Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Staff cymorth cyfwerth ag amser llawn yn ôl ysgol a chategori, 2020
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
[Lleihau]Math o gyfrwng Cymraeg[Hidlwyd]
-
Math o gyfrwng Cymraeg 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Categori[Hidlwyd]
-
Categori 1
[Lleihau]Ysgol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ysgol 1
-
-
Ysgol 2
[Lleihau]Cyfanswm: Staff CymorthCliciwch yma i ddidoliCyfanswm: Staff Cymorth
Cliciwch yma i ddidoliCynorthwywyr Addysgu Lefel UwchNi ddylai staff cymorth gael eu cofnodi yn y categori HLTA oni bai y dyfarnwyd staws HLTA iddynt yn ffurfiol ar ôl cwblhau’n llwyddiannus y broses asesu sy’n cael ei gweinyddu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yng Nghymru neu gorff cyfatebol yn Lloegr a’u boCliciwch yma i ddidoliCynorthwywyr addysguCynorthwywyr Addysgu yw’r rheini sy’n gweithio’n uniongyrchol â disgyblion i’w cynorthwyo â’u dysgu gan gynnwys Goruchwylwyr Cyflenwi.Cliciwch yma i ddidoliCynorthwywyr iaith dramorCliciwch yma i ddidoliStaff cymorth anghenion arbennigMae staff cymorth anghenion arbennig yn cael eu cyflogi’n benodol i gefnogi disgyblion a gafodd eu hasesu ag anghenion dysgu ychwanegol neu anghenion dysgu arbennig.Cliciwch yma i ddidoliStaff cymorth bugeiliolMae staff cymorth bugeiliol yn gweithio’n uniongyrchol gyda disgyblion i gefnogi lles, ymddygiad a materion bugeiliol eraill gan gynnwys presenoldeb.Cliciwch yma i ddidoliGofal plant, nyrsys, staff meddygolCyn 2010/11, metrons/nyrsys/staff meddygol (yn cynnwys gweithwyr cyflog y GIG)Cliciwch yma i ddidoliTechnegwyr TGCh, labordai, gweithdai neu adnoddauCyn 2010/11, Technegwyr labordy neu weithdai yn unig.Cliciwch yma i ddidoliLlyfrgellwyr a chynorthwywyr y llyfrgellCliciwch yma i ddidoliSwyddogion ArholiadauCliciwch yma i ddidoliStaff gweinyddol arallCliciwch yma i ddidoliRheolwr Busnes yr ysgol neu gyfatebol
[Lleihau]699: Wales/Cymru1,607.912,445.28.34,451.0971.176.0848.286.2177.62,722.1401.923,795.5
699: Wales/Cymru[Ehangu]660: Isle of Anglesey/Sir Ynys Môn34.2204.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol166.38.90.819.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.053.34.0493.0
[Ehangu]661: Gwynedd84.3330.61.7206.212.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol29.83.14.677.212.0761.8
[Ehangu]662: Conwy51.9363.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85.431.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol31.14.46.0101.711.4687.0
[Ehangu]663: Denbighshire/Sir Ddinbych81.0404.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol103.153.42.039.75.79.4107.015.9821.7
[Ehangu]664: Flintshire/Sir y Fflint73.6554.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol175.589.35.656.07.811.4131.325.11,129.6
[Ehangu]665: Wrexham/Wrecsam55.8659.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol173.040.32.430.85.48.5108.220.61,104.0
[Ehangu]666: Powys38.8473.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol119.234.37.646.2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8.7113.311.8853.4
[Ehangu]667: Ceredigion19.1371.9.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol191.216.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol18.23.64.756.84.0685.5
[Ehangu]668: Pembrokeshire/Sir Benfro79.6469.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol195.740.01.536.83.05.9111.612.0955.4
[Ehangu]669: Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin72.4794.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol291.4131.82.149.73.910.4130.628.11,514.5
[Ehangu]670: Swansea/Abertawe74.81,073.51.2369.8115.56.479.05.913.0228.131.71,999.0
[Ehangu]671: Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot45.2660.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol95.915.67.844.63.76.6124.314.41,018.7
[Ehangu]672: Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr48.3622.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol197.451.35.036.74.97.8129.614.81,118.5
[Ehangu]673: Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg76.2503.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol223.217.619.052.33.99.0111.036.01,051.6
[Ehangu]674: Rhondda Cynon Taf164.4756.80.5383.068.52.651.47.715.0232.628.21,710.6
[Ehangu]675: Merthyr Tydfil/Merthyr Tudful60.1227.01.091.718.72.017.02.62.443.14.0469.6
[Ehangu]676: Caerphilly/Caerffili103.4603.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol237.337.05.138.43.911.9159.920.91,221.2
[Ehangu]677: Blaenau Gwent43.2374.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol27.319.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4.044.79.1534.6
[Ehangu]678: Torfaen/Tor-faen58.7375.40.2154.836.61.013.92.76.177.318.9745.5
[Ehangu]679: Monmouthshire/Sir Fynwy47.6363.5.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol116.918.82.013.91.94.083.56.7658.8
[Ehangu]680: Newport/Casnewydd92.4903.4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol175.122.41.932.23.06.7197.123.91,458.1
[Ehangu]681: Cardiff/Caerdydd203.11,356.53.8671.892.11.098.29.119.5299.848.42,803.3

Metadata

Teitl

Staff cymorth cyfwerth ag amser-llawn yn ôl ysgol a chategori

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2020 Gorffennaf 2020

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

WasteStrategy@gov.wales

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Gweler eitemau eraill

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae data ysgolion yn deillio o Gyfrifiad Blynyddol ar Lefel Disgyblion Ysgol (PLASC) a ffurflenni STATS 1 a gyflenwir gan ysgolion sydd ar agor ar ddiwrnod y Cyfrifiad ym mis Ionawr bob blwyddyn. Mae'r data yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Ionawr 2020

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim.

Ansawdd ystadegol

Mae data Cyfrifiad Ysgolion yn cael eu hawdurdodi gan benaethiaid a'u dilysu gan Awdurdodau Lleol. Er bod y rhan fwyaf o'r prosesau arferol dilysu data’r cyfrifiad Ysgolion 2020 wedi digwydd, oherwydd y pandemig y coronafeirws, nid yw’r data wedi mynd trwy'r broses ddilysu derfynol arferol. Fel rhan o Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Cymru, dychwelir y data fel arfer i awdurdodau lleol i'w ddilysu'n derfynol. Fel arfer, ni fydd niferoedd cyffredinol y disgyblion ac athrawon yn newid yn sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, gyda’r newid mwyaf tebygol yn nodweddion y disgyblion eu hunain e.e. hawl i brydau ysgol am ddim. Felly dylai defnyddwyr fod yn fwy gofalus wrth gymharu data ar nodweddion disgyblion a staff dros amser, yn enwedig gyda charfannau bach.