Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfansymiau cronnol ceisiadau am Lwfansau Cynhaliaeth Addysg yn ôl blwyddyn academaidd a cham gwaith
None
Oed[Hidlwyd]
[Lleihau]Cais[Hidlwyd]
-
Cais 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mis[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoli2019/20Cliciwch yma i ddidoli2018/19Cliciwch yma i ddidoli2017/18Cliciwch yma i ddidoli2016/17Cliciwch yma i ddidoli2015/16Cliciwch yma i ddidoli2014/15Cliciwch yma i ddidoli2013/14Cliciwch yma i ddidoli2012/13Cliciwch yma i ddidoli2011/12Cliciwch yma i ddidoli2010/11Cliciwch yma i ddidoli2009/10Cliciwch yma i ddidoli2008/09Cliciwch yma i ddidoli2007/08
Tachwedd21,31022,24027,53025,37027,92529,97530,77531,59533,74037,65536,81533,42031,990
Rhagfyr21,52022,41527,72525,63528,17530,13531,03531,77533,97037,93537,46033,97032,405
Ionawr21,61522,48527,88025,69528,27030,21531,19531,85534,03538,11037,78534,39032,705
Chwefror21,70522,58527,96525,84528,39030,30531,34031,97034,08538,21038,06534,68032,915
Mawrth21,73022,65028,01025,81028,46030,34531,47032,01534,11038,22538,26034,93533,125
Ebril21,73522,66528,02525,81528,46530,29031,53532,03534,12038,25538,35535,05533,230
Mai.22,68528,03025,82028,45530,26531,58031,97034,11538,31038,44535,13533,260
Mehefin (diwedd y flwyddyn academaidd).22,56527,99025,79528,39530,28531,55031,93033,65038,33038,48035,17033,280
Gorffennaf (diwedd y flwyddyn academaidd).22,55027,85025,61028,33530,29031,46531,90534,27038,34538,49035,20033,290
Awst (diwedd y flwyddyn academaidd).22,61027,87025,63028,33030,46531,48031,91533,88038,36538,50035,20533,295

Metadata

Teitl
Cyfansymiau cronnus ceisiadau am EMAs, yn ôl blwyddyn academaidd a chyfnod gwaith

Diweddariad diwethaf
20 Mai 2020 20 Mai 2020

Diweddariad nesaf
17 Mehefin 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno gwybodaeth am nifer y ceisiadau cymeradwy am Lwfansau Cynhaliaeth Addysg (EMAs), hyd yma yn y flwyddyn academaidd bresennol, gan fyfyrwyr mewn ysgolion neu sefydliadau addysg bellach yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data a welir yma yn dod o gronfa ddata swyddogol SLC ac yn seiliedig ar yr un diffiniadau a ddefnyddir ar gyfer y Cyhoeddiad Ystadegol Cyntaf.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
Y data'n gywir ar 30 Ebril 2020

Mae'r data'n seiliedig ar geisiadau sydd wedi dod i law erbyn diwedd pob mis calendr.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Cafodd EMAs eu cyflwyno ar gyfer pobl ifanc 16 oed yn 2004/05, a chafodd y cynllun ei ymestyn i gynnwys pobl ifanc 17 oed yn 2005/06 a phobl ifanc 18 oed yn 2006/07 (mae pobl ifanc 19 oed yn gymwys hefyd o dan rai amgylchiadau, felly byddent yn cael eu cynnwys mewn ffigurau o 2007/08 ymlaen). Mae'r cynllun wedi'i gynllunio fel cymhelliant i fyfyrwyr o deuluoedd incwm isel aros mewn addysg lawn amser ar ôl iddynt gyrraedd diwedd yr oedran ysgol gorfodol. Lwfans wythnosol yw'r EMA a delir bob pythefnos i fyfyrwyr mewn sefydliadau yng Nghymru.

Ers blwyddyn academaidd 2011/12, mae myfyrwyr sy'n newydd i EMA ond yn gymwys i gael dyfarniad o £30 yr wythnos, yn dibynnu ar incwm yr aelwyd ac amgylchiadau'r teulu. Gwnaeth myfyrwyr a dderbyniodd EMA yn 2010/11 ac a wnaeth ddychwelyd i addysg ac a oedd yn bodloni'r un meini prawf cymhwyster ag ar gyfer 2010/11 barhau i gael eu EMA, boed hynny'n £10, £20 neu £30 yr wythnos. Mae'r myfyrwyr hyn wedi gadael y system ers hynny.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf. Oherwydd talgrynnu, efallai na fydd symiau'r rhesi a'r colofnau'n ychwanegu at y cyfanswm a roddir. Mae rhifau llai na 5 (ond nid sero) yn cael eu cynrychioli gan *

Ansawdd ystadegol
Mae ffigurau StatsCymru yn cael eu diweddaru'n fisol ac yn gywir adeg y cyhoeddi hwn. Maent yn amodol ar ddiwygiadau yn dilyn gwaith prosesu SLC pellach, er enghraifft, gan fod ceisiadau'n cael eu hailddosbarthu o EMA i Lwybrau i Brentisiaethau neu i'r gwrthwyneb. Am y rheswm hwn, dylai'r holl ffigurau gael eu trin fel ffigurau dros dro tan 30 Medi yn y flwyddyn academaidd dan sylw, gan eu bod yn dal yn gallu newid (e.e. mae ffigurau ar gyfer 2015/16 yn ffigurau dros dro tan 30 Medi 2016).

Mae data blynyddoedd blaenorol wedi'u cadarnhau fel ffigurau terfynol. Mae data ar gyfer 2004/05 tan 2008/09 yn gywir ar 8 Mawrth 2010.

Allweddeiriau
LCA; Addysg Bellach; AB; Ôl-16; Lwfans Cynhaliaeth Addysg