Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Addysg a sgiliau

Ystadegau ar addysg, hyfforddiant a sgiliau o'r cyfnod cyn-ysgol i'r cyfnod yn yr ysgol, drwodd i addysg bellach ac uwch, addysg i oedolion ac addysg gymunedol.