Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer yr Atgyfeiriadau Plant a Phobl Ifanc sy'n mynychu cwnsela yn ôl Ardal, Blwyddyn a Rhyw
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Atgyfeiriadau[Hidlo]
-
-
Atgyfeiriadau 1
Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22
[Lleihau]Cyfanswm10,53611,56811,36111,55911,36411,7549,66610,60212,522
CyfanswmHunangyfeirio3,8914,2814,0683,9753,9034,1642,9822,4422,934
Rhieni9811,1761,0141,0651,0321,2211,0381,2871,149
Staff ysgol / addysg arall4,9325,2835,5055,8535,3105,7214,9655,9737,071
Gwasanaethau Cymdeithasol9911710510218084818184
Iechyd432387357303594270210189663
Gwell ganddynt beidio dweud1922642461358457*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication201*The data item is disclosive or not sufficiently robust for publication
Anhysbys65766126453321020739
Arall.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol219204180219582
[Lleihau]Cyfanswm8,34311,5689,53711,55911,36411,7549,67810,60212,522
CyfanswmCAMHS ArbenigolGwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Arbenigol435513402411396393330372444
Amddiffyn Plant222264159240171132132147327
Arall498465555597537555312603612
Dim7,15210,2398,3829,8289,84010,6028,3079,18610,953
Anhysbys39873948042372603291186

Metadata

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth ddienw am eu gwasanaethau cwnsela i Lywodraeth Cymru. Mae’r data hwn yn sail i ddatblygu gwasanaethau cwnsela i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae’r data’n cael ei gasglu rhwng misoedd Medi ac Awst bob blwyddyn.
Yn ogystal, dywedodd awdurdodau lleol nad oedd 322 rhai plant neu bobl ifanc a gafodd gwnsela yn nodi en bod yn wryw neu’n fenyw yn 2021/22. Bydd y ffurflen casglu data yn cael ei datblygu yn y dyfodol a bwdd yn cynnwys categoriau rhyw ychwanegol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2013-14 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir. (2013/14, 2014/15 a 2015/16 Ystadegau Arbrofol Dynodedig)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Teitl

Nifer y plant a phobl ifanc sy'n mynychu cwnsela trwy gyfeirio, Awdurdod Lleol, Rhyw a Blwyddyn

Diweddariad diwethaf

30 Mawrth 2023 30 Mawrth 2023

Diweddariad nesaf

Mawrth 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casglu data Gwasanaethau Cwnsela mewn Ysgolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

Cwnsela