Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n mynychu gwasanaeth cwnsela yn ôl Ardal a Rhyw
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Ethnigrwydd[Hidlwyd]
-
Ethnigrwydd 1[Hidlo]
Rhyw adeg geniCyn 2022/23 casglwyd yr eitem ddata fel rhywedd[Hidlo]
Rhyw adeg geni 1[Hidlo]
Measure2
Gollwng meysydd colofn fan hyn
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
Cliciwch yma i ddidoliMeasure2 Cyfanswm
[Lleihau]Cymru90,945
CymruYnys Môn a Gwyneddreolir gwasanaeth ar y cyd a data gorchuddion ddau awdurdod lleol a gyflenwir3,948
Conwy2,310
Sir Ddinbych2,493
Sir y Flint3,120
Wrecsam4,206
Powys3,768
Ceredigion2,520
Sir Benfro5,496
Sir Gaerfyrddin9,033
Abertawe10,740
Castell-nedd Port Talbot4,170
Pen-y-bont ar Ogwr2,763
Bro Morgannwg3,261
Caerdydd5,910
Rhondda Cynon Taf10,623
Merthyr Tudful2,637
Caerffili3,018
Blaenau Gwent1,944
Torfaen3,699
Sir Fynwy2,232
Casnewydd3,042

Metadata

Teitl

Nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n mynychu gwasanaeth cwnsela

Diweddariad diwethaf

27 Mawrth 2024 27 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

March 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casglu data Gwasanaethau Cwnsela mewn Ysgolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma’n dangos y plant a’r bobl ifanc sydd wedi mynychu gwasanaeth cwnsela. Gellir rhannu’r data hwn yn ôl blwyddyn, ardal, ethnigrwydd a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth ddienw am eu gwasanaethau cwnsela i Lywodraeth Cymru. Mae’r data hwn yn sail i ddatblygu gwasanaethau cwnsela i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae’r data’n cael ei gasglu rhwng misoedd Medi ac Awst bob blwyddyn.
Yn ogystal, dywedodd awdurdodau lleol nad oedd 322 rhai plant neu bobl ifanc a gafodd gwnsela yn nodi en bod yn wryw neu’n fenyw yn 2021/22. Bydd y ffurflen casglu data yn cael ei datblygu yn y dyfodol a bwdd yn cynnwys categoriau rhyw ychwanegol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2013-14 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir. (2013/14, 2014/15 a 2015/16 Ystadegau Arbrofol Dynodedig)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

Cwnsela