Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfranogiad unigolion 16-30 oed mewn addysg yn ôl dull, oedran a blwyddyn
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Diwedd blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Oed[Hidlo]
-
Oed 1
Modd[Hidlo]
[Lleihau]16 - 18Cliciwch yma i ddidoli16 - 18[Lleihau]19 - 24Cliciwch yma i ddidoli19 - 24[Lleihau]25 - 30Cliciwch yma i ddidoli25 - 30
Cliciwch yma i ddidoli16Cliciwch yma i ddidoli17Cliciwch yma i ddidoli18Cliciwch yma i ddidoli19Cliciwch yma i ddidoli20Cliciwch yma i ddidoli21Cliciwch yma i ddidoli22Cliciwch yma i ddidoli23Cliciwch yma i ddidoli24Cliciwch yma i ddidoli25Cliciwch yma i ddidoli26Cliciwch yma i ddidoli27Cliciwch yma i ddidoli28Cliciwch yma i ddidoli29Cliciwch yma i ddidoli30
Addysg amser-llawn49,13043,66037,100129,89038,60038,88026,97016,27010,1807,140138,0405,3804,3303,5203,1402,5102,23021,120
Addysg rhan-amser6,0704,5803,21013,8602,7902,8803,2703,5803,9403,77020,2203,7003,8203,8203,6603,6503,60022,230
Dysgu seiliedig ar waith3,5804,7404,99013,3004,4703,6302,9802,6502,3602,23018,2902,1902,1902,0301,9901,8901,81012,080
Poblogaeth66,50066,70068,900202,10073,80078,50081,70082,60081,80081,200479,70082,50083,30083,70083,70082,30080,300496,000

Metadata

Teitl
Cyfranogiad pobl 16-30 oed mewn addysg yn ôl oedran

Diweddariad diwethaf
Gorffennaf 2020 Gorffennaf 2020

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2021 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2
Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Eraill: Ôl - 16 Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru; Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch; Amcanestyniadau Poblogaeth Canol y flwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data hwn yn darparu gwybodaeth am gyfranogiad pobl 16-30 oed mewn addysg a hyfforddiant yn ôl grwpiau oedran dethol. Cyflwynir data oedran blwyddyn unigol hefyd. Gellir darparu data ar grwpiau oedran eraill yn yr ystod 16-30 oed ar gais.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell ddata: ONS (amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn), HESA, Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR) Llywodraeth Cymru, Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD)

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae data'n cael ei gyhoeddi'n flynyddol. Mae data 2019 yn ddata dros dro.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Yn darparu data i lunwyr polisi a'r rhai sy'n gweithio gyda phobl ifanc fel y gallant fonitro tueddiadau cyfranogiad ac asesu effaith ymyriadau addysg a'r farchnad lafur ar bobl ifanc.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r rhan fwyaf o'r data'n cael ei dalgrynnu i'r deg agosaf, ac eithrio o amcangyfrifon poblogaeth sy'n cael eu talgrynnu i'r cant agosaf. Oherwydd talgrynnu, efallai na fydd symiau'r rhesi a'r colofnau'n ychwanegu at y cyfanswm a roddir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae ffigurau 2019 yn ffigurau dros dro a byddant yn cael eu cyflwyno fel ffigurau terfynol yng nghyhoeddiad y flwyddyn nesaf, a gyhoeddir ym mis Gorffennaf 2021.

Ansawdd ystadegol
Ers 2004, mae'r poblogaethau diwedd blwyddyn wedi deillio o'r amcangyfrifon canol blwyddyn a'r rhagamcaniadau poblogaeth a ddarperir gan ONS, a'u haddasu i'r oedran ar 31 Awst. Er enghraifft, defnyddir oedran ar 31 Awst 2018 yn y ffigurau dros dro ar gyfer diwedd blwyddyn 2018.

Mae'r cyfrannau statws economaidd yn cael eu hamcangyfrif o'r Arolwg Poblogaeth Blynyddol. Felly, bydd yr amcangyfrifon hyn yn amodol ar amrywiad oherwydd gwall samplu a gwall arall, a dylid eu trin yn ofalus.

Allweddeiriau
Cyfranogiad