Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Nifer yr Atgyfeiriadau Plant a Phobl Ifanc sy'n mynychu cwnsela yn ôl Ardal, Blwyddyn a Rhyw
None
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Rhyw adeg geniCyn 2022/23 casglwyd yr eitem ddata fel rhywedd[Hidlo]
Rhyw adeg geni 1[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Atgyfeiriadau[Hidlo]
-
-
Atgyfeiriadau 1
Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Cliciwch yma i ddidoli2022-23
[Lleihau]Cyfanswm10,53611,56811,36111,55911,36411,7549,63310,54512,41112,342
CyfanswmHunangyfeirio3,8914,2814,0683,9753,9034,1642,9762,4392,9312,976
Rhieni9811,1761,0141,0651,0321,2211,0381,2871,1491,158
Staff ysgol / addysg arall4,9325,2835,5055,8535,3105,7214,9535,9766,9727,002
Gwasanaethau Cymdeithasol991171051021808481848490
Iechyd432387357303594270204174657165
Gwell ganddynt beidio dweud1922642461358457*201**
Anhysbys65766126453321020736264
Arall.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol219204171177582684
[Lleihau]Cyfanswm8,34311,5689,53711,55911,36411,7549,64510,54512,41112,342
CyfanswmCAMHS ArbenigolGwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Arbenigol435513402411396393324363438354
Amddiffyn Plant222264159240171132132147327363
Arall498465555597537555303597600468
Dim7,15210,2398,3829,8289,84010,6028,2839,14710,93811,025
Anhysbys39873948042372603291105132

Metadata

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth ddienw am eu gwasanaethau cwnsela i Lywodraeth Cymru. Mae’r data hwn yn sail i ddatblygu gwasanaethau cwnsela i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae’r data’n cael ei gasglu rhwng misoedd Medi ac Awst bob blwyddyn.
Yn ogystal, dywedodd awdurdodau lleol nad oedd 322 rhai plant neu bobl ifanc a gafodd gwnsela yn nodi en bod yn wryw neu’n fenyw yn 2021/22. Bydd y ffurflen casglu data yn cael ei datblygu yn y dyfodol a bwdd yn cynnwys categoriau rhyw ychwanegol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2013-14 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir. (2013/14, 2014/15 a 2015/16 Ystadegau Arbrofol Dynodedig)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Teitl

Nifer y plant a phobl ifanc sy'n mynychu cwnsela trwy gyfeirio, Awdurdod Lleol, Rhyw a Blwyddyn

Diweddariad diwethaf

27 Mawrth 2024 27 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

Mawrth 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casglu data Gwasanaethau Cwnsela mewn Ysgolion, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

Cwnsela