Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data dangosyddion yn ôl Ardal Adeiledig - Disgyblion ag absenoliaeth mynych
None
Cod Ardal[Hidlwyd]
Dangosydd[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Grwp Oedran[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliYsgol GynraddCliciwch yma i ddidoliYsgol Uwchradd
Cymru10.3720.79
Gwasgaredig (dim mewn AA)6.7815.56
Caer IAA11.0726.17
Wrecsam IAA10.9722.94
Abersychan IAA9.8122.18
Rhostyllen IAA8.0312.52
Abercarn IAA13.8627.75
Bangor IAA11.7927.49
Bae Cinmel IAA16.8129.04
Maesteg IAA14.5124.77
Treharris IAA10.4418.32
Rhydaman IAA11.4425.78
Shotton IAA9.2815.26
Llangennech IAA9.1314.65
Hendreforgan IAA17.6440.82
Pen-bre IAA17.1124.28
Glyn-nedd IAA10.2226.49
Casllwchwr IAA11.9014.73
Blainau IAA11.2130.38
Yr Hob IAA8.0416.84
Trecelyn IAA9.3125.09
Gwaun-Cae-Gurwen IAA7.6730.47
Bryn-Mawr IAA11.9434.31
Gwndy IAA4.638.12
Caernarfon IAA15.4929.74
Y Fenni IAA5.6017.89
Rhosllanerchrugog IAA14.6722.14
Nant-y-moel IAA12.1631.75
Prestatyn IAA10.5823.57
Dyserth IAA8.9924.20
Tre-gwyr IAA7.8414.27
Gorsaf RAF Sain Tathan IAA11.6215.54
Cei Connah IAA9.3320.63
Treherbert IAA13.6018.16
Bwcle IAA8.6514.87
Cas-Gwent IAA7.5718.66
Treorci IAA9.8413.69
Rhondda IAA13.4818.94
Llanilltud Fawr IAA5.9010.41
Tonypandy IAA14.2027.33
Sarn IAA12.4222.82
Porth Tywyn IAA8.1718.33
Llantrisant IAA4.9913.33
Dinas Powys IAA4.6213.86
Rhiwabon IAA7.6115.28
Cefn-mawr IAA10.9927.34
Rhisga IAA12.0720.01
Pontypridd IAA11.4424.83
Bae Penrhyn IAA4.136.53
Pendyrus IAA15.2545.18
Caerffili IAA11.5124.60
Gorseinon IAA10.9019.56
Bethesda IAA6.7918.01
Gallt Melyd IAA4.8727.57
Llanelli IAA15.5425.08
Sandycroft IAA18.4417.08
Y Tymbl IAA9.7720.76
Ffos y Gerddinen IAA15.0919.95
Yr Orsedd IAA3.815.41
Ystradgynlais IAA8.9619.09
Pentre'r Eglwys IAA5.9416.05
Rhymni IAA19.3931.89
Pontllanfraith IAA9.9019.62
Pont-y-pwl IAA11.7920.21
Rhyl IAA13.4631.02
Saundersfoot IAA3.4116.90
Y Trallwng IAA11.7324.48
Nantyglo IAA19.0036.47
Maerun IAA5.0812.63
Abergele IAA10.1720.07
Cwm Ogwr IAA11.7220.89
Bae Colwyn IAA8.0818.48
Aberteifi IAA9.7916.88
Beddau IAA10.7823.89
Penarth IAA5.4314.89
Bargoed IAA15.4630.04
Aberdâr IAA9.7621.64
Y Coed Duon IAA9.4819.86
Ystrad Mynach IAA12.7325.65
Abertawe IAA13.3724.34
Pen-y-bont ar Ogwr IAA6.5916.12
Caerdydd IAA11.2920.91
Ffynnon Taf IAA6.6619.18
Treffynnon IAA12.2028.54
Aberystwyth IAA6.2315.17
Brynamman IAA6.2025.62
Castell-nedd IAA10.3918.65
Pen-y-groes IAA6.9423.10
Tycroes IAA13.1120.29
Glyn Ebwy IAA10.1124.22
Cwmbrân IAA8.4721.28
Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy IAA16.9734.60
Cyffordd Llandudno IAA9.1118.10
Y Fflint IAA11.6817.41
Port Talbot IAA15.4128.34
Porth IAA11.5525.95
Pontardawe IAA9.8615.64
Casnewydd IAA14.8926.30

Metadata

Teitl
Data dangosyddion yn ôl Ardal Adeiledig - Disgyblion ag absenoliaeth mynych

Diweddariad diwethaf
13 Rhagfyr 2016 13 Rhagfyr 2016

Diweddariad nesaf
TBC

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Isod, ceir gwybodaeth gyffredinol ar Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC). Am fwy o wybodaeth ar y dangosyddion blynyddol, gweler ein canllawiau yma: http://gov.wales/statistics-and-research/welsh-index-multiple-deprivation-indicator-data/?skip=1&lang=cy
MALlC yw dull swyddogol Llywodraeth Cymru o fesur amddifadedd cymharol mewn rhannau bychain o Gymru. Ei nod yw canfod yr ardaloedd bach hynny o’r wlad sydd â’r nifer mwyaf o sawl gwahanol fath o amddifadedd. Felly, mae MALlC yn mesur amddifadedd lluosog ar sail ardal a hefyd o safbwynt amddifadedd cymharol.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Ansawdd ystadegol
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Allweddeiriau
MALlC 2014; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; Dangosydd; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai