Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ceisiadau am Lwfansau Cynhaliaeth Addysg a gymeradwywyd yn ôl AALl a math o ddyfarniad
None
[Lleihau]OedMae cynllun EMA Cymru bellach ar gael i bobl ifanc 16, 17 ac 18 oed (a phobl ifanc 19 oed o dan rai amgylchiadau*). Ar gyfer y data misol hwn, nid oes dadansoddiad yn ôl oedran ar gael.* Bydd myfyriwr 19 oed sy\'n cyflwyno cais 4edd flwyddyn yn cael ei asesu yn erbyn y meini prawf ychwanegol canlynol:- Nid yw ef/hi wedi derbyn mwy na 2 flynedd o gymorth dros y 3 blynedd blaenorol.- Gwnaeth ef/hi gais am 3edd flwyddyn, ond tynnodd yn ôl cyn 11eg wythnos y cwrs. Byddai hyn yn cael ei ystyried fel camgychwyn a gallai ef/hi wneud cais am 4edd flwyddyn o gymorth heb unrhyw effaith niweidiol.[Hidlwyd]
-
Oed 1[Hidlo]
Canolfan ddysguY math o ganolfan ddysgu mae\’r ymgeisydd yn ei fynychu yn unol â\’u cytundeb dysgu diweddaraf.[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]math o ddyfarniadRoedd y dyfarniadau LCA yn £10, £20 neu £30 yr wythnos i ddechrau gyda thaliadau bonws ar ddyddiadau penodol yn y flwyddyn.<br />O 2011/12 daeth dyfarniadau LCA yn £30 yr wythnos heb unrhyw daliadau bonws.<br />O 17 Ebrill 2023 cynyddwyd y dyfarniad o £30 i £40 yr wythnos. Mae\’r dyfarniad o £30 ar gyfer 2022/23 yn cynnwys taliadau a wnaed o 17 Ebrill ar y swm uwch newydd.<br />[Hidlwyd]
-
math o ddyfarniad 1
[Lleihau]AAL[Hidlo]
-
-
AAL 1
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPob dyfarniad LCA
[Lleihau]Pob cais15,510
Pob caisYnys Môn280
Gwynedd520
Conwy510
Sir Ddinbych470
Sir y Fflint500
Wrecsam590
Powys520
Ceredigion360
Sir Benfro590
Sir Gaerfyrddin960
Abertawe1,270
Castell-nedd Port Talbot830
Pen-y-bont ar Ogwr700
Bro Morgannwg560
Caerdydd1,950
Rhondda Cynon Taf1,350
Merthyr Tudful330
Caerffili1,030
Blaenau Gwent460
Tor-faen540
Sir Fynwy270
Casnewydd920
Tu allan i Gymru*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi
Heb ei nodi*Mae\’r eitem o ddata yn datgelu neu nid yw\’n ddigon cadarn i\’w gyhoeddi

Metadata

Teitl

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)

Diweddariad diwethaf

29 Tachwedd 2023 29 Tachwedd 2023

Diweddariad nesaf

Tachwedd 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

addysguwchachyllidmyfyrwyr.Yst@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Allweddeiriau

LCA; Lwfans Cynhaliaeth Addysg; Addysg Bellach; AB; Ôl-16

Disgrifiad cyffredinol

Ffynhonnell: Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr
Cyswllt: HigherEducationAndStudentFinance.Stats@gov.wales

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno gwybodaeth am nifer y ceisiadau cymeradwy am Lwfansau Cynhaliaeth Addysg (EMAs) gan fyfyrwyr yn ysgolion Cymru ar sefydliadau addysg bellach.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’r data yn seiliedig ar y ceisiadau a dderbyniwyd erbyn 31 Awst 2023, a fe’u hechdynnwyd ar 4 Hydref 2023.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae ffigurau StatsCymru ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol yn cael eu diweddaru’n fisol ac yn gywir ar yr amser cyhoeddi.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno gwybodaeth am nifer y ceisiadau cymeradwy ar gyfer Lwfansau Cynhaliaeth Addysg (EMAs) gan fyfyrwyr yn ysgolion Cymru ar sefydliadau addysg bellach. Cafodd cynllun EMA Cymru ei gyflwyno ar gyfer pobl ifanc 16 oed yn 2004/05, ei ymestyn i gynnwys pobl ifanc 17 oed yn 2005/06 ac yn olaf pobl ifanc 18 oed yn 2006/07.

Mae data o 2007/08 ymlaen yn cynnwys rhai pobl ifanc 19 oed a oedd yn gymwys i gael cymorth.

Mae’r data yn seiliedig ar y ceisiadau a dderbyniwyd erbyn 31 Awst 2023 yn eu trefn, a fe’u hechdynnwyd o'r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr ar 1 Medi 2023.

Mae data o 2013 ymlaen yn ystyried y rhai a fynychodd gydag o leiaf un taliad wythnosol yn unig.

Mae'r cynllun wedi'i gynllunio fel cymhelliant i fyfyrwyr o deuluoedd incwm isel aros mewn addysg lawn amser ar ôl iddynt gyrraedd diwedd yr oedran ysgol gorfodol. Lwfans wythnosol yw'r EMA a delir bob pythefnos i fyfyrwyr mewn sefydliadau yng Nghymru.
Roedd y dyfarniadau LCA yn £10, £20 neu £30 yr wythnos i ddechrau gyda thaliadau bonws ar ddyddiadau penodol yn y flwyddyn.
O 2011/12 daeth dyfarniadau LCA yn £30 yr wythnos heb unrhyw daliadau bonws.
O 17 Ebrill 2023 cynyddwyd y dyfarniad o £30 i £40 yr wythnos. Mae’r dyfarniad o £30 ar gyfer 2022/23 yn cynnwys taliadau a wnaed o 17 Ebrill ar y swm uwch newydd.Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r rhan fwyaf o ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 10 agosaf. Oherwydd talgrynnu, efallai na fydd symiau'r rhesi a'r colofnau'n ychwanegu at y cyfanswm a roddir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae’r data yn cynnwys holl gymwysterau a gymeradwywyd. Cyn y diwygiad, roedd data 2013/14 a 2014/15 ond yn cynnwys cymwysterau a gymeradwywyd gydag o leiaf un taliad.

Dolenni'r we


Lwfans Cynhaliaeth Addysg| Cyllid Myfyrwyr Cymru


Ansawdd ystadegol

Mae ffigurau'n amodol ar ddiwygiadau yn dilyn gwaith prosesu SLC pellach, er enghraifft, gan fod ceisiadau'n cael eu hailddosbarthu o EMA i Lwybrau i Brentisiaethau neu i'r gwrthwyneb.