Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ceisiadau am Lwfansau Cynhaliaeth Addysg a gymeradwywyd yn ôl AALl a math o ddyfarniad
None
[Lleihau]OedMae cynllun EMA Cymru bellach ar gael i bobl ifanc 16, 17 ac 18 oed (a phobl ifanc 19 oed o dan rai amgylchiadau*). Ar gyfer y data misol hwn, nid oes dadansoddiad yn ôl oedran ar gael.* Bydd myfyriwr 19 oed sy\'n cyflwyno cais 4edd flwyddyn yn cael ei asesu yn erbyn y meini prawf ychwanegol canlynol:- Nid yw ef/hi wedi derbyn mwy na 2 flynedd o gymorth dros y 3 blynedd blaenorol.- Gwnaeth ef/hi gais am 3edd flwyddyn, ond tynnodd yn ôl cyn 11eg wythnos y cwrs. Byddai hyn yn cael ei ystyried fel camgychwyn a gallai ef/hi wneud cais am 4edd flwyddyn o gymorth heb unrhyw effaith niweidiol.[Hidlwyd]
-
Oed 1[Hidlo]
Canolfan ddysguY math o ganolfan ddysgu mae\’r ymgeisydd yn ei fynychu yn unol â\’u cytundeb dysgu diweddaraf.[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]math o ddyfarniadErs blwyddyn academaidd 2011/12, mae\'r meini prawf ar gyfer myfyrwyr EMA newydd sy\'n derbyn y dyfarniad o £30 wedi newid, ac nid yw\'r dyfarniadau o £10 ac £20 ar gael mwyach. Efallai y bydd myfyrwyr sy\'n newydd i EMA yn gymwys i gael dyfarniad o £30 yr wythnos, yn dibynnu ar incwm yr aelwyd ac amgylchiadau\'r teulu. Roedd myfyrwyr a dderbyniodd EMA yn 2010/11 a ddychwelodd i addysg ac a oedd yn parhau i fodloni\'r un meini prawf cymhwyster yn parhau i gael eu EMA, boed hynny\'n £10, £20 neu £30 yr wythnos. 2012/13 oedd y flwyddyn olaf y rhoddwyd y dyfarniadau o £10 ac £20 i fyfyrwyr sy\'n dychwelyd, ar ôl tair blynedd o dderbyn EMA. Nid yw unrhyw daliadau bonws (a oedd yn arfer cael eu talu ym mis Medi, Ionawr a Gorffennaf) wedi\'u gwneud i unrhyw fyfyrwyr.[Hidlo]
-
math o ddyfarniad 1
[Lleihau]AAL[Hidlo]
-
-
AAL 1
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliBonws Medi[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliBonws Ionawr[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliBonws Gorffennaf[Lleihau]Pob dyfarniad LCACliciwch yma i ddidoliPob dyfarniad LCA
Cliciwch yma i ddidoliDyfarniad £30Cliciwch yma i ddidoliDyfarniad £20Cliciwch yma i ddidoliDyfarniad £10
[Lleihau]Pob cais.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys143,040.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol143,040
Pob caisYnys Môn.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys3,080.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,080
Gwynedd.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys4,850.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,850
Conwy.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys5,310.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,310
Sir Ddinbych.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys4,660.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,660
Sir y Fflint.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys5,850.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,850
Wrecsam.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys5,760.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,760
Powys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys5,010.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,010
Ceredigion.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys2,880.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,880
Sir Benfro.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys5,660.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,660
Sir Gaerfyrddin.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys8,640.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8,640
Abertawe.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys11,550.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11,550
Castell-nedd Port Talbot.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys7,090.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7,090
Pen-y-bont ar Ogwr.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys6,690.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,690
Bro Morgannwg.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys5,350.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,350
Caerdydd.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys15,860.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15,860
Rhondda Cynon Taf.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys12,500.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12,500
Merthyr Tudful.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys3,330.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,330
Caerffili.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys10,150.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol10,150
Blaenau Gwent.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys4,150.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,150
Tor-faen.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys4,200.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,200
Sir Fynwy.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys2,620.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,620
Casnewydd.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys7,840.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7,840
Tu allan i Gymru.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
Heb ei nodi.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70

Metadata

Teitl

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)

Diweddariad diwethaf

30 Medi 2020 30 Medi 2020

Diweddariad nesaf

Medi 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Disgrifiad cyffredinol

Ffynhonnell: Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr
Cyswllt: Post16ed.stats@gov.wales

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno gwybodaeth am nifer y ceisiadau cymeradwy am Lwfansau Cynhaliaeth Addysg (EMAs) gan fyfyrwyr yn ysgolion Cymru ar sefydliadau addysg bellach.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’r data yn seiliedig ar y ceisiadau a dderbyniwyd erbyn 31 Awst 2020, a fe’u hechdynnwyd ar 1 Medi 2020.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae ffigurau StatsCymru ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol yn cael eu diweddaru’n fisol ac yn gywir ar yr amser cyhoeddi.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno gwybodaeth am nifer y ceisiadau cymeradwy ar gyfer Lwfansau Cynhaliaeth Addysg (EMAs) gan fyfyrwyr yn ysgolion Cymru ar sefydliadau addysg bellach. Cafodd cynllun EMA Cymru ei gyflwyno ar gyfer pobl ifanc 16 oed yn 2004/05, ei ymestyn i gynnwys pobl ifanc 17 oed yn 2005/06 ac yn olaf pobl ifanc 18 oed yn 2006/07.

Mae data o 2007/08 ymlaen yn cynnwys rhai pobl ifanc 19 oed a oedd yn gymwys i gael cymorth.

Mae’r data yn seiliedig ar y ceisiadau a dderbyniwyd erbyn 31 Awst 2020 yn eu trefn, a fe’u hechdynnwyd o'r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr ar 1 Medi 2020.

Mae data o 2013 ymlaen yn ystyried y rhai a fynychodd gydag o leiaf un taliad wythnosol yn unig.

Mae'r cynllun wedi'i gynllunio fel cymhelliant i fyfyrwyr o deuluoedd incwm isel aros mewn addysg lawn amser ar ôl iddynt gyrraedd diwedd yr oedran ysgol gorfodol. Lwfans wythnosol yw'r EMA a delir bob pythefnos i fyfyrwyr mewn sefydliadau yng Nghymru.

Ers blwyddyn academaidd 2011/12, mae'r meini prawf ar gyfer myfyrwyr EMA newydd sy'n derbyn y dyfarniad o £30 wedi newid, ac nid yw'r dyfarniadau o £10 ac £20 ar gael mwyach. Efallai y bydd myfyrwyr sy'n newydd i EMA yn gymwys i gael dyfarniad o £30 yr wythnos, yn dibynnu ar incwm yr aelwyd ac amgylchiadau'r teulu. Roedd myfyrwyr a dderbyniodd EMA yn 2010/11 a ddychwelodd i addysg ac a oedd yn parhau i fodloni'r un meini prawf cymhwyster yn parhau i gael eu EMA, boed hynny'n £10, £20 neu £30 yr wythnos. 2012/13 oedd y flwyddyn olaf y rhoddwyd y dyfarniadau o £10 ac £20 i fyfyrwyr sy'n dychwelyd, ar ôl tair blynedd o dderbyn EMA. Nid yw unrhyw daliadau bonws (a oedd yn arfer cael eu talu ym mis Medi, Ionawr a Gorffennaf) wedi'u gwneud i unrhyw fyfyrwyr.

Nodwch fod bwletin blynyddol y Lwfans Cynhaliaeth Addysg yn cynnwys disgyblion yng Nghymru yn unig. Felly, gallai’r tablau hyn ddangos niferoedd sydd ychydig yn uwch, gan eu bod yn cynnwys nifer fach o ddisgyblion o’r tu allan i Gymru. Rydym yn ceisio gwella’r cysondeb rhwng y cyhoeddiadau hyn.

Mae ffigurau StatsCymru ar gyfer y flwyddyn academaidd bresennol yn cael eu diweddaru'n fisol ac yn gywir adeg cyhoeddi hwn. Maent yn amodol ar ddiwygiadau yn dilyn gwaith prosesu SLC pellach.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r rhan fwyaf o ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf. Oherwydd talgrynnu, efallai na fydd symiau'r rhesi a'r colofnau'n ychwanegu at y cyfanswm a roddir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae’r data yn cynnwys holl gymwysterau a gymeradwywyd. Cyn y diwygiad, roedd data 2013/14 a 2014/15 ond yn cynnwys cymwysterau a gymeradwywyd gydag o leiaf un taliad.

Ansawdd ystadegol

Mae ffigurau'n amodol ar ddiwygiadau yn dilyn gwaith prosesu SLC pellach, er enghraifft, gan fod ceisiadau'n cael eu hailddosbarthu o EMA i Lwybrau i Brentisiaethau neu i'r gwrthwyneb.

Allweddeiriau

LCA; Lwfans Cynhaliaeth Addysg; Addysg Bellach; AB; Ôl-16