Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcangyfrif o unigolion 16-24 oed nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth yn ôl gweithgarwch economaidd a grwpiau oedran
None
[Lleihau]RhywGwryw neu Fenyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Measure1
Oed[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlo]
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]CyflogaethDi-waith Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae mesur diweithdra\’r ILO yn cynnwys pobl sydd heb swydd sydd ar gael i ddechrau gweithio o fewn pythefnos ac oedd naill ai wedi chwilio am waith yn y pedair wythnos cyn y cyfweliad, neu oedd yn aros i ddechrau mewn swydd yr oeddent eisoes wedi\’i chael. Economaidd anweithgar. Mae\’r bobl economaidd anweithgar yn cynnwys y rheiny nad ydynt mewn cyflogaeth, nac wedi\’u dosbarthu o dan ddi-waith yn ôl diffiniad yr ILO. Mae pobl o\’r fath yn cael eu dosbarthu yn ôl a hoffent gael swydd reolaidd am dâl ai peidio ac os hoffent, a ydynt yn chwilio am waith a/neu ar gael i weithio ai peidio.[Hidlo]
-
-
Cyflogaeth 1
[Lleihau]16-18[Lleihau]19-24
Cliciwch yma i ddidoli2004Cliciwch yma i ddidoli2005Cliciwch yma i ddidoli2006Cliciwch yma i ddidoli2007Cliciwch yma i ddidoli2008Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018Cliciwch yma i ddidoli2019Cliciwch yma i ddidoli2020Cliciwch yma i ddidoli2021Cliciwch yma i ddidoli2004Cliciwch yma i ddidoli2005Cliciwch yma i ddidoli2006Cliciwch yma i ddidoli2007Cliciwch yma i ddidoli2008Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018Cliciwch yma i ddidoli2019Cliciwch yma i ddidoli2020Cliciwch yma i ddidoli2021
[Lleihau]NiferWedi’u talgrynnu i’r un cant agosaf.[Lleihau]NEETHeb fod mewn addysg neu hyfforddiant, nac mewn cyflogaeth13,10011,70011,50014,00015,00014,80013,50014,00012,50012,00012,00011,70011,30010,60010,80011,90011,90014,20036,90040,40042,40042,20042,80054,10058,20057,40059,90054,30052,20047,70046,00036,90038,50038,90037,70037,800
NEETHeb fod mewn addysg neu hyfforddiant, nac mewn cyflogaethDi-waith ILO7,5007,1006,3008,4009,2007,2007,2008,5006,4006,4005,7005,3003,7004,0005,0004,4004,1004,40010,70015,20015,00015,60017,40022,60027,20027,00030,70024,70022,40020,20014,10015,10013,10012,10010,00010,700
Economaidd anweithgar5,5004,6005,3005,5005,8007,6006,3005,6006,1005,6006,3006,4007,5006,6005,8007,5007,8009,80026,20025,30027,40026,60025,40031,50031,00030,40029,20029,60029,80027,50031,80021,80025,40026,80027,70027,100
[Lleihau]Dim yn NEETDim yn NEET104,000106,400107,800106,400105,600104,600103,600101,000101,000100,40099,40097,50095,00092,90090,70089,10090,20090,600191,500191,800195,200200,400203,200195,500195,800200,700200,200204,300203,100204,400202,700207,800202,700202,600201,100193,900
[Lleihau]CyfanswmMae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn cyfrifo amcangyfrifon canol blwyddyn o’r boblogaeth breswyl yn ôl blwyddyn sengl oedran fel ar 30 Mehefin. Ar gyfer y datganiad hwn, mae poblogaethau diwedd blwyddyn wedi’u deillio o’r amcangyfrifon canol blwyddyn a’r amcanestyniadau poblogaeth a ddarparwyd gan yr ONS. Mae’r amcangyfrifon hyn wedi cael eu haddasu i oedran fel ar 31 Awst. Er enghraifft defnyddir oedran fel ar 31 Awst 2015 yn y ffigurau dros dro ar gyfer diwedd blwyddyn 2015.CyfanswmMae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn cyfrifo amcangyfrifon canol blwyddyn o’r boblogaeth breswyl yn ôl blwyddyn sengl oedran fel ar 30 Mehefin. Ar gyfer y datganiad hwn, mae poblogaethau diwedd blwyddyn wedi’u deillio o’r amcangyfrifon canol blwyddyn a’r amcanestyniadau poblogaeth a ddarparwyd gan yr ONS. Mae’r amcangyfrifon hyn wedi cael eu haddasu i oedran fel ar 31 Awst. Er enghraifft defnyddir oedran fel ar 31 Awst 2015 yn y ffigurau dros dro ar gyfer diwedd blwyddyn 2015.117,100118,200119,300120,400120,600119,400117,100115,100113,400112,400111,400109,100106,200103,500101,400100,900102,100104,800228,400232,200237,600242,700246,000249,500254,000258,100260,000258,600255,300252,100248,700244,800241,200241,500238,800231,700
[Lleihau]Canran[Lleihau]NEETHeb fod mewn addysg neu hyfforddiant, nac mewn cyflogaeth11.29.99.711.612.412.411.612.211.010.710.810.710.610.310.611.711.713.616.217.417.917.417.421.722.922.323.021.020.418.918.515.116.016.115.816.3
NEETHeb fod mewn addysg neu hyfforddiant, nac mewn cyflogaethDi-waith ILO6.46.05.37.07.66.06.17.35.75.75.14.93.53.94.94.34.04.24.76.56.36.47.19.010.710.511.89.58.88.05.76.25.45.04.24.6
Economaidd anweithgar4.73.94.44.64.86.45.44.95.35.05.75.87.16.35.77.47.69.411.510.911.511.010.312.612.211.811.211.411.710.912.88.910.511.111.611.7
[Lleihau]Dim yn NEETDim yn NEET88.890.190.388.487.687.688.487.889.089.389.289.389.489.789.488.388.386.483.882.682.182.682.678.377.177.777.079.079.681.181.584.984.083.984.283.7
[Lleihau]CyfanswmMae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn cyfrifo amcangyfrifon canol blwyddyn o’r boblogaeth breswyl yn ôl blwyddyn sengl oedran fel ar 30 Mehefin. Ar gyfer y datganiad hwn, mae poblogaethau diwedd blwyddyn wedi’u deillio o’r amcangyfrifon canol blwyddyn a’r amcanestyniadau poblogaeth a ddarparwyd gan yr ONS. Mae’r amcangyfrifon hyn wedi cael eu haddasu i oedran fel ar 31 Awst. Er enghraifft defnyddir oedran fel ar 31 Awst 2015 yn y ffigurau dros dro ar gyfer diwedd blwyddyn 2015.CyfanswmMae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn cyfrifo amcangyfrifon canol blwyddyn o’r boblogaeth breswyl yn ôl blwyddyn sengl oedran fel ar 30 Mehefin. Ar gyfer y datganiad hwn, mae poblogaethau diwedd blwyddyn wedi’u deillio o’r amcangyfrifon canol blwyddyn a’r amcanestyniadau poblogaeth a ddarparwyd gan yr ONS. Mae’r amcangyfrifon hyn wedi cael eu haddasu i oedran fel ar 31 Awst. Er enghraifft defnyddir oedran fel ar 31 Awst 2015 yn y ffigurau dros dro ar gyfer diwedd blwyddyn 2015.100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data hwn yn darparu gwybodaeth am gyfranogiad pobl 16-24 oed nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth yn ôl grwpiau oedran dethol a gweithgaredd economaidd.

Cyswllt: Post16ed.stats@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: ONS (Amcangyfrifon Canol Blwyddyn ac Arolwg Poblogaeth Blynyddol), HESA, Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR) Llywodraeth Cymru, Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD)

Mae'r Arolwg Poblogaeth Blynyddol yn cael ei ddefnyddio i amcangyfrif y cyfrannau canlynol:
• Statws marchnad lafur y rhai mewn addysg llawn amser;
• Statws marchnad lafur y rhai mewn addysg ran-amser;
• Cyflogaeth llawn amser a rhan-amser y rhai mewn Dysgu Seiliedig ar Waith sydd mewn cyflogaeth;
• Hyfforddiant 'i ffwrdd o'r gwaith' a noddir gan gyflogwr ar gyfer y rhai mewn cyflogaeth.

Defnyddir LLWR i amcangyfrif y gyfran ganlynol:
• Statws marchnad lafur y rhai sy'n cymryd rhan mewn Dysgu Seiliedig ar Waith.
Yna, mae'r cyfrannau hyn yn cael eu defnyddio mewn perthynas â'r niferoedd rydym yn gwybod eu bod mewn addysg, dysgu seiliedig ar waith a chyfanswm y boblogaeth i greu amcangyfrifon o gyfranogiad yn ôl addysg a chyflogaeth. Ar gyfer Dysgwyr Seiliedig ar Waith, mae'r statws marchnad lafur ar ddechrau'r rhaglen ddysgu a gesglir trwy LLWR yn cael ei ddefnyddio gyda rhywfaint o ddata APS i amcangyfrif y cyfrannau mewn cyflogaeth llawn amser a rhan-amser.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae data'n cael ei gyhoeddi'n flynyddol. Mae data 2021 yn ddata dros dro.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Yn darparu data i lunwyr polisi a'r rhai sy'n gweithio gyda phobl ifanc fel y gallant fonitro tueddiadau cyfranogiad ac asesu effaith ymyriadau addysg a'r farchnad lafur ar bobl ifanc.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae data wedi'i dalgrynnu i'r cant agosaf. Oherwydd talgrynnu, efallai na fydd symiau'r rhesi a'r colofnau'n ychwanegu at y cyfanswm a roddir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae ffigurau 2021 yn ffigurau dros dro a byddant yn cael eu cyflwyno fel ffigurau terfynol yng nghyhoeddiad y flwyddyn nesaf, a gyhoeddir ym mis Gorffennaf 2023.

Teitl

Amcangyfrif o nifer y bobl 16-24 oed nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth yng Nghymru, yn ôl rhyw, gweithgaredd economaidd a grwpiau oedran dethol

Diweddariad diwethaf

Medi 2022 Medi 2022

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2023 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2

Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gwnaed newidiadau i'r fethodoleg a ddefnyddir i ddeillio'r amcangyfrifon cyfranogiad a gyflwynwyd ar gyfer diwedd blwyddyn 2004. Dylid bod yn ofalus wrth gymharu'r amcangyfrifon hyn ag amcangyfrifon o ddiwedd blwyddyn 2004 ymlaen.

Mae'r cyfrannau statws economaidd yn cael eu hamcangyfrif o'r Arolwg Poblogaeth Blynyddol. Felly, bydd yr amcangyfrifon hyn yn amodol ar amrywiad oherwydd gwall samplu a gwall arall, a dylid eu trin yn ofalus.

Allweddeiriau

Cyfranogiad, NEET