychan 236
Abersychan 320
Abersychan 440
Abersychan 524
Blaenafon 128
Blaenafon 242
Blaenafon 331
Blaenafon 419
Bryn-wern33
Coed Efa19
Croesyceiliog Gogledd 123
Croesyceiliog Gogledd 214
Croesyceiliog De17
Cwmynysgoi37
Fairwater (Tor-faen) 127
Fairwater (Tor-faen) 234
Fairwater (Tor-faen) 322
Fairwater (Tor-faen) 410
Greenmeadow 132
Greenmeadow 212
Greenmeadow 333
Llantarnam 121
Llantarnam 215
Llantarnam 344
Llanyrafon Gogledd17
Llanyrafon De 118
Llanyrafon De 26
New Inn 120
New Inn 220
New Inn 38
New Inn 410
Pant-teg 114
Pant-teg 217
Pant-teg 334
Pant-teg 411
Pant-teg 512
Pontnewydd 148
Pontnewydd 217
Pontnewydd 324
Pontnewydd 428
Pontnewynydd24
Pont-y-pwl33
St. Cadocs/Penygarn34
St. Dials 138
St. Dials 134
St. Dials 228
Snatchwood37
Trefddyn 153
Trefddyn 231
Two Locks 136
Two Locks 29
Two Locks 122
Two Locks 117
Cwmbrân Uchaf 143
Cwmbrân Uchaf 115
Cwmbrân Uchaf 239
Cwmbrân Uchaf 129
Wainfelin 218
Wainfelin 125
[Lleihau]Sir FynwyCaer-went11
Castell Cil-y-coed 110
Cantref 115
Cantref 231
Crucornau Fawr10
Devauden8
Llanddewi a Green Lane 220
Dixton gydag Oxbaston6
Drybridge 115
Drybridge 211
Goetre Fawr 17
Goetre Fawr 217
Grofield27
Lansdown29
Larkfield16
Llanbadog8
Bryn Llanelli 18
Bryn Llanelli 220
Bryn Llanelli 317
Castell a Llanfoist Fawr16
Llangybi Fawr8
Llanofer 130
Llanofer 214
Llandeilo Gresynni7
Llanwenarth Tu Draw14
Y Maerdy 219
Mill 113
Mill 27
Mill 311
Llanfihangel Troddi6
Overmonnow 114
Overmonnow 233
Porth Sgiwed10
Y Priordy 116
Y Priordy 223
Rhaglan8
Rogiet13
St. Arvans8
St. Christopher's16
St. Kingsmark 15
St. Kingsmark 28
St. Mary's23
Hafren 111
Hafren 224
Drenewydd Gelli-farch4
The Elms7
Thornwell 127
Thornwell 217
Tryleg Unedig 111
Tryleg Unedig 26
Brynbuga 16
Brynbuga 28
West End26
Wyesham15
Llanddewi23
Croesonen31
[Lleihau]CasnewyddAllt-yr-ynn 18
Allt-yr-ynn 242
Allt-yr-ynn 310
Allt-yr-ynn 426
Allt-yr-ynn 511
Allt-yr-ynn 632
Alway 116
Alway 241
Alway 316
Alway 446
Alway 525
Alway 622
Beechwood 125
Beechwood 217
Beechwood 344
Beechwood 420
Beechwood 515
Betws (Casnewydd) 153
Betws (Casnewydd) 243
Betws (Casnewydd) 350
Betws (Casnewydd) 432
Betws (Casnewydd) 544
Betws (Casnewydd) 625
Caerllion 111
Caerllion 25
Caerllion 39
Caerllion 421
Caerllion 59
Caerllion 632
Y Gaer 121
Y Gaer 237
Y Gaer 314
Y Gaer 426
Y Gaer 533
Y Gaer 623
Y Graig (Casnewydd) 113
Y Graig (Casnewydd) 25
Y Graig (Casnewydd) 38
Y Graig (Casnewydd) 46
Langstone 18
Langstone 29
Langstone 312
Liswerry 132
Liswerry 233
Liswerry 315
Liswerry 422
Liswerry 528
Liswerry 615
Liswerry 720
Llan-wern 115
Llan-wern 224
Malpas 19
Malpas 249
Malpas 310
Malpas 414
Malpas 511
Maerun 25
Maerun 310
Pilgwenlli 151
Pilgwenlli 233
Pilgwenlli 334
Pilgwenlli 462
Ringland 126
Ringland 237
Ringland 321
Ringland 441
Ringland 542
Ringland 642
Ty Du 17
Ty Du 27
Ty Du 327
Ty Du 415
Ty Du 59
Ty Du 622
Sain Silian 122
Sain Silian 227
Sain Silian 313
Sain Silian 433
Sain Silian 511
Sain Silian 616
Shaftesbury 135
Shaftesbury 225
Shaftesbury 316
Shaftesbury 418
Stow Hill 133
Stow Hill 222
Stow Hill 350
Parc Tredegar 122
Parc Tredegar 248
Victoria 128
Victoria 237
Victoria 333
Victoria 439
Maerun 412
Maerun 58
[Lleihau]CaerdyddAdamsdown 135
Adamsdown 214
Adamsdown 347
Adamsdown 435
Adamsdown 532
Butetown 136
Caerau (Caerdydd) 129
Caerau (Caerdydd) 244
Caerau (Caerdydd) 350
Caerau (Caerdydd) 434
Caerau (Caerdydd) 537
Caerau (Caerdydd) 639
Caerau (Caerdydd) 754
Treganna 121
Treganna 219
Treganna 330
Treganna 418
Treganna 521
Treganna 67
Treganna 715
Treganna 813
Treganna 919
Cathays 19
Cathays 24
Cathays 37
Cathays 45
Cathays 56
Cathays 64
Cathays 75
Cathays 88
Creigiau/Sain Ffagan 110
Creigiau/Sain Ffagan 25
Creigiau/Sain Ffagan 38
Cyncoed 16
Cyncoed 28
Cyncoed 37
Cyncoed 46
Cyncoed 57
Cyncoed 68
Cyncoed 77
Trelái 150
Trelái 244
Trelái 350
Trelái 451
Trelái 553
Trelái 645
Trelái 713
Trelái 846
Trelái 910
Trelái 1045
Tyllgoed (Caerdydd) 113
Tyllgoed (Caerdydd) 228
Tyllgoed (Caerdydd) 325
Tyllgoed (Caerdydd) 444
Tyllgoed (Caerdydd) 539
Tyllgoed (Caerdydd) 610
Tyllgoed (Caerdydd) 739
Tyllgoed (Caerdydd) 817
Gabalfa 110
Gabalfa 210
Gabalfa 310
Gabalfa 47
Grangetown 119
Grangetown 221
Grangetown 335
Grangetown 445
Grangetown 520
Grangetown 628
Grangetown 727
Grangetown 823
Grangetown 931
Y Mynydd Bychan 15
Y Mynydd Bychan 210
Y Mynydd Bychan 39
Y Mynydd Bychan 411
Y Mynydd Bychan 510
Y Mynydd Bychan 64
Y Mynydd Bychan 715
Y Mynydd Bychan 88
Llys-faen 16
Llys-faen 24
Llandaf 17
Llandaf 28
Llandaf 318
Llandaf 49
Llandaf 58
Llandaf 610
Ystum Taf 140
Ystum Taf 217
Ystum Taf 327
Ystum Taf 443
Ystum Taf 514
Ystum Taf 622
Llanisien 115
Llanisien 235
Llanisien 37
Llanisien 47
Llanisien 56
Llanisien 612
Llanisien 711
Llanisien 810
Llanisien 910
Llanisien 1027
Llanrhymni 125
Llanrhymni 231
Llanrhymni 326
Llanrhymni 430
Llanrhymni 519
Llanrhymni 637
Llanrhymni 742
Pen-twyn 121
Pen-twyn 231
Pen-twyn 342
Pen-twyn 423
Pen-twyn 548
Pen-twyn 620
Pen-twyn 715
Pen-twyn 827
Pen-twyn 918
Pen-twyn 1018
Pentyrch 110
Pentyrch 213
Pen-y-lan 18
Pen-y-lan 215
Pen-y-lan 36
Pen-y-lan 421
Pen-y-lan 521
Pen-y-lan 69
Pen-y-lan 76
Pen-y-lan 88
Plasnewydd 114
Plasnewydd 233
Plasnewydd 313
Plasnewydd 415
Plasnewydd 528
Plasnewydd 623
Plasnewydd 755
Plasnewydd 813
Plasnewydd 916
Plasnewydd 1012
Plasnewydd 1111
Pontprennau/Hen Laneirwg 119
Pontprennau/Hen Laneirwg 212
Pontprennau/Hen Laneirwg 36
Pontprennau/Hen Laneirwg 46
Pontprennau/Hen Laneirwg 512
Radur a Thremorgan 18
Radur a Thremorgan 27
Rhiwbeina 19
Rhiwbeina 28
Rhiwbeina 35
Rhiwbeina 411
Rhiwbeina 57
Rhiwbeina 68
Rhiwbeina 79
Glanyrafon 129
Glanyrafon 242
Glanyrafon 348
Glanyrafon 413
Glanyrafon 515
Glanyrafon 611
Glanyrafon 713
Glanyrafon 827
Tredelerch 120
Tredelerch 211
Tredelerch 313
Tredelerch 432
Tredelerch 539
Tredelerch 633
Y Sblot 126
Y Sblot 223
Y Sblot 343
Y Sblot 434
Y Sblot 540
Y Sblot 655
Y Sblot 723
Y Sblot 845
Trowbridge 113
Trowbridge 219
Trowbridge 335
Trowbridge 444
Trowbridge 542
Trowbridge 612
Trowbridge 739
Trowbridge 851
Trowbridge 924
Trowbridge 1046
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 14
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 214
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 320
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 49
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 518
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 65
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 717
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 810
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 948
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 108
Cathays 92
Cathays 104
Butetown 26
Cathays 113
Butetown 333
Butetown 46
Butetown 55
Grangetown 104
Grangetown 1128
Grangetown 125
Radur a Thremorgan 34
Llanishen 116
Butetown 69
Butetown 79
Butetown 829
Llanishen 1214
Radur a Thremorgan 411

Metadata

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Teitl
Data dangosyddion MALIC - AGEHI

Diweddariad diwethaf
13 Rhagfyr 2016 13 Rhagfyr 2016

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Ardaloedd cynnyrch ehangach haen is

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Isod, ceir gwybodaeth gyffredinol ar Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC). Am fwy o wybodaeth ar y dangosyddion blynyddol, gweler ein canllawiau yma: http://gov.wales/statistics-and-research/welsh-index-multiple-deprivation-indicator-data/?skip=1&lang=cy
MALlC yw dull swyddogol Llywodraeth Cymru o fesur amddifadedd cymharol mewn rhannau bychain o Gymru. Ei nod yw canfod yr ardaloedd bach hynny o’r wlad sydd â’r nifer mwyaf o sawl gwahanol fath o amddifadedd. Felly, mae MALlC yn mesur amddifadedd lluosog ar sail ardal a hefyd o safbwynt amddifadedd cymharol.

Mae MALlC yn graddio ardaloedd bach yng Nghymru o 1 (mwyaf difreintiedig) I 1,909 (lleiaf difreintiedig).

Mae tair elfen sylfaenol yn perthyn i’r Mynegai:
- Y Mynegai ei hun, sef set o safleoedd;
- safleoedd yr wyth math o amddifadedd, neu faes, a ddefnyddir i lunio’r Mynegai cyffredinol;
- Y dangosyddion sylfaenol, sy’n uniongyrchol fesuradwy, ac sy’n cael eu cyfuno i greu safleoedd y meysydd. Nodir rhai, ond nid pob un, o’r dangosyddion fel cyfraddau. Mae’r unedau’n dibynnu ar yr hyn sy’n cael ei fesur.

Cyfrifir yr holl elfennau hyn ar gyfer pob ACEHI yng Nghymru. Mae safleoedd cyffredinol MALlC 2014 a safleoedd yr wyth maes amddifadedd yn cael eu cyhoeddi ar wefan StatsCymru. Os ydynt ar gael, mae data sylfaenol y dangosyddion bellach yn cael eu cyhoeddi bob blwyddyn ar StatsCymru.

Mae'r fethodoleg gyffredinol a ddefnyddiwyd ym MALlC 2014 yr un fath â’r hyn a ddefnyddiwyd ar gyfer MALlC 2011. Mae'r meysydd wedi aros yr un fath hefyd. Gwnaed nifer fechan o newidiadau i ddangosyddion unigol (neu gynnwys dangosyddion newydd) o fewn meysydd Incwm, Addysg, Mynediad i Wasanaethau, Diogelwch Cymunedol, yr Amgylchedd Ffisegol a Thai; yn ogystal â rhai newidiadau technegol i rai o’r meysydd unigol. Mae rhagor o wybodaeth yn cael ei ddarparu yng Nghyhoeddiad MALIC 2014 a WIMD 2014 Technical Report.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Cyfnodau data dan sylw
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Sylwodd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ar wall yn y data dangosydd incwm yr oedd wedi'i ddarparu ar gyfer maes incwm MALlC, lle cafodd rhywfaint o ddata am gredydau treth ei hepgor yn ddamweiniol. Mae data dangosydd incwm 2014 yn cyfrannu at y safleoedd maes incwm, a safleoedd MALlC cyffredinol ar gyfer 2014. Cywirwyd y dangosyddion hyn ar 12 Awst 2015.

Bu diwygiad i ddangosyddion tan a throsedd ar 02/02/2015, gan fod y dangosyddion gwreiddiol wedi eu lluosi gan 100 mewn camgymeriad. Dydy'r diwygiad ddim yn effeithio ar y Mynegiad cyfan na'r maes Diogelwch Cymunedol na unrhyw un o'r cyhoeddiadau sy'n ymwneud a MALIC 2014.

Ansawdd ystadegol
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Dolenni'r we
Gwefan: http://wales.gov.uk/statistics-and-research/welsh-index-multiple-deprivation/?skip=1&lang=cy

Adroddiad Llawn: wales.gov.uk/docs/statistics/2014/141126-wimd-2014-cy.pdf

Adroddiad Technegol: http://wales.gov.uk/docs/statistics/2014/141218-wimd-2014-technical-en.pdf

Allweddeiriau
MALlC 2014; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; Dangosydd; AGEHI; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai