Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfranogiad unigolion 16-30 oed mewn addysg yn ôl sector, dull, oedran a blwyddyn
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Diwedd blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]OedMae\’r grwpiau oedran a geir yma\’n is-setiau dethol o\’r grwp 16-30 oed. Mae\’r oedrannau fel ar 31 Awst cyn dechrau\’r flwyddyn academaidd.[Hidlo]
-
Oed 1
ModdMae\’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn cyfrifo amcangyfrifon canol blwyddyn o\’r boblogaeth breswyl yn ôl blwyddyn sengl oedran fel ar 30 Mehefin. O 2001 ymlaen, mae poblogaethau diwedd blwyddyn wedi cael eu deillio o\’r amcangyfrifon canol blwyddyn a\’r amcanestyniadau poblogaeth ar gyfer y flwyddyn ddiweddaraf. Mae\’r amcangyfrifon hyn wedi cael eu haddasu i oedran fel ar 31 Awst. Er enghraifft defnyddir oedran fel ar 31 Awst 2015 yn y ffigurau dros dro ar gyfer diwedd blwyddyn 2015. Mae ffigurau dysgu seiliedig ar waith yn dangos y bobl ifanc oedd yn cymryd rhan mewn hyfforddiant yn yr wythnos yn dechrau 1 Rhagfyr. Os oes gan ddysgwr mewn darpariaeth  dysgu seiliedig ar waith weithgareddau mewn mwy nag un math o ddarpariaeth, fe\’i dosbarthwyd i un math yn y drefn ganlynol: DSW mewn SAB, AU mewn SAB, eraill mewn SAB, DSW gyda Darparwyr Hyfforddiant Eraill. Bydd dysgwyr sydd â gweithgareddau DSW gyda Darparwyr Hyfforddiant Eraill a hefyd gweithgareddau dysgu mewn SAB yn cael eu cynnwys o dan y gweithgaredd yn y SAB.[Hidlo]
[Lleihau]SectorYsgolion: Caiff y wybodaeth ei chasglu ym mis Ionawr bob blwyddyn o\’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD). Er enghraifft, ar gyfer amcangyfrifon dros dro diwedd blwyddyn 2015, defnyddir y ffigurau o Gyfrifiad Ysgolion Ionawr 2016. Mae\’r oedrannau fel ar 31 Awst cyn dechrau\’r flwyddyn academaidd. Dim ond ffigur cyfun ar gyfer y rheiny 19 oed a hyn mae\’r Cyfrifiad yn gofyn amdano; cynhwysir y ffigurau hyn ar gyfer pobl ifanc 19 oed yn unig. Yn cynnwys yr holl ysgolion a gynhelir ac ysgolion annibynnol. Addysg Uwch: Cesglir gwybodaeth ynghylch cofrestriadau mewn Sefydliadau Addysg Uwch (SAU) ar raddfa\’r Deyrnas Unedig gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA). Mae\’r casgliad hwn yn cynnwys cofrestriadau addysg bellach mewn SAU. Mae\’r dadansoddiad yn y datganiad hwn wedi\’i seilio ar gofrestriadau ar 1 Rhagfyr. Mae\’r oedrannau fel ar 31 Awst cyn dechrau\’r flwyddyn academaidd. Mae amcangyfrifon dros dro diwedd blwyddyn 2015 wedi\’u seilio ar yr Arolwg Ystadegau Cynnar Myfyrwyr Addysg Uwch (HESES), a gesglir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), sy\’n rhoi arwydd cynnar o nifer y myfyrwyr AU sy\’n astudio ym mlwyddyn academaidd 2015/16. Y Brifysgol Agored: Ffigurau blwyddyn gyfan yw\’r wybodaeth am fyfyrwyr y Brifysgol Agored, h.y. maent yn cynnwys cofrestriadau drwy gydol y flwyddyn. Y cyfeirbwynt ar gyfer oedran yw 1 Ionawr. Mae\’r ffigurau a ddefnyddir ar gyfer myfyrwyr sy\’n hanu o Gymru sy\’n astudio gyda\’r Brifysgol Agored. Addysg Bellach a Dysgu Seiliedig ar Waith: Mae Llywodraeth Cymru\’n casglu gwybodaeth am gofrestriadau mewn Sefydliadau Addysg Bellach (SAB) yng Nghymru, gan gynnwys dysgu seiliedig ar waith (DSW), trwy Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR). Mae\’r dadansoddiad yn y datganiad hwn wedi\’i seilio ar gofrestriadau yn wythnos 1 Rhagfyr. Mae\’r data hyn yn dal i gael eu dilysu felly mae amcangyfrifon dros dro diwedd blwyddyn 2015 wedi\’u seilio ar giplun cynnar o\’r data. Os oes gan ddysgwr weithgareddau mewn mwy nag un math o ddarpariaeth, fe\’i dosbarthwyd i un math yn y drefn ganlynol: DSW mewn SAB, AU mewn SAB, eraill mewn SAB, DSW gyda Darparwyr Hyfforddiant Eraill. Bydd dysgwyr sydd â gweithgareddau DSW gyda Darparwyr Hyfforddiant Eraill a hefyd gweithgareddau dysgu mewn SAB yn cael eu cynnwys o dan y gweithgaredd yn y SAB. Mae cofrestriadau AB yn cynnwys myfyrwyr ar gyrsiau gyda Chymdeithas Addysg y Gweithwyr (WEA) a Chymdeithas Gristnogol Dynion Ifanc (YMCA).[Hidlo]
-
-
Sector 1
[Lleihau]16 - 18Cliciwch yma i ddidoli16 - 18[Lleihau]19 - 24Cliciwch yma i ddidoli19 - 24[Lleihau]25 - 30Cliciwch yma i ddidoli25 - 30
Cliciwch yma i ddidoli16Cliciwch yma i ddidoli17Cliciwch yma i ddidoli18Cliciwch yma i ddidoli19Cliciwch yma i ddidoli20Cliciwch yma i ddidoli21Cliciwch yma i ddidoli22Cliciwch yma i ddidoli23Cliciwch yma i ddidoli24Cliciwch yma i ddidoli25Cliciwch yma i ddidoli26Cliciwch yma i ddidoli27Cliciwch yma i ddidoli28Cliciwch yma i ddidoli29Cliciwch yma i ddidoli30
Addysg amser-llawn[Lleihau]Cyfanswm208,950185,650150,550545,150151,100149,500106,34064,76042,40030,580544,64022,96018,59015,50013,31011,6009,87091,790
CyfanswmYsgolionFfynhonnell: Llywodraeth Cymru. Gweler y nodiadau ar y dimensiwn.107,14093,6909,830210,650430.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys430.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys
Addysg PellachFfynhonnell: Llywodraeth Cymru. Gweler y nodiadau ar y dimensiwn.101,76090,48043,190235,43018,7409,0805,5503,8602,9802,50042,6802,1502,0201,8801,6301,5201,42010,610
Addysg UwchFfynhonnell: HESA. Gweler y nodiadau ar y dimensiwn.-1,999,999,9381,51097,54099,060131,950140,420100,81060,93039,44028,090501,56020,84016,55013,62011,67010,0708,43081,190
Y Brifysgol AgoredFfynhonnell: Y Brifysgol Agored. Gweler y nodiadau ar y dimensiwn..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Addysg rhan-amser[Lleihau]Cyfanswm18,31014,36011,71044,37010,65010,69011,90013,17014,38015,21075,98015,55015,71015,55015,33015,32015,21092,630
CyfanswmYsgolionFfynhonnell: Llywodraeth Cymru. Gweler y nodiadau ar y dimensiwn..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Addysg PellachFfynhonnell: Llywodraeth Cymru. Gweler y nodiadau ar y dimensiwn.16,38013,3409,43039,1406,3404,9904,9805,1305,4405,73032,5605,8306,1106,0505,9506,0406,15036,120
Addysg UwchFfynhonnell: HESA. Gweler y nodiadau ar y dimensiwn.1,8108601,7604,4103,2204,1004,8305,5106,1506,44030,2306,5006,2606,1305,9705,9105,70036,430
Y Brifysgol AgoredFfynhonnell: Y Brifysgol Agored. Gweler y nodiadau ar y dimensiwn.-999,999,8791905508201,1101,5902,1202,5602,8203,06013,2203,2103,3703,3703,4303,3803,38020,080
[Lleihau]Dysgu seiliedig ar waithFfynhonnell: Llywodraeth Cymru LLWR. Gweler y nodiadau ar y dimensiwn.[Ehangu]Cyfanswm13,89018,58019,14051,61017,44014,70012,48011,14010,1009,42075,2408,4107,1206,7306,5506,3005,93040,990
[Ehangu]PoblogaethFfynhonnell: Swyddfa Ystadegau Gwladol. Wedi’u talgrynnu i’r un cant agosaf. Gweler y nodiadau ar y dimensiwn.276,500277,400283,000836,800300,500315,600325,000328,900328,000327,9001,926,100326,800326,400324,000322,900321,200317,4001,938,900

Metadata

Teitl

Cyfranogiad pobl 16-30 oed mewn addysg yn ôl oedran

Diweddariad diwethaf

Hydref 2023 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2

Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Eraill: Ôl - 16 Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru; Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch; Amcanestyniadau Poblogaeth Canol y flwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

Ystadegau.MarchnadLafur@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data hwn yn darparu gwybodaeth am gyfranogiad pobl 16-30 oed mewn addysg a hyfforddiant yn ôl grwpiau oedran dethol. Cyflwynir data oedran blwyddyn unigol hefyd. Gellir darparu data ar grwpiau oedran eraill yn yr ystod 16-30 oed ar gais.

Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell ddata: ONS (amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn), HESA, Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR) Llywodraeth Cymru, Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD)

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae data'n cael ei gyhoeddi'n flynyddol. Mae data 2022 yn ddata dros dro.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Yn darparu data i lunwyr polisi a'r rhai sy'n gweithio gyda phobl ifanc fel y gallant fonitro tueddiadau cyfranogiad ac asesu effaith ymyriadau addysg a'r farchnad lafur ar bobl ifanc.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r rhan fwyaf o'r data'n cael ei dalgrynnu i'r deg agosaf, ac eithrio o amcangyfrifon poblogaeth sy'n cael eu talgrynnu i'r cant agosaf. Oherwydd talgrynnu, efallai na fydd symiau'r rhesi a'r colofnau'n ychwanegu at y cyfanswm a roddir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae ffigurau 2022 yn ffigurau dros dro a byddant yn cael eu cyflwyno fel ffigurau terfynol yng nghyhoeddiad y flwyddyn nesaf, a gyhoeddir ym mis Gorffennaf 2024.

Allweddeiriau

Cyfranogiad

Ansawdd ystadegol

Ers 2004, mae'r poblogaethau diwedd blwyddyn wedi deillio o'r amcangyfrifon canol blwyddyn a'r rhagamcaniadau poblogaeth a ddarperir gan ONS, a'u haddasu i'r oedran ar 31 Awst. Er enghraifft, defnyddir oedran ar 31 Awst 2018 yn y ffigurau dros dro ar gyfer diwedd blwyddyn 2018.

Mae'r cyfrannau statws economaidd yn cael eu hamcangyfrif o'r Arolwg Poblogaeth Blynyddol. Felly, bydd yr amcangyfrifon hyn yn amodol ar amrywiad oherwydd gwall samplu a gwall arall, a dylid eu trin yn ofalus.