Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n mynychu gwasanaeth cwnsela yn ôl Ardal a Rhyw
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Ethnigrwydd[Hidlwyd]
-
Ethnigrwydd 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
Rhyw 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliGwrywCliciwch yma i ddidoliBenyw
[Lleihau]Cymru27,75051,05778,804
CymruYnys Môn a Gwyneddreolir gwasanaeth ar y cyd a data gorchuddion ddau awdurdod lleol a gyflenwir1,1102,2653,372
Conwy9091,2842,190
Sir Ddinbych8101,3952,196
Sir y Flint7951,7192,517
Wrecsam1,3532,3403,693
Powys9601,9412,904
Ceredigion7201,4042,124
Sir Benfro1,6173,1444,755
Sir Gaerfyrddin2,7664,8367,596
Abertawe3,3096,1719,480
Castell-nedd Port Talbot1,2272,2863,513
Pen-y-bont ar Ogwr9001,5512,454
Bro Morgannwg9421,8512,799
Caerdydd1,6473,6695,316
Rhondda Cynon Taf3,4115,7819,189
Merthyr Tudful8641,4402,307
Caerffili1,0441,4852,529
Blaenau Gwent6991,0681,770
Torfaen1,0022,2593,267
Sir Fynwy7111,2871,998
Casnewydd9451,8812,826

Metadata

Teitl

Nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n mynychu gwasanaeth cwnsela

Diweddariad diwethaf

30 Mawrth 2023 30 Mawrth 2023

Diweddariad nesaf

March 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casglu data Gwasanaethau Cwnsela mewn Ysgolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma’n dangos y plant a’r bobl ifanc sydd wedi mynychu gwasanaeth cwnsela. Gellir rhannu’r data hwn yn ôl blwyddyn, ardal, ethnigrwydd a rhyw.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth ddienw am eu gwasanaethau cwnsela i Lywodraeth Cymru. Mae’r data hwn yn sail i ddatblygu gwasanaethau cwnsela i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae’r data’n cael ei gasglu rhwng misoedd Medi ac Awst bob blwyddyn.
Yn ogystal, dywedodd awdurdodau lleol nad oedd 322 rhai plant neu bobl ifanc a gafodd gwnsela yn nodi en bod yn wryw neu’n fenyw yn 2021/22. Bydd y ffurflen casglu data yn cael ei datblygu yn y dyfodol a bwdd yn cynnwys categoriau rhyw ychwanegol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2013-14 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir. (2013/14, 2014/15 a 2015/16 Ystadegau Arbrofol Dynodedig)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Allweddeiriau

Cwnsela

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.