Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer cronnus o geisiadau am gyllid i fyfyrwyr fesul blwyddyn academaidd, y math o gymorth a’r cohort
None
carfan mynediadGrwpio ymgeiswyr am gyllid myfyrwyr yn unol â\'r rheoliadau cyllid myfyrwyr a ddefnyddir i asesu angen yr ymgeisydd am gymorth. Mae ceisiadau am gyllid myfyrwyr yn cael eu cwmpasu gan amddiffyniad trosiannol sy\'n golygu eu bod yn parhau i gael eu hasesu yn erbyn y rheoliadau sydd ar waith ar gyfer eu blwyddyn gyntaf o astudio. Ni fydd myfyrwyr sy\'n newid cwrs neu\'n dechrau cyfnod astudio newydd yn derbyn amddiffyniad trosiannol mwyach, a byddant yn cael eu hasesu o dan y trefniadau sydd ar waith ar gyfer eu blwyddyn astudio ddiweddaraf.  [Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn academaidd[Hidlo]
math CymorthYn 2006/07, daeth benthyciadau i dalu costau ffioedd dysgu (TFLs) ar gael i bob myfyriwr o Gymru a\'r myfyrwyr hynny sy\'n hanu o\'r UE sy\'n astudio yng Nghymru. Gall taliadau ffioedd dysgu gael eu gohirio hyd nes y bydd myfyrwyr wedi gadael addysg uwch ac yn ennill dros £15,000 (neu £21,000 ar gyfer y rhai sy\'n dechrau ar addysg uwch o 2012/13 ymlaen). Mae trefniadau newydd wedi\'u rhoi ar waith ar gyfer blwyddyn academaidd 2012/13 yn dilyn cyflwyno ffioedd dysgu amrywiol uwch o hyd at £9,000. Ers 1 Medi 2012, mae myfyrwyr sydd fel arfer yn byw yng Nghymru ac sy\'n dechrau mewn coleg neu Sefydliad Addysg Uwch (SAU) yn y DU sy\'n codi ffioedd dysgu amrywiol (hyd at uchafswm o £9,000) yn gymwys i gael Grant Ffioedd Dysgu (TFG) o hyd at £5,535. Mae myfyrwyr sy\'n hanu o Gymru a myfyrwyr sy\'n hanu o\'r UE sy\'n astudio yng Nghymru a ddechreuodd eu cwrs rhwng mis Medi 2006 a mis Awst 2010 yn gymwys i gael TFG nad yw\'n dibynnu ar brawf modd o hyd at £2,085 (lefel 2012/13). Nid yw\'r grantiau\'n seiliedig ar brawf modd ac ni ellir eu had-dalu. Nid yw myfyrwyr sy\'n dechrau eu hastudiaethau rhwng 1 Medi 2010 a 31 Awst 2012 yn gymwys i gael TFG. Gall y diweddariadau misol hyn roi syniad cynnar o niferoedd myfyrwyr o gymharu â\'r flwyddyn flaenorol, er y gall newidiadau yn y broses ymgeisio, megis amseru, effeithio ar gymariaethau. Mae ceisiadau\'n cael eu cyfrif o\'r mis y maent yn cyrraedd un o\'r cyfnodau canlynol: 1 Cymhwysedd heb ei Gwblhau; 2 Hawl heb ei Gwblhau; 3 Yn Disgwyl Asesiad gan yr AALl; 9 Yn Disgwyl Dilysiad; 10 Yn Disgwyl Cymeradwyaeth gan yr AALl; 12 Wedi\'i Gymeradwyo; 18 Yn Meddu Arno Eisoes, 23 Wedi\'i Gymeradwyo - Yn Disgwyl Llofnod.[Hidlo]
MisAr ddydd Sul olaf y mis (oherwydd y ffordd mae cronfa ddata\'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn cael ei diweddaru). Nid yw ceisiadau a dderbynnir ar ôl mis Mawrth ym mhob blwyddyn academaidd yn cael eu hadrodd yn y tabl hwn oherwydd y cynllun treigl i\'r flwyddyn academaidd nesaf. Efallai y bydd ffigurau\'n newid rhywfaint oherwydd ceisiadau hwyr neu apelau.[Hidlo]
[Lleihau]2024/25Dyddiad derbyn ceisiadau ar gyfer 2024/25 yw dydd Sul olaf y mis a ddangosir, o\'I gymharu â dyddiad cyfatebol y flwyddyn flaenorol.[Lleihau]2023/24Dyddiad derbyn ceisiadau ar gyfer 2023/24 yw dydd Sul olaf y mis a ddangosir, o\'I gymharu â dyddiad cyfatebol y flwyddyn flaenorol.[Lleihau]2022/23Dyddiad derbyn ceisiadau ar gyfer 2022/23 yw dydd Sul olaf y mis a ddangosir, o\'I gymharu â dyddiad cyfatebol y flwyddyn flaenorol.[Lleihau]2021/22Dyddiad derbyn ceisiadau ar gyfer 2021/22 yw dydd Sul olaf y mis a ddangosir, o\'I gymharu â dyddiad cyfatebol y flwyddyn flaenorol.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2020/21Dyddiad derbyn ceisiadau ar gyfer 2020/21 yw dydd Sul olaf y mis a ddangosir, o\'i gymharu â dyddiad cyfatebol y flwyddyn flaenorol.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2019/20Dyddiad derbyn ceisiadau ar gyfer 2019/20 yw dydd Sul olaf y mis a ddangosir, o\'i gymharu â dyddiad cyfatebol y flwyddyn flaenorol.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2018/19Dyddiad derbyn ceisiadau ar gyfer 2018/19 yw dydd Sul olaf y mis a ddangosir, o\'i gymharu â dyddiad cyfatebol y flwyddyn flaenorol.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2017/18Dyddiad derbyn ceisiadau ar gyfer 2017/18 yw dydd Sul olaf y mis a ddangosir, o\'i gymharu â dyddiad cyfatebol y flwyddyn flaenorol.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2016/17Dyddiad derbyn ceisiadau ar gyfer 2016/17 yw dydd Sul olaf y mis a ddangosir, o\'i gymharu â dyddiad cyfatebol y flwyddyn flaenorol.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2015/16Dyddiad derbyn ceisiadau ar gyfer 2015/16 yw dydd Sul olaf y mis a ddangosir, o\'i gymharu â dyddiad cyfatebol y flwyddyn flaenorol.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2014/15Dyddiad derbyn ceisiadau ar gyfer 2014/15 yw dydd Sul olaf y mis a ddangosir, o\'i gymharu â dyddiad cyfatebol y flwyddyn flaenorol.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2013/14Dyddiad derbyn ceisiadau ar gyfer 2013/14 yw dydd Sul olaf y mis a ddangosir, o\'i gymharu â dyddiad cyfatebol y flwyddyn flaenorol.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2012/13Dyddiad derbyn ceisiadau ar gyfer 2012/13 yw dydd Sul olaf y mis a ddangosir.
Cliciwch yma i ddidoliCeisiadau ar gyfer Cyllid MyfyrwyrCliciwch yma i ddidoliCeisiadau ar gyfer Benthyciadau Ffioedd DysguCliciwch yma i ddidoliDyfarniadau Grant Ffioedd DysguRoedd y myfyrwyr yng Ngharfan 2012 sydd fel arfer yn byw yng Nghymru ac a ddechreuodd gwrs mewn sefydliad neu goleg Addysg Uwch yn y DU sy\'n codi ffioedd dysgu amrywiol, yn gymwys i dderbyn Grant Ffioedd Dysgu (nad oes angen ei ad-dalu). Roedd myfyrwyr sy\'n hanu o\'r UE ac yn astudio yng Nghymru hefyd yn gymwys ar gyfer y grant hwn. Noder bod y grant ffioedd dysgu yn dod i ben yn raddol o dan reolau newydd ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19.Cliciwch yma i ddidoliCeisiadau ar gyfer Cyllid MyfyrwyrCliciwch yma i ddidoliCeisiadau ar gyfer Benthyciadau Ffioedd DysguCliciwch yma i ddidoliDyfarniadau Grant Ffioedd DysguRoedd y myfyrwyr yng Ngharfan 2012 sydd fel arfer yn byw yng Nghymru ac a ddechreuodd gwrs mewn sefydliad neu goleg Addysg Uwch yn y DU sy\'n codi ffioedd dysgu amrywiol, yn gymwys i dderbyn Grant Ffioedd Dysgu (nad oes angen ei ad-dalu). Roedd myfyrwyr sy\'n hanu o\'r UE ac yn astudio yng Nghymru hefyd yn gymwys ar gyfer y grant hwn. Noder bod y grant ffioedd dysgu yn dod i ben yn raddol o dan reolau newydd ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19.Cliciwch yma i ddidoliCeisiadau ar gyfer Cyllid MyfyrwyrCliciwch yma i ddidoliCeisiadau ar gyfer Benthyciadau Ffioedd DysguCliciwch yma i ddidoliDyfarniadau Grant Ffioedd DysguRoedd y myfyrwyr yng Ngharfan 2012 sydd fel arfer yn byw yng Nghymru ac a ddechreuodd gwrs mewn sefydliad neu goleg Addysg Uwch yn y DU sy\'n codi ffioedd dysgu amrywiol, yn gymwys i dderbyn Grant Ffioedd Dysgu (nad oes angen ei ad-dalu). Roedd myfyrwyr sy\'n hanu o\'r UE ac yn astudio yng Nghymru hefyd yn gymwys ar gyfer y grant hwn. Noder bod y grant ffioedd dysgu yn dod i ben yn raddol o dan reolau newydd ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19.Cliciwch yma i ddidoliCeisiadau ar gyfer Cyllid MyfyrwyrCliciwch yma i ddidoliCeisiadau ar gyfer Benthyciadau Ffioedd DysguCliciwch yma i ddidoliDyfarniadau Grant Ffioedd DysguRoedd y myfyrwyr yng Ngharfan 2012 sydd fel arfer yn byw yng Nghymru ac a ddechreuodd gwrs mewn sefydliad neu goleg Addysg Uwch yn y DU sy\'n codi ffioedd dysgu amrywiol, yn gymwys i dderbyn Grant Ffioedd Dysgu (nad oes angen ei ad-dalu). Roedd myfyrwyr sy\'n hanu o\'r UE ac yn astudio yng Nghymru hefyd yn gymwys ar gyfer y grant hwn. Noder bod y grant ffioedd dysgu yn dod i ben yn raddol o dan reolau newydd ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19.
Ebrill24,25522,120522,76020,9852527,31524,9457010,6509,860110
Mai33,00530,1201035,88033,0753538,71035,4658031,19028,560305
Mehefin.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol45,87542,3203547,01043,02010549,36545,225535
Gorffennaf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol49,42545,4404053,43548,71012554,76550,045680
Awst.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol57,83052,3355558,66052,94015061,35055,485820
Medi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol58,62552,8155561,88055,27017564,29057,745935
Hydref.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol59,33552,7405562,83055,69018065,23058,005960
Tachwedd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol59,85052,5155063,42055,29018565,82057,915965
Rhagfyr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60,21552,6005563,76055,14518566,24557,885960
Ionawr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60,66052,7555064,42055,28518066,70557,830945
Chwefror.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol61,00052,8855564,56055,33518567,12557,940950
Mawrth.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol61,34053,0505564,87055,38518067,35057,980955

Metadata

Teitl

Nifer gronnus y ceisiadau am gyllid myfyriwr a Benthyciadau Ffioedd Dysgu a nifer y dyfarniadau Grant Ffioedd Dysgu

Diweddariad diwethaf

27 Mehefin 2024 27 Mehefin 2024

Diweddariad nesaf

25 Gorffennaf 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

addysguwchachyllidmyfyrwyr.Yst@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Ffynhonnell: Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr
Cyswllt: HigherEducationAndStudentFinance.Stats@gov.wales

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno nifer y ceisiadau am Gyllid Myfyrwyr, Benthyciadau Ffioedd Dysgu a dyfarniadau Grant Ffioedd Dysgu, hyd yma yn y flwyddyn academaidd bresennol, gan bob myfyriwr sy'n hanu o Gymru a myfyrwyr o'r UE sy'n astudio yng Nghymru.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n seiliedig ar geisiadau sydd wedi dod i law erbyn dydd Sul diwethaf pob blwyddyn galendr (oherwydd y ffordd mae cronfa ddata'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn cael ei diweddaru) ac yn cael ei echdynnu gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr. Mae'n bosibl i nifer y ceisiadau neu ddyfarniadau ostwng o un mis i'r llall gan y bydd rhai o'r ceisiadau'n cael eu canslo neu'r myfyriwr yn tynnu allan o'r cwrs.

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

Y data yn gywir ar: 31 Mai 2024

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae gwybodaeth fwy manwl ar gael yng Nghyhoeddiad Ystadegol Cyntaf blynyddol SLC ym mis Tachwedd, y cyhoeddwyd y rhifyn cyntaf ohono ym mis Tachwedd 2005 (data dros dro 2005/06). Noder bod y data hwn yn dod o Adroddiadau Rheoli misol SLC nad ydynt yn seiliedig ar yr un diffiniadau ag a ddefnyddir ar gyfer y Cyhoeddiad Ystadegol Cyntaf, felly mae'r ffigurau a gyhoeddir ym mis Tachwedd ychydig yn wahanol i'r rhai yn y tablau hyn.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf. Oherwydd talgrynnu, efallai na fydd symiau'r rhesi a'r colofnau'n ychwanegu at y cyfanswm a roddir. Mae rhifau llai na 5 (ond nid sero) yn cael eu cynrychioli gan *.

Ansawdd ystadegol

Dechreuodd ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2012/13 ar 21 Mawrth 2012, ar gyfer 2013/14 ar 1 Chwefror 2013, ar gyfer 2014/15 ar 9 Mawrth 2014 ac ar gyfer 2015/16 ar 23 Chwefror 2015. Felly, ar gyfer misoedd cynnar, gall y gwahaniaethau a welir wrth gymharu'r blynyddoedd hyn fod o ganlyniad i'r newidiadau hyn yn yr amserlen.

Allweddeiriau

Cymorth i Fyfyrwyr; AU; Addysg Uwch; Benthyciadau i Fyfyrwyr; Ffioedd Dysgu; grantiau