Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data dangosyddion yn ôl Ardal Adeiledig - Disgyblion ag absenoliaeth mynych
None
Cod Ardal[Hidlwyd]
Dangosydd[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Grwp Oedran[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliYsgol GynraddCliciwch yma i ddidoliYsgol Uwchradd
Cymru14.1828.85
Gwasgaredig (dim mewn AA)9.2921.50
Caer IAA16.5635.93
Wrecsam IAA15.5031.90
Abersychan IAA14.0731.78
Rhostyllen IAA11.2017.95
Abercarn IAA19.2240.30
Bangor IAA16.4837.59
Bae Cinmel IAA23.5840.50
Maesteg IAA18.9933.39
Treharris IAA14.5326.73
Rhydaman IAA15.0036.52
Shotton IAA13.7222.02
Llangennech IAA11.3420.99
Hendreforgan IAA23.3354.96
Pen-bre IAA23.5332.46
Glyn-nedd IAA13.6036.02
Casllwchwr IAA15.5219.79
Blainau IAA15.4339.77
Yr Hob IAA11.5025.94
Trecelyn IAA12.5734.37
Gwaun-Cae-Gurwen IAA10.2440.55
Bryn-Mawr IAA15.3745.44
Gwndy IAA6.8211.66
Caernarfon IAA21.2139.52
Y Fenni IAA7.2324.62
Rhosllanerchrugog IAA20.9631.14
Nant-y-moel IAA16.8242.03
Prestatyn IAA14.5934.44
Dyserth IAA13.2235.95
Tre-gwyr IAA10.2819.27
Gorsaf RAF Sain Tathan IAA15.3820.33
Cei Connah IAA13.0828.96
Treherbert IAA19.2527.05
Bwcle IAA13.1521.28
Cas-Gwent IAA10.9425.43
Treorci IAA12.5719.39
Rhondda IAA18.0226.43
Llanilltud Fawr IAA7.8013.96
Tonypandy IAA19.1836.09
Sarn IAA16.6330.01
Porth Tywyn IAA10.9023.59
Llantrisant IAA6.8017.74
Dinas Powys IAA7.2018.68
Rhiwabon IAA11.1720.33
Cefn-mawr IAA15.3740.37
Rhisga IAA16.7628.26
Pontypridd IAA15.8034.59
Bae Penrhyn IAA5.668.95
Pendyrus IAA19.9860.15
Caerffili IAA15.6834.02
Gorseinon IAA14.2826.17
Bethesda IAA8.8925.54
Gallt Melyd IAA6.7538.67
Llanelli IAA21.7133.97
Sandycroft IAA26.4726.13
Y Tymbl IAA12.4128.06
Ffos y Gerddinen IAA20.2328.97
Yr Orsedd IAA3.817.62
Ystradgynlais IAA12.2825.22
Pentre'r Eglwys IAA8.4521.54
Rhymni IAA25.8946.12
Pontllanfraith IAA12.3728.42
Pont-y-pwl IAA17.0729.06
Rhyl IAA19.4245.18
Saundersfoot IAA4.7125.24
Y Trallwng IAA16.6233.80
Nantyglo IAA27.2347.66
Maerun IAA6.4816.63
Abergele IAA14.0928.59
Cwm Ogwr IAA15.1427.94
Bae Colwyn IAA11.5925.33
Aberteifi IAA15.3723.46
Beddau IAA14.2933.64
Penarth IAA7.4419.92
Bargoed IAA21.1541.95
Aberdâr IAA13.2528.89
Y Coed Duon IAA12.6827.89
Ystrad Mynach IAA17.1937.33
Abertawe IAA17.5333.12
Pen-y-bont ar Ogwr IAA8.9921.82
Caerdydd IAA15.4429.04
Ffynnon Taf IAA8.5227.63
Treffynnon IAA17.9740.95
Aberystwyth IAA8.4521.14
Brynamman IAA8.9333.53
Castell-nedd IAA13.9626.38
Pen-y-groes IAA9.3732.23
Tycroes IAA17.5826.30
Glyn Ebwy IAA13.8134.18
Cwmbrân IAA11.7629.97
Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy IAA25.2850.60
Cyffordd Llandudno IAA12.0025.07
Y Fflint IAA17.2924.24
Port Talbot IAA20.4440.33
Porth IAA15.9035.08
Pontardawe IAA13.3422.93
Casnewydd IAA20.6337.20

Metadata

Teitl
Data Absenoliaeth Mynych - Ardal Adeiledig

Diweddariad diwethaf
13 Rhagfyr 2017 13 Rhagfyr 2017

Diweddariad nesaf
TBC

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data absenoliaeth mynych yn dangos canran o'r disgyblion sy'n colli 15 y cant neu fwy o sesiynau ysgol. Mae'r data yn seiliedig ar yr holl ddisgyblion o oedran ysgol statudol sy'n mynychu ysgol a gynhelir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Cymhwysir rheoli datgelu gan Lywodraeth Cymru.

Ansawdd ystadegol
Am fwy o wybodaeth ynglyn ag ansawdd ystadegol gweler Adroddiad Technegol MALlC 2014 (Saesneg yn unig) a chyhoeddiad MALlC 2014 ar y tab Dolenni.

Allweddeiriau
MALlC 2014; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; Dangosydd; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai