Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lefel uchaf o gymhwyster sydd gan oedolion o oedran gweithio yn ôl blwyddyn a chymhwyster
None
OedWorking age adults include 1. males and females aged 18-64 (as referred to in this release) and 2. males aged 18-64 and females aged 18-59 (as referred to in previous releases).<br />        [Hidlwyd]
Rhyw[Hidlo]
Rhyw 1[Hidlo]
Measure1
CymhwysterLefel y cymhwyster uchaf a ddelir. O\’r blaen dangoswyd data fel cyfwerthedd NVQ. O fis Medi 2004 ymlaen, ehangwyd y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC) a rhannwyd y lefelau blaenorol 4 a 5 i lefelau manylach (4-8). O 2022 mae\'r cwestiynau, wedi\’u seilio\’n flaenorol ar y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC), wedi\'u diweddaru i adlewyrchu\'r Fframwaith Cymwysterau Rheoleiddiedig (RQF). Mae rhagor o fanylion ynghylch hyn i\’w gweld yn Gwybodaeth am Ansawdd y datganiad ystadegol.[Hidlwyd]
BlwyddynAr gyfer y blynyddoedd wedi\’u labelu 2001 i 2003 yn y set ddata hon, y gwir gyfnodau yr ymdrinnir â hwy yw\’r 12 mis o fis Mawrth yn y flwyddyn a nodir i fis Chwefror yn y flwyddyn ganlynol (e.e. 2001 = 1 Mawrth 2001 i 28 Chwefror 2002). Ers 2004, mae\'r data blynyddol wedi cael eu cynhyrchu fel data blynyddol treigl, sy\'n cael eu diweddaru bob tri mis. Mae\'r cyfartaleddau blynyddol treigl yn dilyn y calendr ac mae\'r cyfartaledd blynyddol treigl cyntaf a ddangosir yma yn ymdrin â\'r cyfnod 1 Ionawr 2004 i 31 Rhagfyr 2004. Nodwch felly bod y cyfnod olaf a ddangosir ar yr hen sail Mawrth i Chwefror, a\’r cyfnod cyntaf ar y sail newydd, yn gorgyffwrdd gan ddau fis.    [Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliDim cymwysterauPobl a ddywedodd nad oedd ganddynt unrhyw gymwysterauCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso islaw lefel 2Pobl sydd wedi’u cymhwyso islaw lefel 2 a dim uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 2Pobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel 2 a dim uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 3Pobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel 3 a dim uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefelau 4-6Pobl sydd wedi’u cymhwyso i lefelau 4-6 a dim uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefelau 7-8Pobl sydd wedi’u cymhwyso i lefelau 7-8 a dim uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 2 neu uwchPobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel 2 o leiaf ac yn cynnwys pobl sydd wedi’u cymhwyso I lefel uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 3 neu uwchPobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel 3 o leiaf ac yn cynnwys pobl sydd wedi’u cymhwyso I lefel uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 4 neu uwchPobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel 4 o leiaf ac yn cynnwys pobl sydd wedi’u cymhwyso I lefel uwch
2001.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
2002.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
2003.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
2004.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Diwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2005.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Diwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2006.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Diwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2007.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Diwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 200815.215.921.119.921.86.168.947.727.9
Diwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 200914.815.820.619.522.86.469.448.829.2
Diwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 201013.115.621.319.823.46.871.349.930.2
Diwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 201112.015.221.520.324.26.972.851.331.0
Diwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 201211.414.621.020.924.97.274.153.032.1
Diwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 201310.414.220.221.925.67.675.455.233.2
Diwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 20149.813.720.021.427.38.076.656.635.2
Diwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 201510.313.519.620.827.28.676.256.635.8
Diwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 20169.512.819.820.527.69.877.757.937.4
Diwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 20178.712.820.220.827.110.478.558.337.5
Diwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 20188.412.719.821.327.110.778.959.137.8
Diwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 20198.212.719.720.627.611.279.159.438.8
Diwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 20207.311.618.721.329.211.981.162.441.1
Diwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 20218.211.917.620.929.412.079.962.341.4
Diwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2022Ni ellir cymharu amcangyfrifon ar gyfer 2022 ymlaen â blynyddoedd blaenorol o ganlyniad I newidiadau i’r cwestiynau am gymwysterau yn yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth.8.35.219.723.531.411.986.666.843.3
Diwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2023Ni ellir cymharu amcangyfrifon ar gyfer 2022 ymlaen â blynyddoedd blaenorol o ganlyniad I newidiadau i’r cwestiynau am gymwysterau yn yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth.7.94.720.022.332.412.687.467.445.0

Metadata

Teitl

Lefelau'r cymwysterau uchaf sydd gan oedolion o oedran gweithio yn ôl grwp oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf

Ebrill 2024 Ebrill 2024

Diweddariad nesaf

Ebrill 2025 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Cyflwynir data ar gyfer oedolion o oedran gweithio h.y. ar sail 1. dynion a menywod 18-64 a 2. dynion 18-64 a menywod 18-59, fel y nodwyd mewn datganiadau cynharach (cyn data 2015) - yn ôl eu hoedran ar ddechrau'r flwyddyn academaidd. Dylid nodi bod data ar gyfer oedolion o oedran gweithio, ar sail dynion a menywod 18-64 oed, ond ar gael o 2008 ymlaen.

Cyswllt: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru


Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth/Arolwg blynyddol Llafurlu Lleol, Swyddfa Ystadegau Gwladol

Mae’r data a ddangosir wedi’u seilio ar ganlyniadau’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ar gyfer 2004 ymlaen, ac o Arolwg blynyddol Llafurlu Lleol Cymru ar gyfer 2001-2003; mae’r ddau’n arolygon o aelwydydd a gyflawnir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

O 2001 ymlaen, roedd data’r Arolwg blynyddol o’r Llafurlu Lleol a gasglwyd yng Nghymru wedi’u seilio ar sampl oedd cryn dipyn yn fwy.

Mae’r arolwg yn gofyn i’r ymatebwyr am y cymwysterau sydd ganddynt, ac o’r wybodaeth hon cyfrifir y cymhwyster uchaf sydd gan yr ymatebydd. Caiff y cymwysterau uchaf eu grwpio i lefelau’r. Rhoddir ffigurau ar gyfer y rheiny sydd wedi cael cymwysterau ar lefel benodol o leiaf, a chymwysterau hyd at a chan gynnwys lefel benodol.

O’r blaen dangoswyd data fel cyfwerthedd NVQ. O fis Medi 2004 ymlaen, ehangwyd y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC) a rhannwyd y lefelau blaenorol 4 a 5 i lefelau manylach (4-8). Dangosir data yn awr yn unol â’r dosbarthiad hwn.

Does dim modd cymharu'r ystadegau a gyflwynir yma ar gyfer 2022 gyda'r blynyddoedd blaenorol oherwydd y newidiadau i’r cwestiynau am gymwysterau yn yr Arolwg Llafurlu/Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth. Mae'r cwestiynau, wedi’u seilio’n flaenorol ar y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC), wedi'u diweddaru i adlewyrchu'r Fframwaith Cymwysterau Rheoleiddiedig (RQF). Mae rhagor o fanylion ynghylch hyn i’w gweld yn Gwybodaeth am Ansawdd y datganiad ystadegol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Ar gyfer blynyddoedd a labelir 2001 tan 2003 yn y set ddata hon, y cyfnodau gwirioneddol a gwmpesir yw'r 12 mis rhwng mis Mawrth y flwyddyn gyntaf a mis Chwefror y flwyddyn ganlynol (e.e. 2001 = 1 Mawrth 2001 tan 28 Chwefror 2002).

Ers 2004, mae data blynyddol o'r Arolwg o'r Gweithlu wedi'i gynhyrchu ar dreigl blynyddol, a'i ddiweddaru bob tri mis. Mae'r cyfartaleddau blynyddol treigl ar sail galendr, gyda'r cyfartaledd blynyddol treigl cyntaf a gyflwynir yma yn cwmpasu'r cyfnod rhwng 1 Ionawr 2004 a 31 Rhagfyr 2004.

Felly, noder bod yna orgyffwrdd o ddau fis rhwng y cyfnod diwethaf a gyflwynwyd ar yr hen sail Mawrth tan Chwefror, a'r cyfnod cyntaf ar y sail newydd.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae’r ystadegau’n cael eu defnyddio o fewn Llywodraeth Cymru i fonitro tueddiadau mewn lefelau cymwysterau. Mae’r datganiad yma yn cynnwys data ar gyfer un o’r dangosyddion cenedlaethol (8 - Y ganran o’r oedolion â chymwysterau ar y gwahanol lefelau yn y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol) a dwy garreg filltir genedlaethol gysylltiedig.
Mae’r ystadegau hyn, ynghyd â’r dangosydd cenedlaethol a’r cerrig milltir cenedlaethol wedi’u cynnwys yn benodol yn Cymru gryfach, decach a gwyrddach: cynllun cyflogadwyedd a sgiliau.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae canrannau wedi'u talgrynnu i un lle degol.

Ansawdd ystadegol

Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n seiliedig ar amcangyfrifon sampl ac felly'n amodol ar wahanol raddau o amrywioldeb h.y. mae gwerth go iawn unrhyw fesuriad yn deillio o amrywiaeth y gwerth a amcangyfrifir. Mae'r ystod neu'r amrywioldeb hwn yn cynyddu wrth i'r manylion yn y data gynyddu; er enghraifft, mae data awdurdod lleol yn amodol ar fwy o amrywioldeb na data rhanbarthol.

Allweddeiriau

Cymwysterau