Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Amgylchedd Ffisegol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Dangosydd[Hidlwyd]
-
Dangosydd 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Amgylchedd Ffisegol
Cliciwch yma i ddidolicrynodiadau aer (sgôr (rhwng 0 a 100))Cliciwch yma i ddidoliallyriadau aer (sgôr (rhwng 0 a 100))Cliciwch yma i ddidoliperygl llifogydd (sgôr (rhwng 0 a 100))Cliciwch yma i ddidoliagosrwydd at safleoedd gwaredu gwastraff a safleoedd diwydiannol (sgôr (rhwng 0 a 100))
[Lleihau]Cymru[Lleihau]Ynys MônAberffraw a Rhosneigr 1324530
Aberffraw a Rhosneigr 26364642
Porth Amlwch116780
Amlwch Wledig14550
Biwmares35930
Botffordd6164057
Bodorgan358947
Braint1660630
Bryngwran7175358
Brynteg129100
Cadnant (Ynys Môn)1341770
Cefni1043079
Cwm Cadnant555743
Cyngar6217461
Gwyngyll1976560
Tref Caergybi9295479
Kingsland5296484
Llanbadrig9635673
Llanbedr-goch1954710
Llanddyfnan225243
Llaneilian385643
Llanfaethlu16640
Llanfair-yn-Neubwll 127570
Llanfair-yn-Neubwll 214410
Llanfihangel Ysgeifiog20965090
Llangoed82700
Llanidan10276246
Llannerch-y-medd745640
London Road11406291
Maeshyfryd6294668
Mechell3146348
Moelfre752640
Morawelon4234693
Parc a'r Mynydd111410
Pentraeth6217342
Porthyfelin 18289587
Porthyfelin 24254870
Rhosyr8658755
Trearddur 102810
Trearddur 2037549
Tudur1349069
Tysilio11574042
Fali 1514870
Fali 227530
[Lleihau]GwyneddAbererch158053
Abermaw 205800
Abermaw 109670
Arllechwedd1337048
Y Bala2158080
Bethel a Chwm-y-Glo 141100
Bethel a Chwm-y-Glo 2675747
Bontnewydd87740
Bowydd a Rhiw939790
Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd00820
Cadnant (Gwynedd)13415172
Corris/Mawddwy26840
Cricieth0500
Deiniol24375540
Deiniolen2096830
Dewi20376061
Diffwys a Maenofferen418480
Dolbenmaen12590
Dolgellau Gogledd2119970
Dolgellau De2189374
Dyffryn Ardudwy547660
Efail-Newydd/Buan02760
Gerlan714450
Glyder2043400
Y Groeslon410880
Harlech5408549
Hendre (Gwynedd)34485740
Hirael a Garth 12032630
Hirael a Garth 22436760
Llanaelhaearn548600
Llanbedr17900
Llanbedrog ac Aber-soch541540
Llanberis513610
Llandderfel a Llanuwchllyn 1119541
Llandderfel a Llanuwchllyn 2008043
Llanengan02510
Llangelynnin281000
Llanllyfni a Chlynnog237559
Llanrug92700
Llanwnda715760
Llanystumdwy126144
Marchog 11329075
Marchog 21428074
Menai (Bangor)2432570
Menai (Caernarfon)11376151
Morfa Nefyn585690
Nefyn199700
Ogwen 11388780
Ogwen 21140530
Peblig (Caernarfon)1962083
Penisa'r-waun10204541
Penrhyndeudraeth 1387262
Penrhyndeudraeth 24117373
Pentir 12018064
Pentir 21295267
Pen-y-groes (Gwynedd)254241
Porthmadog Dwyrain3278874
Porthmadog Gorllewin2227157
Porthmadog - Tremadog148758
Pwllheli Gogledd229710
Pwllheli De118890
Seiont 112415775
Seiont 218615974
Talysarn510082
Teigl13530
Trawsfynydd3126061
Tregarth a Mynydd Llandygai1134640
Tywyn 1329630
Tywyn 2454810
Waunfawr8566153
Y Felinheli7155942
Aberdaron / Botwnnog a Tudweiliog01610
Aberdyfi / Bryn-crug / Llanfihangel118639
[Lleihau]ConwyBetws-y-Coed15970
Betws yn Rhos576545
Bryn722800
Caerhun237540
Capel Lluo914800
Colwyn 13942500
Colwyn 25142059
Colwyn 35248510
Conwy 122167866
Conwy 21024850
Conwy 382200
Craig-y-Don 112318855
Craig-y-Don 212386960
Crwst315970
Deganwy 11015045
Deganwy 22223660
Eglwysbach349242
Eirias 1222900
Eirias 25251610
Gele 125446152
Gele 21739440
Gele 3123200
Glyn (Conwy) 1434000
Glyn (Conwy) 25038770
Glyn (Conwy) 3243000
Gogarth 1830780
Gogarth 2630840
Gwyr (Conwy)29700
Bae Cinmel 116259161
Bae Cinmel 217309478
Bae Cinmel 316239276
Bae Cinmel 418239278
Llanddulas26256193
Llandrillo yn Rhos 13132083
Llandrillo yn Rhos 232354954
Llandrillo yn Rhos 31419790
Llandrillo yn Rhos 42164790
Llandrillo yn Rhos 52363055
Llangernyw248540
Llansannan46810
Llysfaen 13074084
Llysfaen 24198094
Marl 124555861
Marl 219577081
Mochdre38398186
Mostyn (Conwy) 16278269
Mostyn (Conwy) 213269172
Pandy62300
Pant-yr-afon/Penmaenan 181000
Pant-yr-afon/Penmaenan 2131200
Penrhyn 110316548
Penrhyn 2839400
Penrhyn 3827560
Pen-sarn 130445989
Pen-sarn 225264889
Pentre Mawr 13353960
Pentre Mawr 22736670
Rhiw 11628043
Rhiw 2143100
Rhiw 3614300
Rhiw 45247058
Tywyn17169559
Trefriw230780
Tudno 115378872
Tudno 214477475
Tudno 313386975
Uwch Conwy26720
Uwchaled38790
Llansanffraid10106050
Abergele Pensarn 12018950
Abergele Pensarn 23932970
[Lleihau]Sir DdinbychBodelwyddan37316971
Corwen 1769940
Corwen 29199341
Dinbych Canol1949670
Dinbych-Isaf 11757830
Dinbych-Isaf 22260780
Dinbych-Isaf 32081710
Dinbych Uchaf/Henllan 11241920
Dinbych Uchaf/Henllan 21793730
Diserth 13089410
Diserth 23598960
Efenechdyd535041
Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla133520
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal1410400
Llandrillo4219959
Llandyrnog1510690
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern896153
Llangollen 11314860
Llangollen 21620940
Llangollen 314165447
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch547947
Prestatyn Canol 12554400
Prestatyn Canol 22672530
Prestatyn Dwyrain 12445890
Prestatyn Dwyrain 2193800
Prestatyn Dwyrain 32453850
Prestatyn Allt Melyd2016660
Prestatyn Gogledd 12245940
Prestatyn Gogledd 21940890
Prestatyn Gogledd 31920910
Prestatyn De Orllewin 11838980
Prestatyn De Orllewin 22152870
Rhuddlan 12334760
Rhuddlan 2244500
Rhuddlan 32546940
Rhyl Dwyrain 12121880
Rhyl Dwyrain 22634770
Rhyl Dwyrain 3355100
Rhyl De 12242570
Rhyl De 22435630
Rhyl De Ddwyrain 13254480
Rhyl De Ddwyrain 22554530
Rhyl De Ddwyrain 32351410
Rhyl De Ddwyrain 4224600
Rhyl De Ddwyrain 52655850
Rhyl De Orllewin 127369859
Rhyl De Orllewin 221269478
Rhyl De Orllewin 33351780
Rhyl Gorllewin 123258975
Rhyl Gorllewin 225268367
Rhyl Gorllewin 321269885
Rhuthun 11541820
Rhuthun 21854610
Rhuthun 3121300
Llanelwy Dwyrain32507769
Llanelwy Gorllewin36569574
Trefnant126660
Tremeirchion1546640
[Lleihau]Sir y FflintArgoed (Sir y Fflint) 14336065
Argoed (Sir y Fflint) 245354252
Aston 18698079
Aston 294100076
Bagillt Dwyrain52635243
Bagillt Gorllewin43208084
Brychdyn Gogledd Ddwyrain83546692
Brychdyn De 17261077
Brychdyn De 27759087
Brynffordd46154347
Bwcle Dwyrain Bistre 16098089
Bwcle Dwyrain Bistre 26399089
Bwcle Gorllewin Bistre 15497073
Bwcle Gorllewin Bistre 26899081
Bwcle Gorllewin Bistre 36899077
Mynydd Bwcle 16994094
Mynydd Bwcle 26587094
Bwcle Pontrobin 16392093
Bwcle Pontrobin 26065095
Bwcle Pontrobin 36576099
Caergwrle4061710
Caerwys 12286366
Caerwys 22219960
Cilcain25119560
Cei Connah Canol 18197098
Cei Connah Canol 285999998
Cei Connah Golftyn 175725699
Cei Connah Golftyn 27491093
Cei Connah Golftyn 37292085
Cei Connah Golftyn 474894798
Cei Connah De 17691068
Cei Connah De 2707100
Cei Connah De 37393082
Cei Connah De 4707000
Cei Connah Gwepre79929792
Ewlo 17995094
Ewlo 27867084
Ewlo 3891004792
Ffynongroyw31878578
Y Fflint Castell891007578
Y Fflint Cwnsyllt 157904265
Y Fflint Cwnsyllt 2831006874
Y Fflint Cwnsyllt 35694600
Y Fflint Oakenholt 180100075
Y Fflint Oakenholt 273996881
Y Fflint Trelawny 149304253
Y Fflint Trelawny 285100052
Maes-glas 151857294
Maes-glas 23752088
Gronant18136256
Gwernaffield31934949
Gwernymynydd26144842
Helygain34194655
Penarlâg7032046
Kinnerton Uchaf3810500
Treffynnon Canol386100
Treffynnon Dwyrain3430050
Treffynnon Gorllewin374500
Yr Hôb 13521044
Yr Hôb 238577356
Coed-llai30128462
Llanfynydd29149452
Mancot 178986390
Mancot 2991007399
Yr Wyddgrug Broncoed 150599988
Yr Wyddgrug Broncoed 250909994
Yr Wyddgrug Dwyrain52509793
Yr Wyddgrug De 132514291
Yr Wyddgrug De 24173084
Yr Wyddgrug Gorllewin 1539510097
Yr Wyddgrug Gorllewin 25897097
Mostyn (Sir y Fflint)28225694
Pentre'r Diawl 14646058
Pentre'r Diawl 24538060
Llaneurgain 15517051
Llaneurgain 24340081
Pentre'r Moch6922041
Pen-y-ffordd 13912081
Pen-y-ffordd 25135080
Queensferry901009899
Saltney Cyffordd yr Wyddgrug70399093
Saltney Stonebridge 164988386
Saltney Stonebridge 265709088
Sealand 183869591
Sealand 283959192
Shotton Dwyrain84917783
Shotton Uchaf 193100064
Shotton Uchaf 289996355
Shotton Gorllewin83826888
Trelawnyd a Gwaenysgor1918530
Treuddyn26356752
Chwitffordd30164051
[Lleihau]WrecsamActon 1619300
Acton 2679400
Parc Borras 1618600
Parc Borras 2629300
Bronington 12417890
Bronington 225126054
Brymbo 130464270
Brymbo 2271600
Brynyffynnon 17199600
Brynyffynnon 285100860
Bryn Cefn3882061
Cartrefle 1639500
Cartrefle 2546500
Cefn 131345496
Cefn 242347698
Cefn 336255898
Y Waun Gogledd 158234195
Y Waun Gogledd 26381097
Y Waun De58924997
Coedpoeth 1273300
Coedpoeth 22755074
Coedpoeth 32431045
Erddig497900
Esclusham 156934675
Esclusham 249726774
Garden Village7394073
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 15656075
Gresffordd Dwyrain a Gorllewin 249564161
Grosvenor 1709500
Grosvenor 28199052
Gwenfro35507272
Gwersyllt Dwyrain a De 1496800
Gwersyllt Dwyrain a De 27398067
Gwersyllt Dwyrain a De 3475800
Gwersyllt Gogledd 14690410
Gwersyllt Gogledd 2519500
Gwersyllt Gorllewin 14891039
Gwersyllt Gorllewin 24356051
Hermitage 1589400
Hermitage 2569400
Holt 157966668
Holt 24450610
Johnstown 14365079
Johnstown 250794087
Little Acton 1689100
Little Acton 27294052
Llangollen Wledig28307291
Llai 149834291
Llai 246895179
Llai 348994378
Maes-y-dre649500
Marchwiel 128157055
Marchwiel 23217086
Marford a Hoseley 15258056
Marford a Hoseley 24642055
Mwynglawdd 121195283
Mwynglawdd 22650045
New Broughton 145396449
New Broughton 24060071
Offa5889400
Owrtyn 12813630
Owrtyn 22423500
Pant2956060
Pen-y-cae23434853
Penycae a De Rhiwabon 147205464
Penycae a De Rhiwabon 22022660
Plas Madoc39369191
Ponciau 139734850
Ponciau 22968056
Ponciau 325466061
Queensway 15795540
Queensway 24989590
Rhosnesni 1639400
Rhosnesni 2649300
Yr Orsedd 149537840
Yr Orsedd 251447650
Rhiwabon 164925991
Rhiwabon 262854089
Stansty7294073
Whitegate 15194060
Whitegate 2569500
Wynnstay669900
Smithfield 26397730
Dyffryn Ceiriog 31012940
Smithfield 36798690
[Lleihau]PowysAber-craf30926860
Bugeildy317142
Aberriw66820
Blaen Hafren108653
Bronllys918942
Llanfair-ym-Muallt 1720430
Llanfair-ym-Muallt 278740
Caersws45940
Yr Ystog795943
Dyserth a Thre-coed89740
Dolforwyn778644
Felin-fâch817057
Ffordun10136247
Glantwymyn108352
Y Clas-ar-wy92990
Cegidfa9176945
Gwernyfed1129457
Y Gelli Gandryll1113770
Ceri6127446
Tref-y-clawdd 19256655
Tref-y-clawdd 29339662
Llanafan Fawr40850
Llanbadarn Fawr538345
Llanbryn-mair a Banwy119655
Llandinam358451
Llandrindod Dwyrain/Llandrindod Gorllewin740062
Llandrindod Gogledd6184962
Llandrindod De62200
Llandrinio1515970
Llandysilio2492860
Llanelwedd61920
Llanfair Caereinion10829342
Llanfyllin2198970
Llangynllo418454
Llangynidr2035920
Llanidloes 14357047
Llanidloes 2443870
Llansanffraid14898168
Llanwrtyd67850
Llanllyr7146249
Machynlleth267066
Maes-car/Llywel910860
Meifod a Llanfihangel458647
Trefaldwyn2199450
Nantmel108251
Y Drenewydd Canol 13564640
Y Drenewydd Canol 2215200
Y Drenewydd Dwyrain21648183
Y Drenewydd Gogledd Llanllwchaearn15447482
Y Drenewydd Gorllewin Llanllwchaearn13285055
Y Drenewydd De3465540
Pencraig716749
Llanandras 110237553
Llanandras 21341900
Rhaeadr Gwy312640
Rhiwcynon46900
St. David Fewnol1623790
St. Mary 12049840
St. Mary 2151800
Talgarth105850
Tawe-Uchaf2445620
Tre-wern1612700
Y Trallwng Castell19718283
Y Trallwng Gungrog 129938886
Y Trallwng Gungrog 222916966
Y Trallwng Llanerchyddol16575770
Ynysgedwyn29919963
Ysgir60760
Ystradgynlais 1224700
Ystradgynlais 223239763
Tal-y-bont ar Wysg124730
Cwm-twrch31948485
St John 11543480
St John 21219410
Crughywel2013670
Llangatwg a Glangrwyne1917880
Llangors, Bwlch a Grwyne1118044
Llanrhaeadr-ym-Mochnant37880
Llansilin476845
[Lleihau]CeredigionAberaeron2197830
Aberporth 1151900
Aberporth 22092520
Aberteifi Mwldan1352740
Aberteifi Rhyd-y-Fuwch15585170
Aberteifi Teifi12139873
Aberystwyth Bronglais2247550
Aberystwyth Canol2333800
Aberystwyth Penparcau 192700
Aberystwyth Penparcau 21130062
Aberystwyth Rheidol 12233730
Aberystwyth Rheidol 21730980
Beulah1196652
Capel Dewi956645
Ceulanamaesmawr38920
Ciliau Aeron735442
Faenor 11018042
Llanbedr Pont Steffan 112358783
Llanbedr Pont Steffan 212369486
Llanarth911550
Llandyfrïog17287048
Llandysiliogogo74580
Tref Llandysul30986365
Llanfarian527050
Llanfihangel Ystrad657746
Llangeitho42550
Llangybi517444
Llanrhystud567950
Llansanffraid 142600
Llansanffraid 21137500
Llanwenog858452
Lledrod32790
Melindwr20800
Ceinewydd145900
Penbryn877448
Pen-parc 115157643
Pen-parc 21210420
Tirymynach68730
Trefeurig965650
Tregaron720830
Troedyraur97051
Ystwyth34760
Penglais1340570
Llanbadarn Fawr De16437064
Llanbadarn Fawr Gogledd16517569
Y Borth515990
[Lleihau]Sir BenfroAmroth144760
Burton391000
Camrose 115105941
Camrose 21611520
Caeriw2054768
Cilgerran1415810
Clydau1096544
Crymych 1118680
Crymych 213115747
Dinas83540
East Williamston 1164450
East Williamston 2181400
Abergwaun Gogledd Ddwyrain1119770
Abergwaun Gogledd Orllewin113600
Wdig920680
Hwlffordd: Castell49944979
Hwlffordd: Garth 1379100
Hwlffordd: Garth 2329300
Hwlffordd: Portfield3293057
Hwlffordd: Prendergast4083770
Hwlffordd: Priordy44995282
Hundleton1935359
Johnston33134271
Cilgeti/Begeli1713540
Llanbedr Efelffre14155944
Llandyfái21244641
Treletert17385747
Llangwm2817580
Llanrhian136500
Maenclochog 1105580
Maenclochog 21819520
Maenorbyr157550
Martletwy176720
Pont Fadlen37954889
Aberdaugleddau: Canol100484893
Aberdaugleddau: Dwyrain9342087
Aberdaugleddau: Hakin 19660096
Aberdaugleddau: Hakin 2100586997
Aberdaugleddau: Hubberston 179494397
Aberdaugleddau: Hubberston 272114498
Aberdaugleddau: Gogledd8344078
Aberdaugleddau: Gorllewin91604090
Arberth1738410
Arberth Gwledig1922410
Trefdraeth88800
Neyland Dwyrain5653400
Neyland Gorllewin7235088
Doc Penfro: Canol61575665
Doc Penfro: Llanion 159774590
Doc Penfro: Llanion 257555688
Doc Penfro: Marchnad5950066
Doc Penfro: Pennar 1414900
Doc Penfro: Pennar 24234061
Penfro: Monkton2742420
Penfro: Santes Fair Gogledd3660720
Penfro: Santes Fair De3576700
Penfro: Sant Mihangel2312530
Penalun1125248
Rudbaxton23174357
Tyddewi10174551
Llandudoch1013710
Llanisan yn Rhos21114882
Saundersfoot 11518510
Saundersfoot 21520800
Scleddau11115755
Solfach17188145
Dinbych y Pysgod: Gogledd1324050
Dingych y Pysgod: De 11426560
Dingych y Pysgod: De 214355560
Yr Havens23655160
Cas-wis16166063
[Lleihau]Sir GaerfyrddinAbergwili2015790
Rhydaman 133379865
Rhydaman 231535083
Betws29896465
Bigyn 155907284
Bigyn 25387069
Bigyn 34982081
Bigyn 438694394
Porth Tywyn 11774510
Porth Tywyn 21522940
Porth Tywyn 31730760
Bynea 135469992
Bynea 24060069
Tre Caerfyrddin Gogledd 133954258
Tre Caerfyrddin Gogledd 2408600
Tre Caerfyrddin Gogledd 33995067
Tre Caerfyrddin Gogledd 43063520
Tre Caerfyrddin De 142934468
Tre Caerfyrddin De 228627996
Tre Caerfyrddin Gorllewin 140927192
Tre Caerfyrddin Gorllewin 229716389
Tre Caerfyrddin Gorllewin 332964681
Cenarth20906667
Cil-y-cwm658146
Cynwyl Elfed 11168756
Cynwyl Elfed 21512900
Cynwyl Gaeo50790
Dafen 149699554
Dafen 24583052
Elli 148619650
Elli 2527010080
Felin-foel3467840
Garnant23397358
Glanaman 121187567
Glanaman 220239674
Glanymôr 1316510093
Glanymôr 237976293
Glyn (Sir Gaerfyrddin)1774139
Gors-las 132685948
Gors-las 25197070
Hendy 13914058
Hendy 256227957
Hengoed (Sir Gaerfyrddin) 125221000
Cydweli 11414530
Cydweli 21613610
Treflan Talacharn 11497651
Treflan Talacharn 21859930
Llanboidy119760
Llanddarog1888143
Llandeilo 11367341
Llandeilo 21516770
Llanymddyfri 179930
Llanymddyfri 21229960
Llandybïe 123129661
Llandybïe 22318970
Llanegwad 1147930
Llanegwad 2818947
Llanfihangel Aberbythych186890
Llanfihangel-ar-Arth 117568149
Llanfihangel-ar-Arth 2105650
Llangadog819557
Llangeler 119769451
Llangeler 21286441
Llangennech 13117720
Llangennech 2343100
Llangennech 32917980
Llangynnwr 14381068
Llangynnwr 228334767
Llangyndeyrn 12156480
Llangyndeyrn 21685543
Llan-non 14997063
Llan-non 2409800
Llan-non 331874149
Llansteffan14147544
Llanybydder 1727646
Llanybydder 221969279
Lliedi 151706549
Lliedi 23990660
Lliedi 347908843
Llwynhendy 152884980
Llwynhendy 24882071
Llwynhendy 346856291
Monardeilo a Salem102750
Pembre 11643680
Pembre 21420480
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 13555049
Pen-y-groes (Sir Gaerfyrddin) 2429600
Pontaman 127458680
Pontaman 226285863
Pontyberem 118114957
Pontyberem 218134366
Cwarter Bach 16198510
Cwarter Bach 24196650
Sanclêr 12325620
Sanclêr 21818810
Llanismel 116147347
Llanismel 21828920
Saron 131264156
Saron 228159356
Swiss Valley 14242420
Swiss Valley 2597100
Tre-lech1111740
Trimsaran 1173400
Trimsaran 2158840
Ty-croes2512054
Tyisa 139966990
Tyisa 243916888
Tyisa 337937390
Hendy-Gwyn ar Daf1617840
Glanymor 321189992
Glanymor 4263910093
Hengoed 219109740
[Lleihau]AbertaweLlandeilo Ferwallt 11714048
Llandeilo Ferwallt 21811050
Bonymaen 16030085
Bonymaen 276957279
Bonymaen 36949080
Bonymaen 47047082
Castell 19174077
Castell 39169075
Castell 47365048
Castell 57867073
Castell 66781044
Castell 8697200
Clydach 15437095
Clydach 252245293
Clydach 35792098
Clydach 445275195
Clydach 562616898
Y Cocyd 1648200
Y Cocyd 23452072
Y Cocyd 3647000
Y Cocyd 4554800
Y Cocyd 52849088
Y Cocyd 650485949
Y Cocyd 7627900
Y Cocyd 8648600
Cwmbwrla 17779082
Cwmbwrla 27274061
Cwmbwrla 37682086
Cwmbwrla 47284070
Cwmbwrla 56285050
Dynfant 1254800
Dynfant 2202400
Dynfant 3336800
Fairwood 2231100
Fairwood 119900
Gorseinon 165997584
Gorseinon 26699081
Gwyr (Abertawe) 1124670
Gwyr (Abertawe) 21218350
Tregwyr 127327588
Tregwyr 23151069
Tregwyr 32534056
Cilâ Gogledd 2357200
Cilâ De 1285400
Pontybrenin 15999082
Pontybrenin 25098072
Pontybrenin 34438085
Glandwr 18677086
Glandwr 28476086
Glandwr 39182087
Glandwr 49271078
Llangyfelach 15849069
Llangyfelach 247145871
Llangyfelach 361314359
Llansamlet 178868571
Llansamlet 28868042
Llansamlet 375958963
Llansamlet 4785000
Llansamlet 5714800
Llansamlet 66446066
Llansamlet 760304788
Llansamlet 8816100
Casllwchwr Isaf35575871
Mawr37557765
Mayals 12929750
Mayals 2222000
Treforys 18588086
Treforys 27558087
Treforys 37468090
Treforys 479699491
Treforys 58080090
Treforys 67172091
Treforys 779688699
Treforys 86669087
Treforys 97973099
Treforys 1075535793
Treforys 116641088
Mynydd-bach 16070065
Mynydd-bach 26274065
Mynydd-bach 36278059
Mynydd-bach 46177055
Mynydd-bach 56782084
Mynydd-bach 66268086
Newton (Abertawe) 1236100
Newton (Abertawe) 2223600
Ystumllwynarth 12533940
Ystumllwynarth 22021550
Ystumllwynarth 3283700
Pen-clawdd 11610870
Pen-clawdd 21920820
Penderi 15575041
Penderi 2557600
Penderi 3547100
Penderi 45766045
Penderi 5514400
Penderi 6618400
Penderi 75338060
Penlle'r-gaer 16516046
Penlle'r-gaer 2629200
Pennard 1178071
Pennard 2146054
Penyrheol (Abertawe) 15599068
Penyrheol (Abertawe) 236444678
Penyrheol (Abertawe) 35298084
Penyrheol (Abertawe) 447974180
Pontarddulais 146765969
Pontarddulais 2458810075
Pontarddulais 340749966
Pontarddulais 439669066
St. Thomas 15842099
St. Thomas 266329963
St. Thomas 37237065
St. Thomas 46347091
Sgeti 1546800
Sgeti 2455300
Sgeti 3456600
Sgeti 4389400
Sgeti 54976060
Sgeti 65966065
Sgeti 74290068
Sgeti 829406366
Sgeti 96362075
Townhill 16670053
Townhill 2596100
Townhill 37374074
Townhill 4577300
Townhill 56584062
Townhill 6638300
Uplands 1557400
Uplands 2658200
Uplands 3587100
Uplands 4687900
Uplands 55772045
Uplands 66261048
Uplands 76059045
Uplands 8697200
Uplands 96059060
Casllwchwr Uchaf 145945346
Casllwchwr Uchaf 23975057
West Cross 1266800
West Cross 23051480
West Cross 3323900
West Cross 4265900
Castell 7 Dwyrain6231950
Castell 2 Gogledd78575166
Cilâ 33350460
Castell 7 Gorllewin6642820
Castell 2 De5121670
[Lleihau]Castell-nedd Port TalbotAberafan 171719684
Aberafan 286459093
Aberafan 382639192
Aberafan 476539195
Aberdulais55468782
Allt-wen4849060
Baglan 181487682
Baglan 26143054
Baglan 382485290
Baglan 475446983
Blaengwrach3373820
Llansawel Dwyrain 170465792
Llansawel Dwyrain 274258196
Llansawel Gorllewin 165644697
Llansawel Gorllewin 274317998
Bryn a Chwmafan 13367260
Bryn a Chwmafan 250237377
Bryn a Chwmafan 347337071
Bryn a Chwmafan 44639064
Bryn-coch Gogledd 14111640
Bryn-coch Gogledd 2533300
Bryn-coch De 16666062
Bryn-coch De 2647500
Bryn-coch De 376584467
Bryn-coch De 46880064
Llangatwg6842079
Cimla 1475800
Cimla 2392400
Cimla 3413400
Coed-ffranc Canol 17965096
Coed-ffranc Canol 27769093
Coed-ffranc Canol 38257097
Coed-ffranc Gogledd 17770072
Coed-ffranc Gogledd 28469049
Coed-ffranc Gorllewin63314388
Creunant2216820
Cwmllynfell37964741
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 1223710
Cymer (Castell-nedd Port Talbot) 2292000
Dyffryn 170424680
Dyffryn 274374771
Glyncorrwg184970
Glyn-nedd 128729744
Glyn-nedd 24380980
Godre'r graig227890
Gwauncaegurwen 13296780
Gwauncaegurwen 221208360
Gwynfi221000
Brynaman Isaf4397450
Margam 1100514499
Margam 269236588
Castell-Nedd Dwyrain 1744210087
Castell-Nedd Dwyrain 272449286
Castell-Nedd Dwyrain 372478088
Castell-Nedd Dwyrain 474478492
Castell-Nedd Gogledd 176397780
Castell-Nedd Gogledd 278417483
Castell-Nedd Gogledd 354265875
Castell-Nedd De 16246081
Castell-Nedd De 25241049
Castell-Nedd De 35153044
Onllwyn2426580
Pelenna271440
Pontardawe 134235668
Pontardawe 2302100
Pontardawe 343419857
Port Talbot 178258889
Port Talbot 288469393
Port Talbot 396678097
Port Talbot 498338997
Resolfen 12918770
Resolfen 23633850
Rhos 133105357
Rhos 23413046
Sandfields Dwyrain 16363090
Sandfields Dwyrain 26178084
Sandfields Dwyrain 35843092
Sandfields Dwyrain 460426994
Sandfields Gorllewin 16162085
Sandfields Gorllewin 26277084
Sandfields Gorllewin 35564082
Sandfields Gorllewin 44737085
Blaendulais2894490
Tai-bach 182288595
Tai-bach 294429896
Tai-bach 399336596
Tonna 15016089
Tonna 26363086
Trebannws38144284
Ystalyfera 226508175
Ystalyfera 124434565
[Lleihau]Pen-y-bont ar OgwrAbercynffig59249554
Betws (Pen-y-bont ar Ogwr)378046
Melin Ifan Ddu 129900
Melin Ifan Ddu 23385240
Blaengarw23300
Bracla 17167063
Bracla 27578080
Bracla 37783080
Bracla 47883072
Bracla 57867063
Bracla 67977060
Bracla 76659074
Brynceithin55374598
Bryn-coch65908099
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 24419051
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 3484300
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 12932530
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 22825400
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 3323400
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 43226740
Caerau (Pen-y-bont ar Ogwr) 53217820
Cefn Cribwr546400
Cefn Glas648300
Coety7131077
Corneli 1765800
Corneli 26737059
Corneli 3826400
Corneli 47452560
Llangrallo Isaf79458570
Felindre 17270960
Felindre 284419563
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 176484939
Hendre (Pen-y-bont ar Ogwr) 28065810
Litchard72635368
Llangeinwyr38126745
Llangewydd a Brynhyfryd 1566400
Llangewydd a Brynhyfryd 2545900
Llangynwyd 137216456
Llangynwyd 236216545
Maesteg Dwyrain 14456930
Maesteg Dwyrain 2364000
Maesteg Dwyrain 34160700
Maesteg Gorllewin 14137450
Maesteg Gorllewin 24051490
Maesteg Gorllewin 3353200
Maesteg Gorllewin 43953960
Morfa 179789046
Morfa 26575960
Morfa 377779750
Nant-y-moel 1261500
Nant-y-moel 230247358
Y Castellnewydd 1648500
Y Castellnewydd 2578400
Y Castellnewydd 37080990
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 1302400
Newton (Pen-y-bont ar Ogwr) 23662680
Notais 1345000
Notais 23761042
Cwm Ogwr 129199753
Cwm Ogwr 230327875
Hengastell 17875055
Hengastell 27060810
Hengastell 36257048
Pen-dre7373081
Penprysg 25697067
Penprysg 166975362
Pen-y-fai8038670
Pontycymer 1322600
Pontycymer 23120520
Porthcawl Dwyrain Canol 1446600
Porthcawl Dwyrain Canol 24466470
Porthcawl Gorllewin Canol 1283500
Porthcawl Gorllewin Canol 23763480
Y Pîl 1696600
Y Pîl 27173940
Y Pîl 37171500
Y Pîl 4536500
Y Pîl 56971470
Rest Bay 1283600
Rest Bay 22839460
Sarn 168945289
Sarn 26895076
Ynysawdre 158559699
Ynysawdre 253419094
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 1516300
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 4578500
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 54525410
Bryntirion Laleston a Merthyr Mawr 6527100
[Lleihau]Bro MorgannwgBaruc 1574300
Baruc 2391800
Baruc 35332059
Baruc 4668100
Buttrills 17083090
Buttrills 26782068
Buttrills 37484095
Buttrills 47164059
Catwg 1707080100
Catwg 2716778100
Catwg 36977099
Catwg 477670100
Catwg 5764776100
Catwg 66550090
Castleland 169537298
Cornerswell 1758100
Cornerswell 28260055
Cornerswell 37962059
Cornerswell 4738200
Court 27685099
Court 37181096
Court 46476093
Y Bont-faen 134645964
Y Bont-faen 226155961
Y Bont-faen 333247947
Y Bont-faen 43134943
Dinas Powys 167408549
Dinas Powys 270539653
Dinas Powys 369456863
Dinas Powys 466249778
Dinas Powys 570445452
Dyfan 1553900
Dyfan 26068042
Dyfan 36883064
Gibbonsdown 16463070
Gibbonsdown 26173078
Gibbonsdown 36577088
Gibbonsdown 4565200
Illtud 1576400
Illtud 2638200
Illtud 3596600
Illtud 4678200
Illtud 5678300
Illtud 6617100
Llandoche8135086
Llandw/Ewenni3338061
Llanilltud Fawr 13052650
Llanilltud Fawr 22651480
Llanilltud Fawr 329146773
Llanilltud Fawr 42549600
Llanilltud Fawr 523126550
Llanilltud Fawr 6285100
Llanilltud Fawr 7272200
Llanbedr-y-Fro4825942
Plymouth (Bro Morgannwg) 1504300
Plymouth (Bro Morgannwg) 25559060
Plymouth (Bro Morgannwg) 3717200
Y Rhws 14129095
Y Rhws 25139061
Y Rhws 34296057
Y Rhws 44459094
Sain Tathan 12864094
Sain Tathan 23530073
St. Augustine's 18660056
St. Augustine's 2816300
St. Augustine's 3807500
St. Augustine's 484359456
Sant-y-Brid 11816648
Sant-y-Brid 22115145
Stanwell 2717600
Stanwell 1758200
Stanwell 16066046
Sili 156344199
Sili 152210100
Sili 24116043
Gwenfô 14735658
Gwenfô 265144487
Castleland 2G7167094
Castleland 2H77850100
[Lleihau]Rhondda Cynon TafAberaman Gogledd 142454771
Aberaman Gogledd 244504467
Aberaman Gogledd 34045056
Aberaman De 12927580
Aberaman De 22519950
Aberaman De 33627630
Abercynon 15824056
Abercynon 2482800
Abercynon 36433600
Abercynon 47245480
Aberdâr Dwyrain 140367241
Aberdâr Dwyrain 24233830
Aberdâr Dwyrain 3403100
Aberdâr Dwyrain 454366942
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 1314100
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 231274668
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 34752460
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 4274800
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 54648860
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred 6264000
Y Beddau 16662065
Y Beddau 25916054
Y Beddau 36555067
Brynna 153174757
Brynna 260745158
Gartholwg 16761091
Cilfynydd 175355360
Cilfynydd 2762800
Cwm Clydach 1272500
Cwm Clydach 2412600
Cwm-bach 13937086
Cwm-bach 246559872
Cwm-bach 33421082
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 154148665
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 26128450
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 3501900
Cymer (Rhondda Cynon Taf) 4522200
Glynrhedynnog 1322500
Glynrhedynnog 2368300
Glynrhedynnog 33121820
Gilfach Goch 1331300
Gilfach Goch 2385500
Glyn-coch 159524569
Glyn-coch 25554069
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 15833078
Y Graig (Rhondda Cynon Taf) 27640087
Y Ddraenen Wen 179777977
Y Ddraenen Wen 279804553
Hirwaun 138888482
Hirwaun 233576177
Hirwaun 334654183
Llanharan 155254466
Llanharan 274949982
Llanhari 180506964
Llanhari 2812700
Tref Llantrisant 17336073
Tref Llantrisant 269424087
Tref Llantrisant 37029058
Llanilltud Faerdref 16642098
Llanilltud Faerdref 25684391
Llanilltud Faerdref 365575495
Llanilltud Faerdref 464464996
Llwyn-y-pia 15654960
Llwyn-y-pia 25552980
Y Maerdy 1374800
Y Maerdy 2302200
Aberpennar Dwyrain 14832520
Aberpennar Dwyrain 242256146
Aberpennar Gorllewin 1407200
Aberpennar Gorllewin 23819530
Aberpennar Gorllewin 34535570
Penrhiw-ceiber 1445400
Penrhiw-ceiber 2444100
Penrhiw-ceiber 35055710
Penrhiw-ceiber 4515100
Pentre 142318368
Pentre 231234658
Pentre 340289253
Pentre 44429860
Pen-y-graig 15736089
Pen-y-graig 24937081
Pen-y-graig 35353092
Pen-y-graig 45974092
Pen-y-waun 13696070
Pen-y-waun 2399600
Pont-y-clun 18128640
Pont-y-clun 277355886
Pont-y-clun 375844973
Pont-y-clun 478584462
Tref Pontypridd 17675050
Tref Pontypridd 279705655
Y Porth 17454730
Y Porth 2684600
Y Porth 37244720
Y Porth 471537449
Rhigos1925252
Rhondda 161398868
Rhondda 273757361
Rhondda 365554474
Rhydfelen Canol / Llan 17780059
Rhydfelen Canol / Llan 27378052
Rhydfelen Canol / Llan 37883072
Ffynon Taf 183226464
Ffynon Taf 288585185
Tonysguboriau 175617787
Tonysguboriau 27549066
Ton-teg 169444385
Ton-teg 26852080
Ton-teg 36664085
Tonypandy 14831820
Tonypandy 261696972
Tonyrefail Dwyrain 14650580
Tonyrefail Dwyrain 24543440
Tonyrefail Dwyrain 3454900
Tonyrefail Dwyrain 4462000
Tonyrefail Gorllewin 16487090
Tonyrefail Gorllewin 34625400
Trallwng 18255045
Trallwng 27643067
Trallwng 386705952
Trealaw 15030062
Trealaw 260676658
Trealaw 357574673
Trefforest 182567786
Trefforest 28056086
Trefforest 383799081
Treherbert 12624700
Treherbert 22725700
Treherbert 3187890
Treherbert 42726950
Treorci 136349459
Treorci 246309654
Treorci 32517640
Treorci 438406270
Treorci 542489775
Pendyrus 1432600
Pendyrus 24320430
Pendyrus 3361500
Ty'n-y-nant 16772084
Ty'n-y-nant 260334179
Ty'n-y-nant 36561079
Ynys-hir 147248164
Ynys-hir 25630940
Ynys-y-bwl 14228420
Ynys-y-bwl 23719680
Ynys-y-bwl 35241085
Ystrad 14529056
Ystrad 241297875
Ystrad 342296775
Ystrad 440255669
Tonyrefail Gorllewin 24420490
Gartholwg 26948097
Gartholwg 36239096
Tonyrefail Gorllewin 44523540
[Lleihau]Merthyr TudfulBedlinog 1267040
Bedlinog 248954669
Cyfarthfa 12716073
Cyfarthfa 24040075
Cyfarthfa 34644056
Cyfarthfa 42719074
Dowlais 148475291
Dowlais 23431092
Dowlais 34836097
Dowlais 45759091
Gurnos 1476600
Gurnos 2455700
Gurnos 3446300
Ynyswen 14738560
Ynyswen 25027980
Ynyswen 33822670
Parc 1466600
Parc 25164710
Parc 35365710
Penydarren 14944073
Penydarren 24659079
Penydarren 34568064
Penydarren 44668079
Plymouth (Merthyr Tudful) 144218163
Plymouth (Merthyr Tudful) 238179155
Plymouth (Merthyr Tudful) 354466073
Y Dref 14959900
Y Dref 24863051
Y Dref 352634359
Y Dref 4526400
Treharris 160584739
Treharris 2703900
Treharris 347244272
Treharris 463396565
Faenor 24648440
Faenor 13010041
[Lleihau]CaerffiliAberbargod 154734370
Aberbargod 256604383
Abercarn 163328954
Abercarn 26128560
Abercarn 360216875
Cwm Aber 15932490
Cwm Aber 25726610
Cwm Aber 34913630
Cwm Aber 4552400
Argoed (Caerffili) 1431700
Argoed (Caerffili) 24235742
Bargod 142525575
Bargod 25088078
Bargod 34785075
Bargod 44587049
Bedwas Tretomos a Machen 17223043
Bedwas Tretomos a Machen 27784550
Bedwas Tretomos a Machen 358109054
Bedwas Tretomos a Machen 459167464
Bedwas Tretomos a Machen 58585480
Bedwas Tretomos a Machen 6601200
Bedwas Tretomos a Machen 76616440
Coed Duon 1657000
Coed Duon 2679100
Coed Duon 36895049
Coed Duon 46767062
Coed Duon 55329057
Cefn Fforest 16690043
Cefn Fforest 2689600
Crosskeys 163214781
Crosskeys 270287587
Crymlyn 16227590
Crymlyn 27489044
Crymlyn 35856051
Crymlyn 46338620
Cwm Darran 12504540
Cwm Darran 2249040
Gilfach5856064
Hengoed (Caerffili) 15981094
Hengoed (Caerffili) 25984085
Hengoed (Caerffili) 36947057
Llanbradach 167248787
Llanbradach 266207985
Llanbradach 374386277
Maes-y-cwmwr7337058
Morgan Jones 18678710
Morgan Jones 287775969
Morgan Jones 388768452
Morgan Jones 484739456
Moria 12610550
Moria 23745094
Moria 332276891
Nelson 15077061
Nelson 25284047
Nelson 35373050
Trecelyn 16932046
Trecelyn 2694400
Trecelyn 3725900
Trecelyn 46944510
Tredegar Newydd 13638500
Tredegar Newydd 237116440
Tredegar Newydd 33541660
Pengam 167734185
Pengam 27183082
Pengam 37569088
Penmaen 1707400
Penmaen 2595400
Penmaen 364525063
Pen-yr-heol (Caerffili) 18485059
Pen-yr-heol (Caerffili) 2783500
Pen-yr-heol (Caerffili) 385804944
Pen-yr-heol (Caerffili) 48986048
Pen-yr-heol (Caerffili) 5733800
Pen-yr-heol (Caerffili) 6906800
Pen-yr-heol (Caerffili) 7898700
Pen-yr-heol (Caerffili) 8827900
Pontllan-fraith 16891086
Pontllan-fraith 27671047
Pontllan-fraith 373786480
Pontllan-fraith 4805700
Pontllan-fraith 575804967
Pontlotyn32285072
Rhisga Dwyrain 17535047
Rhisga Dwyrain 27854083
Rhisga Dwyrain 37774082
Rhisga Dwyrain 47670080
Rhisga Gorllewin 173309353
Rhisga Gorllewin 276629184
Rhisga Gorllewin 382459589
Catwg Sant 153966690
Catwg Sant 26786089
Catwg Sant 35493077
Catwg Sant 457897191
Catwg Sant 55896092
Sant Iago 168196553
Sant Iago 28586770
Sant Iago 378699339
Sant Iago 478635852
Sant Martin 19095540
Sant Martin 2835400
Sant Martin 381496257
Sant Martin 4858100
Sant Martin 5867900
Twyn Carno 13224087
Twyn Carno 235334791
Ynys-ddu 156168462
Ynys-ddu 253126140
Ystrad Mynach 16264073
Ystrad Mynach 273668153
Ystrad Mynach 367388082
[Lleihau]Blaenau GwentAbertyleri 14884970
Abertyleri 24131600
Abertyleri 34148640
Badminton 154706678
Badminton 251648259
Cendl 14327082
Cendl 253364485
Cendl 351647568
Blaenau 134416172
Blaenau 23594050
Blaenau 33123084
Brynmawr 14839097
Brynmawr 24474091
Brynmawr 35062098
Brynmawr 44360095
Cwm 134338589
Cwm 233229874
Cwm 336218889
Cwmtyleri 14345051
Cwmtyleri 242267140
Cwmtyleri 34780430
Glynebwy Gogledd 144466258
Glynebwy Gogledd 24245067
Glynebwy Gogledd 35379069
Glynebwy De 1446000
Glynebwy De 238345661
Glynebwy De 3479100
Georgetown 13431073
Georgetown 23326063
Llanhiledd 1633500
Llanhiledd 24922950
Llanhiledd 35332760
Nantyglo 13645097
Nantyglo 233225496
Nantyglo 330184588
Rasa 157525594
Rasa 266985794
Sirhywi 154727674
Sirhywi 25655086
Sirhywi 347514656
Sirhywi 450537583
Six Bells 13820650
Six Bells 23725540
Tredegar Canol a Gorllewin 132335070
Tredegar Canol a Gorllewin 23557080
Tredegar Canol a Gorllewin 34967070
Tredegar Canol a Gorllewin 440494785
[Lleihau]TorfaenAbersychan 13015600
Abersychan 23765880
Abersychan 34069490
Abersychan 44161670
Abersychan 54447710
Blaenafon 133436739
Blaenafon 2343600
Blaenafon 335336970
Blaenafon 435554343
Bryn-wern6862400
Coed Efa634700
Croesyceiliog Gogledd 180969348
Croesyceiliog Gogledd 27984045
Croesyceiliog De816900
Cwmynysgoi6849790
Fairwater (Tor-faen) 1587100
Fairwater (Tor-faen) 2627500
Fairwater (Tor-faen) 3555900
Fairwater (Tor-faen) 4472600
Greenmeadow 15987071
Greenmeadow 25984061
Greenmeadow 36181079
Llantarnam 18473710
Llantarnam 285447342
Llantarnam 38597055
Llanyrafon Gogledd8156930
Llanyrafon De 18156680
Llanyrafon De 26489181
New Inn 172474577
New Inn 27165083
New Inn 36846079
New Inn 473464581
Pant-teg 17754079
Pant-teg 28474080
Pant-teg 3759700
Pant-teg 48197063
Pant-teg 5774300
Pontnewydd 186979771
Pontnewydd 279988362
Pontnewydd 377928581
Pontnewydd 473887080
Pontnewynydd5031620
Pont-y-pwl70667760
St. Cadocs/Penygarn572700
St. Dials 17481070
St. Dials 18196045
St. Dials 27583078
Snatchwood5545930
Trefddyn 1564200
Trefddyn 25744780
Two Locks 17587450
Two Locks 25419460
Two Locks 16952660
Two Locks 1602900
Cwmbrân Uchaf 15879077
Cwmbrân Uchaf 15862061
Cwmbrân Uchaf 26074081
Cwmbrân Uchaf 16580084
Wainfelin 2687900
Wainfelin 15932580
[Lleihau]Sir FynwyCaer-went4845849
Castell Cil-y-coed 164305087
Cantref 13937860
Cantref 24259680
Crucornau Fawr1848344
Devauden272550
Llanddewi a Green Lane 273785185
Dixton gydag Oxbaston2910570
Drybridge 140517244
Drybridge 250498672
Goetre Fawr 134115553
Goetre Fawr 24111560
Grofield54806548
Lansdown4391056
Larkfield5460054
Llanbadog36298777
Bryn Llanelli 13827620
Bryn Llanelli 241895854
Bryn Llanelli 3352900
Castell a Llanfoist Fawr41218864
Llangybi Fawr4537843
Llanofer 12498358
Llanofer 22999546
Llandeilo Gresynni1938648
Llanwenarth Tu Draw2713610
Y Maerdy 225314850
Mill 187607089
Mill 283487465
Mill 389686779
Llanfihangel Troddi2764446
Overmonnow 152718741
Overmonnow 248608462
Porth Sgiwed67125087
Y Priordy 154917868
Y Priordy 256954364
Rhaglan36196944
Rogiet8718660
St. Arvans31139441
St. Christopher's517500
St. Kingsmark 14332051
St. Kingsmark 24851053
St. Mary's53516375
Hafren 188405489
Hafren 280498090
Drenewydd Gelli-farch4117541
The Elms8650630
Thornwell 1556200
Thornwell 2535200
Tryleg Unedig 1244057
Tryleg Unedig 2237770
Brynbuga 139389575
Brynbuga 236178272
West End83588078
Wyesham45409184
Llanddewi71714482
Croesonen38924766
[Lleihau]CasnewyddAllt-yr-ynn 19261049
Allt-yr-ynn 29369066
Allt-yr-ynn 3906700
Allt-yr-ynn 49270054
Allt-yr-ynn 5958600
Allt-yr-ynn 6918300
Alway 1957400
Alway 29582083
Alway 3977800
Alway 49571077
Alway 59573070
Alway 696836978
Beechwood 197907248
Beechwood 297907159
Beechwood 3964700
Beechwood 4988000
Beechwood 5979000
Betws (Casnewydd) 17450500
Betws (Casnewydd) 27542790
Betws (Casnewydd) 37256690
Betws (Casnewydd) 47451830
Betws (Casnewydd) 56734550
Betws (Casnewydd) 6702800
Caerllion 180238469
Caerllion 285218440
Caerllion 384129655
Caerllion 47741067
Caerllion 577439377
Caerllion 679586277
Y Gaer 19272077
Y Gaer 28982079
Y Gaer 38985044
Y Gaer 48973083
Y Gaer 59090096
Y Gaer 691996195
Y Graig (Casnewydd) 1746700
Y Graig (Casnewydd) 282868266
Y Graig (Casnewydd) 38787920
Y Graig (Casnewydd) 4809700
Langstone 19334040
Langstone 25124443
Langstone 3714570
Liswerry 195878896
Liswerry 294989192
Liswerry 391988694
Liswerry 496759895
Liswerry 597779996
Liswerry 6904992100
Liswerry 795809998
Llan-wern 17698587
Llan-wern 28117066
Malpas 1868600
Malpas 2826000
Malpas 3866900
Malpas 4878700
Malpas 58877040
Maerun 28397966
Maerun 38078770
Pilgwenlli 193586797
Pilgwenlli 293585199
Pilgwenlli 394797595
Pilgwenlli 49659090
Ringland 1935500
Ringland 2935800
Ringland 3936700
Ringland 48765063
Ringland 58646071
Ringland 69264066
Ty Du 1783400
Ty Du 280367644
Ty Du 39176820
Ty Du 48681470
Ty Du 5845300
Ty Du 6927500
Sain Silian 198867267
Sain Silian 299709374
Sain Silian 398765468
Sain Silian 49889550
Sain Silian 5999200
Sain Silian 699905469
Shaftesbury 1996410075
Shaftesbury 295765164
Shaftesbury 398589975
Shaftesbury 498718375
Stow Hill 1947700
Stow Hill 29375062
Stow Hill 39666052
Parc Tredegar 188999895
Parc Tredegar 293999895
Victoria 194988771
Victoria 29791700
Victoria 399888947
Victoria 499689056
Maerun 477959272
Maerun 594978581
[Lleihau]CaerdyddAdamsdown 19988090
Adamsdown 2100817295
Adamsdown 399854996
Adamsdown 49877088
Adamsdown 598895884
Butetown 1100679099
Caerau (Caerdydd) 17879079
Caerau (Caerdydd) 2838100
Caerau (Caerdydd) 3855200
Caerau (Caerdydd) 48063077
Caerau (Caerdydd) 586738275
Caerau (Caerdydd) 68472046
Caerau (Caerdydd) 78382046
Treganna 192669353
Treganna 295887458
Treganna 390628778
Treganna 496896851
Treganna 597909175
Treganna 693819371
Treganna 794844245
Treganna 891799275
Treganna 992757854
Cathays 19788074
Cathays 29585068
Cathays 39791057
Cathays 4945400
Cathays 59569054
Cathays 6989200
Cathays 7989200
Cathays 89788075
Creigiau/Sain Ffagan 16215045
Creigiau/Sain Ffagan 2611300
Creigiau/Sain Ffagan 38027470
Cyncoed 1877900
Cyncoed 28656530
Cyncoed 39080590
Cyncoed 4888100
Cyncoed 59075058
Cyncoed 69072062
Cyncoed 7825600
Trelái 18287043
Trelái 2744700
Trelái 3828700
Trelái 4828700
Trelái 5776100
Trelái 6808500
Trelái 7805300
Trelái 87985055
Trelái 97954062
Trelái 1085758671
Tyllgoed (Caerdydd) 18478048
Tyllgoed (Caerdydd) 28171041
Tyllgoed (Caerdydd) 3764000
Tyllgoed (Caerdydd) 483755660
Tyllgoed (Caerdydd) 5816700
Tyllgoed (Caerdydd) 684796567
Tyllgoed (Caerdydd) 7836500
Tyllgoed (Caerdydd) 889867175
Gabalfa 19588074
Gabalfa 294785051
Gabalfa 39584070
Gabalfa 49587075
Grangetown 193688590
Grangetown 293968896
Grangetown 394499195
Grangetown 494478796
Grangetown 596889193
Grangetown 698849196
Grangetown 796889192
Grangetown 896879095
Grangetown 995819195
Y Mynydd Bychan 1927500
Y Mynydd Bychan 29170073
Y Mynydd Bychan 3947700
Y Mynydd Bychan 49587500
Y Mynydd Bychan 5968600
Y Mynydd Bychan 6947800
Y Mynydd Bychan 7968900
Y Mynydd Bychan 89580050
Llys-faen 1834200
Llys-faen 2865300
Llandaf 19081071
Llandaf 285774544
Llandaf 393844065
Llandaf 49087075
Llandaf 5814000
Llandaf 6847400
Ystum Taf 18869950
Ystum Taf 28766640
Ystum Taf 39486750
Ystum Taf 49262900
Ystum Taf 58361860
Ystum Taf 68776820
Llanisien 1885900
Llanisien 29170510
Llanisien 3885800
Llanisien 4877000
Llanisien 5865600
Llanisien 6857500
Llanisien 7857800
Llanisien 8858000
Llanisien 9826100
Llanisien 10877600
Llanrhymni 19288057
Llanrhymni 28979077
Llanrhymni 39273065
Llanrhymni 488507864
Llanrhymni 590666585
Llanrhymni 694884364
Llanrhymni 79478073
Pen-twyn 1878300
Pen-twyn 2926300
Pen-twyn 39167065
Pen-twyn 4897800
Pen-twyn 5926300
Pen-twyn 6916800
Pen-twyn 78774870
Pen-twyn 89173075
Pen-twyn 99080067
Pen-twyn 1089734246
Pentyrch 160400
Pentyrch 280345982
Pen-y-lan 19688041
Pen-y-lan 297785554
Pen-y-lan 397898748
Pen-y-lan 497909850
Pen-y-lan 5987610078
Pen-y-lan 6927200
Pen-y-lan 793804071
Pen-y-lan 8967200
Plasnewydd 1989300
Plasnewydd 29993059
Plasnewydd 3989300
Plasnewydd 49892052
Plasnewydd 599935372
Plasnewydd 69993058
Plasnewydd 79990083
Plasnewydd 89788070
Plasnewydd 99789062
Plasnewydd 109789051
Plasnewydd 119790040
Pontprennau/Hen Laneirwg 19284047
Pontprennau/Hen Laneirwg 28145051
Pontprennau/Hen Laneirwg 38555069
Pontprennau/Hen Laneirwg 488554767
Pontprennau/Hen Laneirwg 58457072
Radur a Thremorgan 1926500
Radur a Thremorgan 28854420
Rhiwbeina 1938400
Rhiwbeina 2916200
Rhiwbeina 38772600
Rhiwbeina 49076720
Rhiwbeina 5875000
Rhiwbeina 6867700
Rhiwbeina 78769440
Glanyrafon 196799175
Glanyrafon 296829085
Glanyrafon 397869169
Glanyrafon 49146900
Glanyrafon 59257880
Glanyrafon 695868947
Glanyrafon 796799153
Glanyrafon 896749163
Tredelerch 191516399
Tredelerch 29068095
Tredelerch 394446398
Tredelerch 48981089
Tredelerch 588556397
Tredelerch 68958098
Y Sblot 19983093
Y Sblot 299846296
Y Sblot 397699799
Y Sblot 499865897
Y Sblot 5998683100
Y Sblot 699857898
Y Sblot 792369698
Y Sblot 898696093
Trowbridge 184577788
Trowbridge 28976063
Trowbridge 388895173
Trowbridge 484507877
Trowbridge 58985063
Trowbridge 683478981
Trowbridge 78793087
Trowbridge 88694083
Trowbridge 985808994
Trowbridge 1088827492
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 1846600
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 28257840
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 39083880
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 4959100
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 58878670
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 69389750
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 789324242
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 8916700
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 9876200
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais 109078550
Cathays 99892054
Cathays 10100626280
Butetown 2952868100
Cathays 1110060092
Butetown 394928897
Butetown 499537399
Butetown 51006274100
Grangetown 1088269180
Grangetown 1191378390
Grangetown 1290349989
Radur a Thremorgan 3823400
Llanishen 11897700
Butetown 693968997
Butetown 7100626599
Butetown 898918798
Llanishen 12877800
Radur a Thremorgan 4823800