Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer cronnus o geisiadau am gyllid i fyfyrwyr fesul blwyddyn academaidd, y math o gymorth a’r cohort
None
carfan mynediad[Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn academaidd[Hidlo]
math Cymorth[Hidlo]
Mis[Hidlo]
[Lleihau]2019/20[Lleihau]2018/19[Lleihau]2017/18[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2016/17[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2015/16[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2014/15[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2013/14[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2012/13
Cliciwch yma i ddidoliCeisiadau ar gyfer Cyllid MyfyrwyrCliciwch yma i ddidoliCeisiadau ar gyfer Benthyciadau Ffioedd DysguCliciwch yma i ddidoliDyfarniadau Grant Ffioedd DysguCliciwch yma i ddidoliCeisiadau ar gyfer Cyllid MyfyrwyrCliciwch yma i ddidoliCeisiadau ar gyfer Benthyciadau Ffioedd DysguCliciwch yma i ddidoliDyfarniadau Grant Ffioedd DysguCliciwch yma i ddidoliCeisiadau ar gyfer Cyllid MyfyrwyrCliciwch yma i ddidoliCeisiadau ar gyfer Benthyciadau Ffioedd DysguCliciwch yma i ddidoliDyfarniadau Grant Ffioedd Dysgu
Ebril32,64529,4956,38030,96528,36019,11035,12029,02028,790
Mai45,50541,1609,30045,12540,96525,35048,87541,01540,760
Mehefin51,35046,36511,64051,44046,47529,40055,24046,42046,175
Gorffennaf57,41051,54017,62557,76551,87033,13062,37552,24051,940
Awst62,96055,97519,44064,25057,05536,32067,22556,09055,865
Medi66,76558,86020,49067,68559,45037,67071,25058,95558,780
Hydref68,05059,34020,74569,02060,00538,04072,98059,83059,855
Tachwedd68,65059,37520,73569,51059,98537,95573,57059,95559,985
Rhagfyr69,23059,28020,70069,91059,81037,85073,96559,89059,940
Ionawr69,80059,38520,76070,57559,75037,84074,52059,82559,890
Chwefror...70,90559,90537,87574,86059,89059,955
Mawrth...71,33559,84037,84075,13559,94560,030

Metadata

Teitl
Nifer gronnus y ceisiadau am gyllid myfyriwr a Benthyciadau Ffioedd Dysgu a nifer y dyfarniadau Grant Ffioedd Dysgu

Diweddariad diwethaf
20 Chwefror 2020 20 Chwefror 2020

Diweddariad nesaf
19 Mawrth 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ffynhonnell: Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr
Cyswllt: Post16ed.Stats@gov.wales

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno nifer y ceisiadau am Gyllid Myfyrwyr, Benthyciadau Ffioedd Dysgu a dyfarniadau Grant Ffioedd Dysgu, hyd yma yn y flwyddyn academaidd bresennol, gan bob myfyriwr sy'n hanu o Gymru a myfyrwyr o'r UE sy'n astudio yng Nghymru.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data'n seiliedig ar geisiadau sydd wedi dod i law erbyn dydd Sul diwethaf pob blwyddyn galendr (oherwydd y ffordd mae cronfa ddata'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn cael ei diweddaru) ac yn cael ei echdynnu gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr. Mae'n bosibl i nifer y ceisiadau neu ddyfarniadau ostwng o un mis i'r llall gan y bydd rhai o'r ceisiadau'n cael eu canslo neu'r myfyriwr yn tynnu allan o'r cwrs.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
Y data yn gywir ar: 31 Ionawr 2020

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae gwybodaeth fwy manwl ar gael yng Nghyhoeddiad Ystadegol Cyntaf blynyddol SLC ym mis Tachwedd, y cyhoeddwyd y rhifyn cyntaf ohono ym mis Tachwedd 2005 (data dros dro 2005/06). Noder bod y data hwn yn dod o Adroddiadau Rheoli misol SLC nad ydynt yn seiliedig ar yr un diffiniadau ag a ddefnyddir ar gyfer y Cyhoeddiad Ystadegol Cyntaf, felly mae'r ffigurau a gyhoeddir ym mis Tachwedd ychydig yn wahanol i'r rhai yn y tablau hyn.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf. Oherwydd talgrynnu, efallai na fydd symiau'r rhesi a'r colofnau'n ychwanegu at y cyfanswm a roddir. Mae rhifau llai na 5 (ond nid sero) yn cael eu cynrychioli gan *.

Ansawdd ystadegol
Dechreuodd ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2012/13 ar 21 Mawrth 2012, ar gyfer 2013/14 ar 1 Chwefror 2013, ar gyfer 2014/15 ar 9 Mawrth 2014 ac ar gyfer 2015/16 ar 23 Chwefror 2015. Felly, ar gyfer misoedd cynnar, gall y gwahaniaethau a welir wrth gymharu'r blynyddoedd hyn fod o ganlyniad i'r newidiadau hyn yn yr amserlen.

Allweddeiriau
Cymorth i Fyfyrwyr; AU; Addysg Uwch; Benthyciadau i Fyfyrwyr; Ffioedd Dysgu; grantiau

Enw
Educ0147