Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Cyflogaeth
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Dangosydd[Hidlwyd]
-
Dangosydd 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Cyflogaeth
Cliciwch yma i ddidolibudd-daliadau sy'n seiliedig ar gyflogaeth (canran y boblogaeth o oedran gweithio)
[Lleihau]Cymru33
Cymru[Lleihau]Ynys MônAberffraw a Rhosneigr 135
Aberffraw a Rhosneigr 224
Porth Amlwch41
Amlwch Wledig29
Biwmares22
Botffordd28
Bodorgan24
Braint14
Bryngwran33
Brynteg19
Cadnant (Ynys Môn)20
Cefni23
Cwm Cadnant15
Cyngar31
Gwyngyll15
Tref Caergybi65
Kingsland44
Llanbadrig31
Llanbedr-goch126
Llanddyfnan17
Llaneilian26
Llanfaethlu23
Llanfair-yn-Neubwll 125
Llanfair-yn-Neubwll 223
Llanfihangel Ysgeifiog20
Llangoed29
Llanidan23
Llannerch-y-medd30
London Road59
Maeshyfryd52
Mechell29
Moelfre28
Morawelon59
Parc a'r Mynydd25
Pentraeth23
Porthyfelin 163
Porthyfelin 235
Rhosyr32
Trearddur 114
Trearddur 218
Tudur50
Tysilio21
Fali 131
Fali 214
[Lleihau]GwyneddAbererch22
Abermaw 227
Abermaw 128
Arllechwedd27
Y Bala28
Bethel a Chwm-y-Glo 113
Bethel a Chwm-y-Glo 214
Bontnewydd18
Bowydd a Rhiw37
Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd16
Cadnant (Gwynedd)50
Corris/Mawddwy19
Cricieth18
Deiniol17
Deiniolen33
Dewi28
Diffwys a Maenofferen38
Dolbenmaen26
Dolgellau Gogledd25
Dolgellau De31
Dyffryn Ardudwy21
Efail-Newydd/Buan18
Gerlan30
Glyder25
Y Groeslon17
Harlech22
Hendre (Gwynedd)26
Hirael a Garth 115
Hirael a Garth 217
Llanaelhaearn27
Llanbedr15
Llanbedrog ac Aber-soch17
Llanberis18
Llandderfel a Llanuwchllyn 118
Llandderfel a Llanuwchllyn 212
Llanengan13
Llangelynnin37
Llanllyfni a Chlynnog25
Llanrug16
Llanwnda21
Llanystumdwy14
Marchog 143
Marchog 268
Menai (Bangor)5
Menai (Caernarfon)24
Morfa Nefyn18
Nefyn22
Ogwen 133
Ogwen 239
Peblig (Caernarfon)62
Penisa'r-waun19
Penrhyndeudraeth 114
Penrhyndeudraeth 220
Pentir 111
Pentir 226
Pen-y-groes (Gwynedd)34
Porthmadog Dwyrain20
Porthmadog Gorllewin12
Porthmadog - Tremadog22
Pwllheli Gogledd30
Pwllheli De31
Seiont 125
Seiont 236
Talysarn35
Teigl29
Trawsfynydd16
Tregarth a Mynydd Llandygai19
Tywyn 118
Tywyn 235
Waunfawr23
Y Felinheli18
Aberdaron / Botwnnog a Tudweiliog13
Aberdyfi / Bryn-crug / Llanfihangel16
[Lleihau]ConwyBetws-y-Coed15
Betws yn Rhos17
Bryn33
Caerhun15
Capel Lluo20
Colwyn 122
Colwyn 262
Colwyn 331
Conwy 134
Conwy 222
Conwy 319
Craig-y-Don 151
Craig-y-Don 217
Crwst31
Deganwy 115
Deganwy 225
Eglwysbach13
Eirias 142
Eirias 217
Gele 135
Gele 220
Gele 313
Glyn (Conwy) 143
Glyn (Conwy) 296
Glyn (Conwy) 335
Gogarth 145
Gogarth 225
Gwyr (Conwy)23
Bae Cinmel 150
Bae Cinmel 226
Bae Cinmel 340
Bae Cinmel 437
Llanddulas26
Llandrillo yn Rhos 117
Llandrillo yn Rhos 225
Llandrillo yn Rhos 325
Llandrillo yn Rhos 448
Llandrillo yn Rhos 522
Llangernyw15
Llansannan18
Llysfaen 153
Llysfaen 221
Marl 112
Marl 227
Mochdre37
Mostyn (Conwy) 143
Mostyn (Conwy) 250
Pandy21
Pant-yr-afon/Penmaenan 140
Pant-yr-afon/Penmaenan 244
Penrhyn 112
Penrhyn 212
Penrhyn 313
Pen-sarn 135
Pen-sarn 221
Pentre Mawr 152
Pentre Mawr 220
Rhiw 118
Rhiw 215
Rhiw 381
Rhiw 429
Tywyn45
Trefriw21
Tudno 149
Tudno 270
Tudno 323
Uwch Conwy14
Uwchaled15
Llansanffraid15
Abergele Pensarn 131
Abergele Pensarn 299
[Lleihau]Sir DdinbychBodelwyddan25
Corwen 124
Corwen 224
Dinbych Canol47
Dinbych-Isaf 112
Dinbych-Isaf 212
Dinbych-Isaf 318
Dinbych Uchaf/Henllan 162
Dinbych Uchaf/Henllan 234
Diserth 123
Diserth 233
Efenechdyd11
Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla10
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal10
Llandrillo15
Llandyrnog21
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern12
Llangollen 131
Llangollen 221
Llangollen 319
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch12
Prestatyn Canol 123
Prestatyn Canol 253
Prestatyn Dwyrain 136
Prestatyn Dwyrain 214
Prestatyn Dwyrain 339
Prestatyn Allt Melyd34
Prestatyn Gogledd 139
Prestatyn Gogledd 230
Prestatyn Gogledd 342
Prestatyn De Orllewin 139
Prestatyn De Orllewin 230
Rhuddlan 121
Rhuddlan 222
Rhuddlan 331
Rhyl Dwyrain 150
Rhyl Dwyrain 232
Rhyl Dwyrain 384
Rhyl De 149
Rhyl De 224
Rhyl De Ddwyrain 135
Rhyl De Ddwyrain 224
Rhyl De Ddwyrain 329
Rhyl De Ddwyrain 455
Rhyl De Ddwyrain 526
Rhyl De Orllewin 164
Rhyl De Orllewin 271
Rhyl De Orllewin 339
Rhyl Gorllewin 1101
Rhyl Gorllewin 2147
Rhyl Gorllewin 383
Rhuthun 131
Rhuthun 221
Rhuthun 311
Llanelwy Dwyrain21
Llanelwy Gorllewin34
Trefnant27
Tremeirchion10
[Lleihau]Sir y FflintArgoed (Sir y Fflint) 113
Argoed (Sir y Fflint) 213
Aston 123
Aston 218
Bagillt Dwyrain23
Bagillt Gorllewin34
Brychdyn Gogledd Ddwyrain16
Brychdyn De 119
Brychdyn De 211
Brynffordd17
Bwcle Dwyrain Bistre 129
Bwcle Dwyrain Bistre 217
Bwcle Gorllewin Bistre 116
Bwcle Gorllewin Bistre 233
Bwcle Gorllewin Bistre 343
Mynydd Bwcle 116
Mynydd Bwcle 213
Bwcle Pontrobin 116
Bwcle Pontrobin 217
Bwcle Pontrobin 39
Caergwrle29
Caerwys 110
Caerwys 217
Cilcain14
Cei Connah Canol 130
Cei Connah Canol 257
Cei Connah Golftyn 120
Cei Connah Golftyn 211
Cei Connah Golftyn 314
Cei Connah Golftyn 453
Cei Connah De 121
Cei Connah De 216
Cei Connah De 319
Cei Connah De 46
Cei Connah Gwepre18
Ewlo 19
Ewlo 29
Ewlo 38
Ffynongroyw38
Y Fflint Castell45
Y Fflint Cwnsyllt 116
Y Fflint Cwnsyllt 255
Y Fflint Cwnsyllt 325
Y Fflint Oakenholt 132
Y Fflint Oakenholt 229
Y Fflint Trelawny 111
Y Fflint Trelawny 217
Maes-glas 149
Maes-glas 225
Gronant44
Gwernaffield11
Gwernymynydd12
Helygain16
Penarlâg14
Kinnerton Uchaf9
Treffynnon Canol68
Treffynnon Dwyrain31
Treffynnon Gorllewin41
Yr Hôb 110
Yr Hôb 219
Coed-llai22
Llanfynydd12
Mancot 123
Mancot 228
Yr Wyddgrug Broncoed 123
Yr Wyddgrug Broncoed 238
Yr Wyddgrug Dwyrain31
Yr Wyddgrug De 110
Yr Wyddgrug De 27
Yr Wyddgrug Gorllewin 144
Yr Wyddgrug Gorllewin 236
Mostyn (Sir y Fflint)40
Pentre'r Diawl 111
Pentre'r Diawl 230
Llaneurgain 19
Llaneurgain 29
Pentre'r Moch9
Pen-y-ffordd 113
Pen-y-ffordd 210
Queensferry24
Saltney Cyffordd yr Wyddgrug27
Saltney Stonebridge 126
Saltney Stonebridge 216
Sealand 123
Sealand 250
Shotton Dwyrain28
Shotton Uchaf 143
Shotton Uchaf 256
Shotton Gorllewin25
Trelawnyd a Gwaenysgor23
Treuddyn19
Chwitffordd15
[Lleihau]WrecsamActon 131
Acton 241
Parc Borras 112
Parc Borras 216
Bronington 115
Bronington 29
Brymbo 114
Brymbo 242
Brynyffynnon 128
Brynyffynnon 230
Bryn Cefn24
Cartrefle 143
Cartrefle 253
Cefn 127
Cefn 240
Cefn 336
Y Waun Gogledd 114
Y Waun Gogledd 234
Y Waun De28
Coedpoeth 141
Coedpoeth 224
Coedpoeth 325
Erddig21
Esclusham 126
Esclusham 213
Garden Village13
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 121
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 210
Grosvenor 131
Grosvenor 240
Gwenfro45
Gwersyllt Dwyrain a De 136
Gwersyllt Dwyrain a De 216
Gwersyllt Dwyrain a De 317
Gwersyllt Gogledd 119
Gwersyllt Gogledd 245
Gwersyllt Gorllewin 150
Gwersyllt Gorllewin 230
Hermitage 140
Hermitage 253
Holt 114
Holt 216
Johnstown 116
Johnstown 237
Little Acton 112
Little Acton 223
Llangollen Wledig17
Llai 118
Llai 223
Llai 343
Maes-y-dre27
Marchwiel 19
Marchwiel 221
Marford a Hoseley 19
Marford a Hoseley 25
Mwynglawdd 120
Mwynglawdd 212
New Broughton 124
New Broughton 231
Offa28
Owrtyn 111
Owrtyn 213
Pant39
Pen-y-cae47
Penycae a De Rhiwabon 113
Penycae a De Rhiwabon 232
Plas Madoc63
Ponciau 127
Ponciau 245
Ponciau 331
Queensway 177
Queensway 253
Rhosnesni 122
Rhosnesni 29
Yr Orsedd 16
Yr Orsedd 216
Rhiwabon 135
Rhiwabon 230
Stansty30
Whitegate 131
Whitegate 228
Wynnstay65
Smithfield 233
Dyffryn Ceiriog 321
Smithfield 350
[Lleihau]PowysAber-craf37
Bugeildy18
Aberriw10
Blaen Hafren13
Bronllys17
Llanfair-ym-Muallt 126
Llanfair-ym-Muallt 213
Caersws21
Yr Ystog16
Dyserth a Thre-coed45
Dolforwyn12
Felin-fâch10
Ffordun10
Glantwymyn15
Y Clas-ar-wy11
Cegidfa17
Gwernyfed15
Y Gelli Gandryll20
Ceri13
Tref-y-clawdd 126
Tref-y-clawdd 222
Llanafan Fawr12
Llanbadarn Fawr15
Llanbryn-mair a Banwy23
Llandinam10
Llandrindod Dwyrain/Llandrindod Gorllewin61
Llandrindod Gogledd34
Llandrindod De45
Llandrinio12
Llandysilio16
Llanelwedd19
Llanfair Caereinion15
Llanfyllin30
Llangynllo9
Llangynidr10
Llanidloes 121
Llanidloes 226
Llansanffraid16
Llanwrtyd25
Llanllyr19
Machynlleth26
Maes-car/Llywel16
Meifod a Llanfihangel13
Trefaldwyn13
Nantmel16
Y Drenewydd Canol 146
Y Drenewydd Canol 235
Y Drenewydd Dwyrain42
Y Drenewydd Gogledd Llanllwchaearn15
Y Drenewydd Gorllewin Llanllwchaearn22
Y Drenewydd De52
Pencraig15
Llanandras 117
Llanandras 221
Rhaeadr Gwy27
Rhiwcynon13
St. David Fewnol27
St. Mary 122
St. Mary 211
Talgarth20
Tawe-Uchaf29
Tre-wern13
Y Trallwng Castell41
Y Trallwng Gungrog 137
Y Trallwng Gungrog 224
Y Trallwng Llanerchyddol27
Ynysgedwyn36
Ysgir9
Ystradgynlais 176
Ystradgynlais 234
Tal-y-bont ar Wysg16
Cwm-twrch34
St John 117
St John 249
Crughywel19
Llangatwg a Glangrwyne12
Llangors, Bwlch a Grwyne11
Llanrhaeadr-ym-Mochnant17
Llansilin10
[Lleihau]CeredigionAberaeron27
Aberporth 123
Aberporth 232
Aberteifi Mwldan36
Aberteifi Rhyd-y-Fuwch68
Aberteifi Teifi64
Aberystwyth Bronglais9
Aberystwyth Canol15
Aberystwyth Penparcau 145
Aberystwyth Penparcau 235
Aberystwyth Rheidol 120
Aberystwyth Rheidol 223
Beulah19
Capel Dewi22
Ceulanamaesmawr18
Ciliau Aeron22
Faenor 17
Llanbedr Pont Steffan 116
Llanbedr Pont Steffan 236
Llanarth28
Llandyfrïog31
Llandysiliogogo19
Tref Llandysul40
Llanfarian13
Llanfihangel Ystrad25
Llangeitho26
Llangybi25
Llanrhystud18
Llansanffraid 121
Llansanffraid 226
Llanwenog23
Lledrod23
Melindwr20
Ceinewydd21
Penbryn19
Pen-parc 129
Pen-parc 221
Tirymynach22
Trefeurig8
Tregaron31
Troedyraur22
Ystwyth15
Penglais11
Llanbadarn Fawr De14
Llanbadarn Fawr Gogledd9
Y Borth22
[Lleihau]Sir BenfroAmroth19
Burton19
Camrose 116
Camrose 221
Caeriw15
Cilgerran21
Clydau19
Crymych 120
Crymych 217
Dinas15
East Williamston 124
East Williamston 222
Abergwaun Gogledd Ddwyrain31
Abergwaun Gogledd Orllewin34
Wdig34
Hwlffordd: Castell53
Hwlffordd: Garth 116
Hwlffordd: Garth 259
Hwlffordd: Portfield26
Hwlffordd: Prendergast23
Hwlffordd: Priordy20
Hundleton21
Johnston24
Cilgeti/Begeli26
Llanbedr Efelffre17
Llandyfái25
Treletert19
Llangwm15
Llanrhian19
Maenclochog 115
Maenclochog 218
Maenorbyr22
Martletwy14
Pont Fadlen36
Aberdaugleddau: Canol37
Aberdaugleddau: Dwyrain54
Aberdaugleddau: Hakin 138
Aberdaugleddau: Hakin 235
Aberdaugleddau: Hubberston 126
Aberdaugleddau: Hubberston 252
Aberdaugleddau: Gogledd32
Aberdaugleddau: Gorllewin58
Arberth28
Arberth Gwledig16
Trefdraeth19
Neyland Dwyrain32
Neyland Gorllewin32
Doc Penfro: Canol67
Doc Penfro: Llanion 170
Doc Penfro: Llanion 238
Doc Penfro: Marchnad42
Doc Penfro: Pennar 143
Doc Penfro: Pennar 231
Penfro: Monkton66
Penfro: Santes Fair Gogledd46
Penfro: Santes Fair De41
Penfro: Sant Mihangel26
Penalun17
Rudbaxton19
Tyddewi30
Llandudoch22
Llanisan yn Rhos19
Saundersfoot 118
Saundersfoot 221
Scleddau29
Solfach12
Dinbych y Pysgod: Gogledd21
Dingych y Pysgod: De 125
Dingych y Pysgod: De 227
Yr Havens16
Cas-wis14
[Lleihau]Sir GaerfyrddinAbergwili15
Rhydaman 156
Rhydaman 250
Betws27
Bigyn 121
Bigyn 239
Bigyn 336
Bigyn 464
Porth Tywyn 144
Porth Tywyn 251
Porth Tywyn 329
Bynea 121
Bynea 239
Tre Caerfyrddin Gogledd 140
Tre Caerfyrddin Gogledd 252
Tre Caerfyrddin Gogledd 337
Tre Caerfyrddin Gogledd 413
Tre Caerfyrddin De 151
Tre Caerfyrddin De 222
Tre Caerfyrddin Gorllewin 130
Tre Caerfyrddin Gorllewin 215
Tre Caerfyrddin Gorllewin 327
Cenarth29
Cil-y-cwm20
Cynwyl Elfed 116
Cynwyl Elfed 216
Cynwyl Gaeo20
Dafen 128
Dafen 244
Elli 133
Elli 244
Felin-foel47
Garnant45
Glanaman 148
Glanaman 253
Glanymôr 156
Glanymôr 261
Glyn (Sir Gaerfyrddin)31
Gors-las 125
Gors-las 232
Hendy 116
Hendy 228
Hengoed (Sir Gaerfyrddin) 134
Cydweli 158
Cydweli 230
Treflan Talacharn 129
Treflan Talacharn 227
Llanboidy15
Llanddarog18
Llandeilo 116
Llandeilo 242
Llanymddyfri 126
Llanymddyfri 224
Llandybïe 119
Llandybïe 246
Llanegwad 117
Llanegwad 225
Llanfihangel Aberbythych19
Llanfihangel-ar-Arth 132
Llanfihangel-ar-Arth 219
Llangadog24
Llangeler 137
Llangeler 222
Llangennech 127
Llangennech 230
Llangennech 329
Llangynnwr 132
Llangynnwr 216
Llangyndeyrn 140
Llangyndeyrn 232
Llan-non 134
Llan-non 236
Llan-non 319
Llansteffan17
Llanybydder 124
Llanybydder 226
Lliedi 146
Lliedi 226
Lliedi 348
Llwynhendy 134
Llwynhendy 253
Llwynhendy 366
Monardeilo a Salem24
Pembre 118
Pembre 250
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 128
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 232
Pontaman 150
Pontaman 225
Pontyberem 124
Pontyberem 237
Cwarter Bach 143
Cwarter Bach 234
Sanclêr 131
Sanclêr 221
Llanismel 114
Llanismel 225
Saron 134
Saron 235
Swiss Valley 115
Swiss Valley 225
Tre-lech17
Trimsaran 149
Trimsaran 240
Ty-croes28
Tyisa 140
Tyisa 286
Tyisa 363
Hendy-Gwyn ar Daf20
Glanymor 335
Glanymor 464
Hengoed 232
[Lleihau]AbertaweLlandeilo Ferwallt 112
Llandeilo Ferwallt 211
Bonymaen 173
Bonymaen 239
Bonymaen 330
Bonymaen 454
Castell 192
Castell 353
Castell 440
Castell 539
Castell 628
Castell 834
Clydach 150
Clydach 218
Clydach 354
Clydach 439
Clydach 543
Y Cocyd 132
Y Cocyd 268
Y Cocyd 343
Y Cocyd 429
Y Cocyd 522
Y Cocyd 639
Y Cocyd 732
Y Cocyd 851
Cwmbwrla 130
Cwmbwrla 228
Cwmbwrla 334
Cwmbwrla 423
Cwmbwrla 552
Dynfant 122
Dynfant 219
Dynfant 316
Fairwood 222
Fairwood 114
Gorseinon 139
Gorseinon 237
Gwyr (Abertawe) 111
Gwyr (Abertawe) 214
Tregwyr 116
Tregwyr 225
Tregwyr 329
Cilâ Gogledd 211
Cilâ De 117
Pontybrenin 125
Pontybrenin 213
Pontybrenin 321
Glandwr 140
Glandwr 257
Glandwr 354
Glandwr 452
Llangyfelach 118
Llangyfelach 213
Llangyfelach 312
Llansamlet 124
Llansamlet 222
Llansamlet 317
Llansamlet 428
Llansamlet 535
Llansamlet 648
Llansamlet 715
Llansamlet 857
Casllwchwr Isaf39
Mawr24
Mayals 19
Mayals 28
Treforys 130
Treforys 218
Treforys 328
Treforys 438
Treforys 571
Treforys 651
Treforys 768
Treforys 828
Treforys 953
Treforys 1021
Treforys 1115
Mynydd-bach 179
Mynydd-bach 242
Mynydd-bach 321
Mynydd-bach 435
Mynydd-bach 537
Mynydd-bach 628
Newton (Abertawe) 19
Newton (Abertawe) 218
Ystumllwynarth 114
Ystumllwynarth 216
Ystumllwynarth 311
Pen-clawdd 117
Pen-clawdd 229
Penderi 170
Penderi 265
Penderi 389
Penderi 474
Penderi 553
Penderi 657
Penderi 753
Penlle'r-gaer 112
Penlle'r-gaer 250
Pennard 117
Pennard 213
Penyrheol (Abertawe) 138
Penyrheol (Abertawe) 223
Penyrheol (Abertawe) 325
Penyrheol (Abertawe) 463
Pontarddulais 118
Pontarddulais 236
Pontarddulais 332
Pontarddulais 443
St. Thomas 150
St. Thomas 235
St. Thomas 334
St. Thomas 438
Sgeti 114
Sgeti 218
Sgeti 318
Sgeti 473
Sgeti 539
Sgeti 612
Sgeti 725
Sgeti 87
Sgeti 96
Townhill 175
Townhill 287
Townhill 376
Townhill 445
Townhill 572
Townhill 671
Uplands 111
Uplands 239
Uplands 315
Uplands 426
Uplands 512
Uplands 614
Uplands 710
Uplands 818
Uplands 97
Casllwchwr Uchaf 123
Casllwchwr Uchaf 228
West Cross 19
West Cross 219
West Cross 361
West Cross 447
Castell 7 Dwyrain25
Castell 2 Gogledd102
Cilâ 38
Castell 7 Gorllewin30
Castell 2 De25
[Lleihau]Castell-nedd Port TalbotAberafan 121
Aberafan 266
Aberafan 363
Aberafan 479
Aberdulais35
Allt-wen28
Baglan 138
Baglan 221
Baglan 336
Baglan 424
Blaengwrach40
Llansawel Dwyrain 140
Llansawel Dwyrain 264
Llansawel Gorllewin 176
Llansawel Gorllewin 249
Bryn a Chwmafan 131
Bryn a Chwmafan 225
Bryn a Chwmafan 360
Bryn a Chwmafan 442
Bryn-coch Gogledd 127
Bryn-coch Gogledd 219
Bryn-coch De 111
Bryn-coch De 228
Bryn-coch De 322
Bryn-coch De 452
Llangatwg24
Cimla 139
Cimla 221
Cimla 319
Coed-ffranc Canol 146
Coed-ffranc Canol 239
Coed-ffranc Canol 350
Coed-ffranc Gogledd 128
Coed-ffranc Gogledd 228
Coed-ffranc Gorllewin26
Creunant31
Cwmllynfell34
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 145
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 287
Dyffryn 149
Dyffryn 225
Glyncorrwg57
Glyn-nedd 147
Glyn-nedd 233
Godre'r graig36
Gwauncaegurwen 147
Gwauncaegurwen 251
Gwynfi54
Brynaman Isaf46
Margam 142
Margam 216
Castell-Nedd Dwyrain 171
Castell-Nedd Dwyrain 282
Castell-Nedd Dwyrain 357
Castell-Nedd Dwyrain 458
Castell-Nedd Gogledd 128
Castell-Nedd Gogledd 294
Castell-Nedd Gogledd 357
Castell-Nedd De 156
Castell-Nedd De 266
Castell-Nedd De 319
Onllwyn44
Pelenna43
Pontardawe 137
Pontardawe 243
Pontardawe 341
Port Talbot 129
Port Talbot 240
Port Talbot 356
Port Talbot 433
Resolfen 145
Resolfen 230
Rhos 129
Rhos 218
Sandfields Dwyrain 170
Sandfields Dwyrain 272
Sandfields Dwyrain 333
Sandfields Dwyrain 454
Sandfields Gorllewin 153
Sandfields Gorllewin 269
Sandfields Gorllewin 363
Sandfields Gorllewin 459
Blaendulais44
Tai-bach 144
Tai-bach 262
Tai-bach 334
Tonna 118
Tonna 236
Trebannws35
Ystalyfera 253
Ystalyfera 152
[Lleihau]Pen-y-bont ar OgwrAbercynffig29
Betws (Pen-y-bont ar Ogwr)63
Melin Ifan Ddu 155
Melin Ifan Ddu 250
Blaengarw42
Bracla 124
Bracla 234
Bracla 373
Bracla 426
Bracla 516
Bracla 620
Bracla 710
Brynceithin23
Bryn-coch38
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 214
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 356
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 197
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 282
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 359
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 455
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 538
Cefn Cribwr37
Cefn Glas28
Coety6
Corneli 145
Corneli 228
Corneli 339
Corneli 452
Llangrallo Isaf16
Felindre 143
Felindre 220
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 115
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 231
Litchard18
Llangeinwyr36
Llangewydd a Brynhyfryd 150
Llangewydd a Brynhyfryd 225
Llangynwyd 119
Llangynwyd 242
Maesteg Dwyrain 150
Maesteg Dwyrain 253
Maesteg Dwyrain 338
Maesteg Gorllewin 127
Maesteg Gorllewin 252
Maesteg Gorllewin 356
Maesteg Gorllewin 454
Morfa 148
Morfa 272
Morfa 361
Nant-y-moel 152
Nant-y-moel 241
Y Castellnewydd 144
Y Castellnewydd 225
Y Castellnewydd 332
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 124
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 224
Notais 113
Notais 217
Cwm Ogwr 136
Cwm Ogwr 254
Hengastell 152
Hengastell 215
Hengastell 317
Pen-dre32
Penprysg 225
Penprysg 123
Pen-y-fai20
Pontycymer 150
Pontycymer 253
Porthcawl Dwyrain Canol 145
Porthcawl Dwyrain Canol 252
Porthcawl Gorllewin Canol 156
Porthcawl Gorllewin Canol 231
Y Pîl 121
Y Pîl 257
Y Pîl 347
Y Pîl 443
Y Pîl 554
Rest Bay 120
Rest Bay 212
Sarn 161
Sarn 233
Ynysawdre 154
Ynysawdre 225
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 18
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 49
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 514
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 624
[Lleihau]Bro MorgannwgBaruc 123
Baruc 213
Baruc 337
Baruc 425
Buttrills 135
Buttrills 267
Buttrills 327
Buttrills 436
Catwg 158
Catwg 229
Catwg 356
Catwg 465
Catwg 537
Catwg 613
Castleland 164
Cornerswell 116
Cornerswell 224
Cornerswell 322
Cornerswell 415
Court 249
Court 347
Court 461
Y Bont-faen 119
Y Bont-faen 25
Y Bont-faen 313
Y Bont-faen 410
Dinas Powys 19
Dinas Powys 210
Dinas Powys 336
Dinas Powys 412
Dinas Powys 510
Dyfan 113
Dyfan 239
Dyfan 351
Gibbonsdown 153
Gibbonsdown 267
Gibbonsdown 336
Gibbonsdown 452
Illtud 114
Illtud 236
Illtud 315
Illtud 439
Illtud 529
Illtud 612
Llandoche15
Llandw/Ewenni11
Llanilltud Fawr 113
Llanilltud Fawr 219
Llanilltud Fawr 321
Llanilltud Fawr 424
Llanilltud Fawr 58
Llanilltud Fawr 639
Llanilltud Fawr 711
Llanbedr-y-Fro9
Plymouth (Bro Morgannwg) 17
Plymouth (Bro Morgannwg) 215
Plymouth (Bro Morgannwg) 38
Y Rhws 121
Y Rhws 222
Y Rhws 314
Y Rhws 414
Sain Tathan 134
Sain Tathan 215
St. Augustine's 117
St. Augustine's 222
St. Augustine's 316
St. Augustine's 420
Sant-y-Brid 111
Sant-y-Brid 215
Stanwell 223
Stanwell 112
Stanwell 136
Sili 112
Sili 112
Sili 214
Gwenfô 110
Gwenfô 213
Castleland 2G46
Castleland 2H48
[Lleihau]Rhondda Cynon TafAberaman Gogledd 151
Aberaman Gogledd 260
Aberaman Gogledd 336
Aberaman De 151
Aberaman De 250
Aberaman De 361
Abercynon 129
Abercynon 276
Abercynon 342
Abercynon 432
Aberdâr Dwyrain 136
Aberdâr Dwyrain 244
Aberdâr Dwyrain 341
Aberdâr Dwyrain 457
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 130
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 232
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 353
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 454
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 545
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 616
Y Beddau 125
Y Beddau 240
Y Beddau 319
Brynna 115
Brynna 225
Gartholwg 149
Cilfynydd 136
Cilfynydd 240
Cwm Clydach 161
Cwm Clydach 243
Cwm-bach 143
Cwm-bach 264
Cwm-bach 322
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 138
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 236
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 371
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 472
Glynrhedynnog 141
Glynrhedynnog 240
Glynrhedynnog 356
Gilfach Goch 140
Gilfach Goch 271
Glyn-coch 179
Glyn-coch 251
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 136
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 255
Y Ddraenen Wen 126
Y Ddraenen Wen 253
Hirwaun 134
Hirwaun 240
Hirwaun 367
Llanharan 141
Llanharan 214
Llanhari 117
Llanhari 257
Tref Llantrisant 115
Tref Llantrisant 29
Tref Llantrisant 332
Llanilltud Faerdref 117
Llanilltud Faerdref 29
Llanilltud Faerdref 317
Llanilltud Faerdref 415
Llwyn-y-pia 145
Llwyn-y-pia 265
Y Maerdy 178
Y Maerdy 284
Aberpennar Dwyrain 133
Aberpennar Dwyrain 256
Aberpennar Gorllewin 147
Aberpennar Gorllewin 264
Aberpennar Gorllewin 362
Penrhiw-ceiber 185
Penrhiw-ceiber 263
Penrhiw-ceiber 347
Penrhiw-ceiber 455
Pentre 142
Pentre 223
Pentre 378
Pentre 445
Pen-y-graig 156
Pen-y-graig 239
Pen-y-graig 371
Pen-y-graig 440
Pen-y-waun 173
Pen-y-waun 282
Pont-y-clun 113
Pont-y-clun 26
Pont-y-clun 310
Pont-y-clun 429
Tref Pontypridd 126
Tref Pontypridd 234
Y Porth 139
Y Porth 229
Y Porth 345
Y Porth 455
Rhigos33
Rhondda 131
Rhondda 237
Rhondda 325
Rhydfelen Canol / Llan 152
Rhydfelen Canol / Llan 278
Rhydfelen Canol / Llan 363
Ffynon Taf 119
Ffynon Taf 224
Tonysguboriau 122
Tonysguboriau 259
Ton-teg 121
Ton-teg 218
Ton-teg 331
Tonypandy 145
Tonypandy 239
Tonyrefail Dwyrain 147
Tonyrefail Dwyrain 231
Tonyrefail Dwyrain 377
Tonyrefail Dwyrain 423
Tonyrefail Gorllewin 144
Tonyrefail Gorllewin 362
Trallwng 129
Trallwng 229
Trallwng 341
Trealaw 143
Trealaw 267
Trealaw 352
Trefforest 125
Trefforest 218
Trefforest 39
Treherbert 153
Treherbert 273
Treherbert 365
Treherbert 455
Treorci 141
Treorci 244
Treorci 355
Treorci 448
Treorci 541
Pendyrus 191
Pendyrus 257
Pendyrus 372
Ty'n-y-nant 117
Ty'n-y-nant 235
Ty'n-y-nant 362
Ynys-hir 168
Ynys-hir 236
Ynys-y-bwl 151
Ynys-y-bwl 233
Ynys-y-bwl 319
Ystrad 145
Ystrad 240
Ystrad 347
Ystrad 472
Tonyrefail Gorllewin 215
Gartholwg 213
Gartholwg 38
Tonyrefail Gorllewin 440
[Lleihau]Merthyr TudfulBedlinog 143
Bedlinog 244
Cyfarthfa 128
Cyfarthfa 276
Cyfarthfa 343
Cyfarthfa 417
Dowlais 161
Dowlais 234
Dowlais 340
Dowlais 452
Gurnos 184
Gurnos 274
Gurnos 362
Ynyswen 143
Ynyswen 276
Ynyswen 334
Parc 146
Parc 229
Parc 366
Penydarren 181
Penydarren 253
Penydarren 331
Penydarren 435
Plymouth (Merthyr Tudful) 150
Plymouth (Merthyr Tudful) 245
Plymouth (Merthyr Tudful) 334
Y Dref 157
Y Dref 223
Y Dref 344
Y Dref 431
Treharris 119
Treharris 247
Treharris 344
Treharris 439
Faenor 239
Faenor 143
[Lleihau]CaerffiliAberbargod 157
Aberbargod 263
Abercarn 126
Abercarn 238
Abercarn 336
Cwm Aber 137
Cwm Aber 240
Cwm Aber 352
Cwm Aber 449
Argoed (Caerffili) 160
Argoed (Caerffili) 234
Bargod 152
Bargod 243
Bargod 347
Bargod 487
Bedwas Tretomos a Machen 115
Bedwas Tretomos a Machen 256
Bedwas Tretomos a Machen 313
Bedwas Tretomos a Machen 420
Bedwas Tretomos a Machen 530
Bedwas Tretomos a Machen 679
Bedwas Tretomos a Machen 734
Coed Duon 133
Coed Duon 255
Coed Duon 318
Coed Duon 428
Coed Duon 519
Cefn Fforest 148
Cefn Fforest 253
Crosskeys 127
Crosskeys 240
Crymlyn 117
Crymlyn 220
Crymlyn 358
Crymlyn 436
Cwm Darran 131
Cwm Darran 269
Gilfach50
Hengoed (Caerffili) 139
Hengoed (Caerffili) 262
Hengoed (Caerffili) 344
Llanbradach 131
Llanbradach 229
Llanbradach 344
Maes-y-cwmwr28
Morgan Jones 129
Morgan Jones 255
Morgan Jones 325
Morgan Jones 427
Moria 148
Moria 264
Moria 379
Nelson 133
Nelson 242
Nelson 325
Trecelyn 126
Trecelyn 256
Trecelyn 333
Trecelyn 435
Tredegar Newydd 144
Tredegar Newydd 252
Tredegar Newydd 372
Pengam 149
Pengam 250
Pengam 336
Penmaen 119
Penmaen 233
Penmaen 326
Pen-yr-heol (Caerffili) 153
Pen-yr-heol (Caerffili) 212
Pen-yr-heol (Caerffili) 340
Pen-yr-heol (Caerffili) 458
Pen-yr-heol (Caerffili) 529
Pen-yr-heol (Caerffili) 616
Pen-yr-heol (Caerffili) 726
Pen-yr-heol (Caerffili) 869
Pontllan-fraith 141
Pontllan-fraith 250
Pontllan-fraith 332
Pontllan-fraith 416
Pontllan-fraith 542
Pontlotyn58
Rhisga Dwyrain 127
Rhisga Dwyrain 241
Rhisga Dwyrain 325
Rhisga Dwyrain 446
Rhisga Gorllewin 141
Rhisga Gorllewin 236
Rhisga Gorllewin 335
Catwg Sant 158
Catwg Sant 243
Catwg Sant 337
Catwg Sant 419
Catwg Sant 543
Sant Iago 122
Sant Iago 223
Sant Iago 3106
Sant Iago 471
Sant Martin 118
Sant Martin 230
Sant Martin 322
Sant Martin 416
Sant Martin 56
Twyn Carno 191
Twyn Carno 253
Ynys-ddu 128
Ynys-ddu 232
Ystrad Mynach 127
Ystrad Mynach 238
Ystrad Mynach 315
[Lleihau]Blaenau GwentAbertyleri 143
Abertyleri 261
Abertyleri 335
Badminton 144
Badminton 225
Cendl 146
Cendl 255
Cendl 324
Blaenau 156
Blaenau 242
Blaenau 341
Brynmawr 130
Brynmawr 248
Brynmawr 349
Brynmawr 449
Cwm 143
Cwm 254
Cwm 325
Cwmtyleri 164
Cwmtyleri 243
Cwmtyleri 349
Glynebwy Gogledd 155
Glynebwy Gogledd 269
Glynebwy Gogledd 328
Glynebwy De 160
Glynebwy De 240
Glynebwy De 344
Georgetown 146
Georgetown 230
Llanhiledd 165
Llanhiledd 261
Llanhiledd 353
Nantyglo 151
Nantyglo 257
Nantyglo 367
Rasa 135
Rasa 255
Sirhywi 130
Sirhywi 277
Sirhywi 351
Sirhywi 434
Six Bells 153
Six Bells 234
Tredegar Canol a Gorllewin 137
Tredegar Canol a Gorllewin 287
Tredegar Canol a Gorllewin 370
Tredegar Canol a Gorllewin 465
[Lleihau]TorfaenAbersychan 149
Abersychan 255
Abersychan 328
Abersychan 459
Abersychan 535
Blaenafon 141
Blaenafon 260
Blaenafon 346
Blaenafon 428
Bryn-wern48
Coed Efa27
Croesyceiliog Gogledd 134
Croesyceiliog Gogledd 220
Croesyceiliog De24
Cwmynysgoi53
Fairwater (Tor-faen) 140
Fairwater (Tor-faen) 248
Fairwater (Tor-faen) 331
Fairwater (Tor-faen) 415
Greenmeadow 149
Greenmeadow 217
Greenmeadow 347
Llantarnam 131
Llantarnam 222
Llantarnam 365
Llanyrafon Gogledd25
Llanyrafon De 126
Llanyrafon De 29
New Inn 129
New Inn 229
New Inn 311
New Inn 415
Pant-teg 120
Pant-teg 224
Pant-teg 348
Pant-teg 415
Pant-teg 518
Pontnewydd 172
Pontnewydd 224
Pontnewydd 335
Pontnewydd 442
Pontnewynydd35
Pont-y-pwl50
St. Cadocs/Penygarn49
St. Dials 155
St. Dials 149
St. Dials 240
Snatchwood55
Trefddyn 176
Trefddyn 246
Two Locks 151
Two Locks 213
Two Locks 132
Two Locks 125
Cwmbrân Uchaf 161
Cwmbrân Uchaf 121
Cwmbrân Uchaf 257
Cwmbrân Uchaf 142
Wainfelin 227
Wainfelin 137
[Lleihau]Sir FynwyCaer-went15
Castell Cil-y-coed 114
Cantref 122
Cantref 245
Crucornau Fawr15
Devauden12
Llanddewi a Green Lane 230
Dixton gydag Oxbaston8
Drybridge 122
Drybridge 217
Goetre Fawr 111
Goetre Fawr 225
Grofield40
Lansdown44
Larkfield23
Llanbadog11
Bryn Llanelli 112
Bryn Llanelli 230
Bryn Llanelli 324
Castell a Llanfoist Fawr24
Llangybi Fawr12
Llanofer 145
Llanofer 222
Llandeilo Gresynni10
Llanwenarth Tu Draw22
Y Maerdy 228
Mill 120
Mill 210
Mill 315
Llanfihangel Troddi8
Overmonnow 122
Overmonnow 249
Porth Sgiwed15
Y Priordy 123
Y Priordy 234
Rhaglan13
Rogiet19
St. Arvans12
St. Christopher's23
St. Kingsmark 17
St. Kingsmark 213
St. Mary's34
Hafren 117
Hafren 236
Drenewydd Gelli-farch6
The Elms10
Thornwell 139
Thornwell 225
Tryleg Unedig 116
Tryleg Unedig 29
Brynbuga 18
Brynbuga 211
West End37
Wyesham22
Llanddewi33
Croesonen45
[Lleihau]CasnewyddAllt-yr-ynn 111
Allt-yr-ynn 261
Allt-yr-ynn 314
Allt-yr-ynn 438
Allt-yr-ynn 517
Allt-yr-ynn 647
Alway 122
Alway 257
Alway 323
Alway 467
Alway 536
Alway 632
Beechwood 136
Beechwood 224
Beechwood 365
Beechwood 429
Beechwood 522
Betws (Casnewydd) 179
Betws (Casnewydd) 263
Betws (Casnewydd) 375
Betws (Casnewydd) 448
Betws (Casnewydd) 565
Betws (Casnewydd) 637
Caerllion 117
Caerllion 27
Caerllion 314
Caerllion 431
Caerllion 513
Caerllion 648
Y Gaer 132
Y Gaer 256
Y Gaer 320
Y Gaer 438
Y Gaer 549
Y Gaer 634
Y Graig (Casnewydd) 120
Y Graig (Casnewydd) 27
Y Graig (Casnewydd) 313
Y Graig (Casnewydd) 48
Langstone 112
Langstone 213
Langstone 317
Liswerry 146
Liswerry 249
Liswerry 321
Liswerry 431
Liswerry 541
Liswerry 624
Liswerry 729
Llan-wern 124
Llan-wern 235
Malpas 114
Malpas 271
Malpas 315
Malpas 421
Malpas 515
Maerun 27
Maerun 315
Pilgwenlli 174
Pilgwenlli 246
Pilgwenlli 351
Pilgwenlli 491
Ringland 136
Ringland 256
Ringland 332
Ringland 459
Ringland 561
Ringland 658
Ty Du 110
Ty Du 210
Ty Du 340
Ty Du 422
Ty Du 513
Ty Du 631
Sain Silian 131
Sain Silian 240
Sain Silian 318
Sain Silian 449
Sain Silian 516
Sain Silian 623
Shaftesbury 152
Shaftesbury 238
Shaftesbury 322
Shaftesbury 426
Stow Hill 148
Stow Hill 232
Stow Hill 372
Parc Tredegar 132
Parc Tredegar 271
Victoria 141
Victoria 252
Victoria 348
Victoria 457
Maerun 417
Maerun 512
[Lleihau]CaerdyddAdamsdown 148
Adamsdown 221
Adamsdown 368
Adamsdown 450
Adamsdown 548
Butetown 152
Caerau (Caerdydd) 142
Caerau (Caerdydd) 265
Caerau (Caerdydd) 373
Caerau (Caerdydd) 451
Caerau (Caerdydd) 553
Caerau (Caerdydd) 658
Caerau (Caerdydd) 778
Treganna 130
Treganna 228
Treganna 345
Treganna 426
Treganna 530
Treganna 611
Treganna 722
Treganna 819
Treganna 927
Cathays 112
Cathays 25
Cathays 39
Cathays 47
Cathays 59
Cathays 66
Cathays 77
Cathays 813
Creigiau/Sain Ffagan 115
Creigiau/Sain Ffagan 27
Creigiau/Sain Ffagan 312
Cyncoed 18
Cyncoed 212
Cyncoed 311
Cyncoed 49
Cyncoed 510
Cyncoed 611
Cyncoed 710
Trelái 173
Trelái 263
Trelái 373
Trelái 473
Trelái 576
Trelái 666
Trelái 720
Trelái 868
Trelái 914
Trelái 1066
Tyllgoed (Caerdydd) 120
Tyllgoed (Caerdydd) 241
Tyllgoed (Caerdydd) 337
Tyllgoed (Caerdydd) 465
Tyllgoed (Caerdydd) 560
Tyllgoed (Caerdydd) 615
Tyllgoed (Caerdydd) 759
Tyllgoed (Caerdydd) 825
Gabalfa 114
Gabalfa 214
Gabalfa 314
Gabalfa 410
Grangetown 129
Grangetown 231
Grangetown 350
Grangetown 464
Grangetown 529
Grangetown 641
Grangetown 738
Grangetown 832
Grangetown 945
Y Mynydd Bychan 17
Y Mynydd Bychan 214
Y Mynydd Bychan 313
Y Mynydd Bychan 417
Y Mynydd Bychan 515
Y Mynydd Bychan 66
Y Mynydd Bychan 721
Y Mynydd Bychan 812
Llys-faen 19
Llys-faen 26
Llandaf 110
Llandaf 212
Llandaf 327
Llandaf 413
Llandaf 512
Llandaf 616
Ystum Taf 159
Ystum Taf 225
Ystum Taf 339
Ystum Taf 464
Ystum Taf 521
Ystum Taf 633
Llanisien 123
Llanisien 250
Llanisien 310
Llanisien 410
Llanisien 59
Llanisien 617
Llanisien 717
Llanisien 815
Llanisien 915
Llanisien 1039
Llanrhymni 138
Llanrhymni 247
Llanrhymni 339
Llanrhymni 442
Llanrhymni 528
Llanrhymni 655
Llanrhymni 761
Pen-twyn 131
Pen-twyn 245
Pen-twyn 362
Pen-twyn 433
Pen-twyn 571
Pen-twyn 629
Pen-twyn 721
Pen-twyn 840
Pen-twyn 926
Pen-twyn 1025
Pentyrch 115
Pentyrch 219
Pen-y-lan 112
Pen-y-lan 222
Pen-y-lan 39
Pen-y-lan 430
Pen-y-lan 532
Pen-y-lan 613
Pen-y-lan 79
Pen-y-lan 812
Plasnewydd 120
Plasnewydd 248
Plasnewydd 319
Plasnewydd 420
Plasnewydd 541
Plasnewydd 633
Plasnewydd 781
Plasnewydd 819
Plasnewydd 922
Plasnewydd 1017
Plasnewydd 1116
Pontprennau/Hen Laneirwg 128
Pontprennau/Hen Laneirwg 218
Pontprennau/Hen Laneirwg 39
Pontprennau/Hen Laneirwg 49
Pontprennau/Hen Laneirwg 517
Radur a Thremorgan 111
Radur a Thremorgan 210
Rhiwbeina 113
Rhiwbeina 212
Rhiwbeina 37
Rhiwbeina 416
Rhiwbeina 510
Rhiwbeina 612
Rhiwbeina 713
Glanyrafon 144
Glanyrafon 260
Glanyrafon 369
Glanyrafon 419
Glanyrafon 521
Glanyrafon 616
Glanyrafon 718
Glanyrafon 838
Tredelerch 129
Tredelerch 216
Tredelerch 318
Tredelerch 448
Tredelerch 554
Tredelerch 647
Y Sblot 137
Y Sblot 232
Y Sblot 364
Y Sblot 447
Y Sblot 557
Y Sblot 680
Y Sblot 734
Y Sblot 867
Trowbridge 119
Trowbridge 229
Trowbridge 352
Trowbridge 464
Trowbridge 560
Trowbridge 618
Trowbridge 758
Trowbridge 874
Trowbridge 936
Trowbridge 1066
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 16
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 220
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 330
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 413
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 527
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 68
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 725
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 814
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 971
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 1011
Cathays 93
Cathays 106
Butetown 28
Cathays 114
Butetown 348
Butetown 49
Butetown 57
Grangetown 106
Grangetown 1141
Grangetown 127
Radur a Thremorgan 36
Llanishen 1111
Butetown 611
Butetown 713
Butetown 843
Llanishen 1222
Radur a Thremorgan 417

Metadata

Teitl
Data dangosyddion MALIC - AGEHI

Diweddariad diwethaf
01 Awst 2018 01 Awst 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Gellir dod o hyd i wybodaeth am ffynonellau dangosyddion MALlC yn adroddiad technegol MALlC 2014 a MALlC: Canllaw ar gyfer dadansoddi data dangosyddion. Ceir dolenni i'r rhain yn y tab dolenni.

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Ardaloedd cynnyrch ehangach haen is

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data sydd yma ar gyfer dangosyddion sylfaenol sy'n bwydo i mewn i fynegai amddifadedd lluosog Cymru (MALlC).
MALlC yw mesur swyddogol Llywodraeth Cymru o amddifadedd cymharol ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru. Ei nod yw nodi'r ardaloedd bach lle ceir crynoadau uchaf o sawl math gwahanol o amddifadedd.
Diweddarir y Mynegai llawn bob 4 i 5 mlynedd yn unig, ond byddwn yn diweddaru llawer o'r dangosyddion rhwng y Mynegai llawn, gyda rhai yn cael ei diweddaru bob blwyddyn. Nid yw'n bosibl diweddaru bob dangosydd bob blwyddyn a dyna pam efallai gweler rhai celloedd gwag pan fyddwch chi'n dewis gwahanol flynyddoedd.

Mae’r holl ddangosyddion ar gael i lawr i lefel ardal gynnyrch ehangach haen is. Dyma ddaearyddiaeth wedi’i adeiladu o ddata’r Cyfrifiad - ei nod yw amlinellu ardaloedd bach gyda phoblogaeth rhwng 1,000 a 3,000 o bobl.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae yna amryw o ddulliau ar gyfer y dangosyddion gwahanol. Gweler Adroddiad Technegol MALlC 2014 (Saesneg yn unig) ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth.

Cyfnodau data dan sylw
Mae’r cyfnodau cyfeirio yn amrywio ar gyfer y dangosyddion gwahanol. Gweler MALIC: Canllaw ar gyfer dadansoddi data dangosyddion, ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler cyhoeddiad MALlC 2014 ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth ar ddefnyddwyr a defnyddiau a chyd-destun.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gweler MALIC: Canllaw ar gyfer dadansoddi data dangosyddion ar y tab Dolenni am fwy o wybodaeth ar dalgrynnu a rheoli datgelu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Roedd rhai diwygiadau bach i'r data cyflogaeth 2014 ym mis Mai 2015 ac i ddata incwm 2014 ym mis Awst 2015. Ym mis Awst 2018 diwygiwyd data 2017 ar Bwysau Geni Isel, am fod camgymeriad yn y data a roddwyd i ni yn wreiddiol gan drydydd parti. Mae'r diwygiad hwn wedi arwain at ostyngiad yn y ganran o bwysau geni isel ar gyfer rhai ardaloedd yn y data ar gyfer 2017.

Ansawdd ystadegol
Am fwy o wybodaeth ynglyn ag ansawdd ystadegol gweler Adroddiad Technegol MALlC 2014 (Saesneg yn unig) a chyhoeddiad MALlC 2014 ar y tab Dolenni.

Allweddeiriau
MALlC 2014; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; Dangosydd; AGEHI; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai