Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Staff cymorth cyfwerth ag amser llawn yn ôl ysgol a chategori, 2019
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod lleol 1[Hidlo]
-
Awdurdod lleol 2[Hidlo]
[Lleihau]Sector[Hidlwyd]
-
Sector 1[Hidlo]
[Lleihau]Math o gyfrwng Cymraeg[Hidlwyd]
-
Math o gyfrwng Cymraeg 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Categori[Hidlwyd]
-
Categori 1
Ysgol[Hidlo]
[Lleihau]Cyfanswm: Staff CymorthCliciwch yma i ddidoliCyfanswm: Staff Cymorth
Cliciwch yma i ddidoliCynorthwywyr Addysgu Lefel UwchCliciwch yma i ddidoliCynorthwywyr addysguCliciwch yma i ddidoliCynorthwywyr iaith dramorCliciwch yma i ddidoliStaff cymorth anghenion arbennigCliciwch yma i ddidoliStaff cymorth bugeiliolCliciwch yma i ddidoliGofal plant, nyrsys, staff meddygolCliciwch yma i ddidoliTechnegwyr TGCh, labordai, gweithdai neu adnoddauCliciwch yma i ddidoliLlyfrgellwyr a chynorthwywyr y llyfrgellCliciwch yma i ddidoliSwyddogion ArholiadauCliciwch yma i ddidoliStaff gweinyddol arallCliciwch yma i ddidoliRheolwr Busnes yr ysgol neu gyfatebol
6602130: Ysgol Gynradd Amlwch2.04.9.5.8.....1.5.14.1
6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris.1.5.1.0.....0.4.2.9
6602132: Ysgol Gynradd Bodedern1.02.0.1.2.....0.4.4.6
6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd.2.5.1.7.....0.3.4.5
6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran.1.7.0.5.....0.2.2.3
6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn.1.0.2.6.....0.1.3.7
6602138: Ysgol Cemaes.3.4.2.5.....0.6.6.5
6602139: Ysgol Gymuned Dwyran.1.0.........1.0
6602140: Ysgol Esceifiog1.03.2.4.3.....0.5.8.9
6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn.1.0.0.5.......1.5
6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd.1.0.4.0.......5.0
6602145: Ysgol Gymuned Moelfre.2.2.3.2.....0.4.5.7
6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch.0.5.0.9.....0.2.1.7
6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll1.09.0.4.4.....1.0.15.5
6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell0.61.5.0.6.......2.7
6602154: Ysgol Y Graig.9.8.5.8.....1.5.17.1
6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED.2.5.......0.2.2.6
6602156: Ysgol Henblas.2.0.2.0.....0.4.4.4
6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd.3.6.3.5.....0.6.7.8
6602160: Ysgol Pencarnisiog1.03.0.2.6.....0.3.6.9
6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth.2.6.........2.6
6602162: Ysgol Penysarn.2.3.2.6.....0.1.5.0
6602163: Ysgol Santes Gwenfaen.2.2.1.3.....0.6.4.1
6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr.1.0.1.9.....0.2.3.1
6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol.2.0.2.0.......4.0
6602166: Ysgol Gynradd Talwrn.1.5.......0.4.1.9
6602168: Ysgol Gymuned y Fali0.61.8.2.7.....0.7.5.8
6602169: Ysgol Llanfawr.11.0.10.0.....1.2.22.2
6602170: Ysgol Goronwy Owen1.03.5.1.8.....0.5.6.8
6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch.3.0.3.5.....0.2.6.6
6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn.3.5.2.5.....0.6.6.6
6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan.3.3.2.7.....0.6.6.6
6602175: Ysgol Gynradd y Borth.4.8.7.6.....1.0.13.5
6602176: Ysgol Gynradd Kingsland.2.6.5.7.....0.8.9.1
6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn.3.4.2.6.....0.7.6.7
6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir.6.4.3.8.....1.0.11.1
6602227: Rhyd y Llan.3.9.4.9.....0.6.9.4
6603034: Ysgol Gynradd Parc y Bont.3.4.4.9.......8.2
6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo.1.0.1.0.....0.1.2.1
6603036: Cybi.9.8.16.1.....3.0.28.9
6603304: Ysgol Santes Fair.3.0.3.0.....1.0.7.0
6604025: Ysgol Syr Thomas Jones2.014.2..1.0.5.2.1.05.5.29.0
6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi2.016.0..4.0.5.0..7.0.34.0
6604027: Ysgol Gyfun Llangefni2.014.0..2.0.2.0..3.51.024.5
6604028: Ysgol David Hughes2.0..26.60.90.84.51.0.7.02.044.8
6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern4.8..22.81.3.4.0.1.05.5.39.4
6605200: Ysgol Caergeiliog.8.0.1.01.86.6...3.01.021.5
6607011: Canolfan Addysg y Bont8.034.2.......3.3.45.5
6612000: Ysgol Gwaun Gyfni0.53.0.2.7.......6.2
6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN1.03.6.2.3.....0.5.7.3
6612006: Ysgol Llanrug1.31.8.2.60.2....1.1.7.0
6612008: Ysgol Gynradd Abererch1.01.0.1.8.....0.4.4.2
6612009: YSGOL ABERSOCH.0.6.......0.1.0.7
6612010: YSGOL BEDDGELERT.0.5.........0.5
6612011: Ysgol Bethel.4.0.2.9.......6.9
6612013: Ysgol Bodfeurig.1.2.0.2.....0.2.1.5
6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST.1.0.0.6.....0.1.1.7
6612017: Ysgol Brynaerau0.21.2.0.5.....0.2.2.1
6612026: Ysgol Y Gelli0.25.0.1.9.......7.0
6612028: Ysgol Penybryn1.00.5.4.2.....1.0.6.7
6612033: Ysgol Treferthyr1.01.9.1.3.....0.2.4.5
6612036: Ysgol Gynradd Chwilog.1.0.0.9.....0.0.1.9
6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN1.0..0.9.......1.9
6612042: Ysgol Dolbadarn.2.7.4.3.....1.0.8.0
6612046: Ysgol Gynradd Edern1.01.6.1.7.....0.1.4.4
6612047: Ysgol Felinwnda.0.5.........0.5
6612048: Ysgol Bro Plenydd1.01.9.1.4......0.14.4
6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen.1.8.........1.8
6612051: Ysgol Glanadda.0.9.2.4.......3.3
6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn1.30.2.0.6.....0.1.2.1
6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog.1.6.3.1.......4.7
6612066: Ysgol Gynradd Llangybi.0.6.0.6.......1.2
6612069: Ysgol Llanllechid.8.0.2.30.3....0.6.11.2
6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni1.01.3.1.4.....0.4.4.1
6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN0.9..1.6.......2.5
6612078: Ysgol Baladeulyn.0.5.0.9.......1.4
6612081: Ysgol Gynradd Nebo0.20.5.0.6.......1.3
6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun.0.9.1.5.......2.3
6612089: Ysgol Bro Lleu0.43.6.4.5.......8.5
6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF.1.6.2.0.....0.3.3.9
6612097: Ysgol Rhiwlas.1.0.3.0.......4.0
6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan30.01.5.0.9.......32.5
6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan.2.0.0.6.......2.6
6612103: YSGOL SARN BACH1.00.8.1.0.......2.8
6612104: Ysgol Eifion Wyn5.81.8.5.8.....0.7.14.0
6612108: Ysgol Gynradd Talysarn1.52.4.3.3.....0.6.7.8
6612110: YSGOL Y GORLAN.3.4.2.9.....0.2.6.5
6612111: Ysgol yr Eifl.3.5.........3.5
6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG.1.1.0.9.......2.0
6612113: Ysgol Waunfawr1.06.3.1.4.....1.2.10.0
6612116: Ysgol Glancegin.6.0.9.7.....1.5.17.2
6612118: Ysgol Babanod Coedmawr1.0..0.7.......1.7
6612119: Ysgol Yr Hendre1.87.4.13.1.....1.1.23.4
6612122: Ysgol Bontnewydd1.04.5.3.9.......9.4
6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd.8.1.3.0.....1.4.12.6
6612125: Ysgol Cymerau.7.9.8.4.....0.7.17.0
6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod)1.04.2.2.2.....0.9.8.3
6612127: Ysgol y Felinheli.3.1.1.0.......4.1
6612180: Ysgol Bro Tegid.3.1.0.8.....0.2.4.1
6612181: Ysgol y Traeth0.93.0.5.7.......9.6
6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas.1.0.2.2.......3.2
6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy0.61.8.2.0.......4.4
6612190: Ysgol Bro Cynfal.1.4.1.8.....0.2.3.4
6612192: Ysgol Edmwnd Prys.0.5.1.5.....0.2.2.2
6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr0.41.4.0.6.......2.5
6612198: YSGOL Y GARREG.1.1.........1.1
6612199: Ysgol O M Edwards1.01.3.0.7.....0.4.3.5
6612205: Ysgol Manod.4.0.1.8.......5.7
6612207: Ysgol Gynradd Pennal.0.4.0.8.......1.2
6612208: Ysgol Cefn Coch.5.2.3.8.......9.1
6612210: Ysgol Talsarnau.1.0.0.2.......1.2
6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau.1.9.......0.3.2.2
6612212: Ysgol Gynradd Penybryn.6.8.1.2.....0.7.8.7
6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn1.0..1.7.......2.7
6612214: Ysgol Bro Tryweryn.2.0.......0.2.2.2
6612219: Ysgol Tanycastell1.00.6.1.8.....0.1.3.5
6612220: Ysgol Ffridd y LLyn0.21.6.......0.2.2.1
6612221: Ysgol Maenofferen.4.5.4.7.....1.0.10.2
6612227: Ysgol Hirael.6.4.2.5.....0.2.9.1
6612228: Ysgol Craig y Deryn.2.0.6.2.....0.6.8.8
6612229: Ysgol Bro Llifon.3.0.1.0.....0.6.4.6
6613004: YSGOL PONT Y GOF0.53.3.4.5.......8.3
6613005: Ysgol Gynradd Maesincla1.05.5.15.1.....1.4.23.0
6613009: Ysgol Y Faenol3.00.5.3.5.....1.0.8.0
6613010: YSGOL FOEL GRON1.01.2.........2.2
6613013: Ysgol Llandygai2.41.0.2.6.....0.7.6.7
6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog.0.8.1.0.......1.8
6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy...1.2.....0.1.1.3
6613029: Ysgol Tregarth.2.5.2.3.....1.0.5.7
6613030: Ysgol Cae Top3.08.2.........11.2
6613300: Ysgol Santes Helen0.32.6.1.9.....0.3.5.1
6613301: Ysgol Ein Harglwyddes.2.0.1.7.....0.6.4.2
6613305: Ysgol Beuno Sant0.21.3.0.7.....0.2.2.4
6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda9.72.8.2.8..1.6.0.62.01.020.6
6614003: Ysgol Botwnnog1.61.0.5.3..1.01.0.0.91.011.8
6614004: Ysgol Brynrefail.4.0.7.61.0.3.2..3.01.019.8
6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle3.1..2.71.0.1.6.1.12.11.012.6
6614009: YSGOL EIFIONYDD0.61.7.7.4..1.0..2.61.014.4
6614031: Ysgol Y Moelwyn4.06.8....2.0..7.5.20.3
6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN.........1.0.1.0
6614033: Ysgol Y Berwyn.7.9....1.9.1.04.0.14.8
6614034: Ysgol Ardudwy.2.5.4.21.0.1.5..1.01.011.2
6614036: Ysgol Friars0.8..6.95.0.6.80.8.12.60.733.5
6614037: Ysgol Tryfan2.86.8....1.8..2.51.014.9
6614039: Ysgol Syr Hugh Owen4.115.3...0.11.0.0.83.81.026.1
6614040: Ysgol Glan y Mor..1.8.....0.8.1.03.6
6615500: Bro Idris9.03.9.11.4..1.5.1.02.01.029.8
6617002: Ysgol Pendalar2.0..39.4.....1.0.42.4
6617010: Ysgol Hafod Lon1.837.2.2.0.....1.0.42.0
6622002: Ysgol Dolgarrog.2.8.......0.2.3.0
6622012: Ysgol Betws y Coed.1.5.0.2.....0.2.1.9
6622023: Ysgol Capelulo0.93.4.1.6.....0.7.6.7
6622038: Ysgol Deganwy.8.1.......1.1.9.2
6622043: Ysgol Dolwyddelan.1.1.......0.2.1.4
6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn.8.4.2.7.....1.2.12.3
6622053: Ysgol Glanwydden0.94.7.2.9.....1.5.10.0
6622061: Ysgol Tudno.8.1.1.6.....1.1.10.8
6622063: Ysgol Morfa Rhianedd.3.7.......0.7.4.4
6622086: Ysgol Penmachno.1.5.......0.1.1.5
6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos2.513.6.4.6.....1.8.22.5
6622104: Ysgol Talhaiarn0.81.1.......0.3.2.3
6622106: Ysgol Babanod Mochdre1.81.5.0.3.......3.6
6622107: Ysgol Tal-y-Bont.1.0.......0.1.1.1
6622108: Ysgol T. Gwynn Jones2.26.6.1.8.....1.6.12.2
6622110: Ysgol Maes Owen1.35.1.2.1.....1.0.9.4
6622111: Ysgol Glan Gele3.28.6.2.6.....1.0.15.4
6622112: Ysgol Glan Morfa0.37.4.0.3.....0.9.9.0
6622114: Ysgol Bod Alaw0.88.3.0.3.....1.0.10.4
6622115: Ysgol Pant y Rhedyn.2.2.......0.6.2.7
6622118: Ysgol Y Foryd0.99.4.1.5.....1.7.13.5
6622121: Ysgol Craig y Don1.28.3.0.3.....1.6.11.4
6622123: Ysgol Cerrigydrudion0.90.9.1.1.....0.3.3.2
6622131: Ysgol Llannefydd.0.3.......0.4.0.7
6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan.1.8.......0.3.2.1
6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw.1.6.0.3.....0.3.2.1
6622221: Ysgol Sant Elfod.3.5.3.3.....1.0.7.8
6622222: Ysgol Capel Garmon.0.8.0.4.......1.2
6622225: Ysgol Glan Conwy0.73.0.1.0.....0.6.5.4
6622264: Ysgol Cynfran0.95.3.1.6.....0.9.8.7
6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn.3.2.........3.2
6622269: Ysgol Cystennin1.0..0.3.......1.3
6622270: Ysgol Pentrefoelas.1.5.........1.5
6622271: Ysgol Bro Gwydir.10.8.2.0.....1.4.14.2
6622272: Ysgol Nant Y Groes.8.6.1.1.....1.6.11.2
6622273: Ysgol Swn Y Don1.46.9.2.4.....0.8.11.5
6622274: Ysgol Awel y Mynydd1.810.6.2.5.....2.2.17.0
6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan0.94.7.1.0.....0.4.6.9
6623021: Ysgol Llangelynnin0.31.2.......0.3.1.9
6623024: Ysgol Pencae.5.2.......1.0.6.2
6623032: Ysgol Ysbyty Ifan.0.5.......0.2.0.7
6623038: Ysgol St. George.2.5.0.5.....0.2.3.2
6623039: Ysgol Llanddoged.0.8.0.7.....0.4.1.9
6623040: Ysgol Eglwysbach.1.6.......0.2.1.8
6623043: Ysgol Porth Y Felin0.96.8.1.4.....1.1.10.1
6623059: Ysgol Llanddulas1.13.4.......1.0.5.4
6623062: Ysgol Betws yn Rhos.1.4.......0.2.1.7
6623302: Ysgol Bodafon.2.2.0.7.....0.4.3.3
6623303: Ysgol Bendigaid William Davies.3.1.1.7.....0.8.5.6
6623307: Ysgol San Sior0.95.1.2.0.....1.0.9.0
6623333: Ysgol Sant Joseph.5.7.1.6.....1.0.8.3
6623340: Ysgol y Plas.1.3.......0.4.1.7
6624022: Ysgol John Bright1.01.0..7.8.5.01.01.012.91.030.7
6624023: Ysgol Aberconwy1.09.0.3.07.0.2.01.01.05.11.030.1
6624035: YSGOL DYFFRYN CONWY2.03.9.2.00.2.2.8..7.41.019.4
6624038: YSGOL Y CREUDDYN2.02.8..2.9.3.6.1.03.41.016.6
6625201: Ysgol Pen Y Bryn1.014.3.......6.50.322.1
6625400: Ysgol Emrys ap Iwan.8.9.2.87.11.06.61.02.04.7.34.2
6625402: Eirias High School3.812.4.0.91.0.5.0.0.49.91.034.4
6625403: Ysgol Bryn Elian.5.0..10.0.3.01.01.08.21.029.2
6627007: Ysgol Y Gogarth11.471.7.......5.51.089.7
6632011: Ysgol Hiraddug2.45.1.1.4.....1.3.10.2
6632037: Ysgol Y Castell CP2.57.6.......1.0.11.1
6632038: Christ Church Primary School4.17.0.12.05.0....2.7.30.8
6632039: Ysgol Llywelyn3.711.9.6.62.3....3.8.28.3
6632057: Ysgol y Faenol.5.4.1.8.....0.6.7.9
6632059: Ysgol Penmorfa CP3.89.1.7.00.8....1.5.22.2
6632060: Ysgol Emmanuel3.014.0.13.71.6....3.01.036.3
6632066: Ysgol Dewi Sant3.07.4.6.02.0....2.4.20.8
6632067: Ysgol Melyd2.02.8.3.0.....1.0.8.8
6632070: Ysgol Bodfari1.00.5.......0.3.1.7
6632072: Ysgol Bryn Hedydd2.812.4.2.01.0.1.0..2.0.21.2
6632124: Ysgol Cefn Meiriadog1.02.0.........3.0
6632125: Frongoch Juniors1.0..4.0.....0.9.5.9
6632127: Ysgol Henllan.2.7.1.8.....0.6.5.1
6632134: Ysgol Twm o'r Nant4.05.5.3.4.....1.0.13.9
6632135: Ysgol Bryn Clwyd1.01.0.......0.5.2.5
6632136: Ysgol Y Parc0.79.9.2.0.....1.0.13.6
6632164: Ysgol Gellifor0.11.0.......1.0.2.1
6632168: Ysgol Pentrecelyn.2.1.......0.2.2.4
6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch0.30.6.......0.3.1.1
6632215: Ysgol Carrog.1.1.......0.2.1.3
6632216: Ysgol Caer Drewyn.5.0.1.0.....0.5.6.5
6632219: Ysgol Bro Elwern.2.0.1.0.....0.4.3.4
6632227: Ysgol Y Llys2.39.7.......1.7.13.7
6632234: Ysgol Bryn Collen0.92.7.1.9.....0.6.6.1
6632255: Rhos Street CP School2.15.0.......2.7.9.8
6632256: Ysgol Pen Barras2.93.0.9.7.....1.0.16.6
6632261: Ysgol Bro Cinmeirch.4.1.......0.5.4.6
6632262: Ysgol Bro Famau.2.0.........2.0
6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant1.02.8.......0.7.4.5
6632264: Ysgol Clawdd Offa2.012.0.6.0.....1.0.21.0
6632265: Bodnant Community Primary School4.09.5.4.3.....1.11.020.0
6632266: Ysgol Pendref3.04.0.2.60.5....1.6.11.6
6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy1.06.1.......0.5.7.6
6632268: Ysgol Carreg Emlyn0.23.5.1.0.....0.4.5.1
6633020: Ysgol Tremeirchion0.61.8.0.9.....0.6.3.8
6633024: St Asaph Infants School.1.0.2.0.....0.7.3.7
6633044: Ysgol Llanbedr1.0..0.8.....0.4.2.2
6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.1.4.2.3.....0.3.4.0
6633050: Ysgol Borthyn1.02.4.3.4.....0.6.7.3
6633057: Ysgol Pant Pastynog0.42.2.......0.5.3.0
6633061: Ysgol Dyffryn Ial.2.6.0.8.....0.5.3.8
6633062: Ysgol Esgob Morgan0.53.0.........3.5
6633315: Ysgol Mair Catholic Primary School.11.0.1.5.....1.9.14.5
6633316: Ysgol Trefnant.2.0.2.0.....0.4.4.4
6634003: Rhyl High School6.0..13.29.0.6.51.01.011.11.048.8
6634014: Prestatyn High School2.8..17.814.9.7.91.01.010.81.057.3
6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd1.010.0..5.9.7.21.01.05.03.034.1
6634026: Denbigh High School3.0..6.03.3.3.11.11.05.72.025.2
6634027: Ysgol Dinas Bran5.511.7.3.36.01.05.41.01.07.02.043.9
6634031: Ysgol Brynhyfryd4.64.0.2.05.2.5.6.1.94.73.031.0
6634601: Blessed Edward Jones High Sch2.08.3..1.0.1.00.61.03.6.17.5
6635901: St Brigid's School1.40.9.15.60.4.0.7.0.54.71.025.1
6637000: YSGOL TIR MORFA2.049.5..1.05.01.0..2.00.861.3
6637010: Ysgol Plas Brondyffryn.54.9....1.0.1.03.21.061.0
6642002: Ysgol Glan Aber1.05.9.........6.9
6642003: Ysgol Merllyn.6.9.0.5.....0.9.8.3
6642004: Westwood CP4.48.3.......1.2.13.8
6642012: Ewloe Green1.58.0.......2.0.11.5
6642013: Bryn Garth CP.3.0.0.51.0....0.9.5.4
6642015: Ysgol Gwynedd CP5.914.6.3.20.9....2.50.928.0
6642018: Ysgol Maesglas.12.4.4.0.....1.0.17.4
6642021: Ysgol Gymraeg Mornant1.03.5.......0.6.5.1
6642024: Ysgol Estyn Community School.9.3.0.6.....1.0.11.0
6642026: Lixwm CP School1.02.6.......0.4.4.0
6642028: Ysgol Glanrafon.10.1.3.7.....1.7.15.5
6642032: Northop Hall.7.5.1.0.....1.1.9.6
6642040: Wood Memorial Primary School.5.8.2.7.....1.2.9.6
6642041: Sealand CP School.5.4.2.2.....1.0.8.5
6642043: Sychdyn CP.4.6.5.3.....0.9.10.7
6642044: Trelogan Primary.3.5.1.1.....0.5.5.2
6642046: Bryn Pennant CP.6.3.......1.0.7.3
6642049: Ysgol Bro Carmel2.26.0.......1.0.9.3
6642050: Rhos Helyg School.6.0.0.8.....0.7.7.5
6642051: Ysgol Terrig.2.4.......0.5.2.9
6642052: Ysgol Bryn Deva.13.4.4.3.....1.3.19.0
6642053: Sandycroft CP1.714.0.......1.11.017.8
6642056: Gwernymynydd CP School.2.8.1.8.....0.8.5.5
6642061: Queensferry Community Primary School2.09.2.3.8.....1.1.16.1
6642062: Ysgol Bryn Coch2.017.5.5.310.7....2.4.37.9
6642063: Mountain Lane Primary School1.213.9.4.1.....0.90.620.6
6642064: Ysgol y Foel, Cilcain1.01.7.......0.6.3.3
6642065: Brynford CP0.93.4.......0.7.5.0
6642068: Ysgol Bryn Gwalia1.54.7.0.71.3....1.3.9.5
6642077: Golftyn CP School4.611.2..2.6....0.91.020.4
6642078: Saltney Ferry CP.5.9.4.3.....0.9.11.2
6642081: Y Waun0.43.0.1.0.....0.9.5.3
6642082: Ysgol Gwenffrwd.7.8.......1.6.9.4
6642084: Abermorddu CP School.4.6.0.8.....0.9.6.2
6642085: Southdown CP1.79.4.4.51.2....2.5.19.2
6642086: Wepre Community School1.59.3.2.3.....1.5.14.5
6642089: Drury Primary School1.04.5.......1.0.6.5
6642091: Cornist Park CP2.97.8..3.3....1.01.016.0
6642092: Ysgol Derwenfa CP2.01.0.3.0.....0.7.6.7
6642093: Penarlag CP.4.9.2.3.....1.7.8.8
6642094: Owen Jones CP0.66.6.......0.7.7.8
6642237: Gronant Primary School.2.8.......0.5.3.3
6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti.7.9.1.0.....1.2.10.0
6642266: Ysgol Parc y Llan.3.0.1.0.....0.6.4.6
6642267: Ysgol Mynydd Isa.8.5.7.6.....2.4.18.4
6642268: Broughton Primary School3.913.8..4.9....2.01.025.6
6642269: Ysgol Cae'r Nant1.011.1.2.3.....0.61.016.1
6642270: Ysgol Penyffordd.10.8.......1.4.12.3
6642271: Ysgol Ty Ffynnon.11.0.6.0.....1.5.18.4
6642272: Ysgol Maes Y Felin.12.8..4.9....1.00.519.2
6643002: Nannerch V.C.P. School0.61.8..0.7....0.7.3.8
6643303: Ysgol Yr Esgob C in W.3.0.......0.9.3.9
6643306: St Mary's.8.8.2.8.....1.3.13.0
6643307: St Winefrides0.68.8..5.0....1.0.15.4
6643308: St David's Catholic Primary School.4.5.0.8.....0.7.6.0
6643311: St Anthony's Catholic Primary1.05.2..1.0....1.3.8.5
6643312: Venerable Edward Morgan RC.6.3.3.6......1.010.9
6643316: Trelawnyd.2.1..0.8....0.5.3.3
6643320: Ysgol y Llan VA Primary School Whitford0.92.0.0.8.....0.9.4.6
6643330: St. Ethelwolds.3.1.0.90.9....0.9.5.6
6643331: St John the Baptist VA School.4.6.3.0.....0.6.8.2
6643332: Nercwys VA0.31.8.......0.6.2.8
6643333: Hawarden Village VA1.811.5.3.3.....1.81.019.5
6644000: Hawarden High School1.010.6..1.9.4.21.01.07.01.027.7
6644006: Alun School1.012.5.5.41.5.8.52.01.65.61.839.9
6644011: Elfed High School2.610.0.4.05.0.3.00.80.64.31.031.3
6644012: Ysgol Treffynnon3.92.0.7.53.00.23.00.61.03.80.725.7
6644013: St. David's High School1.08.9..2.0.4.00.21.02.61.020.7
6644017: Castell Alun High School.4.1.2.03.2.6.10.71.09.31.027.4
6644018: Maes Garmon1.0..4.80.90.64.2.0.83.11.016.4
6644021: Flint High School1.05.8.14.03.4.4.01.01.05.01.036.2
6644022: Connah's Quay High School,2.0..7.09.7.5.00.91.05.91.032.5
6644042: Argoed School2.60.50.6.2.00.94.60.81.03.31.017.4
6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School1.05.7..0.8.4.6.1.04.21.018.2
6645200: Derwen Foundation School1.14.3.0.9.....1.7.8.0
6647020: Pen Coch4.131.8.2.8.1.01.0..3.0.43.8
6647021: Ysgol Maes Hyfryd3.0..37.61.0.0.9..2.91.046.5
6651007: Wrexham Early Years Centre.8.6.......0.8.9.3
6652076: The Rofft CP School.5.1.7.0.....2.0.14.1
6652137: Froncysyllte.2.6.......0.4.3.0
6652138: Garth CP.1.9.......0.4.2.3
6652139: Ysgol Cynddelw.4.4.0.3.....0.6.5.3
6652140: Llanarmon DC School.0.5.......0.3.0.7
6652143: Pontfadog...1.9.....0.2.2.1
6652149: Ysgol Acrefair.9.5.0.9.....1.0.11.5
6652151: Cefn Mawr C P School2.05.1.0.8.....1.0.8.9
6652160: Ysgol Maes-y-Llan3.05.2.........8.2
6652162: Ysgol Min y Ddol1.02.9.0.5......0.95.3
6652173: Alexandra C P School5.317.0.17.3.....1.6.41.2
6652176: Brynteg C P School.13.9.......0.7.14.6
6652178: BWLCHGWYN SCHOOL0.62.6.0.9.....0.5.4.7
6652179: Ysgol Tan-y-Fron1.04.5.......0.5.6.0
6652187: Black Lane C P School0.53.6.1.8.....0.8.6.7
6652191: Rhosddu County Primary.10.4.1.5.....1.0.12.8
6652200: Rhostyllen CP School.5.7.......1.0.6.7
6652204: Ysgol Deiniol C P.6.1.3.1.....0.9.10.1
6652208: Barker's Lane CP1.08.2.0.9.....1.11.012.3
6652209: Wat's Dyke County Primary.7.8.2.0.....0.91.011.8
6652224: Ysgol Bryn Tabor.11.6.......1.0.12.6
6652232: Ysgol Sant Dunawd.2.0.1.8.....0.7.4.5
6652235: Holt C.P. School.3.4.1.9.....0.8.6.0
6652238: Ysgol Bodhyfryd.16.1.4.5.....0.81.022.4
6652259: Ysgol I.D. Hooson.11.6.2.3......1.014.8
6652263: Ysgol Plas Coch.11.8.......1.2.12.9
6652266: Penygelli C P School2.012.9.2.90.5....1.0.19.3
6652267: Ysgol Penrhyn New Broughton CP1.09.5.......1.0.11.5
6652268: Ysgol Heulfan7.712.1.22.5.....1.5.43.8
6652269: Hafod y Wern Community Primary School.18.2.1.41.8....1.9.23.2
6652270: Gwenfro Community Primary1.024.0.0.51.0....1.01.028.5
6652271: Park Community Primary School Llay3.010.5.6.5.....2.0.21.9
6652272: Rhosymedre Community Primary.12.5.7.3.....0.20.920.9
6652273: Ysgol Maes y Mynydd3.911.9.1.5.....1.51.019.9
6652274: Gwersyllt Community Primary School0.96.9.0.80.9....1.8.11.3
6652275: Penycae Community Primary School.11.2.3.4......1.015.6
6652276: Acton Primary6.012.7.1.21.0....2.0.22.9
6652277: Victoria Community Primary2.015.8.0.2.....1.40.219.7
6652278: Ysgol Y Waun2.89.5.5.9.....1.9.20.1
6652279: Ysgol Bro Alun1.09.1.3.2.....1.0.14.3
6652280: Ysgol Yr Hafod, Johnstown4.79.3.......2.0.16.0
6652281: Borras Park Community Primary3.616.3.2.5..0.9..1.8.25.1
6653028: St Peter's School1.05.8.0.6.....0.9.8.4
6653036: Pentre CIW Voluntary Controlled.3.0.......0.5.3.5
6653042: Eyton Primary School.3.0.......0.8.3.8
6653054: BORDERBROOK SCHOOL.1.7.0.3.....0.6.2.6
6653055: St Giles Controlled Primary School5.411.4.3.9.....2.6.23.3
6653301: BRONINGTON CHURCH IN WALES V.A0.22.5.2.4.....0.8.6.0
6653305: Madras VA School0.13.2.0.5.....1.0.4.7
6653326: St Chad's Church in Wales Aided School.3.0.......0.6.3.6
6653334: St Mary's RC Primary.11.4.1.1.....2.0.14.4
6653337: Minera1.02.7.0.5.....0.5.4.6
6653338: All Saints Voluntary Aided Sch1.09.4.3.5.....1.7.15.6
6653341: St Mary's Church in Wales2.07.2.........9.2
6653342: Brymbo Aided (St. Mary's)0.99.0.......0.9.10.8
6653343: St Anne's Catholic Primary.9.7.1.7.....1.2.12.7
6653346: St Mary's Overton.4.2.0.7.....0.9.5.7
6653347: St Paul's Voluntary Aided.2.5.1.3.....0.6.4.4
6654029: Grango2.04.4..1.0.4.61.01.07.01.022.0
6654032: YSGOL MORGAN LLWYD2.07.9...0.22.70.81.04.91.020.5
6654033: Ysgol Bryn Alyn.1.5.6.23.0.2.81.01.05.01.021.4
6654034: Darland High School.25.3..4.1.4.91.00.85.21.042.3
6654044: Ysgol Rhiwabon.5.4.1.01.0.2.81.00.76.21.019.2
6654048: Rhosnesni High School7.22.8.5.05.9.5.10.91.06.51.035.4
6654049: Ysgol Clywedog2.87.8.2.83.8.3.40.91.03.21.026.8
6654603: St Joseph's Catholic and Anglican High.2.9.14.00.40.21.0.1.04.00.924.4
6655401: THE MAELOR SCHOOL.8.9.2.01.9.4.3.0.97.21.026.2
6657005: St Christophers School19.5108.9..1.02.62.00.41.04.01.0140.3
6662002: ABERMULE PRIMARY SCHOOL.1.3.......0.2.1.5
6662003: ARDDLEEN C.P. SCHOOL0.21.5.......0.4.2.1
6662004: BANW C.P. SCHOOL0.71.0.......0.4.2.1
6662005: BERRIEW C.P. SCHOOL.2.0.......0.6.2.6
6662008: CAERSWS C.P. SCHOOL0.21.8.......0.6.2.5
6662009: CARNO C.P. SCHOOL.1.5.......0.5.1.9
6662010: CARREGHOFA C.P. SCHOOL1.12.0......0.9..4.1
6662018: LEIGHTON C.P. SCHOOL.3.6.......0.5.4.1
6662019: YSGOL LLANBRYNMAIR.1.6.......0.5.2.1
6662020: LLANDINAM C.P. SCHOOL.1.4.......0.4.1.8
6662021: LLANFAIR CAEREINION C.P.0.25.5.......1.1.6.8
6662033: MEIFOD C.P. SCHOOL.3.2.......0.2.3.4
6662040: PENYGLODDFA C.P. SCHOOL1.6..7.30.8....1.0.10.7
6662041: PONTROBERT C.P. SCHOOL.2.0.........2.0
6662044: YSGOL DYFFRYN TRANNON0.20.6.0.2.....0.1.1.0
6662048: LADYWELL GREEN INFANTS SCHOOL.6.4.........6.4
6662049: GUILSFIELD C.P. SCHOOL0.14.0.......0.6.4.6
6662050: LLANIDLOES C.P. SCHOOL1.010.0.0.2..0.3..1.6.13.1
6662051: BUTTINGTON TREWERN C.P. SCHOOL.3.8.......0.6.4.4
6662053: BRYNHAFREN C.P. SCHOOL0.41.5.0.8.......2.7
6662054: CHURCHSTOKE C.P. SCHOOL.0.9.0.8.....0.5.2.2
6662056: HAFREN C.P. SCHOOL.4.6.......1.0.5.6
6662057: YSGOL GYNRADD LLANFYLLIN0.82.3.0.9.....1.1.5.1
6662058: YSGOL GYNRADD GLANTWYMYN0.22.3.......0.5.3.0
6662059: YSGOL PENNANT0.81.8.......0.2.2.8
6662060: MAESYRHANDIR C.P. SCHOOL.3.8.6.50.5....1.0.11.8
6662062: TREOWEN C.P. SCHOOL0.86.4..0.8....0.5.8.4
6662066: FRANKSBRIDGE C.P. SCHOOL.1.1.......0.3.1.4
6662068: LLANBISTER C.P. SCHOOL.2.2.......0.20.12.5
6662070: LLANDRINDOD WELLS C.P. SCHOOL0.66.7.8.7.....1.7.17.7
6662071: LLANFIHANGEL RHYDITHON C.P..1.4.......0.3.1.7
6662075: PRESTEIGNE C.P. SCHOOL.4.2.3.2.....1.0.8.5
6662076: RADNOR VALLEY C.P. SCHOOL.3.1.......0.5.3.7
6662077: CROSSGATES C.P. SCHOOL.5.2.......1.00.16.3
6662079: MOUNT STREET C.P. JUNIOR.3.7.2.2.....0.9.6.9
6662080: MOUNT STREET C.P. INFANTS.10.5.1.9.....0.8.13.2
6662084: YSGOL DOLAFON0.61.8.0.8.....0.6.3.8
6662089: BUILTH WELLS C.P. SCHOOL.8.2.0.6.....0.9.9.7
6662092: SENNYBRIDGE C.P. SCHOOL.6.0.......1.0.7.0
6662113: CRICKHOWELL C.P. SCHOOL1.08.0.......1.0.10.0
6662115: CRADOC C.P. SCHOOL0.54.3..0.2....0.6.5.5
6662116: HAY-ON-WYE C.P. SCHOOL.4.4.1.8.....1.0.7.2
6662117: LLANGYNIDR C.P. SCHOOL0.43.9.2.0.....0.6.6.8
6662122: IRFON VALLEY C.P. SCHOOL0.23.2.......0.4.3.8
6662125: LLANFAES C.P. SCHOOL1.010.4.......1.0.12.4
6662127: YSGOL Y BANNAU.5.8.......1.0.6.8
6662129: YSGOL RHIW BECHAN.2.0.4.5.....1.0.7.5
6662146: LLANRHAEADR YM MOCHNANT C.P. SCHOOL.1.9.0.4.....0.5.2.8
6662147: YSGOL BRO CYNLLAITH.1.1.......0.2.1.3
6662148: YSGOL DAFYDD LLWYD.7.8.......1.0.8.8
6662149: YSGOL Y CRIBARTH.5.4.......0.6.6.0
6662150: YSGOL GOLWG Y CWM.4.0.12.6.2.0...1.3.19.8
6662151: YSGOL BRO TAWE.4.7.3.2.....1.0.8.9
6662152: YSGOL GYMRAEG DYFFRYN Y GLOWYR.22.0.3.4.....1.3.26.7
6662153: YSGOL Y MYNYDD DU.2.1.2.0.....0.8.4.8
6662154: YSGOL GYMRAEG Y TRALLWNG0.21.6.......0.6.2.4
6663000: LLANFECHAIN C.I.W. SCHOOL.2.2.......0.5.2.7
6663002: MONTGOMERY C.I.W. SCHOOL0.84.0.......0.4.5.2
6663016: FORDEN C.I.W. SCHOOL0.91.6.0.9.....0.3.3.6
6663021: LLANDYSILIO C.I.W. SCHOOL.2.0.1.0.....0.8.3.8
6663022: CASTLE CAEREINION C.I.W..1.0.......0.3.1.3
6663026: GLADESTRY C.I.W. SCHOOL.1.0.......0.4.1.5
6663030: YSGOL TREFONNEN CHURCH IN WALES COMMUNITY PRIMARY.12.3.......1.51.014.8
6663031: NEWBRIDGE-ON-WYE CHURCH IN WALES SCHOOL.5.6.......0.6.6.3
6663033: CLYRO C.I.W. SCHOOL.1.7.......0.8.2.5
6663035: KNIGHTON C.I.W. SCHOOL.8.5.......1.0.9.5
6663036: RHAYADER C.I.W. SCHOOL0.23.4.8.4.....1.1.13.2
6663037: LLANELWEDD CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL.3.0.......0.6.3.6
6663046: LLANGEDWYN PRIMARY SCHOOL0.53.0.......0.5.4.0
6663050: LLANGORS C.I.W. SCHOOL.7.0.1.0.....0.5.8.5
6663051: WELSHPOOL CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL2.013.4.1.91.9....2.8.21.9
6663301: ST. MICHAEL'S C.I.W. SCHOOL.4.7.......0.7.5.4
6663303: LLANSANTFFRAID C.I.W.A..4.2.......0.4.4.6
6663316: LLANBEDR C.I.W. (AIDED)1.00.5.0.7.....0.3.2.5
6663317: ARCHDEACON GRIFFITHS C.I.W. PRIMARY SCHOOL.2.6.0.8.2.4...0.8.6.5
6663318: PRIORY CHURCH IN WALES SCHOOL0.87.8.......1.0.9.6
6663320: ST MARY`S R.C. (A) SCHOOL.2.7.1.0.....0.7.4.4
6663322: LLANGATTOCK C.I.W. SCHOOL0.53.4.......0.3.4.3
6664000: Ysgol Uwchradd Caereinion High School1.05.5..2.0.2.0.0.92.20.914.5
6664001: Llanfyllin High School1.08.7..2.0.3.4.1.04.01.021.1
6664002: LLANIDLOES HIGH SCHOOL0.86.9..3.0.2.2.1.01.01.015.8
6664011: Newtown High School.12.7..5.0.4.8.1.56.81.031.8
6664013: WELSHPOOL HIGH SCHOOL.1.4..1.67.65.51.00.65.01.023.7
6664021: Ysgol Maesydderwen.5.8.4.42.3.5.1.0.83.11.022.6
6664022: BRECON HIGH SCHOOL2.84.3.1.00.1.3.6.0.64.21.017.7
6664023: Gwernyfed High School4.51.7..1.0.2.1..3.71.014.0
6664024: Crickhowell High School.1.0.7.13.0.3.9.1.40.11.017.4
6664025: Ysgol Calon Cymru.8.7.0.66.0.4.1..5.01.025.5
6665200: YSGOL GYNRADD LLANERFYL.1.2.........1.2
6665500: Ysgol Bro Hyddgen.12.2....2.2.1.02.6.18.0
6667001: BRYNLLYWARCH HALL SCHOOL1.610.5..2.8....3.0.17.9
6667002: YSGOL CEDEWAIN3.442.4....1.0..2.8.49.6
6667004: YSGOL PENMAES1.037.9...1.01.0..1.51.043.5
6672281: YSGOL GYMUNEDOL GYNRADD ABERAERON1.06.0.4.0.....1.0.12.0
6672284: YSGOL GYMUNEDOL CILCENNIN.1.0.........1.0
6672285: YSGOL GYMUNEDOL CILIAU PARC.3.5.......0.4.3.9
6672288: YSGOL GYMUNEDOL DIHEWYD.1.0.........1.0
6672289: YSGOL GYMUNEDOL FELINFACH.1.3.1.0.....0.1.2.4
6672291: YSGOL GYMUNEDOL LLANARTH.2.7.......0.3.3.0
6672293: YSGOL GYMUNEDOL LLANNON.1.5.........1.5
6672295: YSGOL GYMUNEDOL CEI NEWYDD0.83.0.2.8.....0.5.7.1
6672298: YSGOL GYMUNEDOL TALGARREG.2.0.0.9.......2.9
6672299: YR YSGOL GYMUNEDOL GYMRAEG.11.6.6.0.......17.6
6672303: YSGOL GYMUNEDOL COMINS COCH0.67.9.1.2.....0.6.10.4
6672308: YSGOL GYMUNEDOL LLANFARIAN.3.1.........3.1
6672309: YSGOL GYMUNEDOL LLANFIHANGEL-Y-CREUDDYN.1.8.........1.8
6672310: YSGOL GYMUNEDOL LLANGWYRYFON.2.5.........2.5
6672311: YSGOL LLANILAR.4.0.2.0.......6.0
6672312: YSGOL GYMUNEDOL MYNACH.1.9.......0.0.2.0
6672313: YSGOL PENLLWYN.1.0.1.0.....0.2.2.2
6672314: YSGOL GYMUNEDOL LLWYNYREOS2.029.8.......0.8.32.6
6672315: YSGOL GYMUNEDOL SYR JOHN RHYS.0.8