Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcangyfrif o unigolion 16-24 oed nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth yn ôl gweithgarwch economaidd a grwpiau oedran
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Measure1
Oed[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlo]
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Cyflogaeth[Hidlo]
-
-
Cyflogaeth 1
[Lleihau]16-18[Lleihau]19-24
Cliciwch yma i ddidoli2004Cliciwch yma i ddidoli2005Cliciwch yma i ddidoli2006Cliciwch yma i ddidoli2007Cliciwch yma i ddidoli2008Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018Cliciwch yma i ddidoli2004Cliciwch yma i ddidoli2005Cliciwch yma i ddidoli2006Cliciwch yma i ddidoli2007Cliciwch yma i ddidoli2008Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018
[Lleihau]Nifer[Lleihau]NEET13,10011,70011,50014,00015,00014,80013,50014,00012,50012,30012,00011,70011,2009,70010,30036,90040,40042,40042,20042,80054,10058,20057,40059,90054,50052,20047,70046,00039,40039,100
NEETDi-waith ILO7,5007,1006,3008,4009,2007,2007,2008,5006,4006,6005,7005,3003,7003,6004,80010,70015,20015,00015,60017,40022,60027,20027,00030,70024,80022,40020,20014,20014,80013,300
Economaidd anweithgar5,5004,6005,3005,5005,8007,6006,3005,6006,1005,7006,3006,4007,5006,2005,60026,20025,30027,40026,60025,40031,50031,00030,40029,20029,70029,80027,50031,80024,60025,800
[Lleihau]Dim yn NEETDim yn NEET104,000106,400107,800106,400105,600104,600103,600101,000101,000100,10099,40097,50095,00093,80090,400191,500191,800195,200200,400203,200195,500195,800200,700200,200204,100203,100204,400202,700205,400203,700
[Lleihau]CyfanswmCyfanswm117,100118,200119,300120,400120,600119,400117,100115,100113,400112,400111,400109,100106,200103,500100,700228,400232,200237,600242,700246,000249,500254,000258,100260,000258,600255,300252,100248,700244,800242,800
[Lleihau]Canran[Lleihau]NEET11.29.99.711.612.412.411.612.211.010.910.810.710.59.410.316.217.417.917.417.421.722.922.323.021.120.418.918.516.116.1
NEETDi-waith ILO6.46.05.37.07.66.06.17.35.75.95.14.93.53.44.74.76.56.36.47.19.010.710.511.89.68.88.05.76.15.5
Economaidd anweithgar4.73.94.44.64.86.45.44.95.35.15.75.87.16.05.511.510.911.511.010.312.612.211.811.211.511.710.912.810.010.6
[Lleihau]Dim yn NEETDim yn NEET88.890.190.388.487.687.688.487.889.089.189.289.389.590.689.783.882.682.182.682.678.377.177.777.078.979.681.181.583.983.9
[Lleihau]CyfanswmCyfanswm100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Metadata

Teitl
Amcangyfrif o nifer y bobl 16-24 oed nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth yng Nghymru, yn ôl rhyw, gweithgaredd economaidd a grwpiau oedran dethol

Diweddariad diwethaf
Awst 2019 Awst 2019

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2
Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data hwn yn darparu gwybodaeth am gyfranogiad pobl 16-24 oed nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth yn ôl grwpiau oedran dethol a gweithgaredd economaidd.

Cyswllt: Post16ed.stats@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: ONS (Amcangyfrifon Canol Blwyddyn ac Arolwg Poblogaeth Blynyddol), HESA, Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR) Llywodraeth Cymru, Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD)

Mae'r Arolwg Poblogaeth Blynyddol yn cael ei ddefnyddio i amcangyfrif y cyfrannau canlynol:
• Statws marchnad lafur y rhai mewn addysg llawn amser;
• Statws marchnad lafur y rhai mewn addysg ran-amser;
• Cyflogaeth llawn amser a rhan-amser y rhai mewn Dysgu Seiliedig ar Waith sydd mewn cyflogaeth;
• Hyfforddiant 'i ffwrdd o'r gwaith' a noddir gan gyflogwr ar gyfer y rhai mewn cyflogaeth.

Defnyddir LLWR i amcangyfrif y gyfran ganlynol:
• Statws marchnad lafur y rhai sy'n cymryd rhan mewn Dysgu Seiliedig ar Waith.
Yna, mae'r cyfrannau hyn yn cael eu defnyddio mewn perthynas â'r niferoedd rydym yn gwybod eu bod mewn addysg, dysgu seiliedig ar waith a chyfanswm y boblogaeth i greu amcangyfrifon o gyfranogiad yn ôl addysg a chyflogaeth. Ar gyfer Dysgwyr Seiliedig ar Waith, mae'r statws marchnad lafur ar ddechrau'r rhaglen ddysgu a gesglir trwy LLWR yn cael ei ddefnyddio gyda rhywfaint o ddata APS i amcangyfrif y cyfrannau mewn cyflogaeth llawn amser a rhan-amser.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae data'n cael ei gyhoeddi'n flynyddol. Mae data 2018 yn ddata dros dro.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Yn darparu data i lunwyr polisi a'r rhai sy'n gweithio gyda phobl ifanc fel y gallant fonitro tueddiadau cyfranogiad ac asesu effaith ymyriadau addysg a'r farchnad lafur ar bobl ifanc.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae data wedi'i dalgrynnu i'r cant agosaf. Oherwydd talgrynnu, efallai na fydd symiau'r rhesi a'r colofnau'n ychwanegu at y cyfanswm a roddir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae ffigurau 2018 yn ffigurau dros dro a byddant yn cael eu cyflwyno fel ffigurau terfynol yng nghyhoeddiad y flwyddyn nesaf, a gyhoeddir ym mis Gorffennaf 2020.

Ansawdd ystadegol
Gwnaed newidiadau i'r fethodoleg a ddefnyddir i ddeillio'r amcangyfrifon cyfranogiad a gyflwynwyd ar gyfer diwedd blwyddyn 2004. Dylid bod yn ofalus wrth gymharu'r amcangyfrifon hyn ag amcangyfrifon o ddiwedd blwyddyn 2004 ymlaen.

Mae'r cyfrannau statws economaidd yn cael eu hamcangyfrif o'r Arolwg Poblogaeth Blynyddol. Felly, bydd yr amcangyfrifon hyn yn amodol ar amrywiad oherwydd gwall samplu a gwall arall, a dylid eu trin yn ofalus.

Allweddeiriau
Cyfranogiad, NEET